Avante Galiza!
'Estamos fartos de saber que o povo galego fala un idioma de seu, fillo do latim, irmao do Castellano e pai do Portugués. Idioma apto e axeitado para ser veículo dunha cultura moderna, e co que ainda podemos comunicar-nos com mais de sesenta millóns de almas (...) O Galego é un idioma extenso e útil porque -con pequenas variantes- fala-se no Brasil, en Portugal e nas colónias portuguesas'.

(Castelão - Sempre em Galiza)Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet

 SECÇONS
 FOTOGRAFÍAS
 Também ando por:
 PESQUISAR NO BLOGUE
 PESQUISAR EM BLOGUES GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 Artigos destacados

Galicia bilingüe ou Galicia monolingüe en castelán?
Desde hai tempo estamos a asistir con abraio a un conxunto de opinións tallantes e sen apoio científico de ningún tipo: que o castelán está en perigo de desaparición en Galicia perante a presión e o asoballamento do galego. Todo o mundo opina, a prol ou en contra desta afirmación, pero ninguén cita os estudos sociolingüísticos que sobre o tema existen en Galicia.

A lingüística galega acadou un desenvolvemento moi importante nestes vinte e cinco ou trinta últimos anos. Unha das disciplinas lingüísticas máis desenvolvidas foi posiblemente a Sociolingüística. Entre os anos 1994-1996 o Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega publicou os tres volumes do Mapa Sociolingüístico de Galicia, onde se presenta a situación do galego e do castelán en Galicia. De acordo con estes datos, entre os menores de 20 anos, o 45,9% é castelanfalante inicial, mentres que na cidade esta porcentaxe ascende a un 65%. Eu non vexo por ningures a desaparición do castelán de Galicia. Por outra banda, o ensino universitario en galego só acada un 16%, sendo máis habitual nas carreiras de letras que nas de ciencias ou xurídicas.

Segundo o devandito Mapa Sociolingüístico de Galicia, a porcentaxe de pais que falan cos seus fillos en galego anda arredor do 30%, co que descende perigosamente a transmisión interxeracional do galego. Os sociolingüistas consideran que cando unha lingua acada o límite do 30% na transmisión interxeracional corre grave risco de desaparición. E aínda din que o galego asoballa o castelán?

No outono de 2008 a sección de Lingua do Consello da Cultura Galega publicou un estudo que analiza a evolución do uso do galego entre 1992 (ano dos últimos datos achegados polo Mapa Sociolingüístico) e 2003: A sociedade galega e o idioma. A evolución sociolingüística de Galicia (1992-2003). Os datos demostran que o avance do castelán sobre o galego non se deteu nestes once anos, senón que aumentou.

Deste xeito se en 1992 o uso do galego era do 2,97 sobre 4, en 2003, malia todo o asoballamento que sofre o castelán segundo Galicia Bilingüe, o PP e UpyD, baixa ao 2,89. Nos núcleos de poboación de máis de 50 000 habitantes descende do 2,23 ao 2,19. Segundo este mesmo estudo, no sector de poboación menor de 16 anos ten o galego como lingua inicial ou aprende a falar en galego na casa espontaneamente un 30%.

En Vigo, a maior cidade de Galicia, só o 8,9 usa como lingua habitual sempre o galego, mentres que o 47,7 emprega só o castelán. Onde está, xa que logo, a persecución lingüística do castelán? Se alguén necesita protección é o galego e se, por outra banda, alguén non está precisamente en perigo de desaparición nin en situación de asoballamento é o o castelán.

Neste outono publicaron o Consello da Cultura Galega e o ICE da Universidade de Santiago outro estudo sociolingüístico de grande interese, Situación do ensino da lingua e literatura galega na educación secundaria obrigatoria, onde se reflicte que só o 21% dos alumnos da ESO teñen como lingua inicial o galego. Esta porcentaxe ascende nos colexios privados (fundamentalmente urbanos) ata un 90%. Resulta abraiante a afirmación da persecución do castelán cando na clase de galego só o 56,6% dos alumnos se dirixe en galego ao profesor, facéndoo o resto en castelán. Non esquezamos que estamos a falar da clase de lingua e literatura galegas e non da de matemáticas, historia? U-la famosa persecución? Entre os alumnos de galego só o 23,3 % usan entre eles o galego.

Por outra banda, un recente estudo do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo sinala que apenas se cumpre o decreto do emprego do galego no ensino non universitario nun 25% dos centros de ensino de Vigo.

Así mesmo a situación legal do galego é claramente subordinada á do castelán, desde o momento en que a Constitución establece para o galego só o dereito a coñecelo, mentres que para o castelán estipula o deber e o dereito de coñecelo. Quen queira ter unha información de primeira man e unha boa síntese das relacións castelán-galego debe comezar por ler un libro publicado neste verán que esclarece todo isto de xeito ameno e rigoroso: A represión lingüística en Galiza no século XX, de María Pilar Freitas Juvino.

Cómpre salientar que os que sinalan que o castelán está en perigo en Galicia son os sucesores das elites decimonónicas que coidaban que a integración plena no Estado español centralista de xeito que se asumise a súa cultura e a lingua castelá, esquecendo o galego, suporía o progreso para Galicia ao entrar nun ámbito económico e cultural superior. Manuel Veiga no seu fermoso libro O pacto galego na construción de España demostra ben este comportamento das elites económicas galegas na Restauración e o seu fracaso, que non trouxo progreso, senón atraso. O argumento a prol do castelán era que esa lingua e esa cultura abrían ao mundo, porque o castelán era a ciencia, o progreso e o comercio. Hoxe o argumento é practicamente o mesmo, pero o castelán debe prevalecer sobre o galego por mor da famosa globalización. Onde antes se dicía progreso, agora din globalización.

Non obstante, isto non deixa de ser un paponismo castelanista ?tomo a expresión de Xosé Ramón Pena-, pois a lingua da globalización e da ciencia non é evidentemente o castelán, senón o inglés. Eu se tiver que escoller, elixiría, por isto, o emprego do galego e do inglés como linguas vehiculares no ensino e o uso do castelán só na clase de lingua e literatura castelá, pois é tanta a súa presenza nos medios de comunicación, no lecer e no mundo urbano que coa clase de lingua e literatura castelá abonda para facerse con esta lingua. E non esquezamos que se aceptamos a globalización, tamén cómpre asumir que nun mundo globalizado é necesario manter a propia identidade e o mellor medio de conservar unha identidade de noso nun mundo globalizado é a lingua propia, no noso caso, o galego.

En fin, non quero cansar pero ben viría que institucións científicas como as Facultades de Filoloxía Galega, Consello de Cultura ou a propia Real Academia Galega desen nestes días unha opinión autorizada sobre o tema e que calen os afeccionados a sociolingüistas de Galicia Bilingüe, o PP, El Mundo e tantos outros. De paso, a Real Academia Galega podía tamén excluír da listaxe de académicos correspondentes a Francisco Franco Bahamonde, pois dá noxo ver ese nome na páxina web desta institución.

Para rematar, eu creo que o ataque de Galicia Bilingüe, o PP e todo o nacionalismo españolista contra o galego nestes momentos é algo que, fronte ao pesimismo que nos poden traer os estudos sociolingüísticos, nos fai ser optimistas. Coidaban que o galego desaparecería, como alguén prognosticou, cando chegase o século XXI, mais seguimos a estar aquí e cada día hai máis xente que lles planta cara. Ademais comeza a ser útil saber galego para acceder a determinados postos de traballo. Mentres só fose unha lingua literaria, tolérabano (como a política viguesa que di que a súa neta le contos en galego), mais cando o seu coñecemento é útil para acceder a determinados postos, especialmente na Administración, pon en perigo os privilexios que tiñan de sempre os castelanfalantes, só polo feito de selo nun Estado supercentralista como o de Franco. Iso xa é outra cousa.

Por outra banda, eu son da opinión de que non debemos caer na provocación de manifestacións e contramanifestacións, senón debater con argumentos e cifras para demostrar que se hai alguén asoballado, eses somos os de sempre. E aínda máis, dentro de quince dias hai eleccións e eu non sei a quen votarei, pero polo menos sei a quen tratarei de botar do poder para que non lexisle contra o galego. Nunha democracia, as urnas son a mellor manifestación e esperemos que o día 1 gañe o galego e que perdan os seus inimigos.


Comentários (2) - Secçom: Língua - Publicado o 12-02-2009 23:34
# Ligaçom permanente a este artigo
Treinar e Adestrar ou a imposiçom da ignorância

A interdisciplinariedade é um elemento interessante a ter em conta em todo o momento, mas ainda é muito mais ao tratarmos sobre assuntos da língua, tanto da sua história, como do seu lugar dentro da família românica ou em relaçom ao seu Córpus.

Muitos de nós (por evitar-me o radicalismo de dizer «Todos nós») estamos fartos de saber quantas as incoerências, quantas as irregularidades e faltas de lógica há nas normas RAG. Todas e todos, cada um desde o seu âmbito científico e/ou laboral, poderíamos acrescentar umha grande bateria de argumentos que deitariam por terra umha grande quantidade de formas normativas usadas polos média galegos, pola administraçom, polos lideres políticos e ainda pola gente do comum contaminada por esse engendro populista que faz acreditar a muitos na existência em Galiza dumha língua «de seu» tam original e isolada como o éuscaro. Como se isso fosse o «non plus ultra» do mundo da linguística, da filologia e da reivindicaçom da singularidade dos povos.

Todos conhecemos as «originalidades» da norma RAG quando nos propom (ou impom?) construções léxicas como «Esoxeno» ou «Osíxeno» tam habituais nos livros de texto dos nossos alunos de física ou química (1), contando com que os rapazes e as raparigas de primária e secundária nom conheçam o facto da importância que tem a etimologia para o léxico científico, como nos tem comentado tanto o nosso amigo e companheiro Carlos Garrido.

Umha língua que opta por formas como «Esoxeno» e «Osixeno» nom é umha língua que poda servir para transmitir conhecimentos científicos porque deturpa a comunicaçom. E é que essa filosofia linguística é umha dessas típicas teorias científicas (por chamar-lhe algo) que umha vez expostas, exprimidas, fracassadas e superadas nom podem nem devem ser lembradas nunca mais na história se nom é como exemplo do absurdo para as gerações futuras.

Lembro, com isto que vos conto, o que lhe aconteceu a um amigo a quem umha conhecida editora isolacionista lhe ofereceu fazer um livro de contos infantis com aproximadamente cem mil palavras por 3.000 Euros. O meu amigo, respondeu numha humilde comunicaçom telefónica com o responsável que nom podia aceitar esse trabalho porque no galego RAG nom havia cem mil palavras.

A minha actividade laboral diária envolve-se no ensino relativo à matéria que chamamos Educaçom Física, e isto, ainda que nom pareça, também tem pensamento e teoria científica, com umha nomenclatura determinada, com conceitos claros e concisos, hipóteses, pensamento e filosofia. Essa que tam difícil é de exprimir e que tanta dor de cabeça faz ter a quem se atreve a penetrar nela. Conceitos como o de «Adestrar» ou «Treinar» venhem-se-me facilmente à minha cabeça e à minha boca quando tenho de comunicar com os meus alunos. E difícil é, porque adequar a minha fala espontânea a umha realidade normativa imposta faz-se habitualmente difícil até o extremo de ver como se movem os fios ocultos quando se me escapa algum «lusismo».

Quando Tério Carrera ou Manolo Pampín, e sobre tudo os seus assessores linguísticos (de os haver) dizem que Arsénio Iglésias, David Vidal ou Fernando Vázquez som «adestradores» seguramente nom conhecem que para os teóricos da Educaçom Física como José Maria Cagigal (entre outros muitíssimos), «adestrar» implica só desenvolvimento motor. Algo que nom é coerente com a ideia de preparaçom para o desporto de competiçom que precisa de técnicas, tácticas, estratégias, que a sua vez implicam umha planificaçom, inteligência na acçom que tenta poupar esforços e conseguir com isso o maior e mais vantajoso sucesso a respeito do concorrente.

«Adestrar» é simplesmente trabalhar a parte mecânica de tal forma que o ser humano necessita outra forma de preparaçom para a competiçom. Assim em francês usa-se a palavra «entraîner», em inglês «to train», em espanhol «entrenar» e no resto do nosso domínio linguístico «treinar». Esta forma deriva do latim popular TRAGINARE derivado à sua vez de TRAGERE como alteraçom de TRAHERE (levar de un lugar afastado a outro mais próximo).

É umha forma léxica que denota e implica umha preparaçom racional e planificada com a finalidade de conseguir um objectivo mercê a umha preparaçom prévia e umha educaçom do desportista mediante umha metodologia com importantes elementos pedagógicos e portanto exclusivamente humanos. Por outra parte «adestrar» vem de AD DEXTRARE, quer dizer, fazer destro, hábil, com conotações puramente mecânicas e motoras.

O treinamento implica aspectos qualitativos enquanto o adestramento só quantitativos, mecanicistas, parciais e limitados ao aspecto físico.

Evidentemente a comunicaçom dos comentaristas da TVG vai destinada majoritariamente para gente formada, informada ou desinformada em qualquer cousa excepto na teoria da Educaçom Física... mas os que sim estám ou estamos minimamente formados e somos professores devemos por imperativo legal seguir as normas RAG. E em caso de discrepância aplicar-se-ia primeiramente o artigo primeiro do regulamento nom escrito do ensino: «A norma RAG sempre tem a razom», para em caso de vir à cabeça algo de filosofia e portanto de discrepância, imediatamente aplicar o artigo segundo: «A norma RAG nom se discute».

Digo-vo-lo eu que o sufro.


*Nota:

1. «Eso-xeno» viria significar seguindo a etimologia algo assim como «estrangeiro de dentro» onde Eso=adentro e Xeno=estrangeiro. Quando se for escrita à forma portuguesa, espanhola, francesa, inglesa, etc... «Exogeno», significaria «originado fora»: Exo=fora, Genos=origem.


Comentários (0) - Secçom: Língua - Publicado o 26-01-2009 14:32
# Ligaçom permanente a este artigo
Associação Internacional de Lusitanistas com o galego
A conselheira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, e a presidenta da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL), Regina Zilberman, assinarom hoje um protocolo de colaboraçom cultural. A Conselheria apoiará o labor desta instituiçom com presença em 32 países, e que tem por objecto fomentar os estudos das línguas portuguesas.

O protocolo assinado pretende estabelecer linhas de trabalho conjunto entre a AIL e a Conselheria através da Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, que permitirám a realizaçom de actividades culturais conjuntas. Este labor em comum facilitará o achegamento da cultura galega à dos países lusófonos.

A Associação Internacional de Lusitanistas foi fundada em Poitiers (França) em 1984 e tem a sua sede actual em Coimbra. Agrupa a docentes universitários, investigadores e estudiosos de 32 países, com importante peso de Galiza. A asociaçom assinou convénios com organismos de todo o mundo, entre eles a Fundação Gulbekian e o Instituto Camões. Em 2005 celebrou em Compostela o seu VIII Congresso Internacional, que este ano se desenvolverá em Madeira.
Ánxela Bugallo asina un protocolo de colaboración coa Asociación Internacional de Lusitanistas
Comentários (0) - Secçom: Língua - Publicado o 08-07-2008 19:43
# Ligaçom permanente a este artigo
Falar
Teño un ano e poucos días e cando escoito Clara presto atención.

Escoito as persoas que viven nesta casa e aprendo cousas todos os días. Mamá ten outro nome que é Laura e cando mamá chama por Tomás sei que ese é papá. De vez en cando veñen outras persoas á cas, e as que teñen enrugas nos ollos e sempre están rindo son o avó e a avoa. Tamén está Rula, que é pequeniña e vive dentro dunha gaiola.

Sei que estou nunha idade complicada porque o día menos pensado teño que comezar a falar, que é algo que non se fai todos os días. Falara facilita moito as cousas. Cando saiba falar por fin van saber que se choro de noite non sempre é porque teña sede ou me doia a barriga, porque ás veces soño cousas que non entendo. As cousas que non entendo son moitas aínda que hai unha que me preocupa especialmente.

Nesta casa falan dunha forma moi estraña. A mamá, a papá e aos avós cando están comendo, por exemplo, escóitolles palabras como Sopa, Pásame o pan, Un pouco de sal ou Biscoito. Eu poño o oído e escoito e vou aprendendo.

Rula é unha persoa diferente, fala dunha maneira que se chama cantar ou asubiar, que llo escoito a mamá: Que ben canta Rula, ou Asubía un pouquiño, Ruliña. Antes cando estaba soa ás veces intantaba falar con Rula, pero nunca sabía o que quería dicir. Como Rula só sei dicir ffffi ou ffffu.

Aínda que ese non é o problema, porque realmente ninguén fala como Rula nesta casa. Mamá dille de cando en vez cousas lindas: A ver, bonitiña, aquí che traio alpiste; mais dillo como fala mamá, sen ruídos raros.

O problema é que de escoitar falar a mamá, papá e os avós eu xa sei polo menos cen palabras como Peido, Pis, A nena ten fame, Xa é de noite, Esta nena é moi tranquila e moi lista, Vai chover e cousas así. Eu escoito e gardo esas palabras para min e repítoas por dentro. Hai moitas palabras que escoito que aínda non comprendo como Quilómetro, Enciclopedia ou Empanada de xoubas.

O problema que teño é que, por exemplo, mamá cando fala de min con papá di A nena está esperta e de repente ven onda min e dime: Ay, mi niña, que ya despertó, ya despertastes, Clara? Eu sei que Clara son eu, mais aínda non sei por que me chama Mi niña se eu son A súa nena. Papá fai o mesmo, está falando coa avoa e di A nena debe ter fame e vén e dime Clara, cosita, tienes hambre? Eu abro moito os ollos, intentando comprender que pasa aquí.

É unha situación estraña que se repite continuamente. Entre eles non, mais comigo cambian de forma de falar.

E agora estou nun dilema porque penso que están esperando a que eu me poña a falar un día destes. Eu xa sei dicir Ma-má en segredo. Dígoo cando estou soa porque quero practicar e teño medo de que cando o vaia a dicir por primeira vez saia mal. Mais o meu dilema é que non sei se botar a falar como falan meus pais cando falan entre eles e con meus avós ou se poñerme a falar desa outra maneira que me falan a min.

Rula polo menos sempre fala igual.

Eu é que a meus pais non os acabo de entender. De momento vou esperar un pouco, a ver se se aclaran. Aínda que, se non queren que fale como eles, as súas razóns terán. Digo eu...


Séchu Sende, Made in Galiza.
Comentários (0) - Secçom: Língua - Publicado o 17-06-2008 13:53
# Ligaçom permanente a este artigo
A ideologia debaixo da língua
Há poucos dias, a intervençom da ministra espanhola da Igualdade, utilizando numha comissom parlamentar, segundo depois explicou, por lapsus linguae, a forma ?membra? como feminino de ?membro?, provocou a reacçom imediata e unánime da masculinidade ferida polo que nalgum meio chegárom a qualificar de ?maltrato ao idioma?.

Nem simpatizo com o PSOE, nem me preocupa especialmente a saúde do espanhol, mas sim me parece digna de comentário essa reacçom quase unánime, que juntou no mesmo coro de agravados algum deputado do PSOE como Alfonso Guerra, jornalistas como Pedro J. Ramírez e académicos ?de la lengua? como Gregorio Salvador.

O primeiro ?Alfonso Guerra? pediu que se deixasse ?viver sozinha? a língua espanhola, evitando impor critérios elitistas à sociedade. Curiosa pretensom dirigida à língua que detém a oficialidade obrigatória em todo o Estado, contando com um potente aparelho institucional como sustento, e que goza de muitos milhons de euros anuais dedicados à promoçom internacional através, por exemplo, do Instituto Cervantes.

Por seu turno, Gregorio Salvador, filólogo e membro da Real Academia Española (RAE), mais partidário do ?intervencionismo? em matéria lingüística, aproveitou também a polémica para pedir, literalmente, que o governo espanhol se deixe de ?brincadeiras de mau gosto, e se ocupe de resolver problemas de desiguladade preocupantes que há em Espanha, como as dificuldades que tenhem os pais em algumhas comunidades para que os filhos estudem castelhano?.

E quanto ao presidente do jornal conservador El Mundo, Pedro J. Ramírez, praticou o velho recurso da reduçom ao absurdo, na tertúlia radiofónica em que participa, mostrando umha grande sensibilidade com a integridade do idioma espanhol e ridicularizando as pretensons igualitárias em matéria de usos lingüísticos.

Contra as idealistas pretensons de quem defende qualquer língua como essência alheia ao meio social que lhe dá vida, já nos anos vinte do século XX, um lingüista marxista da Rússia soviética formulou um princípio incontornável na análise objectiva da realidade social das línguas: o signo lingüístico é, por definiçom, ideológico.

Com efeito, Mikhail Bakhtin, um dos grandes da ciência lingüística do passado século, descreveu como qualquer formulaçom lingüística, desde que constitui umha representaçom da realidade e nom a realidade mesma, supom por definiçom umha projecçom influída por quem cria o discurso e polas condiçons em que se produz. Anteriormente, alguns antropólogos decimonónicos defenderam o contrário: que eram as línguas que determinavam as culturas, o pensamento e a visom do mundo das pessoas e dos povos.

Hoje sabemos que as línguas som, com efeito, produtos sociais, materializaçons do pensamento e das ideias confrontadas no palco social da comunicaçom, submetidas portanto ao filtro ideológico e aos valores dominantes de cada comunidade lingüística: ao contrário do que afirma o referido deputado jacobino do PSOE, as línguas nom podem ?viver sozinhas?, porque dependem das pessoas, dos grupos e das formaçons sociais que as recriam continuamente, inclusive em ámbitos em que nom existe conflito lingüístico como o que corresponde à sociedade em que vive Alfonso Guerra.

Os que, como ele, como Gregorio Salvador ou como Pedro J. Ramírez, clamam em defesa das tábuas da lei da gramaticalidade, como se essas nom fossem também produto de umha concepçom social concreta, abrigam umha concepçom classista e sexista própria das elites que vetárom, em nome da ?ordem natural das cousas?, o acesso das mulheres ao sufrágio. As mesmas ideias que ainda servem para vetar, por exemplo, a integraçom da populaçom cigana nos bairros das cidades galegas.

Nom sei se no futuro o espanhol, o catalám ou o galego-português irám habilitar, concretamente, um feminino da forma ?membro?, certamente anti-etimológica e percebida como malsoante, critério estético e como tal mais subjectivo do que objectivo. Sei é que outras formas também contrárias às leis da lingüística assepticamente machista fôrom já habilitadas com sucesso, violentando os bons costumes académicos e o machismo oculto sob a pele do gramático. Ou como se explica, entom, a correcçom actual de substantivos como ?presidenta? e ?juíza?, entre outros muitos até há poucos anos excluídos dos padrons de qualquer das línguas referidas, com base em critérios gramaticalistas?

As línguas som património exclusivo das sociedades humanas e nom entes alheios ou com vida própria para além de aquilo que os grupos sociais determinarem em cada altura histórica. Sendo tam necessário banir as flagrantes discriminaçons de que som alvo diferentes colectivos sociais por razom de sexo, de raça, de classe ou de procedência, as línguas nom podem ficar à margem desse combate pola igualdade e pola justiça, em nome de reaccionários purismos académicos. E, ainda menos, servir de álibi para quem só quer perpetuar as dominaçons subjacentes a cada uso lingüístico discriminatório.


Um artigo de Maurício Castro.
Comentários (0) - Secçom: Língua - Publicado o 16-06-2008 17:31
# Ligaçom permanente a este artigo
© by Abertal
"Se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma"
(Castelao)


Apoiamos a Candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués


Creative Commons License
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons.Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0