Avante Galiza!
'Estamos fartos de saber que o povo galego fala un idioma de seu, fillo do latim, irmao do Castellano e pai do Portugués. Idioma apto e axeitado para ser veículo dunha cultura moderna, e co que ainda podemos comunicar-nos com mais de sesenta millóns de almas (...) O Galego é un idioma extenso e útil porque -con pequenas variantes- fala-se no Brasil, en Portugal e nas colónias portuguesas'.

(Castelão - Sempre em Galiza)Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet

 SECÇONS
 FOTOGRAFÍAS
 Também ando por:
 PESQUISAR NO BLOGUE
 PESQUISAR EM BLOGUES GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 Artigos destacados

Venezuela 3-4 Euskal Herria
Como habitualmente ocorre neste tipo de partidos amigábeis, o de menos é o resultado. O de máis foi a actitude dos xogadores da selección de Euskal Herria, que antes de iniciar o encontro posaron con dúas pancartas, unha en euskara e outra en castelán, co lema Somos unha nazón. Oficialidade!

Os de Euskal Herria conseguiron a vitoria por 3 goles a 4 ante Venezuela, nun choque disputado na madrugada da cuarta feira ao xoves no país sudamericano. Este foi o primeiro partido amigábel xogado por este combinado nacional basco fóra do Estado español en 69 anos.

Polo de agora, na Galiza témonos que conformar con ver aos nosos de ano en ano polo Nadal, contra o día dos Inocentes. E, quen sabe, portarán algunha pancarta reclamando o mesmo os xogadores galegos nun vindeiro encontro?

Máis informazón no diario Gara.
Comentários (1) - Secçom: Euskal Herria - Publicado o 21-06-2007 17:42
# Ligaçom permanente a este artigo
Referendo basco pola autodeterminazón
O presidente do goberno de Euzkadi, o lehendakari Juan José Ibarretxe manifestou este venres a súa decisión de, "previa autorización" do Parlamento, convocar unha consulta democrática antes da fin desta lexislatura -na primavera de 2009- "porque son os bascos os que deben decidir que futuro queren" e "faga o que faga a ETA".

Ibarretxe asegurou que que en ningún caso aceptará que o futuro de Euzkadi se decida en Madrid, e que chegado o momento, corresponderalle á cámara basca esta responsabilidade. Neste senso sinalou que a consulta popular gozará de toda a "validez política", aínda que manifestou as súas reservas respecto ao aval xurídico co que puidese contar.

O presidente basco realizou estas declaracións en resposta a unha interpelación do deputado do PP, Leopoldo Barreda. Ademais, solicitou respecto para o coñecido como 'Plan Ibarretxe', xa que esta reforma de Estatuto contou coa maioría absoluta do parlamento de Vitoria.
Comentários (0) - Secçom: Euskal Herria - Publicado o 17-06-2007 20:37
# Ligaçom permanente a este artigo
Herriak du hitza
Por qué os bascos son bascos? A resposta évos ben sinxela... porque queren selo. Fórono toda a vida, dende tempos inmemoriáis, e así queren que siga sendo.

Non son bascos-españois nin bascos-franceses, son cidadáns de Euskal Herria. A súa identidade, a diferenza da española ou a francesa, non se basea en negá-la existenza do outro, senón en SER. Ademáis de ter unha cultura, historia e lingua de seu, son os seus anceios de querer ser sinxelamente cidadáns de Euskal Herria o que os fai bascos.

A miúdo se lles dí dende sectores reaccionarios que se cren superiores, cando que non cren ser nin mellores nin peores, sinxelamente saben e cren que SON.

Nen queren ser máis, nen piden menos
Comentários (2) - Secçom: Euskal Herria - Publicado o 02-06-2007 16:46
# Ligaçom permanente a este artigo
Respeto á vontade popular
Chegoume isto e facíame ilusión publicar algo en euskara :)
(máis abaixo está traducido ó galego)

Hauteskunde libre eta demokratikoen alde
Herri borondateari, errespetua


Botere politikoak hala eskatuta hauteskundeetan ehunka kandidatura aurkeztea galarazi duten Auzitegi Gorenak eta Auzitegi Konstituzionalaren erabakia guztiz antidemokratikoa da. Herritarren funtsezko eskubideak zuzenean urratzeaz gain, egoera guztiz larrian jartzen gaitu. Ezinezkoa baita konponbide demokratikoaren aldeko eszenategi bat eraikitzea Herri honen zati garrantzitsu bat hauteskundeen lehiatik at utziz.

Ez dago arrazoirik, ez politikorik ezta juridikorik ere hauteskunde hauetan ezker abertzalearen presentzia zapuztea zuritu edo babestu dezakeenik. Gatazka konpontzeko eragile ezinbesteko bati baldintza berdintasuna ukatzea soluzio beharra eta bake prozesu sinesgarria eraikitzeko aukera ukatzea da.

Milaka eta milaka herritarren aurka jada erabilia izan den apartheid politikoan eta bazterketan oinarrituriko ukazio hau ez dio eragiten ezker abertzaleari bakarrik, Euskal Herriko herritar guztiei baizik, aukera politiko guztien artean hautatzeko eskubidea guztiona delako.

Herri honetako alderdi eta erakunde politiko guztien betebeharra da hauteskundeetan aukera guztien presentzia legala bermatzea eta maiatzaren 27ko hauteskundeetan adieraziko den herri borondatea instituzioetan errespetatua izatea.

Gure Herriak soluzioak nahi ditu. Ezker abertzalea hauteskundeetan egon dadin bildutako 83.502 sinaduren abalak argi eta garbi adierazten du Euskal Herriak konponbide demokratikoaren aldeko prozesuaren eta hauteskunde demokratikoen aldeko hautu argi eta ozena egin duela.

Iraganeko eta egungo ilegalizazioek nabarmen uzten dute Herri honetan bake eszenategi eta demokraziaren aldeko ahalmenik eta borondate politikoren falta.

Inoiz baino gehiago gaur egun gatazka politikoa gainditu eta askatasunez erabakitzeko prozesuak hauteskunde demokratikoak, baldintza berdintasunean garatuko diren hauteskundeak behar ditu. Hauteskunde demokratikoak erakunde demokratikoak eraikitzeko, Herri honen benetako borondatearen isla izan daitezen. Hauteskunde demokratikoak soluzioei etorkizuneko ateak irekitzeko, herritarren borondatearen errespetatuz. Baita maiatzaren 27an ezker abertzalearen proposamenari beren babesa adieraziko dioten herritarrena ere.

Euskal Herriak ez du inola ere ontzat emango gure geroa askatasunean erabakitzeko eskubidea ukatuz gatazka politikoa luzatzea besterik ekarriko ez duten eszenategirik.

Euskal Herria
2007ko maiatza


"Por unhas elecións ceibes e democráticas"
Polo respecto á vontade popular


A decisión adoptada polo Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional de impedí-la presenza de centos de candidaturas á contenda electoral a instanzas do poder político, ademáis de resultar totalmente antidemocrática e arremeter diretamente contra os máis fundamentais dereitos cidadáns, lévanos a unha situazón extremadamente grave. Grave, porque deixando a unha parte importante deste Pobo á marxe da cita electoral, é imposíbel construir un escenario de resoluzón democrática.

Non hai unha soa razón, nen política nen xurídica, que poida explicar ou xustificá-lo veto á presenza da esquerda abertzale nestas eleccións. Negá-la igualdade de condicións a un dos axentes imprescindíbeis na resolución do conflito é negá-la necesidade da soluzón e a posibilidade de construir un proceso de paz críbel.

Esta negazón, cuxa expresión máis grave supón a exclusión e a continuazón do apartheid político xa empregado contra miles e miles de cidadáns, non é un problema que afecte só á esquerda abertzale, senón que é un problema de todos e cada un dos cidadáns de Euskal Herria, porque afecta diretamente ó seu dereito a elexir entre tódalas opcións políticas.

É unha obriga do conxunto das formazóns políticas deste país garantir que nestas eleccións tódalas instituzóns respecten a vontade popular expresada nas furnas o 27 de Maio poñendo en marcha as decisións precisas para que tódolos/as electos poidan exercé-la súa función de representá-la vontade popular.

O noso pobo quere soluzóns. O aval de 83.502 sinaturas conseguidas para a presenza electoral da esquerda abertzale pon en evidenza que a cidadanía de Euskal Herria aposta por un proceso de resoluzón e unhas eleccións democráticas.

As ilegalizazóns do pasado e do presente amosan falla de capacidade e vontade política para apostar por un escenario de paz e de democracia neste país.

Hoxe máis que nunca, o proceso para a resoluzón do conflito político precisa de eleccións democráticas. Eleccións democráticas para constituir instituzóns democráticas que representen a vontade real da cidadanía deste pobo. Eleccións democráticas para abrí-las portas ó futuro das soluzóns baseadas no respecto á vontade popular, tamén á vontade que decenas de miles de cidadáns expresarán, aínda en condicións non democráticas, o 27 de maio como aval e apoio á proposta de resoluzón política que a esquerda abertzale presentou.

O pobo basco non pode permitir, de ningún xeito, que se impoñan e perpetúen escenarios que procuran alongá-lo conflito político e negarlle o seu dereito a decidir de xeito ceibe o seu futuro.


Euskal Herria
Maio do 2007
Comentários (0) - Secçom: Euskal Herria - Publicado o 25-05-2007 18:57
# Ligaçom permanente a este artigo
Nafarroa en Euskal Herria
A miúdo hai xente que me di que as miñas teses sobre algún tema son radicais... eu acostumo a respostarlles que as miñas teses veñen do coñecemento, mentres que as súas son froito da iñoranza. Gústame moito pillar informazón de aquí e de alá... conectarme a internet e procurar en diversas enciclopedias e páxinas pra contrastar e crearme a miña idea de meu sobre un tema sendo o máis obxectivo que me sexa posíbel. Xa o facía antes de ter internet con libros e enciclopedias.

Hai quen me di por exemplo que o do galego no Bierzo é unha falacia imperialista... e eu resposto que unha lingua non ten nada que ver cun territorio administrativo... na Suiza fálase francés, italiano e alemán e é un Estado independente. O galego nunca foi imperialista, si o foi pola contra o castelán, imposto á forza na península, nas Canarias, no norte de África e en toda Suramérica.

Do mesmo xeito hai quen me di que como é que apoio que Navarra pertenza ó País Basco... equivócanse. Nafarroa non pertence ó País Basco, é unha provincia de Euskal Herria. A meirande parte dos que me din iso escúdanse na Constitución... esa Constitución que eu considero vella, retrógrada, pseudofeixista; e o máis curioso é que eu coñezo a Constitución que aborrezo, e eles, que a toman como bastión de defensa das liberdades, non leron nin o primeiro artigo.

É imperialista dicir que Nafarroa é un territorio de Euskal Herria? Eu digo que tan imperialista coma dicir que Lugo é un territorio da Galiza. Alguén se quere ocultar trá-la Constitución pra defendé-las súas teses? Dacordo, fagámolo pois:

Navarra
1 En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Organo Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Organo Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.
2 Si la iniciativa no prosperase, sólamente se podrá reproducir la misma en distinto periodo del mandato del Organo Foral competente y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.


Quen se crea dono da razón única e diviña da Constitución... que sexa consecuente. :P
Comentários (9) - Secçom: Euskal Herria - Publicado o 23-05-2007 18:46
# Ligaçom permanente a este artigo
© by Abertal
"Se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma"
(Castelao)


Apoiamos a Candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués


Creative Commons License
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons.Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0