Unha folerpa con outras, ás veces calla e fai neve

Defensa do Ensino Público


De Viñetas

"A historia dunha lingua debería ser coma a dunha longa cadea, onde cada xeración fora un elo que lla transmitira á seguinte"

GALEFAS
aferrer@mundo-r.com
 CATEGORÍAS
 RECOMENDADOS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES

Políticos de pataco
Supoño que algúns xa non saben o que é un pataco, unha chica e un patacón. A miña época é máis ben a do pataco, era o custo dun caramelo dos pequenos. Unha peseta eran dez patacos.
A que ben isto a conto. Pois ben a que hoxe cando lin a entrevista que lle fixeron a Touriño na prensa, o que máis me chamou a atención foi o segundo titular: "Yo soy castellano en lo personal". E a min saíume da ?ialma?: ?Políticos de pataco?.
Que pena me deu!. Que satisfación para outros moitos! Que medo lle teñen as eleccións! Os do PP fastidiáronlle a foto a Rosa Diez na manifestación do domingo. Agora semella que os do PSOE lla queren estragar ós do PP.
Despois de reflexionar un pouco e, por sacarlle algo positivo, pensei que era de agradecer a sinceridade, pois outros, comparando un pouco, semella que lle teñen alerxia: Rajoi, Ana Pastor, ? e hoxe meto neste último lote a ?Pepe Blanco?, que nun mitin di que ?No habla gallego porque no le gustan las imposiciones?. Manda truco! Que pena que non estivera na manisfestación!
Cando falou Fernando Blanco galego? Levo anos seguindo a este ?cerebro? e unha das cousas que nunca me gustaron del, foi que case nunca falou ?a súa lingua materna? , nin nas campañas electorais. Parece que marchan para Madrid par non tropezar coa súa lingua.
Digo pena, porque seguimos relegando ó galego a unha segunda ou terceira división, nalgúns sitios coido que está nunha ?Terceira Rexional? con perigo de extinción.
De que maneira queda relegada a estas categorías? Aquí van algúns exemplos:

*Moitas familias de orixe rural que agora viven na cidade falan o galego na casa (neste caso si que é verdadeira intimidade) pero tan pronto saen da casa desaparece: nos comercios, na piscina, cando se vai ó médico ... case sempre cando están fora da casa.

*Estas mesmas familias, que entre eles falan galego, fano en castelán cos fillos/as. Foi o que sí se lles impuxo a eles cando ían a escola, daquela estaba mal visto falar galego, e non se podía falalo nas escolas. Moitos seguen a facer o mesmo que lle dicían seus pais : ?Habla bien?.
*No ensino , como xa dixen noutros artigos, moitos dos libros están en galego, pero tan pronto saen da clase desaparece ?A Fala? por arte de maxia, isto case no mellor dos casos, pois aínda hai moitos mestres/as que dan explicación en castelán. Estouno padecendo coas dúas das tres fillas que teño.

*Os políticos no parlamento, traballadores da TVG, etc. que cando os vés na tele "semella" que falan galego acotío, pois vai e lévaste un chasco cando os escoitas fóra dese contorno. Aquí hai que dicir ó seu favor, que polo menos fano nalgún contexto... esperando que pouco a pouco vaian mellorando e aumentando os espazos . Os galefás (galego ?falantes) temos que vivir destas miserias!

*Cando queres ler a prensa ?galega?, como non o fagas por internet, apenas atopas case nada en galego.
Xa non falemos, de cine, videoxogos, ?.

En resumo, non me gustan moito estes "modelos de políticos a seguir", son "políticos de pataco ou patacón"O prestixio da lingua non se acada deste xeito.Así seguimos potenciando a grande diglosía que aínda temos.

No simil futbolístico, en que categoría situariades vós o galego?

Coñeces algunha outra expresión para definir isto? Será isto "esperpento"?
Categoría: Paradoxos - Publicado o 11-02-2009 18:07
# Ligazón permanente a este artigo
Falamos de imposicións?
Texto traducido ó galego en liña:


Normas positivas ditadas polo estado español que obrigan a utilización da lingua castelá
Francesc Ferrer e Gironès


· Constitución española (27 decembro de 1978) obriga o coñecemento do castelán.

· Lei 85/78 Reais Ordenanzas da Forzas Armadas (28 decembro de 1978) obriga o castelán nos actos de servizo.

· RD1011/81 Regulamentación sobre a comercialización de graxas comestibles. Obriga a etiquetaxe en español.

· RD 334/82, que regula o uso do castelán á rede viaria, aos transportes públicos e pasos fronterers.

· RD308/83, regulamento sanitario dos aceites vexetais que obriga o castelán.

· RD 2872/83, sobre Regulamento de Xiros Postals e telegràficos, obriga os impresos en lingua castelá.

· RD1521/84 sobre regulamentación tècnico-sanitaria dos produtos de pesca, as etiquetas obrigatoriamente en idioma español.

· Lei 30/1984, sobre Medidas de Reforma da Función Pública, obriga tàcitamente o coñecemento do castelán aos opositores e concursantes.

· RD 1915/84 sobre regulamentación de matadoiros de coellos e "enmagatzament" e distribución da carne. Obriga a etiquetaxe en lingua española oficial do Estado.

· RD 2223/1984 que aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo do Administrtació do Estado, obriga tàcitamente o castelán, e esquece absolutamente o coñecemento do catalán ás convocatorias.

· Orde Ministerial 29 de marzo de 1984 que aproba a norma de calidade para "préssecs" con destino ao mercado interior.

· RD 179/85 que reglamenta os matadoiros de aviram e comercialización da carne. As etiquetas téñense que redactar obrigatoriamente na lingua española oficial do Estado.

· Lei Orgánica 6/85 do Poder Xudicial obriga a lingua castelá en todos os procedementos xudiciais. Tolera con condicións dentro do territorio catalán a lingua catalá.

· RD 1348/85 sobre o regulamento de ordenamento dos seguros privados. Obriga o castelán pola presentación da documentación administrativa.

· Ou. M. de 29 de maio de 1985 aproba normas para albercocs destinados aos mercado interior.

· OM 19 de agosto de 1985, sobre norma reguladora para o comercio exterior de coles chinesas.

· OM 23 de setembro de 1985 sobre etiquetaxe dos produtos de pelleteria.

· OM de 15 de outubro de 1985 sobre Norma de Calidade para o musclo, "cloïsses e chospes" conserva.

· OM de 15 de novembro de 1985 sobre etiquetaxe de peres, mazás e uva. Obriga o castelán.

· RD 2216/1985 sobre envasado e etiquetaxe de sustancias consideradas nocivas e perigosas. Obriga o castelán.

· RD 2374/1985 sobre especificacions técnicas das centrais telefónicas privadas. Obriga o castelán.

· RD 2323/1985 sobre regulamentación para elaborar, almacenar e transporte dos succedanis de café.

· RD 2379/1985 de 20 de novembro sobre os aparellos receptores de televisión.

· RD 2706/1985 sobre autómatas programables industriais, é obrigatorio que os subministradors e fabricantes teñan os catálogos en castelán.

· OM 14 de xaneiro de 1986 sobre normas de calidade da carne picada de "vaquí, oví e porcí". Recorda a etiquetaxe do decreto 2058/82

· Lei 11/86 de Patentes obriga o castelán á documentación presentada.

· OM de 24 de marzo de 1986, sobre a etiquetaxe dos allos e apis, obriga "polo menos" a lingua española.

· RD 1070/1986, sobre terminais telèfònicas e módems, obriga o castelán na documentación.

· OM 29 de outubro de 1986, sobre normas de calidade da pataca, obriga o uso do castelán ás etiquetas.

· OM de 29 de outubro de 1986, sobre as tripes naturais con destino ao mercado interior, obriga a etiquetaxe en castelán.

· OM de 29 de outubro de 1986, sobre a cansalada e a cansalada viada, obriga o castelán ás etiquetas.

· RD lexislativo 1257/1986 de 13 de xuño, por adaptación da lei 3/1980 ás normas da CEE en materia cinematográfica.

· RD 1495/1986 que aproba o Regulamento de Seguridade ás Máquinas. Obriga que as instrucións estean "polo menos en castelán".

· RD 2003/86, aproba o Regulamento Orgánico dos Corpos de Oficiais, Auxiliares e Axentes da Administración de Xustiza. Esixe o castelán e só outorga 6 anos de antigüidade ao coñecemento do catalán.

· RD 2551/1986, sobre elaboración e comercialización do aceite de "pinyola" refinado, obriga a etiquetaxe en castelán.

· RD928/1987 relativo á etiquetaxe dos produtos téxtiles. Obriga o castelán.

· RD 1094/1987 de 26 de xuño. Regulamentación sobre elaboración e comercialización de cereais.

· RD 1261/1987 de 11 de setembro sobre regulamentación da elaboración, fabricación e comercialización dos azucres destinados ao corpo humano.

· RD 1174/87 regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local. Por resolución de 14 de decembro de 1987, superado o coñecemento do castelán, poderá examinarse de catalán pero só como mérito.

· OM 1 de xullo de 1987, que aproba a norma de calidade do iogur, obriga o castelán.

· RD 1261/1987 que aproba a regulamentación tècnico-sanitaria dos azucres destinados ao consumo humano. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 1453/1987 que aproba o regulamento de limpeza, conservación e tinguida de téxtiles, cuiros e peles. Obriga que a información sexa "polo menos en castelán".

· Decreto 1496/87 da obtención, a expedición e homologación de títulos universitarios. Obriga a lingua castelá. Subsidiàriament permite a lingua catalá.

· OM de 23 e 27 de novembro de 1987, que regulan os plátanos e nespres respectivamente. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 58/88 sobre protección dos dereitos do consumidor aos servizos de reparación de aparellos de uso doméstico. Obriga que "polo menos en castelán".

· RD 197/1988 de 22 de febreiro sobre fabricación e tráfico de obxectos elaborados con metais preciosos.

· RD 192/1988 de 4 de marzo, sobre a venda e uso do tabaco para protexer a saúde..

· RD 429/88 que aproba o Regulamento Orgánico do Corpo de Secretarios Xudiciais. Obriga o coñecemento do castelán, e só outorga 6 anos de antigüidade polo coñecemento do catalán.

· OM de 6 de febreiro de 1988 sobre certificacións dos reprodutores vacúns de raza pura.

· OM de 28 de marzo de 1988 que aproba as normas das caseïnes e os caseïnats alimentarios. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 349/88 sobre a regulamentación tècnico-sanitaria de produtos cosméticos. Impón o uso da lingua española oficial do Estado.

· RD 472/1988 sobre xeración de areosols. Obriga que polo menos sexa en castelán a etiquetaxe.

· Lei 10/1988 de Televisión Privada. O 20% das por o·lícules comerciais emitidas mensualmente serán "de expresión orixinaria española".

· Lei 11/88 sobre protección das topografies dos semiconductors. Obriga o castelán, e se se presentan con outra lingua fai falta que haxa a tradución ao castelán.

· RD 833/1988 que aproba o Regulamento de residuos tóxicos e perigosos. Obriga polo menos a lingua española oficial do estado aos recipientes.

· RD 1122/88 que aproba a norma xeral de etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimentarios envasados. Obriga o castelán como mínimo.

· Lei 32/88, de Marcas. Obriga o castelán aos documentos presentados.

· Lei 38/1988 de Demarcació e Planta xudicial. O presidente do Tribunal Superior de Xustiza o catalán só será un mérito.

· RD 1231/1988 sobre o transporte e comercialización do café. Obriga a etiquetaxe en castelán.

· RD 1232/1988 sobre succedanis do café. Obriga tamén o castelán á etiquetaxe.

· RD 1338/1988 sobre elaboración e venda da orxata de xufla. Etiquetaxe en castelán obrigado.

· RD 1425/1988 sobre produtos plásticos destinados a envasar produtos alimentarios. Fai falta que a etiquetaxe sexa en castelán.

· RD 1426/1988 sobre circulación e comercio preparados alimenticios para réximes dietéticos. Obrigación de etiquetarlo en castelán.

· RD 1468/88 que aproba o Regulamento de etiquetaxe e presentación da publicidade de produtos industriais destinados á venda directa aos consumidores. Obriga "polo menos a lingua española oficial do estado"

· OM de 26 de maio de 1988 sobre modelos do Rexistro Civil (defunción e de criaturas abortives). Obriga o castelán e tolera o catalán como acompañante.

· OM de 11 de xullo de 1988 sobre normativa do calzado. Obriga a etiquetaxe informativa en castelán.

· OM de 30 de xuño de 1988 sobre o comercio do safrà. Etiquetaxe obrigada en castelán.

· OM 28 de xuño de 1988 sobre Aparellos de Elevació e Manutención de guindastres-toste desmuntables para obra. Todo será polo menos en castelán.

· OM de 28 de xuño de 1988 sobre aparellos de presión no referente ao aire comprimido. A redacción en castelán será exixible no momento final de polo en disposición dos usuarios.

· OM de 5 de decembro de 1988, sobre pensos simples. Obrigado o castelán.

· Lei Orgánica 2/89 processal militar. Obriga o castelán en todas as actuacións xudiciais. O catalán fará falta traducilo.

· OM de 30 de xaneiro de 1989 sobre comercialización de pensos compostos. Obriga o castelán aos envases.

· RD 126/1989 sobre comercialización de patacas fritas. Obriga o castelán aos evasos e retolació dos produtos.

· RD 149/1989 sobre pinturas, vernissos, tintas de imprimir, e pegamentos. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· OM 21 de marzo de 1989, sobre o porco salgado e cansalada viada. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 645/1989 sobre pesca e aqüicultura, obriga o castelán aos datos obrigatorios da etiquetaxe.

· OM de 20 xullo de 1989 do Ministerio de Xustiza sobre fe de vida, nacemento, matrimonio e defunción, obrigatoriamente en castelán, con texto en catalán subordinado.

· RD 1066/1989 que ordena as Telecomunicacións. Obriga o castelán ás memorias técnicas.

· RD 1597/89 que aproba o Regulamento do Rexistro Mercantil. Obriga que as inscricións fáganse exclusivamente en castelán.

· Lei 21/1990 de 19 de decembro, sobre os seguros da vida e seguros privados.

· Lei 25/1990 do Medicamento. Obriga os textos polo menos en lingua castelá.

· OM 15 de febreiro de 1990, sobre a etiquetaxe de artigos de marroquineria, e viaxe.

· OM de 15 de febreiro de 1990, sobre a normativa da etiquetaxe informativa das luvas.

· RD lexislativo 339/1990, que desenvolve a lei sobre tránsito, circulación de vehículos e seguridade viaria.

· RD 472/1990 de 6 de abril que regula os disolvents de extracción utilizados na elaboraciuó dos produtos alimentarios.

· RD 668/1990 de 25 de maio, sobre elaboración e comercialización de materiais polimèrics en relación aos produtos alimentarios.

· Lei 7/1991 que crea a Instituto Cervantes., con obxectivos só polo "español".

· Lei 30/1991 de 20 de decembro, sobre a redacción dos testamentos, obriga o castelán naqueles territorios que non sexan forals.

· OM 3 de abril de 1991, que regula a distribución e exhibición do material audiovisual, autorizando só a tradución ao castelán.

· RD 162/1991 fabricación e comercialización dos plaguicides. A etiquetaxe obrigatoria polo menos en castelán.

· OM de 14 de xuño de 1991, sobre produtos fertilitzants. A etiqueta e o envase haberán de estar redactados polo menos en lingua castelá.

· RD 475/1991 sobre produtos cosméticos. Obriga o castelán.

· OM do 8 de abril de 1991, sobre Regulamento de seguridade das Máquinas. Obriga polo menos en castelán as placas, instrucións e etiquetas.

· RD 1082/1991 sobre a cura e mantemento das lentos de contacto. Obriga o castelán.

· RD 1109/1991 sobre alimentos ultracongelats. Obriga o castelán ás etiquetas.

· RD 1111/1991 sobre os additius alimentarios, obriga o castelán.

· RD 1164/1991 sobre comercio de augas de bebida envasadas. Obrigatorio o castelán ás etiquetas.

· RD 1534/1991 sobre circulación e comercio de pastas alimentarias. Obriga o castelán.

· RD 1650/1991 sobre elaboración e venda de zumes de froita. Obrigación da etiquetaxe en castelán.

· RD 1688/1991 sobre preservativos de caucho . Aos envases obrígase polo menos a lingua castelá.

· RD 1809/1991 sobre circulación e comercio de preparados alimentarios en réxime dietético. Obrigación de facer en castelán a etiquetaxe.

· RD 1810/1991 sobre circulación e comercialización de caramelos, chicles, confits e lambetadas. És obrigatorio o castelán á etiquetaxe.

· RD 13/1992, sobre Circulación Urbana e Interurbana, obriga que os sinais sexan "polo menos no idioma español oficial en todo o territorio do Estado".

· RD 15/1992 sobre elaboración e venda de bebidas refrescants. Obrigación de envasarlas en castelán.

· RD 212/1992 sobre etiquetaxe dos produtos alimentarios envasados, que anul·a o RD 1122/88. Obriga que necesariamente polo menos estea en lingua española oficial do Estado.

· RD 510/1992 que regula a etiquetaxe dos produtos do tabaco. Obriga o castelán e tolera o catalán subsidiàriament.

· RD 930/1992 sobre propiedades nutritives dos produtos alimentarios. Obrigación de etiquetatr-o en castelán.

· RD1408/1992 sobre preparados para lactants. Obrigación de etiquetaxe en castelán.

· RD1436/1992 sobre carnes picadas e carnes en anacos. Obrigación de utilizar polo menos o castelán.

· Lei 30/1992 sobre Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. A lingua dos procedementos tramitados pola Administración do Estado serán en castelán. Pódese utilizar o catalán só aos escritos que se dirixan.

· OM 12 de xuño 1992, que regula as probas de aptitude para o acceso ás facultades e Col·legis universitarios. As probas só en español.

· RD 19/1993 de medidas urxentes para a cinematografía, que impón cotas polo cine en versión dobrada, e con sancións pertinentes.

· RD 308/1993 sobre comercialización dos mol·luscs bivalves vivos. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 349/1993 sobre comercialización de lejías. Etiquetaxe, presentación e publicidade en castelán.

· RD 479/1993 regula os radiofàrmacs de uso humano. Os prospectes se nada máis non serán en castelán.

· RD 731/1993 sobre provisión de lugares de traballo polos funcionarios da Administración Local con habilitació de caire nacional. Obriga o castelán, e outorga puntos de mérito polo catalán.

· RD 1078/1993 que aproba o Regulamento sobre envasado e etiquetaxe dos preparados perigosos. Obriga o castelán, así: "polo menos na lingua española oficial do Estado".

· RD 1904/1993 sobre produción e comercialización de produtos carnis e doutros determinados produtos de orixe animal. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 2070/1993 que aproba o regulamento tècnico-sanitario dos vinagres. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 2236/1993 que regula a etiquetaxe e o prospecte dos medicamentos de uso humano. Obriga que polo menos na lingua española oficial do Estado.

· RD 124/1994 que regula o equitatge e a información no referente ao consumo de enerxía e outros recursos dos aparellos de uso doméstico. Impón o castelán.

· OM de 4 de xullo de 1994 sobre utilización e comercialización de enzims, microorganismes e os seus preparados na alimentación animal. Obriga que en todas as indicacións polo menos sexa utilizada a lingua castelá.

· RD 1185/1994 sobre a etiquetaxe dos produtos do tabaco distintos dos pitillos. Obriga o castelán e admite outras linguas.

· RD 1679/1994 sobre condicións sanitarias á produción e comercialización de leite cru, leite tratado tèrmicament e produtos lactis. Obriga o castelán á etiquetaxe e aos certificados sanitarios.

· OM 10 de outubro de 1994 sobre control e certificación de entón e plantas de viveiro. Obriga o castelán ás indicacións obrigatorias.

· RD 2163/1994 sobre comercialización e e autorización de produtos fitosanitaris. Obriga o castelán ás etiquetas.

· RD 2208/1994 que regula os medicamentos homeopàtics de uso humano de fabricación industrial. Obriga expresamente a lingua castelá ás etiquetas.

· RD 2549/1994 sobre o regulamento dos aparellos de presión, no referente a generadors de aerosols. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· Resolución 9 de xaneiro de 1995 do Ministerio de Cultura, que fai axudas á creación de guións cinematográficos. Obriga a presentalos en castelán, ata naqueles que sexan redactados noutra lingua española.

· Lei 30/1995 de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados. Obriga que as pòlisses teñen que estar en castelán.

· RD 53/1995 sobre circulación e comercialización da cervexa e do malt líquido. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 109/1995 sobre os medicamentos veterinarios. Obriga o castelán aos prospectes.

· RD 110/1995 sobre medicamentos homeopàtics veterinarios. Obriga o castelán igual que á norma anterior.

· RD 157/1995 sobre pensos medicamentosos. Obriga a etiquetaxe polo menos na lingua española oficial do Estado.

· RD 733/1995 sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes aos ensinos establecidos na Lei Orgánica 1/1990. Obriga que sexan en castelán.

· RD 929/1995 de 9 de xuño sobre o regulamento do control das plantas de viveiro.

· OM de 6 de setembro de 1995 sobre a Norma Xeral de Calidade para o leite pasteuritzada destinada ao mercado interior. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· Orde de 6 de setembro de 1995 sobre a Norma Xeral de Calidade para leite concentrado destinada ao mercado interior. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 1718/1995 de 27 de outubro sobre a etiquetaxe dos materiais dos compoñentes principais do calzado.

· RD 1787/1996 de 19 de xullo, que aproba o regulamento dos equipos de telecomunicación.

· RD 1784/1996 de 19 de xullo, que aproba o regulamento do Rexistro Mercantil, obriga as inscricións registrals en castelán.
Categoría: Paradoxos - Publicado o 23-01-2009 18:05
# Ligazón permanente a este artigo
Mexan por nós e temos que dicir que chove
Levo tempo escoitando esta frase, "A mi eso de que me impongan el gallego ..." Como digo eu, o "Galego" sempre levou patadas no cu, ou como dicía Castelao: "Mexan por nós e temos que dicir que chove". Agora tocan unhas cantas máis por iso da "imposición" do famoso Decreto 124. Sempre hai escusas. Deixamos aquí unha ligazón que nos leva a un artigo (en catalán) onde nos presenta un "menú" de imposicións do castelán, por se algún non sabía que tamén as tiña... Ía poñer o número pero canseime de contalas.

Se queres velas en galego CHUZA

Entrevista á Secretaria de Politica Lingüística
Categoría: Paradoxos - Publicado o 10-01-2009 00:07
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal
Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis


Este blogue forma parte da Rede de Blogueiras/os en defensa do Galego
Chuzame! chúzame -

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0