blogalizandoO meu perfil
 CATEGORÍAS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES

MODELO PROBAS DE SETEMBRO 2013
Como xa indicamos por escrito aos interesados/as imos colgar un modelo das distintas avaliacións seguindo o tipo de probas que durante o curso se foron facendo.

Para alumnos/as que teñen pendentes a 1ª, 2ª e 3ª avaliacións:

TEMAS do Libro: 1ª/ temas 1-2-3-4 parte 5
da 2ª/ 5-6-7-8 ( poesía e Rosalía) 2ª
e da 3ª/ 9,10,11,12 LETRAS Galegas: Vidal Bolaño.

Deben traballar co léxico de todos os temas citados.
Prácticas: Xénero e número en substantivos e adxectivos. Determinantes e colocación dos pronomes (páx. 144-145-146 tema 8 do libro e apuntamentos). Complementos directo e indirecto e circunstancial, adverbios e preposicións.
Prácticas cos exercicios de escribir ben e signos puntuación dos temas citados. Repaso dos verbos 180-181-183 e do apéndice do libro.

Literatura popular e xénero narrativo, lírico e teatral (ver apuntamentos de clase).

Lecturas obrigadas (no caso de non telas realizado): Mortos de ningures de Ledicia Costas e Pere Tarabuela e Fantasmas de luz de Agustín Fernández Paz e/ou caso de ser unha obra das escollidas na terceira avaliación do listado que se lles ofreceu no seu día.
Destas lecturas deberá presentar un pequeno traballo de resumo (capítulo a capítulo).Para alumnos/as que teñen pendente a 2ª e 3ª avaliacións:

TEMAS do Libro: temas da 2ª 5-6-7-8 poesía e Rosalía) e terceira 9,10,11 ,12 LETRAS Galegas: Vidal Bolaño e o Himno galego.

O léxico de todos os temas citados.
Prácticas: Xénero e número en substantivos e adxectivos. Determinantes e colocación dos pronomes (páx. 144-145-146 tema 8 do libro e apuntamentos). Complementos directo e indirecto e circunstancial, adverbios e preposicións.
Prácticas cos exercicios de escribir ben e signos puntuación dos temas citados.

Literatura popular e xénero lírico e teatral (ver apuntamentos de clase).

Repaso dos verbos 180-181-183 e do apéndice do libro.


Lecturas obrigadas (no caso de non telas realizado durante o curso): Mortos de ningures de Ledicia Costas e Pere Tarabuela e Fantasmas de luz de Agustín Fernández Paz e/ou caso de ser unha obra das escollidas na terceira avaliación do listado que se lles ofreceu no seu día.
Destas lecturas deberá presentar un pequeno traballo de resumo (capítulo a capítulo).


Para alumnos/as que teñen 1ª e 3ª avaliación pendente:

TEMAS do Libro: 1ª/ temas 1-2-3-4 parte 5
e da 3ª/ 9,10,11,12 LETRAS Galegas: Vidal Bolaño.

Deben traballar co léxico de todos os temas citados.
Prácticas: Xénero e número en substantivos e adxectivos. Determinantes e colocación dos pronomes (páx. 144-145-146 ollo está no tema 8 do libro e apuntamentos, pero é pregunta da 2ª avaliación que repetimos na 3ª ). Complementos directo e indirecto e circunstancial, adverbios e preposicións.
Prácticas cos exercicios de escribir ben e signos puntuación dos temas citados. Repaso dos verbos 180-181-183 e do apéndice do libro.

Literatura popular e xénero narrativo, lírico e teatral (ver apuntamentos de clase).

Lecturas obrigadas (no caso de non telas realizado): Mortos de ningures de Ledicia Costas e Pere Tarabuela e Fantasmas de luz de Agustín Fernández Paz e/ou caso de ser unha obra das escollidas na terceira avaliación do listado que se lles ofreceu no seu día.
Destas lecturas deberá presentar un pequeno traballo de resumo (capítulo a capítulo).


PROBAS MODELO PARA SETEMBRO
A continuación colocamos aquí modelos de probas por avaliacións. Todas as probas de recuperación de setembro terán unha estrutura semellante ás que tivemos durante o curso nas distintas avaliacións.
No caso das probas dos libros de lectura, das que non colgamos probas, tamén seguirán os modelos realizados durante o curso que coñecen os alumnos/as implicados.


PROBA MODELO DA 1ª AVALIACIÓN

1- O NOME DAS COUSAS: Ponlle nome aos números da ilustración ( por exemplo: unha rúa dunha cidade.
2-Enumera e explica brevemente os elementos dun texto narrativo como por exemplo unha novela como Dragal.
3- LITERATURA: Define os tres xéneros literarios tanto na forma como no contido que os caracterizaseguindo o explicado na aula ( apuntamentos)
4-A LINGUA POR DENTRO: Tipos de substantivos e pon dous exemplos de cada.

5-Escribe o artigo determinado esixido por cada un dos seguintes substantivos:
__ cabotaxe __ mel ___laranxeira __ ponte __ cume __ análise
__ crise __ paréntese __ diabetes __ friaxe __ nariz __ cárcere
__ sangue __ sal __leite __garaxe __ paxe __ romaxe
__ hepatite __diadema __dor __ arte __ calor __ orde __árbore __servidume __ costume __limoeiro __ marxe __suor __ sinal __orixe__ til __ pa __croio __mar __lentes __con __beiramar __preamar ___áncora

6- Pon o plural dos seguintes substantivos e deduce a regra de formación do plural. Fíxate e segue o exemplo:
- Café (singular rematado en vogal) café-s (plural engade ?s)
Lei ( singular rematado?
Xamón ou robot (singular
Tórax ( singular
Colar ou xuíz ( singular
País ou mes (
Lapis ou luns (
Gol ou móbil (
Sinal ou xabaril (
Ollomol ou parasol (

7- Escribe o feminino das seguintes palabras:
Irmán:_______temperán:__________folgazán:___________cristián:_________ourensán:_________arousán:_______
Castelán:________humano:__________anano:_________pillabán:____________nugallán:__________alemán:_ ______
Lacazán:___________mentirán:_________elegante:_________xudeu:__________vampiro:___________xenro:_______
8- ESCRIBIMOS BEN: Ponlle til ás palabras que o precisen:
a) Compre que maña chamedes a Anton por se quere sair connosco. Se cadra logo ven a xogar as bolas.
b) Dixeronme que fora a casa de Ramon e que agardase fora ata que chegase el. Debia traer unha bola de pan.
c) Alguen esta agardando a sua resposta. Logo ves e ves que tipo de pregunta e esta.
d) Cando fomos de excursion, vimos un esquio nunha arbore que habia preto do muiño. Logo vin un oso pardo.
e) O portavoz dos alumnos falou co profesorado seriamente.
f) A viuva sabia mais do que dicia, pero as veces compre non ter tanta presa. Ela e moi apurada, mais onte non.

9- Pon til ás palabras que o precisen: Habilmente, ingles, balonman, portalampadas, fixena,
lua, saida, tunel, lider, textil, heroe, sua, transeunte, miudo, lapis, dificil, paxaro, medula, olimpiada,
misil, vertixe, parasito, acne, reptil, periodo, omoplata, atmosfera, teorico-practico, collenolos, vaiven.

10. LINGUA E SOCIEDADE: As linguas do estado español e o plurilingüismo (un texto mínimo de 10 liñas).PROBA MODELO DA 2ª AVALIACIÓN

1- Os nomes das cousas: Do baño á cociña. Coloca nome aos números que aparecen nas ilustracións.
2- A LINGUA POR DENTRO: CONXUGA modo presente, pretérito e futuro de indicativo do verbo: ANDAR
Presente de subxuntivo de: OBEDECER
3-Tipos de pronomes e escribe un enunciado con cada un.
Define e explica : Diferenza entre adxectivos determinativos e pronomes.
4-Logo identifica nos seguintes enunciados tipos de adxectivos determinativos e pronomes:

Fixo outra casa
Noso pai e o meu.
Dúas persoas e algúns animais.
Cadaquén é cadaquén.
Viñeron só tres.
Alguén quere algo?
Vive no primeiro andar.
Quen quere máis?


5- ESCRIBIMOS BEN: Pon signos de puntuación e acentos ao seguinte texto: Cópiao e puntúa de novo.
Din que a poesia e para os romanticos porque a sua tematica e sempre o amor non e certo o texto de celso fdez sanmartin e so un exemplo a poesia alimentase do cotian e tamen de sucesos aparentemente pouco importantes o que converte ese acontecer en poema e a mirada do poeta ou da poetisa todos ti tamen temos unha mirada persoal.

6- LITERATURA: Define xénero lírico e as súas características.
7-Indica que tipo de rima e medida teñen os seguintes versos:
No poema localiza unha personificación e unha hipérbole.

Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,
mórrome de soidades.

Cando vos oio tocar,
campaniñas, campaniñas,
sen querer torno a chorar.

Cando de lonxe vos oio,
penso que por min chamades
e das entrañas me doio.

Dóiome de dor ferida,
que antes tiña vida enteira,
agora teño media vida.


Rosalía de Castro.

8- Que son unha metáfora e unha ironía. Pon un exemplo de cada.
9- Características dun CONTO:
10-LINGUA E SOCIEDADE: Que é un prexuízo lingüístico.
Comenta porque son prexuízos os seguintes:
a) Afirmar que o galego é un idioma de brutos.
b) Falar galego é de mala educación se os demais non o falan.PROBA MODELO DA 3ª avaliación

1-O nome das cousas. A miña habitaciónou o corpo humano.
2-Define xénero teatral e un monólogo.
3-Cadro dos pronomes átonos.
4-Colocación do pronome átono excepcións (pon exemplos).
4- A LINGUA POR DENTRO: Coloca correctamente ?te? ou ?che?:
Quizá__faga ____ unha festa.
Xa ____ dixo ___ que non ____ quería.
____Recitou___ un fermoso poema .
Sempre ____estás ___ a rir de min.
Fernando veu para ____dar ____algo.
____Esperei___ máis de tres horas
Quen ___chamou____ hai dúas horas?

5-ESCRIBIMOS BEN: Escribe V ou B:
_asoira , _iaxe, a_ogado, _oda,
_oar, _óla, imposi_le, _ol_oreta, _arrer, _aleiro, chu_asco,_eira, _illa,
a_ó, co_arde, gra_ar, _ermello, _acina, mó_il, _aranda, estri_eira.

- ORTOGRAFÍA completa coas letras correctas para o galego as seguintes palabras: s/x/ ll/i
E_cavar, e_posición, e_ame, e_i _ir , e_traño, e_tender, e_to_o, e_tran_eiro, no_ento, e_cesivo, _enro.
baca_au, ensa_o, pra_a, fa_ado, ma_onesa, pa_aso, bara_a, ma_o, _ogur, a_eo, ata_o, bo_a, sa_a, ra_a.

6- Substitúe o subliñado por pronomes átonos. Exemplo: Mercou un coche ao seu pai. Mercoullo
a) Fíxo a pregunta a Clara o + lle = -llo
b) Gardou o lapis no estoxo.
c) Chamou a atención a nós.
d) Comprei uns libros para os meus pais.
e) Pregunta a dirección aos policías.
f) Conto un conto para ti.

7-Indica se hai suxeito ou non E logo no predicado distingue os complementos directo, indirecto e circunstancial.
Indica nos casos que non leva suxeito cal é o motivo.

Xoán fixo unha merenda para os amigos. Nevaba nas altas montañas daquel país.

Fixeron tres contos para os nenos pequenos. O pirata gardábanos un tesouro no barco.

8-Que diferenza existe entre unha oración simple e outra composta ( pon un exemplo).
9-CONXUGA: Presentes de indicativo de SEGUIR, PEDIR, DURMIR, e o presente de subxuntivo de CAER.
Escribe despois as seguintes formas verbais:
SENTIR: 1ª persoa sing. de Presente Indicativo:_________ 2ª persoa sing. de presente de Indicativo_________
SUBIR: 1ª persoa sing. de Presente Indicativo:__________ 3ª persoa plural do presente de Indicativo:_________
CONSTRUÍR: 1ª persoa sing. de Pretérito Indicativo:___________1ª persoa sing. Presente de Indicativo:___________
CONDUCIR: 2ª persoa plural de Antepretérito :_____________ 3ª persoa sing. Pospretérito:_______________
OIR: 1ª persoa de plural Copretérito:________________ 1ª persoa sing. Presente Indicativo:___________

10-Texto argumentativo (10-15 liñas) sobre o seguinte tema a escoller:
A) Por que é necesaria a Normalización dunha lingua.
B) Roberto Vidal Bolaño: vida e obra.
Comentarios (0) - Categoría: GALEGO - Publicado o 17-07-2013 13:03
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0