blogalizandoO meu perfil
 CATEGORÍAS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES

Modelos de probas para setembro
A continuación colocamos distintos modelos de probas por avaliacións para que se poida ter unha idea de como será a proba extraordinaria de setembro:

1ª AVALIACIÓN:

1- LINGUA E SOCIEDADE: Nun mapa da península ibérica indica os nomes e os territorios nos que se falan as distintas linguas da península.

2- LÉXICO: Asocia cada adxectivo a un sinónimo e un antónimo: SINÓNIMO ANTÓNIMO
A. inxenuo agudo covarde
B. obediente miñaxoia xeneroso
C. listo destemido tranquilo
D. inquedo mesquiño malicioso
E. valente vaidoso parvo
F. fachendoso hipócrita rebelde
G. ruín bulebule sincero
H. falso guiado humilde

3- GRAMÁTICA: Escribe o artigo determinado esixido por cada un dos seguintes substantivos masculino ou feminino:
__ viaxe__ mel ___laranxeira __ ponte __ análise __ crise __ paréntese __castañeiro__ friaxe __ nariz __ cárcere
__ sangue __ sal __leite __garaxe __ paxe __ romaxe __ hepatite __dor __ arte __ calor __ orde __árbore __servidume __ costume __limoeiro __ marxe __suor __ sinal __orixe__ til __mar __eme ___ele

4-Escribe o feminino das seguintes palabras:
catalán, comellón, heroe, campión, italiano, tecelán, san, cru, marqués, xudeu, paspán, alemán, cidadán.


5-Escribe o plural das seguintes palabras:
fértil, iraquí, anzol, til, dólar, cóctel, ollomol, patín, fiel, sol, cadáver, esquimó, pavillón, lapis.

6-Escribe DÚAS oracións cun adxectivo en grao positivo e logo converte esas oracións nunhas comparativa USANDO nunha as partículas coma/ ca e noutra como/ que, e finalmente outras en grao superlativo.


7-ORTOGRAFÍA: Ponlle tiles ao seguinte texto: ( texto 1: A afogada e unha rapaza fermosisima, esvelta e palida, loura e de longos cabelos, enguedellados en algas que adoita aparecer entre a escuma do mar dos dias de mareira ou trebon andando sobre o mar ou asomando a cabeza entre as furnas. Non e unha serea, ten figura humana, comunica desgrazas e cando se ve, vai ocorrer un naufraxio; e, pois, agoiro de morte. E muda, non fala e emite chíos semellantes aos das gaivotas.

8-LITERATURA: Define os xéneros literarios tanto na forma como polo seu contido.

9-Identifica nun pequeno grupo de textos se son literarios ou non, se son da literatura popular ou non e a que xénero pertencen os textos:


10 ? COMUNICACIÓN/ EXPRESIÓN: Redacta un texto cunha descrición persoal dun amigo/a imaxinario nas que as primeiras cinco liñas fagas unha prosopografía, logo fagas un segundo parágrafo cunha etopea e finalmente un parágrafo final transformando este retrato nunha caricatura.


Avaliación:

1-Que é un alcume? Distingue entre nomes e alcumes:
Os apelidos teñen diversas orixes. Coloca os seguintes onde corresponda: Ponte, Louzán, Cabaleiro, Fortes, Conde. Porto, Biéitez, Castelo. López, Piñeiro., Estevez, Outeiro, Portela, Sardiña, Regueiro. Silva, Ledo. Nogueira, Barreiro,Brañas, Bouza, Pombo, Fidalgo.
CALIDADES HUMANAS: OCUPACIÓNS E CLASES SOCIAIS: TIPOS DE TERREO: PLANTAS:
ELEMENTOS DA PAISAXE: CONSTRUCIÓNS HUMANAS: PATRONÍMICOS:
ANIMAIS:

2-Crear palabras con sufixos derivativos:-encia - . . . . . . . . . . . . . . .aría - . . . . . . . . . . . eiro - . . . . . . . . . . . . . . . idade - . . . . . . . . . . . . . . . ear - . . . . . . . . . . . . . . .
ado - . . . . . . . . . . . . . . .oso - . . . . . . . . . . . . . . . ante - . . . . . . . . . . . . . . .és - . . . . . . . . . . . . . . . ura - . . . . . . . . . . . . . . . ar - . . . . . . . . . . . . . . -ego

3- EXPLICA A COLOCACIÓN DO PRONOME ÁTONO. Pon exemplos.

4-Coloca ben nunha serie de oracións os pronomes axeitados:


5- Escolle e coloca correctamente o te / che nun grupo de oracións.

6-LITERATURA: Medir os versos dun poema e indica que tipo de rima teñen:

7-Define e pon un exemplo das principais variedades da lingua:
a sociocultural:
a xeográfica:
a histórica:
a situacional:


8-Define Lírica, estrofa e verso.

9-Identifica que tipo de pronomes persoais son os subliñados nun texto.


10-PLAN LECTOR: Comprensión e expresión:
DRAGAL: Pon en orde os textos da novela e resume o seu argumento da novela (unhas 15 liñas).


Avaliación:

1-LÉXICO Que significan os seguinte prefixos gregos: A. hemat- / hemo- B. pneumo- C. osteo- D. nefro- E.hepato- F. gastro- G. dermato- H. cardio- I. oftalmo-

2- Emparella os adverbios e as locucións adverbiais que teñan o mesmo significado.
A. quizais B. amodo C. gratis D. axiña E. tarde
F. abofé G. moito

3-GRAMÁTICA: Conxuga CONXUGA os seguintes tempos: (todas as persoas)
Verbo VER: Pretérito de indicativo e de subxuntivo.
Verbo TER: Antepretérito de indicativo e presente de subxuntivo.
Verbo PODER: Pretérito de Indicativo e presente de subxuntivo.
Verbo IR: presente e copretérito de Indicativo.

4-Conxuga os presentes de indicativo (3 con alternancia) dos verbos OBEDECER, DIVERTIR, SENTIR E SUBIR.

5-EXPRESIÓN: Constrúe 6 tipos de oracións con actitudes distintas do falante e sinala as preposicións que uses.

6-Oracións Indica cal é o suxeito e o predicado nas seguintes oracións e identifica cun círculo adverbios:
Hoxe traballei demasiado.
Xa chegaron os corredores.
Ela comeu pouco.
Sempre me encantaron os doces.


Axiña iremos todos á festa.
Nós corremos tanto onte.
Non fixo nada.
Quero máis.


7- EXPRESIÓN/LITERATURA: En dous parágrafos, con corrección ortográfica a vida e obra de Filgueira Valverde.

8- LINGUA E SOCIEDADE: Define lingua minorizada e prexuízo lingüístico.
Localiza nos seguintes textos o tipo de prexuízo que agochan:
A) ? Compara o castelán que ten máis de 400 millóns de falantes co galego. Cantos ten o galego??
B) ?Eu creo que se unha persoa me fala en castelán debo dirixirme eu tamén a ela no mesmo idioma?
C) ? Os que falan así sonche do monte?.
D) ? Eu cando vou ao médico fálolle en castelán?.

9- ORTOGRAFÍA: Usando puntos,comas, dous puntos e puntos suspensivos escribe un texto de 15 liñas sobre a tradición dos maios en Galicia: Mitos, alumear o pan, xestas nas portas, maios humanos e cónicos, etc...

10- LITERATURA: Localiza no himno galego os recursos seguintes: antítese, símbolo, metáfora, metonimia, personificación, anáfora, aliteración, paronomasia...

Comentarios (0) - Categoría: GALEGO - Publicado o 01-07-2015 06:49
# Ligazón permanente a este artigo
Probas de xuño
Para os que teñen a 3ª son tres temas do libro (7, 8 e 9) e as Letras Galegas 2015 (Filgueira Valverde).

Moi importantes neste grupo de temas son os verbos.
Repasar: Vocabularios dos tres temas,a parasíntese, préstamos e estranxeirismos, Adverbios, locucións adverbiais, preposicións e locucións prepositivas. Tipos de oracións e distinción de suxeitos e predicados. Os signos de puntuación. Os distintos prexuízos lingüísticos, os conceptos de lingua minorizada e minoritaria.E os recursos literarios.

Para os que teñan aínda pendente a 2ª deberán estudar os tres temas ( 4-5 e 6) nos que hai dúas cuestións moi importantes:

Os pronomes tónicos e átonos (a súa colocación)e a definición e distinción dos tres xéneros literarios.

Repasar: En léxico: Vocabularios dos seres fantásticos, a compossición e derivación de palabras con prefixos e sufixos, un repaso as regras de acentuación e aos acentos diacríticos. En gramática: Os distintos tipos de pronomes e o seu uso. En literatura: a medida dos versos e a rima, tipos de narradores e elementos da estrutura dun texto narrrativo. E na lingua e sociedade: as variedades da lingua (vulgar, estándar e culta).
Comentarios (0) - Categoría: GALEGO - Publicado o 16-06-2015 06:16
# Ligazón permanente a este artigo
Proba oral
A proba oral consistirá en:

-MEMORIZAR un poema (o himno galego).
-CONXUGAR verbos (só para os que o precisen).
-LÉXICO: Dunha listaxe de palabras e locucións ou frases feitas procurar sinónimos ou expresións semellantes.
-EXPOSICIÓN dun tema coñecido seguindo un guión.
-RESPOSTAR a cuestións con coherencia e corrección sobre temas variados relacionados co curso.
Comentarios (2) - Categoría: GALEGO - Publicado o 09-06-2015 23:52
# Ligazón permanente a este artigo
Os recursos do himno galego
Imos ter que aprender o Himno galego para a próxima proba oral que imos realizar, pero antes imos coñecer a súa orixe e por que este himno é tan peculiar entre os himnos todos. Logo saberemos que recursos literarios podemos atoparmos nos seus versos.

ORIXE E AUTORES

Eduardo Pondal compuxo un longo poema de 10 estrofas no seu libro Queixumes do Pinos. Os galegos da Habana en 1907 procurando unha letra para o que sería o Himno de Galicia escolleron as catro primeiras estrofas deste poema ao que logo poría música Pascual Veiga.

Neira Vilas remarca o papel fundamental do emigrante ferrolán Xosé Fontenla Leal -«home lúcido e apaixonado que amaba a súa patria de orixe, á que lle dedicou de por vida todas as súas enerxías»-, quen primeiro pensou en Curros Enríquez e o mestre Chané para a letra e a música do himno, respectivamente. Pero un enfado entre ambos os dous impediu o proxecto e finalmente serían o poeta Eduardo Pondal e o músico Pascual Veiga os autores. A súa colaboración arranca en 1890, cando o poeta lle envía ao compositor Os Pinos para presentarse ao premio para unha «Marcha Regional Gallega» nun concurso musical celebrado no Recreo de Artesanos da Coruña. Non obstante, a estrea non chegaría ata o 20 de decembro de 1907, na Habana, aínda que nos últimos anos hai investigadores que apuntan que o himno debeu de interpretarse en público con anterioridade.

ORIXINALIDADE DO POEMA

Pondal escribiu o único himno do mundo, que nós coñezamos, que comeza con preguntas e interrogantes.

Pero que se pregunta o noso himno? E quen fala?

O recurso fundamental será o símbolo dos Pinos(ver imaxe)

Imos logo descubrir que é o que nos di o noso himno:


OS PINOS

Que din os rumorosos
na costa verdecente
ao raio transparente
do prácido luar?
Que din as altas copas
de escuro arume arpado
co seu ben compasado
monótono fungar?

Do teu verdor cinguido
e de benignos astros
confín dos verdes castros
e valeroso chan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono
fogar de Breogán.

Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son,
mais só os iñorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escuros
non nos entenden, non.

Os tempos son chegados
dos bardos das edades
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois, donde quer, xigante
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán.


BOTEMOS LOGO UNHA OLLADA INICIAL AO LÉXICO DO HIMNO:
-os rumorosos: ruidoso, adxectivo referido aos pinos.
- luar:nunha noite de lúa.
- arume arpado: a folla en forma de arpa do pino.
- monótono fungar: un ruído ou son uniforme.
- cinguido: que rodea.
- confín: terra do lindeiro.
- castros:construción da cultura prerromana.
- inxuria: insulto
- rudo: bruto
- encono: rancor
- Breogán: rei celta de Galicia
- arroubo: admiración
- féridos: cruel
- bardos: cantor da memoria da tribo
- vaguedades: imprecisión.
- pregoa: anuncia
- redenzón: liberación
- nazón: pobo, xentes

RECURSOS (exercicio de clase)

Cales son os seus principais recursos:

SEMÁNTICOS (do contido e significado das palabras)

No épiteto "rumorosos" hai unha metonimia, como a explicas?

O símbolo dos pinos, que pode significar?

A personificación, en que versos a podes atopar?

Onde ves algunha antítese?

Galicia aparece evocada como termo real dunha fermosa metáfora, sabes cal?

MORFOSINTÁCTICOS (da forma e o ritmo)

O Hiperbato neste poema é frecuente, sinala un exemplo?

Viches algunha anáfora? Dinos onde.

FONÉTICOS (da musicalidade e dos sons)

Localiza un exemplo de aliteración

Nos versos 18 e 19 hai unha paronomasia, cal é?
Comentarios (0) - Categoría: GALEGO - Publicado o 07-06-2015 20:32
# Ligazón permanente a este artigo
LETRAS GALEGAS 2015

Xosé Filgueira Valverde algúns datos.

17 de maio 2015
Comentarios (0) - Categoría: GALEGO - Publicado o 12-05-2015 20:16
# Ligazón permanente a este artigo
AS ORIXES DO TEATRO NA BIBLIOTECA

Hoxe día internacional do Teatro fomos á Biblioteca para escoitar aos compañeiros/as de 4º de Cultura Clásica de 4º da ESO que nos explicaron cales eran as orixes deste xénero literario.

No blog da Biblioteca de Secundaria podemos ver unha reportaxe máis ampla desta experiencia didáctica.

Comentarios (0) - Categoría: GALEGO - Publicado o 27-03-2015 14:34
# Ligazón permanente a este artigo
EN QUE CONSISTE O TEATRO
Imos achegarnos ao xénero do teatro:
Cuestións:
1- Cales son os personaxes que interveñen nesta trama?
2-Describe brevemente como son.
3- En que lugar e en que tempo se atopan?
4- Cal é o conflito que xorde entre eles?
5- Ao se tratar dun resumo dunha representación o final queda aberto, cal cres que será o final da historia? Sera comedia ou traxedia?
Comentarios (0) - Categoría: GALEGO - Publicado o 25-03-2015 06:16
# Ligazón permanente a este artigo
O NOSO ENTROIDO COMO É?


Chegou o Entroido, pero sabiades que era o noso Entroido un dos 10 máis orixinais do mundo?


Pero cal é o calendario, os días de celebración do Entroido galego? A diversidadde do noso entroido é unha das peculiaridades.


A PALABRA ENTROIDO:

Comentarios (0) - Categoría: GALEGO - Publicado o 10-02-2015 20:41
# Ligazón permanente a este artigo
A Santo André de Teixido
No Mes de Defuntos procuraremos aprender algo que nos caracteriza como galegos que é a nosa especial relación coa morte. Será porque vivimosno Cabo do mundo?
Imos comezar analizando unha curiosa peregrinación que debemos realizar todos, ben de vivos ou ben de mortos. Di o refrán: "a Santo André de Teixido, vai de morto quen non foi de vivo". Por iso comezamos por analizar este curioso documental que ademais de localizar este santuario na Costa da Serra da Capelada, perto de Fisterra. Logo conta a lenda de Santo André e como hai tradición de que vaian en peregrinación vivos e mortos a aquel lugar. Os mortos necesariamente por seren romeiros do Alén( precisan mesmo a axuda de familiares vivos para atoparen o camiño cara esa illa do Alén cara a que se dirixen unha vez chegados a Teixido de aí os amilladoiros de pedras). Os vivos por ofrecemento ou promesa para sandar algún mal para o que moitos acoden co ataúde.
Pero un lugar máxico tamén presenta rituais que teñen que ver coa vida como o asociado á fonte dos tres canos ou a herba de namorar ou o xunco do bon parir.
No santuario, un dos máis visitados de Galicia, véndense tamén un amuleto-recordo que é pan de Santo André.
Imos pois despois de ver o vídeo responder as seguintes cuestións:
- Que significa a expresión romeiros do Alén?
- De que se queixaba Santo André a Xesucristo ao se instalar o seu santuario neste lugar de Teixido? Que lle contesta Cristo?
-Como pode ir un morto que non foi de vivo a Santo André ou a calquera outra romaría ao que estaba ofrecido? Que significa "petar no sartego"?
- Por que motivos acoden ao santuario os vivos?
- Define os seguintes conceptos: Romaría, Alén, ofrecemento, "herba de namorar", amilladoiros, "xunco do bon parir", procura tamén dous sinónimos de ataúde:...
Comentarios (0) - Categoría: GALEGO - Publicado o 27-11-2014 08:09
# Ligazón permanente a este artigo
GALICIA PAÍS DOS MORTOS.


Resumimos o contido do vídeo.

GALICIA é o país dos mortos... preparando a entrada no mes de Defuntos deixamos uns enlaces a vieiros da escola, a cultura galega .

Na rede hai abertos debates sobre a denominación destes días, por exemplo, en Bretemas onde hai testemuñas moi interesantes como unha que fala do que se facía tradicionalmente na Illa de Arousa, lugar especialmente interesante no relacionado co culto aos mortos, parece ser que os rapaces ese día van pedir polos defuntiños. Noutro blog, ladrándolle á lúa, dáse esta opinión:

A pesar do que moitos pensan, o Samaín é unha festa que sempre se celebrou en Galicia aínda que non en todas partes con esta denominación. Para moitos será máis coñecida como o día das cabazas ou das caveiras. Parece ser que esta tradición foi espallada polos celtas, que celebraban a chegada do inverno e con el, o nacemento dun novo ano. Samaín vén a significar en gaélico "fin do verán".
Desde sempre, nas vilas e aldeas de Galicia, os rapaces deixaban nas encrucilladas as cabazas ou calacús cunha candea acesa no seu interior para asustar os camiñantes.
Hai outros como Méndez Ferrín que non aceptan esta orixe e sosteñen que se trata dunha manifestación do imperialismo estadounidense que impuxo o Halloween en todo o mundo, fronte aos que aceptan que efectivamente esta manifestación do día 1 de novembro veu dos EE.UU., pero nunha viaxe de volta, pois serían os emigrantes irlandeses os que levaran esa tradición a América durante o século XIX e principios do XX. Sexa como for, cada día se recupera en máis lugares a celebración do Samaín.

Desde o San Narciso pensamos que sendo sensibles coas nosas tradicións debemos ser fieis en primeiro lugar ás denominacións propias como a de Tempo de Santos ou Defuntos. Logo cremos que debería estar tan presente ou máis que a palabra cabaza outras denominacións como calacús, sendo esta denominación a referida a unha cabaza de grandes dimensións e máis propia das hortas de Galicia que a laranxa valenciana que compramos no super.

E xa postos a reivindicar produtos da terra botamos de menos a posta en valor da castaña neste tempo de magostos onde a castaña é símbolo do morto. Antigamente botábanse dende os campanarios das igrexas mamucas(castañas cocidas)ou tamén bullós ( asadas) para que os rapaces e maiores, que as apañaban, rezasen un noso pai pola salvación da ánima que representaba aquela castaña. Tamén era habitual realizar un magosto ao pé dos cemiterios onde antes se facía comida(comer cos defuntiños) cando non se deixaba (aínda se deixa) un prato na mesa baleiro e a mesa sen recoller tal día como hoxe para os defuntos da casa, comíase bacallau e de postre, sempre castañas.

Logo, estamos ou non estamos no país dos mortos?

Tras ler os textos e opinións resposta:

1- Que denominación cres que debemos utilizar para as celebracións tradicionais galegas destes días? Razoa a resposta con dous argumentos.

2- Que é un calacú? Que é unha mamuca?

3- O costume de tallar cabazas é tradicional en Galicia ou veu de fóra?

4- Galicia celebra o Samaín ou o Halloween? razóa a resposta.

5- Que outros costumes tradicionais son propios do mes de Novembro no noso país?
Comentarios (0) - Categoría: GALEGO - Publicado o 27-10-2014 06:48
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0