A. C. Irmáns Suárez Picallo - Sada


Este blogue nace co obxecto de difundir a actividade da A. C. Irmáns Suárez Picallo, así como de recuperar e por a disposición do público diversos materiais de interese sobre o noso pasado,ao tempo que damos a coñecer os artigos escritos por Ramón Suárez Picallo e outros autores sadenses.
Estruturamos o blogue en varias seccións, nas que terán cabida noticias de actualidade sobre as nosas actuacións, artigos, textos históricos, fotografías...


Visitas (desde o 05/08/2010)

Únete a nós!
comisionsuarezpicallo@gmail.com
 CATEGORÍAS
 GALERÍAS FOTOGRÁFICAS
 RECOMENDADOS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGUES GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 DESTACADOS

POSICION E SINIFICADO ESPRITUAL E CULTURAL DO MUTUALISMO GALEGO NA EMIGRACIÓN, por Ramón Suárez Picallo
Historia

A historia do mutualismo galego na emigración costitue un verdadeiro milagre de télesis coeitiva e a sua máisima creación. Buenos Aires, La Habana e Montevideo, ofrecen neste orden exemplos mainíficos.
As causas principaes do seu desenrolo progresivo, deben buscarse nas circunstancias que rodearon a nosa emigración dos fins do século XIX, e as primeiras duas décadas do XX. A ?lenda negra? encol de Galicia e dos galegos, nascida na Penínsua, chegou as Américas traída polos mesmos que a crearon alá. Polo demáis, os nosos emigrantes, sen oficio nen benficio, dotados dunha instrución elemental mal dada, por non decir a os máis degradantes, prestábanse como campo propicio pra aquela lenda.
Somentes a sua vontade, o seu afán e os seus esforzos por abrirse peso nistes novos meios sociaes, así como unha intuición, un instinto, unha honradez e unha concencia do seu valer, poido facelo milagre da sua superación.
Nestas condicións, as primeiras istitucións mutualistas foron de importancia estraordinaria. Amparándoos e protexéndoos coa sua asistencia e, de paso, xerarquizando as nosas virtudes e os nosos esforzos, ante os alleos e ante os mesmos. Os seus adeministradores exemprares fixeron o resto, deica poder ofrecer hoxe a Emigración Galega nas Américas, orgaizacións sin parigual en ningunha coleitividade estranxeira do Novo Mundo.Caraiterísticas esprituales, sociaes e culturaes do noso mutualismo

O mutualismo galego non é unha benficencia, nin unha caridade, nin unha filantropía. E unha espresión de solidaridade humán entre xentes que se sinten irmáns, na ventura e na desventura, en traiectoria de abaixo pra riba e de arriba pra baixo, comprindo o vello apotegma de ?todos pra un e un pra todos?. Tampouco é unha doutrina ou teoría de friaxe sociolóxica. E unha posición espritual con hálitos humáns. De ahí o respecto que merescen a todos as suas istitucións representativas, más alén e máis arriba de posicións sociaes, políticas, económicas e relixiosas. E de ahí a perfeición téinica e frolecemento a que chegaron.
Unha vez logrados en gran parte os fins esenciaes de axuda e asistencia o mutualismo galego tivo unha notábel derivación cultural da máis outa importancia; parte da sua laboura de divulgación dos nosos valores artísticos, inteleituaes e tradicionaes; a formación de grandes bibliotecas; a sua posición e a sua aititude, conqueríu especiaes releves, cando na Patria, por razóns políticas de todo conoscidas, foi perseguida e coutada a nosa cultura e o seu vehículo esencial, a lengua propia.
Edicións de obras que non podían editarse na Terra; concursos literarios con importantes premios, encol de temas galegos de palpitante aitualidade e de gran valor literario; aitos culturaes coa participación dos nosos inteleituales máis escrarecidos de Galicia e de fora, e aínda de amigos non galegos, intresados nas nosas cousas; esposicións de arte e concertos, fan un conxunto de laboura estraordinaria. Con ela, ademáis de protexer e arrequentar a cultura mesma, axudouse eficazmente a moito dos seus forxadores, nesta hora tristeira. Neste senso e de estricta xusticia afirmar que o Centro Gallego de Buenos Aires foi, e sigue sendo, exempro e paradigma.Hai que arrequentar a herencia.-

Miles, deceas de miles de fillos e netos de galegos, nados en América, conoscen e aman a Galicia a través das suas istitucións mutualistas, cando din frente a elas: ?Ahí nacín eu?. Ou: ?Ahí morreu meu pai?. Ou, frente do lugar do repouso eterno no camposanto, coroado cos símbolos sagros de Deus e de Galicia, din: ?Ahí descansan os meus antergos?.
Esto, é o conoscimento que tiveron do noso xeito de ser, de vivir, e de pensar, a través da nosa cultura, costituien o invisíbel fío de ouro, que avencella en torno a Galicia as xeneracións que foron, que son e que serán no futuro, as forxadoras deste imponderable herencia espritual.
Compre engadir eiquí, a xeito de inciso, que as institucións mutualistas de América, seguiron e seguirán progresando, pese a que as lexislacións sociaes americáns, de seguridade e de Previsión, parescería facelas innecesarias. Seríano efeitivamente, se fosen somentes institucións puramente asistenciaes. Manténense, e seguirán manténdose, necesarias e indispensábeles, por aquel hálito espritual de que falamos denantes; polas suas inquedanzas culturaes e como espresión viva do senso cooperativo, tradicioal do home galego, vivindo en comunidade, en Galicia e fora de Galicia.
Arrequentar esta herencia buscándolle novos vieiros ou completando os xa emprendidos, será un sagro deber de todolos nosos emigrados, vellos e novos, voluntarios e involuntarios. Namentras, este traballo quer ser unha semblanza do que se leva feito; e, ademáis, un sinxelo homaxe a os que foron fundadores, precursores e continuadores do mutualismo galego en América, a máis grande e trascendental creación dos nosos irmáns emigrados.


Santiago de Chile, San Xoán, 1956.

Primeiro Congreso da Emigración Galega-Bs. As.
Comentarios (0) - Categoría: RSP-Galicia - Publicado o 18-03-2011 13:03
# Ligazón permanente a este artigo
LICANTROPÍA
Ao falarse en Chile na prensa da nova dun neno can da motivo a RSP a falar da transformación dunha persoa en can ou lobo.
Fai referencia a estudos realizados por Vicente Risco e do termo lubicán ou lobishome que retomará Valle Inclán en Romance de Lobos...27 de enero de 1950

LICANTROPÍA


Por Ramón Suárez Picallo

La palabreja se las trae. Es de origen griego y se refiere al caso patológico de un individuo de la especie humana que se cree transformado en perro o en lobo cuyas costumbres adopta. Se llama también Zoantropía; es decir, el hombre que está seguro de ser un animal cuadrúpedo y mamífero de la especie canina. Por ejemplo un Licaor, perrazo de casta híbrida entre el mastín pastor y el lobo carnicero, original de Africa, común en España y en Rusia, tierras ambas de muchos lobos.Este bicho, domesticado y amaestrado, es leal, dócil y servicialísimo, virtudes que ya quisieran para sí muchísimas personas no afectadas por tan rara enfermedad.

Durante la Edad Media y aún en pleno siglo XV, hubo en Europa varios casos de Licantropía. Vicente Risco, notable profesor gallego de Historia y Geografía de la Escuela Normal de Orense, y actualmente catedrático en la Universidad Central de Madrid, en su trabajo de ingreso en la Academia de la Lengua gallega, presentó uno de ellos, ocurrido en Galicia. Creó, además, la palabra que define al enfermo de Licantropía: se llama ?lubicán?, la que más tarde, Valle Inclán incorporo al castellano en una de sus más bellas obras teatrales. En el caso presentado por el profesor Risco intervinieron las autoridades civiles, pues el lubicán procesado, además de devorar cuantas cosas comestibles hallado a mano, labrada y aullaba en las altas noches para atraer brujas, nigromantes y otros aliados del Maligno, con el cual se su ponía que tenía hecho pacto. Los jueces civiles no hallaron Ley aplicable al caso y entró entonces a tallar su Tribunal del Santo Oficio, suponiendo en él la presencia de la cosa mágica, en combinación con judíos, moriscos y otras gentes de mal vivir religioso. El lubicán fue absuelto de culpa y cargo, pero eso sí, mandado a atar, por si las moscas.

Esta disquisición viene a cuenta porque hace unos días la prensa sensacionalista de Chile habló de un niño?perro como cosa nunca vista ni oída. Un pobre niño tarado mental con modales y costumbres caninas, que vive cautivo, atado a unas cadenas. Quienes trataron el tema no saben que hay una enfermedad llamada Licantropía o Zoantropía conocida ya en los tiempos de la vieja Grecia.

Por lo demás, no es tan peligroso como parece que una criatura humana se merezca a un animal, aunque sea un lobo o un perro. Lo terrible sería si a un animalito de esa especie se le diese por parecerse a ciertas personas.


(Artigo publicado no xornal La Hora en Santiago de Chile o día 27 de xaneiro de ... 1950)
A licantropía en Galicia
Comentarios (0) - Categoría: RSP-Galicia - Publicado o 27-01-2011 02:08
# Ligazón permanente a este artigo
NACIONALISMO GALEGO EN 1925
RSP recoñecido lider sindicalista na Arxentina, nos anos 20, maniféstase como abandeirado nacionalista galego na emigración e explica as suas razóns ante a incredulidade dalgúns críticos...


NACIONALISMO, INTERNACIONALISMO
Y OTROS ?ISMOS"(1)

(RESPUESTA A PEDRO, QUE PUEDE SERVIR PARA PELAYO)

Algunos ciudadanos que conocen nuestra actuación de diez años en el campo obrero se asombran, o se hacen los asombrados, de nuestro paso del internacionalismo obrero al nacionalismo gallego. Y ya en tren de ?alacraneo? corrido, se lamentan de nuestra ?claudicación?, agregando, con aire sentencioso y doctoral, que hay ya bastantes fronteras para crear más, y que deben suprimirse las existentes para hacer del mundo una sola nación.
Digamos, antes de nada, que nunca hemos sido partidarios de ese internacionalismo infantil que cree que un chino, un noruego, un gallego y un charrúa son absolutamente iguales, y por ende, han de hablar el mismo idioma, tener las mismas leyes y costumbres y comer los mismos manjares. El ídolo de estos internacionalistas vendría a ser Napoleón, que quiso hacer francés a todo el mundo.
Agreguemos, de paso, que no hemos renunciado a una sola coma de nuestro internacionalismo social, según el cual los hombres que en todos los países sostienen un ideal común, deben unirse, internacionalmente, para defenderlo, propagarlo y hacerlo triunfar.
Así, por ejemplo, los nacionalistas gallegos, vascos, irlandeses, catalanes, drusos, sirios, chinos y otros, profésanse mutua simpatía, y en algunos casos hasta mantienen relaciones cordiales ?como en el de los irlandeses y de los gallegos? creando de este modo algo que, aunque parezca paradojal, vendría a ser una especie de nacionalismo internacional.
El movimiento obrero no es internacional por el sentimiento internacionalista de sus componentes, que en muchos países, como China, Méjico, Egipto y muchas repúblicas de Centro América, son los elementos más nacionalistas, en contra del imperialismo capitalista de grandes potencias políticas y económicas. El movimiento obrero es internacional porque es la resultante de un sistema social injusto, también de carácter internacional, partiendo del principio de que a iguales causas iguales efectos. De este internacionalismo social al internacionalismo infantil simplista, pregonado por algunos dirigentes obreros analfabetos de sentido común, va un trecho larguísimo. Los acontecimientos sociales, ocurridos en el decurso del presente siglo, aclararon el punto lo suficientemente como para no insistir en él.
La Revolución Rusa, en primer lugar, al crear una Federación de Repúblicas Soviéticas, primero, y una Unión de Estados, después, reconoció tácitamente el derecho de las nacionalidades sometidas bajo la férula del antiguo imperio de los zares a constituirse de por sí en naciones. Sus hombres más destacados ?Lenín inclusive? tuvieron frases de elogio y prestaron hasta ayuda material a los heroicos nacionalistas irlandeses ?que como se sabe son ardientemente católicos?, a los nacionalistas hindúes encabezados por Ghandi, que dista mucho de ser comunista, y en general a todos los pueblos que, al igual que ellos, vivan en condiciones de sometidos y luchan por ser libres.
En la ciudad de Moscú existe una ?Universidad de Países Orientales?, costeada por el comisariado de instrucción pública, en la que se enseña a varios miles de estudiantes de treinta países distintos los derechos de sus respectivas nacionalidades.
La lucha nacionalista de Abd-el-Krim, de los drusos y de los egipcios(2), cuenta con la declarada simpatía de los comunistas rusos y de los anarquistas de aquí y de Europa. En cuanto al aspecto artístico, la Revolución Rusa creó un arte propio con la levadura del arte autóctono relegado en el antiguo régimen a los aldeanos y a los mujiks,(3) igual que ocurría hasta hace poco con el arte gallego, de tradición gloriosa en la península Ibérica.
La Revolución Mejicana ?el ensayo sociológico más maravilloso de América? es una revolución profundamente nacionalista. Recuérdese que estalló contra Porfirio Díaz por ser un instrumento de los yanquis. El indio que estaba relegado a la condición de una ?cosa? adquirió personalidad. El arte antiguo de los aztecas, sus costumbres tradicionales y hasta muchos de sus antiquísimos postulados económicos constituyen la materia prima de esa magnífica Democracia Social.(4)
Precisamente, hace unos meses se ha sancionado una ley, propuesta por el presidente Calles, por la cual, para ser propietario de tierras y otros bienes, hay que ser mejicano, nativo o naturalizado. Y es que sabemos todos que un pueblo que se precie de avanzar en la ruta del progreso, necesita, antes de nada, tener clara conciencia de su personalidad histórica y racial. Por eso Pedro Kropotkine(5) afirmaba que, donde haya un problema de nacionalidad, será siempre el primer problema a resolver. Por eso Augusto Bebel afirmaba que para ser un buen socialista internacional él quería ser un buen socialista alemán(6).Y recordemos que Bebel y Guillermo Liebknecht fueron los dos únicos diputados que en el parlamento alemán se opusieron valientemente a la guerra franco-prusiana del 70 y a la anexión de Alsacia y Lorena.(7)Y por eso también el gran Jaurés, el venerado apóstol de la paz, era un gran francés, fincando en ese carácter de patriota francés sus más bellos e inmortales discursos pacifistas.(8)
Para ser un buen ciudadano del orbe hay que ser un buen ciudadano del propio país. Así como para ser buena persona para los demás hay que empezar por serlo para la propia familia. ¡Que nos venga a nosotros un borracho perdulario, que maltrata a su mujer y a sus hijos, a hablar de la regeneración de la Humanidad, y lo sacaremos con cajas destempladas! Igual que procederíamos con un gallego que se conmueve por los dolores del pueblo escandinavo, por ejemplo, y pasa por alto los dolores del pueblo gallego, del pueblo que lo vio nacer.
Somos partidarios fervientes de la Paz Universal. Soñamos una Humanidad nueva, viviendo en consorcio fraternal. Compartimos las luchas de todos los pueblos por su elevación y por su libertad. Pero todo eso aportando cada pueblo sus propios valores y sus propios esfuerzos, de acuerdo con sus características y su idiosincrasia, respetando y aun exaltando todo aquello que vive en el alma de cada raza y de cada pueblo. No confundimos el internacionalismo surgido del consorcio fraternal de los pueblos con el sometimiento del pequeño al grande. No confundimos la acción internacional en la defensa de ideales y de derechos, comunes a todos los pueblos, con el internacionalismo que obligara a todo el mundo a comer el arroz con palitos, o a comer lacón con grelos, según sean chinos o gallegos los que se impongan al resto de los mortales.(9)
Eso podría confundirse en el período de niñez del movimiento social. En el siglo pasado ?el siglo de las ficciones? pudo tener adeptos esa doctrina absurda. En el presente no somos, afortunadamente, tan analfabetos.
Por eso no hallamos incompatibilidad en defender los derechos nacionales de Galicia, como gallegos, y defender los derechos que tienen todos los pueblos de ser libres, como ciudadanos del orbe.
RAMÓN SUÁREZ PICALLO


NOTAS DE HERNÁN DÍAZ

1. El Despertar Gallego, año IV, n° 67, 3 de enero de 1926, pg. 1.

2. Abd-el-Krim (1882-1963), nacionalista marroquí que luchó contra la dominación francesa y española en el norte de África, presidente de la República del Riff (1923-1926). Egipto, tras una larga historia de dominio inglés, declara su independencia en 1922. Los drusos, minoría islámica extendida en Oriente Medio, encabezan las luchas independentistas en El Líbano en los años 20, contra el dominio francés y contra la minoría cristiana.

3. En ruso, campesino.

4. Los sucesos que se desarrollaron en México entre 1910 y 1919 han tenido diversas interpretaciones. Se inició como una revolución contra el poder unipersonal de Porfirio Díaz, que se apoyaba en la oligarquía terrateniente y en los capitales extranjeros, pero cada sector social procuró desarrollar su propio programa político, generándose una larga guerra civil. La burguesía, liderada por Venustiano Carranza, logró darle una forma nueva al Estado, desarrollando un plan de laicización y democratización del Estado mexicano. El movimiento obrero, a cambio del reconocimiento de los derechos laborales, apoyó al nuevo régimen. Pero los campesinos, liderados por Pancho Villa y, sobre todo, Emiliano Zapata, se vieron frustrados en su reivindicación de reforma agraria y sus dirigentes fueron reprimidos y asesinados. La postura de Ramón Suárez Picallo es una importante definición sobre su propia ideología política.

5. Piotr Kropotkin (1842-1921), pensador anarquista ruso, uno de los más destacados ideólogos del comunismo anárquico.

6. August Bebel (1840-1913) fue el máximo dirigente, hasta su muerte, de la socialdemocracia alemana, acompañando a Wilhelm Liebknecht (1826-1900), amigo de Marx y Engels y fundador del partido. La frase que Suárez Picallo atribuye a Bebel, que se puede entender de muy diversas maneras, si se la quiere referir al nacionalismo alemán se la debe ubicar en el período previo a la unificación de Alemania (1870).

7. Efectivamente, Bebel y Liebknecht se opusieron frontalmente a la guera franco prusiana y se negaron a votar los créditos de guerra en el parlamento. Marx (y con él la Asociación Internacional de Trabajadores) aplaudió la actitud de los dos diputados socialistas, pero consideraba favorable una guerra con el fin de consolidar la unidad alemana, siempre que Prusia se limitara a derrotar el ejército francés, sin anexionar Alsacia y Lorena. En estas dos provincias fronterizas, la población hablaba alemán pero se consideraba francesa.

8. Jean Jaurès (1859-1914), dirigente del socialismo francés. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial se destacó por su campaña pacifista, respetando los acuerdos previos de la Segunda Internacional. Pero un fanático derechista lo asesinó antes del comienzo de las hostilidades y eso empujó al conjunto de la socialdemocracia francesa a apoyar a su gobierno en contra de Alemania.

9. Al impugnar irónicamente la idea de un internacionalismo igualador en las costumbres alimentarias, Ramón Suárez Picallo alude al presupuesto, habitual en el socialismo de esa época, de que una sociedad socialista avanzaría en la uniformización de los idiomas hasta arribar a una sola lengua racional y universal, seguramente el esperanto. La identificación entre costumbres y lengua ya está anticipada en el segundo párrafo del texto. El planteo de que el gallego, como lengua minoritaria, sería absorbido por el castellano, implicaba automáticamente el reconocimiento de que el castellano sería a su vez absorbido por otra lengua superior. El tema del esperanto y la lengua universal fue objeto de discusión frecuente en las páginas del periódico de la Federación de Sociedades Gallegas hasta, por lo menos, 1940.

(Artigo recollido por Hernán Díaz no libro "Ramón Suárez Picallo, Años de Formación Política" Editorial Alborada. Buenos Aires. 2008)
Comentarios (0) - Categoría: RSP-Galicia - Publicado o 03-01-2011 03:48
# Ligazón permanente a este artigo
EMIGRANTES NA ARXENTINA
O éxodo de galegos á Arxentina durante a primeira metade do século XX foi continuo.Aínda hoxe, a cidade maís grande de Galicia está en Bos Aires.
RSP lembra a cantidade de nomes que recordan Galicia ante a chegada dun barco a Bos Aires con maís de mil inmigrantes galegos...


20 de octubre de 1949

MINUTOS

GALLEGOS A BUENOS AIRES


Hace pocos días llegó a Buenos Aires un trasatlántico argentino, con mil ciento y tantos inmigrantes, todos oriundos de Galicia, la bella región noresiana peninsular.

El hecho no es nuevo. Durante los últimos 60 años, Galicia volcó en las riberas rioplatenses, la flor y nata de su juventud. De A Coruña, de Vilagarcía y de Vigo, salían diariamente tres o cuatro barcos cargados de gallegos. Y hubo un momento en que pudo decirse que la ciudad gallega más grande del mundo, era Buenos Aires. Porque mientras A Coruña y Vigo, tenían una población de solo cien mil habitantes cada una; había sólo en el perímetro municipal de la Capital argentina, cerca de trescientos mil, sin contar Córdoba, el sur de la Provincia de Buenos Aires y parte de Santa Fe, prolongaciones de Lugo, A Coruña, Orense y Pontevedra.

De ahí que el nombre de gallego sea en la Argentina nombre familiar, casi casero, aplicado por extensión a todos los españoles. Los centros gallegos, las casas de Galicia y las asociaciones comarcales, provinciales y aún parroquiales, son más de ciento cincuenta, forma parte integrante de la sociedad argentina.

En Buenos Aires y sus alrededores, existen, la Avenida Galicia y las calles Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Condesa de Pardo Bazán, Padre Fijóo, nombres representativos de altos valores espirituales gallegos.

Mientras tanto, los poetas de la tierra natal, -Curros, Rosalía, Pondal, Lamas Carvajal, Noriega Varela y cien más? compusieron inmortales elegías, dedicadas a los emigrantes de Galicia, que dejaron el lar nativo para ?degoarse? en tierras lejanas, envueltos en el hálito misterioso de la morriña y de la saudade, incurables males de ausencia, que matan por lejanía?

?Lonxe da terriña
lonxe do meu lar;
que morriña teño,
que angustias me dan??

O aquel otro, también de la dulce cantora de Padrón, en su conmovedor ¡Adiós!...

?Non me olvides queridiña
si morro de soidá;
tantas leguas mar adentro
¡Miña Casiña! ¡Meu Lar!

S.P.


(Artigo publicado no xornal La Hora en Santiago de Chile o día 20 de outubro de... 1949)
Comentarios (0) - Categoría: RSP-Galicia - Publicado o 20-10-2010 01:29
# Ligazón permanente a este artigo
NACIONALISMO GALEGO EN 1925 (e V)
Este é o último dos cinco artigos,que RSP adicou ao nacionalismo nos que tratou de xustificalo e defendelo en 1925 dende Bos Aires...


DISQUISICIONES ACERCA DEL
NACIONALISMO GALLEGO
(1)

El nacionalismo de hoy

En los artículos precedentes nos hemos ocupado de los fundamentos históricos del nacionalismo; hablamos asimismo de los orígenes del nacionalismo de hoy, sus primeras manifestaciones, sus luchas y la manera como se desarrolló hasta la actualidad, en que constituye en Galicia y entre los gallegos emigrados una considerable corriente de opinión, máxime si se tiene en cuenta que los elementos intelectuales más valiosos y los espíritus más avanzados lo hicieron suyo. En Galicia cuenta con numerosos órganos de publicidad; en Cuba, casi todas las publicaciones regionales le dedican preferente atención y entre nosotros se está operando el mismo fenómeno. Ello tiene su explicación clara: la organización política, social, económica y por ende cultural de España, fundada en el centralismo, fracasa estrepitosamente. Murieron para siempre los valores españoles, irradiados de Madrid para las regiones, es decir, del centro a la periferia. Las manifestaciones artísticas, espirituales y hasta filosóficas son siempre paralelas a las manifestaciones sociales. Y como en España, mejor dicho en Iberia, hay inapreciables valores que ese centralismo anulara, buscan ahora su expansión sobre las ruinas de aquéllos, constituyendo una bella promesa para la España de mañana, organizada federal y democráticamente, donde sus partes integrantes aporten ampliamente sus valores con los que se creará una síntesis, armónica y bella, precisamente por la variedad espontáneamente aportada.

El nacionalismo en los problemas políticos y sociales

Los nacionalistas gallegos ?nos referimos a los maestros?, que son espíritus cultísimos, no podían cerrar los ojos a los grandes problemas políticos y sociales que se discuten en el mundo en estos últimos tiempos. Por ello, a las antiguas Irmandades, que se habían dado programas puramente filológicos y literarios, se las dotó de un amplio programa que abarca desde los derechos iguales a la mujer y al hombre, a la entrega de la tierra ?libre de gravámenes? a quien la trabaje, hasta el apoyo político a los partidos avanzados y la supresión de los foros. Tales principios, sancionados en los congresos de Lugo y de Santiago, transcriptos en el libro fundamental que trata del problema, Teoría do nazonalismo galego, por Vicente Risco, colocan al nacionalismo gallego en condiciones favorables para atraer a sus filas a los hombres de ideas avanzadas, aún a los más acerbos internacionalistas, desde que la gran Sociedad Futura sólo será posible mediante la más amplia libertad de las entidades raciales o étnicas que la integren. Y no hay duda que este carácter esencialmente liberal del nacionalismo se irá acentuando cada vez más, a medida que aquellos hombres aporten a él su contributo ideológico.

El nacionalismo en el arte

He aquí el aspecto más simpático del nacionalismo nuestro. Al contrario de otros, que tienen un fundamento esencialmente económico y materialista, el nuestro es de filiación fundamentalmente espiritual.
A él se le debe el bello resurgir de nuestra canción popular, dulce como una caricia materna. Los coros populares que en Galicia están obteniendo extraordinario éxito, después de haber recogido piadosamente por praderas y montañas el alma de la raza hecha alalá, están impregnados de sentimiento nacionalista, a tal punto que su primera ejecución es el ?Himno gallego?, que es escuchado de pie religiosamente.
La poesía gallega, el cuento popular, la leyenda, tan florecientes hoy en Galicia, que podemos decir que somos la entidad regional que cuenta con más literatos, están representados por escritores nacionalistas: Taibo, Correa Calderón, Cabanillas, Montes, Risco, Carré Aldao, Quintanilla, Ribalta, Peña Novo y otros.(2)
El arte pictórico y escultórico, desde la caricatura, enxebre, mordaz, estupenda, del gran Castelao, a Cebreiro(3) y Suárez Couto, y Bonome y Asorey, tiene un profundo espíritu nacionalista. En una palabra, el arte gallego ?que se halla en pleno florecimiento? está absolutmente influido de nacionalismo, así como el nacionalismo está impregnado de arte, lo que lo hace bello y exquisitamente espiritual.
Es éste, por otra parte, un fenómeno muy común en las pequeñas nacionalidades oprimidas. Los célebres coros ukranianos, los orfeones catalanes, los célebres rapsodas húngaros y magiares son, en el fondo, entidades nacionalistas, que expresan, mediante el supremo sortilegio del arte, sus anhelos de libertad nacional.

El cultivo del propio idioma

Una de las características más salientes de toda actuación nacionalista ?no sólo en Galicia, sino en todos los países donde se ventile un problema de nacionalidad? es el cultivo sistemático del idioma. Los gallegos en este sentido tenemos mucho que reprocharnos. Hemos abandonado cobardemente la lengua materna. Hemos renunciado al más precioso elemento que distingue nuestra personalidad racial e histórica. Se nos cae el alma a los pies cuando oímos a algún paisano ?muchos por desgracia? que dicen no saber leer ni hablar gallego. Nos dan una profunda sensación de asco, pues sólo asco pueden darnos los que cometen la infamia de decir que no recuerdan el idioma en que la madre les cantó y los acarició cuando niños. Y cuando contemplamos el bochornoso, el denigrante espectáculo de los gallegos que sólo se acuerdan de nuestro idioma ?¡do idioma en que falan os ánxeles ós nenos, manes de Curros inmortal!? para decir indecencias y bellaquerías. De esos es la culpa, sólo de esos, que muchos argentinos, hijos de gallegos, renieguen de la estirpe de sus mayores y sean los peores enemigos de Galicia. ¡Claro, si oyeron hablar gallego ?lo dijo magistralmente Blanco-Amor? sólo cuando el padre insultaba! Y los otros, los que cuando oyen hablar gallego no hallan cosa mejor que reírse idiotamente, ridículamente, convencidos de que así deben hacerlo, porque el gallego sólo sirve para eso: para hacer reír.
El idioma en que escribió ?el único Rey Sabio que en el trono de España tuvo asiento?(4); el idioma en que nuestra Santa Rosalía lloró los dolores de nuestra Galicia ultrajada; el idioma en que el gran Curros cantó a la Libertad y el Progreso en estrofas inmortales; el idioma a quien Villaespesa llama ?madre de la austera lengua de Castilla y de la gloriosa lengua portuguesa?(5); idioma traducido a los de los más cultos países en los versos de Noriega(6), de Pondal y en las prosas de Castelao y de Risco. Idioma ensalzado como inapreciable tesoro de dulzura por talentos extranjeros y que nosotros, a pesar de ser el nuestro, hemos abandonado. Hay que reaccionar contra este delito de lesa patria. Con nuestras familias, con nuestros paisanos, en nuestras correspondencias y, hasta donde sea posible, en nuestros periódicos y sociedades hay que cultivar el idioma gallego.
(Lector amigo: perdóname este arranque de indignación y de amor al idioma en que me cantó mi madre; aunque me haya escapado del tema, me sale a borbotones de mi alma de gallego.)
Los nacionalistas, en este sentido, han hecho muchísimo. Sus periódicos, desde la primera a la última línea, están en gallego. Sus cartas igualmente. Han hecho del cultivo del idioma un noble apostolado. Y han demostrado que es idioma apto a la par del primero para expresar los más profundos pensamientos. ¡Merecen, aunque sólo fuera ésa su labor, el más rendido elogio!

Los símbolos

No somos muy entusiastas de los símbolos. No obstante hemos de reconocer que ellos ejercen extraordinaria importancia en el alma sensible del pueblo. El himno ?que oportunamente comienzan las sociedades gallegas a acordarse de él, en vez del pasodoble chulón y extraño a nuestra psicología y a nuestra sensibilidad?, que es un bello trozo musical y poético, ha de ser nuetra canción sagrada. La frase suprema:

Desperta do teu sono
Fogar de Breogán

debe ser entonada a pulmón lleno por los buenos gallegos, por lo que ella constituye un llamado a la rebelión. En tal concepto el nacionalismo gallego lo tiene.
Y hasta la bandera, la bandera azul y blanca ?sin cruz ¡eh!, que el catolicismo no es gallego, que al contrario fue, es y seguirá siendo un instrumento de SS.MM. Católicas, desde Fernando e Isabel hasta Alfonso, que tiranizaron y tiranizan a Galicia? puede perfectamente ser usada, desde que no simboliza otra cosa que nuestro anhelo de libertad. No simboliza ningún imperialismo, ni siquiera ningún gobierno.
La vieja hoz de los celtas, nuestros antepasados, que sirvióles para penetrar en la selva virgen y defenderse de las fieras, junto con la estrella, que simboliza nuestra ?saudade?, han de ser nuestros símbolos más queridos, por los nuestros, por lo ancestralmente nuestro y por lo que ellos representan el amor y la lucha. Frente a ellos exclamaba Curros Enríquez:

Ti que xuntache os fillos
Contra a loba romana
Xunta os netos agora
Contr?o lobo Central.

Y nada más por el momento

Y con estas líneas damos por terminada la serie de artículos sobre el problema del nacionalismo. Hemos tratado, hasta donde nuestros conocimientos nos lo han permitido, de justificarlo y defenderlo, convencidos de que Galicia sólo será grande cuando reconquiste su personalidad perdida hace cerca de cuatrocientos años. Convencidos, además, de que España sólo será grande cuando se base en un conjunto de naciones soberanas, dentro de la Federación Ibérica, con el aporte espontáneo y generoso de todas al viejo solar, para el que anhelamos días de prosperidad y de ventura.
Hemos tratado de hacer asimismo un llamado ?os bós e xenerosos? para que el amor a Galicia sea algo más serio que los ?graves problemas? de ?tés danzantes? y milongas y comilonas que nos denigran y nos rebajan, mientras la madre garimosa lleva sobre sus espaldas augustas la cruz y las cadenas del cautiverio.
No sabemos si lo habremos logrado. Pero, de cualquier modo, si estos trabajos hiciéronte, lector, recordar cariñosamente a Galicia, o te arrancaron una frase de indignación, o te hicieron formular el deseo de luchar por ella para verla libre, dámoste cariñosamente la mano, la apretamos fuertemente y te decimos con el alma en los labios: ?Irmán: Salude e Terra ceibe?.

RAMÓN SUÁREZ PICALLO


NOTAS DE HERNÁN DÍAZ

1. El Despertar Gallego, año IV, n° 61, 4 de octubre de 1925, pg. 1.
2. Evaristo Correa Calderón (1899-1986), escritor y periodista, en los años 20 era galleguista y escribía en lengua gallega, pero luego se alejó de esta ideología y en 1936 dio su apoyo al golpe franquista. Eugenio Carré Aldao (1859-1932), escritor, periodista y editor, que ayudó a difundir la cultura gallega. Xaime Quintanilla (1898-1936), escritor y político que combinó socialismo, nacionalismo y sindicalismo obrero, y fue fusilado por el fascismo. Aurelio Ribalta y Copete (1864-1940), lingüista, poeta y novelista en lengua gallega. Luis Peña Novo (1893-1967), dirigente de las Irmandades da Fala y luego del Partido Galeguista, periodista y orador destacado.
3. Álvaro Cebreiro (1903-1956), caricaturista, continuador de la línea de Castelao.
4. Es decir, Alfonso X el Sabio.
5. Francisco Villaespesa (1877-1936), poeta modernista.
6. Antonio Noriega Varela (1869-1947), poeta en lengua gallega, cantor de la vida campesina.
Nacionalismo galego (IV)
Comentarios (0) - Categoría: RSP-Galicia - Publicado o 03-10-2010 09:39
# Ligazón permanente a este artigo
NACIONALISMO GALEGO EN 1925 (IV)
Nesta nova reflexión sobre o nacionalismo galego RSP, comenta a presión, persecución e olvido que tanto a lingua como a cultura galegas sofriron así como tódolos que tentaron defender a lingua a finais do s. XIII e o ata ben entrado o XVIII...
Fala dos Precursores (Murguía, Rosalía, Pondal...) e xa no século XX destaca a actuación do sadense e paisano Manuel Lugrís Freire.


DISQUISICIONES ACERCA DEL
NACIONALISMO GALLEGO (1)


Después...

Inicióse para Galicia un período de aletargamiento, de modorra, consecuencia del vigor del castigo de que hablaba Zurita en los párrafos que citamos en nuestro anterior artículo.
La lengua gallega, la cultura gallega, florecientes en los siglos XII y principios del XIII, fueron aplastadas y perseguidas por los opresores en forma despiadada. Los caballeros gallegos que más se distinguieran en la defensa de nuestra independencia nacional fueron desterrados y confiscados sus bienes por la Corte de Castilla. Sólo tenían privilegios aquellos que renunciaran a su personalidad y se convirtieran en lacayos cortesanos. La iglesia, ciego instrumento del poder central extranjero, hizo de las suyas con el pueblo gallego, de común acuerdo con los caudillejos que obraban en defensa de los ?reyes de Castilla?.
Mientras tanto, los gallegos destacábanse en todas las actividades. En la náutica con los hermanos García de Nodal(2)en las guerras, cuyo recuerdo llegó de Flandes al Perú; en los negocios públicos con el de Lemos(3) y otros y en las ciencias con el P. Feijóo, etc.(4)
La Coruña con su María Pita,(5) y Vigo y sus comarcas con Sarmiento de Sotomayor,(6) fueron testimonio concluyente del valor de la Raza y posteriormente en la guerra napoleónica tuvo Galicia participación extraordinaria. El duque de Wellington, jefe de los ejércitos aliados, dice en una proclama: ?Guerreros del mundo, aprended a serlo de los inimitables gallegos del 4to. cuerpo de ejército que tuve el honor de mandar, cuyas glorias y cuyo heroísmo no tienen igual en la historia de la Humanidad en todos los tiempos?. En su renunciación, los gallegos, incapaces de contener su pujanza enorme, dieron su esfuerzo a los demás, mientras Galicia vivía en calidad de ?cenicienta?, ultrajada y befada.

Los precursores

En la última mitad del sigilo XVIII y en todo el siglo XIX, prodújose en el mundo una profunda renovación de valores. La independencia de Norteamérica, la Revolución francesa y luego la independencia de las Américas son hechos que marcan una nueva etapa histórica, tumbando viejas instituciones consideradas inamovibles. Comienzan a despertarse los sentimientos de independencia nacional, ahogados por la política de intriga y componenda cortesana de la Edad Media y Moderna.
En Francia los girondinos, en Polonia los nacionalistas, en Bélgica, en Alemania, en Austraia y en Irlanda los nacionalistas también inician movimientos tenaces tendientes a emanciparse de las ?potencias fuertes? y reconquistar su personalidad nacional. En España, Cataluña, Vasconia y Galicia lloran sus libertades perdidas.
En Galicia, el resurgir nacional hace su aparición con Antolín Fracaldo,(7) quien en 1843 propone en una asamblea en Lugo que se discuta si Galicia debe o no ser una nación libre e independiente. ?Por un voto non se discutiu o asunto ?dice Risco?, pero a época dos precursores quedaba aberta?. En 1846, prodúcese la famosa subvelación contra Narváez que relata Tettamancy Gastón con el título de Revolución gallega(8).En 1855, Benito Vicetto y Manuel Murgía, los dos grandes historiadores de Galicia, encabezan el movimiento nacionalista ?verdaderos creadores de la conciencia nacional gallega? Rosalía, Pondal, Saralegui, Villamil y otros quienes toman como musa inspiradora el dolor de la Tierra (9).
Particularmente Rosalía y Pondal fueron por excelencia los poetas más gallegos, más nacionalistas ?como lo ha hecho notar Blanco-Amor en su magistral conferencia del Orfeón Español? y Pondal, profundo conocedor de nuestra historia, intelectualizó el nacionalismo en poemas de un vigor extraordinario. En 1889, Brañas escribe un libro inmortal titulado El regionalismo, que constituye la síntesis de aquella generación de precursores(10).Desde entonces el nacionalismo gallego tiene un cuerpo de doctrina político y social y asume el carácter de batalla que requiere. ¿Quién no conoce aquellos versos del glorioso cambadés?:

Ergue labrego,
Erguete e anda.
¡Coma en Irlanda!
¡Coma en Irlanda!

Don Manuel Murguía publica en 1892 el periódico Patria Gallega, y el movimiento sufre una pausa. En 1907 resurge vigoroso con Manuel Lugrís Freire ?que dicho sea de paso vio la luz primera en Sada, nuestro pueblo natal? a la cabeza(11).Hace suyas todas las reivindicaciones agrarias. Surge la ?solidaridad gallega?(12)en nombre de cuya institución recorre Lugrís toda Galicia, pronunciando, en gallego, encendidos discursos que los labriegos escuchan con profunda emoción.
Siendo muy niños hemos escuchado al fogoso orador en un lugarcito denominado O Tarabelo, a unos pasos de Sada, después del cual las mujeres, con los regazos llenos de piedras, dirigiéronse a la casa del cacique que era dueño del Ayuntamiento hacía 37 años, obligándolo a huir por la huerta para escapar a la furia popular, tanto entusiasmaban sus arengas a aquellas gentes sencillas que oían deleitadas explicar sus propias necesidades en su idioma propio.
De aquel movimiento salen las Irmandades da Fala,(13) que agrupan y orientan el movimiento nacionalista en la actualidad, del que nos ocuparemos en próximos artículos.

RAMÓN SUÁREZ PICALLO


NOTAS DE HERNÁN DÍAZ

1. El Despertar Gallego, año IV, n° 60, 20 de septiembre de 1925, pg. 1.
2. Los hermanos Bartolomé y Gonzalo García de Nodal fueron marinos pontevedreses del siglo XVII que hicieron un reconocimiento cartográfico en la zona de Tierra del Fuego. Publicaron una Relación de ese viaje.
3. Hubo varios condes de Lemos, pero puede referirse a Pedro Fernández de Castro y Andrade (1576-1622), llamado ?Gran Conde de Lemos?.
4. Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, nacido en Pereiro de Aguiar, Ourense, en 1676, y falleció en Oviedo en 1764. Polígrafo esencial para entender la evolución del pensamiento gallego, plasmó sus ideas casi enteramente a través de discursos, ensayos y cartas, que tuvieron gran influencia en el galleguismo del siglo XX.
5. Heroína defensora de A Coruña, cuando en 1589 la armada inglesa, al mando de Francis Drake, estuvo a punto de conquistar la ciudad.
6. Puede referirse a Diego Sarmiento de Sotomayor, primer conde de Salvatierra, noble de comienzos del siglo XVII.
7. Errata por Antolín Faraldo, periodista y revolucionario betanceiro (1823-1853), que animó la revolución regionalista de 1846 y fue miembro del gobierno provisional llamado a tomar el poder si la misma triunfaba.
8. Francisco Tettamancy Gastón, literato e historiador coruñés (1854-1921), autor entre otras obras de La revolución gallega de 1846, que cita Suárez Picallo. Ramón María Narváez era el presidente del Consejo de Ministros de España.
9. Dejamos la frase literal, a pesar del anacoluto y la falta de ilación. Leandro de Saralegui (1839-1910) escribió diversas obras sobre Galicia y fue miembro de la Real Academia Gallega. José Villaamil y Castro (1838-1910), historiador, autor de numerosas obras sobre Galicia.
10. Alfredo Brañas Menéndez (1859-1900), nació en A Coruña, pero vivió desde muy pequeño en Cambados y su siglo lo creía oriundo de esta ciudad. Su texto El regionalismo, de 1889, dio inicio al regionalismo político, continuador del provincialismo y antecesor del galleguismo del siglo XX. Pero su amor por Galicia no estaba combinado con ideas progresistas sino, al contrario, combatía por igual al liberalismo y al socialismo desde un catolicismo muy conservador en lo social.
11. Manuel Lugrís Freire (1863-1940), escritor y político galleguista nacido en Sada, a quien Suárez Picallo dedicó un artículo, reproducido en este volumen.
12. Solidaridad Gallega fue un movimiento activo en Galicia entre 1907 y 1915, surgido a imitación de Solidaridad Catalana, aunque con características distintivas. Apoyaban el asociacionismo agrario y la regeneración del campesino y combatían el caciquismo y los foros. En cierta forma, la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires, nacida en 1921, fue una continuadora de estas ideas, que figuraron en su programa inicial, y muchas de sus sociedades federadas se crearon en apoyo a organizaciones rurales de Galicia.
13. Las Irmandades da Fala es el germen del nacionalismo gallego en el siglo XX. Se constituyen en 1916 detrás de un eje culturalista, con un pálido tinte político, y su idea troncal consiste en la defensa de la lengua gallega y su utilización en todo tipo de ámbito. Las ideas políticas de sus principales dirigentes eran muy variadas, desde el republicanismo hasta el conservadurismo regionalista, pero estuvieron animadas fundamentalmente por Vicente Risco, quien incluso apoyó la dictadura de Primo de Rivera. El advenimiento de la República en 1931 hizo entrar en crisis este agrupamiento y sus miembros más activos formaron el Partido Galeguista.
Nacionalismo galego (III)
Comentarios (0) - Categoría: RSP-Galicia - Publicado o 20-09-2010 00:31
# Ligazón permanente a este artigo
NACIONALISMO GALEGO EN 1925 (III)
Novo artigo (é xa o terceiro sobre o nacionalismo galego) escrito por Ramón Suárez Picallo en Buenos Aires no ano 1925 onde incide sobre as nosas raices celtas...
.

DISQUISICIONES ACERCA DEL
NACIONALISMO GALLEGO (1)
(GLOSANDO A VICENTE RISCO Y R. VILAR PONTE)

Decíamos ayer...

Circunstancias conocidas de los lectores de El Despertar Gallego obligáronnos a interrumpir, circunstancialmente, nuestras conversaciones acerca de este tema.(2) Pasadas ellas volvemos a la tarea gratísima de hablar del nacionalismo gallego, tema harto interesante en estos momentos de reivindicación de valores...
Decíamos en nuestro anterior artículo que Galicia es una nación; que reúne todas las razones geográficas, etnográficas y climatéricas requeridas al efecto; y agregábamos que Galicia fue una nación cuyo carácter de tal perdió después que los reyes católicos ?siempre con minúscula? realizaron la ?unidad española?; más propiamente hablando, después que esos monarcas de infausta memoria para los gallegos ahogaron las libertades, la independencia y la personalidad de las ?Naciones Ibéricas?.

Lo que dice la historia

Llevados de la mano por los venerados maestros, don Manuel Murguía y D. Benito Viceto, haremos una excursión a grandes trancos por nuestro pasado histórico. Excursión dolorosa, pues hemos de hallarnos con nuestros antepasados, cuyas ignominias cometidas con ellos por los Reyes de Castilla y sus sicarios están aún clamando venganza. Conformémonos, no obstante, con saber que aquellos paladines, desde Pardo de Cela hasta los Mártires de Carral, murieron como valientes, sin claudicaciones vergonzosas. Conformémonos, además, con saber que su acción nacionalista en favor de los fueros de nuestra ?Nación de Breogán? iba aparejada a la defensa de las libertades populares, a los principios democráticos tradicionales en Galicia, consecuencia de nuestra herencia del comunismo económico de los Celtas y del gobierno democrático, en lo político, asimilado a los romanos. De ahí que la estupenda gesta de los ?Hermandiños? tuviera el doble motivo de combatir los excesos del señorío y de defender la independencia de Galicia, poniéndose al lado de Doña Juana ?la Beltraneja?
?la princesa que quería reinar antes en el corazón de su pueblo que en la fuerza de los códigos y que, consecuencia de su cultura y sensibilidad gallega, fuese cariñosa y amante dada a todas las manifestaciones superiores del espíritu, más que a las intrigas políticas, que gobernaron aquel siglo XV?, que significaba el mantenimiento de las prerrogativas del pueblo gallego, contra Isabel de Castilla, astuta, ambiciosa y déspota que, con el cínico Fernando de Aragón
?después de su casamiento? adoptaron el nombre de ?reyes católicos?.
De ahí también que, muchos siglos después ?el año 1846?, en la Plaza de Lugos se haya producido la sublevación de las tropas gallegas contra la odiosa dictadura de Narváez ?suceso epilogado con el fusilamiento en Carral de Solís y los suyos? inflamado el movimiento de espíritu galleguista que le infundiera Antolín Faraldo y los estudiantes compostelanos.
Y de ahí que hoy mismo nuestro movimiento nacionalista ?que cuenta como adalides a los más auténticos y positivos valores gallegos, en las artes, las letras y las ciencias? sea, salvo contadísimas excepciones, un movimiento esencialmente liberal, identificado con todos los ideales más avanzados, no sólo de la península sino que del mundo todo.
Es la vieja herencia de nuestros mayores que no pudieron matar las tiranías, las dictaduras, la befa ni el vilipendio de que nos hicieron víctimas los opresores. Que vive y que vivirá hasta que Galicia sea lo que debe ser: una Nación dentro de la Federación de Naciones Ibéricas.
Pero notamos que nos escapamos del punto en cuestión, volvamos a la excursión por el pasado histórico.

¿De dónde venimos?

Nuestro origen piérdese en la brumosa noche de los tiempos, pues a juzgar por los descubrimientos de los hombres que dedicaron su vida a buscar nuestra remota gestación histórica, somos uno de los pueblos más viejos del continente europeo.
Lo que es indudable es que nuestra cultura, nuestras características, nuestro espíritu, es eminentemente celta.
Celtas eran las gentes que en nuestra tierra hubo de combatir Roma en el Monte Medulio y en Ciniana.(3) Celtas los que opusieron tenaz resistencia a Decio Bruto y a Julio César.
Tribus celtas, con perfectos puntos de contacto entre sí, con medios de defensa comunes, con una cultura de que hablaron encomiásticamente los historiadores de Roma. Plinio habla del respeto que en tierras de Galicia se tenía por la mujer, como madre y como hermana; a ella, a la mujer, le estaba confiada la solución de los más delicados problemas de gobierno que resolvían en asamblea pública de jefes de tribu ?la sociedad celta era matriarcal? incluyendo los asuntos de la paz y la guerra, junto con los problemas internos y familiares. Al asimilar el sistema democrático de los municipios romanos, Galicia fue convertida en una nación orgánica con la venida de los Suevos, allá por el año 439. Los Suevos dejaron en Galicia vestigios raciales de energía y de orden ?eran germanos? que, unido a las enseñanzas de Roma y a la herencia celta, acrisolaron nuestra raza haciendo de Galicia una nación perfecta.
Mientras las otras regiones del Centro y Sur de España sufrieron la influencia árabe, nuestra tierra siguió fiel a la vieja estirpe, al viejo carácter celta-suevo, pues ha de saberse que nuestra Galicia fue la primera en sacudir, en arrojar a los árabes al punto de que en el año 773 ?esto es, 60 años después del Guadalete, punto inicial de la invasión berebere en España? estaba Galicia limpia de moros. Y fue, desde entonces, Galicia una nación floreciente. Y Santiago fue la Jerusalén de occidente, adonde vinieron poetas y trovadores, filósofos y príncipes a la Nación Gallega. Y florecieron las letras y las artes, hasta que en 1474 ocupó el trono Isabel 1a. de Castilla, e inició Galicia la lucha por su independencia, lucha que declina el 17 de diciembre de 1483,(4) pues su paladín, el mariscal Pardo de Cela, fue ahorcado,(5) junto con su hijo, niño todavía, como consecuencia de haber sido traicionado y preso en la Frouseira, por los sicarios de aquellos malhadados reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla.
Y pasó Galicia a soportar su cautiverio. Castigos sin cuento, destierros de su tierra de los que con más tenacidad lucharan, supresión de todos sus derechos hasta dejarla sin voz en Cortes, pues su representación ostentóla muchos años la ciudad de Zamora. En una palabra, Galicia pasó a ser una factoría del poder central, a quien se le aplicó despiadadamente la dura ley del vencedor. Aparejado a ello vino la mofa y el escarnio. Los escritores españoles desde los clásicos ?que a excepción de Quevedo y Villegas eran un hatajo de adulones de la corte? hasta los ?teatreros? de hoy, escupieron desprecios a Galicia y a sus cosas más queridas.
De aquella nuestra desventura; de aquel estrangulamiento de la nación gallega, registra la Historia estas palabras escritas por Zurita en Anales de la historia de Aragón;(6) palabras que suenan a nuestros oídos como el chirrido de las cadenas que arrastra ?a nosa probe Terra asovallada?. Aquí las pongo como punto final a estas líneas:
?En aquel tiempo se comenzó a domar aquella tierra de Galicia, porque no sólo los señores y caballeros de ella, pero todas las gentes de aquella nación, eran unos contra otros muy arriesgados y guerreros; e solo se fueron allanando y reduciendo a las leyes de la justicia, con el rigor del castigo.?

(Continuará)
RAMÓN SUÁREZ PICALLO


ACLARACIÓNS DE HERNÁN DÍAZ
1. El Despertar Gallego, año IV, n° 59, 6 de septiembre de 1925, pg. 1.
2. Suárez Picallo se refiere al estreno de su obra teatral Marola, el 18 de agosto, en el teatro Mayo de Buenos Aires.
3. En el Monte Medulio, cuya ubicación no ha podido ser establecida con certeza, los celtas, los cántabros y los astures ofrecieron resistencia al ejército romano en el año 22 a. de C. Al verse rodeados y perdidos, los últimos combatientes se dieron muerte recíproca para no caer en la esclavitud. La referencia de Ciniana es oscura, quizá se refiera a ?citania?, otra denominación de los castros o fortificaciones prerromanas
4. En el original impreso figuraba el año 1843, errata que hemos subsanado.
5. En verdad, fue decapitado.
6. Jerónimo de Zurita, historiador español del siglo XVI, escribió los Anales de la corona de Aragón.
Nacionalismo galego (II)
Nacionalismo galego (I)
Comentarios (0) - Categoría: RSP-Galicia - Publicado o 06-09-2010 09:14
# Ligazón permanente a este artigo
DIA DE GALICIA ( EN 1928) por RSP
No Día de Galicia, Ramón Suárez Picallo escribiu ao longo dos anos diversos artigos.
Hoxe recuperanos este que publicou en Céltiga no ano 1928, cando estaba aínda na Arxentina e na que se pronunciaba pola necesidade dun partido político esencialmente galego e cunha identidade galega: "O primeiro, o inmediato pra un verdadeiro galeguista ten de ser o reconquerimento pra Galicia da sua condición de pobo ceibe.."
Oitenta e dous anos despois,ten vixente actualidade.


POLÍTICA GALEGA (1)
INQUEDANZA POLÍTICAEvaristo Correa Calderón,(2) un dos intelectuales mais inquedos da nova xeneración galega, ven publicando en El Pueblo Gallego unha serie de traballos en col dos mais palpitantes probremas que Galicia ten de resolver, baixo o nomeo xenérico de ?Los trabajos y los días?. N?un dos publicados, derradeiramente, de pasada, coma quen non quer a cousa, tocou a custión política. Falou, con moito siso, da imperiosa necesidade de dar vida a un movimento político de médula, de esencia e de contido galego. Referíndose ás distintas crases sociales que compoñen a sociedade galega, nomeou aos obreiros e mariñeiros, e aludiu ao seu socialismo, enciclopédico, internacionalista, moi século dazanove, pero moi pouco, ou mellor dito nada galego por non decir direitamente antigalego.
Simultaneamente, eiqui, entre nosoutros, suscitóuse tamén unha polémica darredor de un enxundioso artigo de Sebastián Guerrero(3) ?un cultísimo rapaz berciano, nacionalista galego, que se nos revelóu un xúrdio xornalista? pubricado no organo de pubricidade da nosa mais liberal coleitividade, e no que afirmaba, con razós coma tempros, que ningún partido político hespañol está apto para resolver os problemas mais vitales de Galicia.
Por outro lado, Antón Villar Ponte, o outisimo publicista galego sempre ademirado pol-o seu saber e a sua cristaiña austeridade ideolóxica, laiábase de que Galicia non tuvese unha agrupación política liberal, e decraraba de moita comenencia a súa constitución.
Como pode ollarse, a inquedanza política xurde por distintas partes, coma un aspecto ?dos mais interesantes sin dúbida? da inquedanza integral de Galicia. E tiña que ser así. Aparelladas as nobilísimas actividades intelectuales do noso esprito, da nosa cencia e das nosas letras, temos de crear as nosas actividades políticas, que son as que moven oxe aos pobos mais cultos. A causa galeguista debe chegar ao seo mesmo do pobo galego. E ali non chegan os homes de gabinete falando de prehistoria, de arqueoloxía, de atlantismo, do senso modernista dos nosos poetas líricos. Estes homes cuia laboura escrarecida, silenciosa, árida, pol-o mesmo que non ten mais que contadas voces de estímulo, merece o noso mais devoto respeto; chegarán ao pobo previa a faena de esbrozamento dos homes de acción que son por excelencia os homes políticos. A verba galeguista ten de chegar a aldeia falando da importación do millo, da baixa do gando, da supresión dos laudemios, da eistensión da cultura popular, dos dereitos do que traballa pra adeministrar o froito do seu esforzo, da moura concencia caciquil, da premisa de que pra Madrí vai todo, e que de Madrí non vein a Galicia mais que disgustos, de que o Aiuntamento non debe sere unha cousa estraña, enemiga, senón a xuntanza de toda a vecindade pra mellor ordear a vida de relación. Todo esto remollado con gabanzas ao noso idioma, as nosas grorias pasadas e presentes, ao traballo ceibe que engrandece e a libertade que dignifica. Todo eso e politica que nada ten que ver coa ?outra? política ?a política do adro onde se merca e se vende a concencia e o direito, por un codelo de molete e unha cunca de viño?, política galega que solo os galegos, con vistas a Galicia e non a Madrí, podemos facer, debemos imperiosamente facer. E pra facela fai falla un vehículo específico e único. Un partido político. Non se espanten os antipolíticos, que paradoxicamente serviron sempre aos peores politiqueiros, sempre que fosen do Aiuntamento. Entendemos por política toda obra coordinada tendente a conquerir un fin comun de ben pra coleitividade onde se actúa. ¿Estamos?

O Socialismo hespañol non nos entende

Denantes de pasar mais adiante decraremos que somos socialistas. Si señor, socialistas. E temos de engadir ?somentes pra atallar a inculpación que poidera facersenos de non saber o que decimos, que non por vanidade? que, ademais de quince anos de actuación nas loitas xornaleiras, temos pasado moitas noites estudiando as doutrinas socialistas dende Campanella a Fourrier,(4) desde este a Marx e de Marx a Lenin. Pero, antidogmáticos por enriba de todo, mais que a doutrina escrita pol-os teóricos, estimamos a doutrina que emana dos feitos a cotío, de acordo co medio social donde actuamos. Mais ainda: para nosoutros unha doutrina somentes pode interesar cando conta con unha ventaxosa suma de posibilidades de aplicación. A doutrina, de por si, coma cousa abstracta, non nos interesa senon como curiosidade intelectual.
Hoxe en Galicia ?parafraseando aquel sabidente ?hoy y aquí?, d?un diputado socialista arxentino? o partido socialista hespañol non pode resolver os problemas que afectan á vida de Galicia. Proba d?elo e a súa escasa, cuase nula, influencia no noso pais, a pesar de canto se ten feito pra axudalo. Si quitamos Vigo e Ferrol, as duas cibdades, racial, morfolóxica e espritoalmente, menos galegas de Galicia, non conta pra nada. ¿Incultura da nosa xente? Mais culta que a xente onde ten moita influencia o socialismo. ¿Sometimentos ao clero? Lénda pura, coma outras moitas lendas. ¿O caciquismo? Outro sambenito que nos colgaron desde Madrí, onde se fomentou e se sostuvo o noso caciquismo. Tópico manido de enciclopedistas parvos. ¿Qué foi logo? Incomprensión do noso ambente, dos nosos problemas, da nosa psicoloxía. Cousa allea, importada, que quixo apricarse tal como naceu e viviu n?outros paises, con problemas distintos e con distinta mentalidade. O socialismo hespañol, pol-a súa mentalidade de anteguerra, pol-o seu xunguimento á ideoloxía centralista, pol-o seu practicismo cego a iste rexurdir do idealismo impulsado pol-o sentimento, pol-o seu industrialismo ?tipo ?Trade Unions? inglesas?(5) n?un pais pouco industrializado, e pol-a súa indiferencia frente aos problemas que van da periferia ao centro, ten que dar un forte pulo se quer seguir exercendo a suas funciós, ainda nos centros mais industriales, pra canto mais en Galicia, onde non existe un proletario, na verdadeira aceición do vocable. Somentes unha pequena minoría entende, en parte, o problema. Foi a que fixo triunfar n?un congreso memorable unha moción de Pérez de Solís en col do reconocimento das nacionalidades ibéricas(6). Pol-o demais a sua tradición antiintelectual ?en contraposición co socialismo francés que foi sempre un movimento intelectual? o seu economismo, consecuencia do pacto coa U.G.T.,(7) non deixan xurdir a tendencia humanista que pugna en vano por darlle á agrupación un soplo idealista.
Estas cousas no-as ven os dirixentes antigos. E tratan en vano ?sin darse conta de que se trata d?un esprito post-guerreiro? de atraer aos movimentos de fonda inquedanza, d?esprito esencialmente liberal, que está producindose nas artes e nas letras das rexións, cada unha de por si. D?eiquí que El Socialista (8) ?con moito respeto e coa outura adoitada? recollese e comentase os nomeados artigos de Correa Calderón e o escrito eiquí por Guerrero, chamando a atención en col da laboura que o P.S.O. ven realizando, deixándo entrever que él podía abordar os problemas de Galicia. Nos reconocemos a sua boa intención; decraramos que no panorama da política hespañola e o mais interesante, o mais honesto, e decraramos mais, que na falta de un partido galego, os galeguistas poden e deben apoial-o con condiciós: Unha d?elas sería o reconocimento explicito d?un movimento socialista galego, netamente galego, d?acordo coa modalidade do noso esprito, dos nosos problemas agrarios, políticos i-económicos. Non faria nada novo. A Internacional reconocía no seu seo as minorías socialistas do centro de Europa, de Polonia, de Irlanda e de outras partes, por riba dos centralismos.

A nosa actitude

¿Podemos agardar esto do socialismo hespañol? ¿Se esto non fose posible, que faremos os galeguistas que creemos que e deber de todo home culto actuar en política, e que ademais creemos que chegou a hora de que o problema galego sexa un problema de política liberal activa? ¿Seguiremos tirando uns pra unha banda e outros pra outra? ¿Seguiremos confiando nas promesas personales ?non ouxetamos ás personas, nin xusgamos intencios, senon que falamos de sistemas? que en visperas d?eleiciós soliciten o apoyo galeguista? ¿Os galeguistas, que han de ter todos un concepto politico uniforme, seguirán votando por don Pepe en Sant-Yago, por don Xacinto en Ourense, e por don Pedro na Cruña, pertenecendo don Pepe, don Xacinto e don Pedro, a tres partidos distintos?
¡Canto nos gustaria que estas preguntas fosen respostadas! Respostadas franca e lealmente, excluindo por inócuo o ?anti? ou o ?apoliticismo?, posición vulgar que, nos tempos que corren, non concebimos n?unha persona culta. Fai unhas horas limos, por terceira vegada, un artigo do doctor Marañón9 publicado en La Nación de Bos Aires, no que dí que dentro de pouco gabarse de anti ou de apolitico equivalera a gabarse de ?ser un mal educado, un incivil o un ignorante?. As verbas do doctor Marañón, párcennos lumiosas, sabidentes. ¡Qué caros pagan algús pobos a sua indiferencia frente aos problemas politicos que o son oxe todol-os problemas do mundo! ¡E como van conquerindo a sua libertade moitos pobos asoballados mediante unha acción política intelixente e sistemática!

Conclusión

Descartamos, por sabidas, algunhas ouxeciós: Que o galeguismo conta na súa causa homes de todal-as ideoloxías; que ao lado de liberales probados hay relixiosos ?sacerdotes moitos? cuia sabidencia necesita Galicia. De acordo. Que ao lado do esforzo xornaleiro, necesitamos da axuda de alguns capitalistas xenerosos ?desgraciadamente estos contanse cos dedos d?unha man e ainda sobran dedos? que chocarían cos que temos conceptos avanzados sociolóxicos i-económicos.
Coidamos lealmente que pra un galeguista integral, estas cuestiós son de orden secundario, de orden mediato. O primeiro, o inmediato pra un verdadeiro galeguista ten de ser o reconquerimento pra Galicia da sua condición de pobo ceibe. Pro conquerimento inmediato d?este ideal eu daríalle a man a un sacerdote, con unha lixeira modificación: que en vez de decirse católico, apostólico, romano, se nomease católico, apostólico, galego. O programa de Lugo, con algunhas modificaciós de senso liberal e social, condicionado por unha ampria tolerancia pode ser ainda oxe un programa político, ampriado con unha liña de táctica e de acción, con posibilidade de chegar ao pobo, sobre todo ao pobo rural, sin cuios azos e noso movimento non tera o vehículo pra toda eispresión do esprito: O corpo físico que lle sirva de instrumento.
O corpo físico que lle sirva de instrumento.
Sant-Yago do 28
RAMÓN SUÁREZ PICALLO


NOTAS DE HERNÁN DÍAZ (para o lector arxentino)

1. Céltiga, n° 85-86, 25 de julio de 1928. Como en todos los textos en gallego, hemos reproducido literalmente el texto impreso, a pesar de las evidentes erratas tipográficas.
2. Evaristo Correa Calderón (1899-1986) dirigió desde 1924 el diario El Pueblo Gallego. Escritor y poeta galleguista, adhirió a las Irmandades da Fala. Pero durante los años 30 se fue alejando de esa ideología, dejó de escribir en gallego y con la guerra civil se incorporó al falangismo.
3. Sebastián Guerrero tuvo una corta pero agitada presencia en la colectividad emigrada. Militante de la Sociedade Nazonalista Pondal (galleguistas separatistas), fue miembro también de la Federación de Sociedades Gallegas y director de su periódico, El Despertar Gallego, en el año 1928. En 1930 volvió a ocupar ese cargo fugazmente y más adelante fue expulsado de la Pondal. Se integró entonces al Correo de Galicia, de José R. Lence, de orientación derechista. El ?órgano más liberal? al que se refiere Suárez Picallo es El Despertar Gallego, donde Guerrero desarrolla una polémica con los republicanos.
4. Suárez Picallo da cuenta de su formación en el seno del naciente comunismo argentino. Ha estudiado allí tanto a Marx y a Lenin como al utopista del siglo XVII Tommaso Campanella y al socialista francés Charles Fourier (mal escrito en el original).
5. Las trade unions son los sindicatos ingleses, reacios a la lucha política y favorables a la obtención de mejoras paulatinas por parte de la clase obrera. La izquierda socialista, y sobre todo Lenin, los vio siempre como el ejemplo de la esterilidad del reformismo.
6. Oscar Pérez Solís, nacido en 1882, fue un militar español que abandonó la carrera por sus ideas socialistas. Estuvo en la izquierda del PSOE y a comienzos de los años 20 fue tercerista (partidario del ingreso a la Internacional Comunista). Fundó y dirigió el Partido Comunista español hasta que en 1927 retomó su fe católica. Giró a la derecha cada vez más hasta integrar la falange en 1936, participando de la sublevación en Oviedo. Como miembro del socialismo, en 1920 fue favorable a las nacientes posturas autonomistas de los catalanes.
7. Unión General de Trabajadores, central sindical española dirigida por el socialismo.
8. Órgano oficial del Partido Socialista Obrero Español publicado en Madrid.
Comentarios (0) - Categoría: RSP-Galicia - Publicado o 25-07-2010 01:15
# Ligazón permanente a este artigo
NACIONALISMO GALEGO EN 1925 (II)
As palabras nacionalismo e nación están hoxe de actualidade nos medios por mor do Estatuto catalán e o Tribunal Constitucional. Os acontecementos do 36 truncaron os Estatutos recoñecidos pola República...
Tal día coma hoxe, pero de 1925, RSP escribiu sobre o nacionalismo galego, onde sostén que Galicia é unha nación...
(Unha vez maís manifesta xa nesta data, a súa oposición a festa dos touros, tema que está a ser tamén hoxe actualidade pola crecente discrepancia xenerada ao respecto.)


DISQUISICIONES ACERCA DEL
NACIONALISMO GALLEGO (1)

(GLOSANDO A VICENTE RISCO Y A R. VILLAR PONTE)

Nuestra posición

A juzgar por la documentación que al respecto poseemos, puede colegirse que en el campo nacionalista hay dos tendencias: una que entiende conveniente conservar todo cuanto sea gallego, aunque esto sea inconveniente, religión, resignación a los poderes constituidos, supersticiones y demás. La otra, de tendencia (2) avanzada y rebelde, inspirada en los principios democráticos de los últimos tiempos y en el pensamiento revolucionario de los hombres que hacen del problema de las nacionalidades oprimidas una cuestión de libertad, antes que una cuestión de tradición. Por nuestra parte, amamos la tradición artística, literaria y espiritual de nuestra vieja Suevia, pero sin caer por ello en el absurdo de mirar sólo para el pasado sin tener en cuenta el porvenir. Por eso no vacilamos en tomar posición al lado de los que piensan en este siglo, de los que entieden el nacionalismo con criterio universalista, de los que anhelan una Humanidad mejor, donde todas las partes integrantes, disfrutando de plena libertad, aporten su esfuerzo a la gran colectividad universal en pleno desarrollo de sus elementos espirituales y materiales. Queremos, además, que el nacionalismo luche, no sólo por la libertad política e histórica de Galicia, sino que también esa libertad se traduzca en libertad económica y justicia social para el pueblo gallego.

Dos nacionalismos

No se nos escapa que hablar de nacionalismo es cosa harto delicada en los tiempos que corren. En nombre del nacionalismo se vio la humanidad envuelta en guerras terribles; se ahogaron justísimos anhelos de los que han hambre de pan y de justicia; se almacenan armamentos fratricidas comprados con el sudor del pueblo para matar al pueblo; se han hecho dueños del poder dictadores feroces a lo Mussolini, a lo Zankoff,(3) a lo Primo de Rivera. ¿Necesitamos nosotros afirmar que nada de común tenemos con ese nacionalismo, con esa manera de hacer patria? Eso es chauvinismo, patrioterismo, más aún, imperialismo. Ese es afán de someter, de conquistar; el nuestro es ahínco de libertar, de reconquistar lo que está sometido precisamente, por virtud de aquel ?patriotismo? ?sui generis?. De ahí que nos alborocen como cosa propia los esfuerzos de las nacionalidades orientales por la reconquista de sus libertades nacionales. De ahí que la noble y heroica Irlanda haya contado con nuestra ferviente simpatía. Y de ahí también que nos repugne íntimamente la odiosa aventura marroquí, pues deseamos para el pueblo árabe la más absoluta libertad para gobernarse y resolver como mejor le venga en gana sus problemas. Como se ve, de nuestro nacionalismo ?anhelo de libertad para nuestra Galicia y para todos los pueblos que cual a ella les haya sido arrebatada? al ?otro? nacionalismo, al chauvinismo imperialista, hay la diferencia que hay de la tiranía a la libertad. Es precisamente su sentido más opuesto.

¿Es Galicia una nación?

Lo es sin duda alguna. Reúne todas las características necesarias a su calidad de tal. Una lengua propia, apta como la primera para expresar en ella las cosas más trascendentales en el terreno de la ciencia y de la filosofía. Y muy superior a otras para expresar las cosas del espíritu y las del arte. Una lengua con caracteres propios, con reglas fijas y con gramática propia. Unidad espiritual y psicológica inconfundibles, perfectamente, absolutamente distintas y a veces opuestas a las demás nacionalidades ibéricas. Alguien dijo que ?mientras España ríe, Galicia filosofa?. La figura nos parece excelente. En efecto, mientras en el resto de España la corrida de toros hace furor, particularmente en el centro y sur, a los gallegos nos produce repugnancia. Sólo a alguno que otro infeliz que quiere parecer chulo le agrada el bárbaro espectáculo. Compárese nuestra música popular, dulce, armoniosa, tierna, con el ?sajero? del paso doble y del ?schotis?;(4) parangónese nuestra literatura, emotiva, saudosa, impregnada de la ternura del paisaje y de la psicología nórdica, mejor dicho atlántica y cántabra, con las otras literaturas españolas y se verá de inmediato su diferencia fundamental. Nos reafirmamos en lo que dijo el poeta: ?Mientras España ríe, Galicia filosofa?. Hay, pues, entre nosotros y ellos la diferencia que hay entre quien ríe y quien filosofa. Unidad geográfica, topográfica y hasta climatérica dan a Galicia, en ese sentido, una personalidad inconfundible, que hiciera exclamar a Castelar, al entrar el tren que lo conducía en nuestra tierra: ?¡Pero es posible que esto forme parte de España! ¿Es posible que haya gobernantes españoles, como yo, que desconozcan esta maravilla? ¿Es posible que en Madrid desconozcamos este bello rincón de la tierra de España??.
?¡Es posible, señor Castelar! ?diz que le dijo un caballero que lo acompañaba?. Más aún: no sólo la desconocen, sino que hablan de ella con desdén.
Unidad racial y comunidad histórica. Se guardaron bien los historiadores oficiales de ocultar sistemáticamente los hechos más salientes de nuestra historia. Las gestas heroicas de nuestros antepasados y sus luchas por defender la libertad de Galicia; confundieron, además, como ellos saben hacerlo, nuestro verdadero origen. Don Benito Viceto, primero, y don Manuel Murguía,(5) luego, descorrieron el velo de nuestro abolengo racial e histórico. De sus libros ?magníficas reconstrucciones de la historia nuestra? surge nítida nuestra nacionalidad y nuestro origen celta, fenicio y suevo, de quienes conservamos sus tradiciones más nobles y sus características más salientes.
Y son precisamente esas características, de idioma, de espíritu y de psicología, de costumbres y tradiciones; de geografía, topografía y clima, de unidad racial, y de comunidad histórica, las que se requieren para una nacionalidad.
Y esas características viven en nuestro pueblo. En las canciones de cuna de nuestras madres; en la música popular; en lo más recóndito de nuestros corazones gallegos surgen poderosos, arrolladores, en las horas de dolor y de alegría, en nuestras exclamaciones características.
Frente a ellas, una circunstancia fortuita, la de un casamiento de dos príncipes, y como consecuencia una guerra feroz de sometimiento, nos arrebató nuestra personalidad. Que no otra cosa fue la unidad española hecha mediante la diplomacia medioeval de los reyes católicos ?siempre ponemos esto con minúscula?, piedra angular del poder centralista que ahogó y que sigue ahogando a España, que sólo será grande cuando sea ?Unión de Repúblicas Ibéricas?.

(continuará)

RAMÓN SUÁREZ


NOTAS DE HÉRNÁN DÍAZ

1. El Despertar Gallego, año IV, n° 56, 19 de julio de 1925, pg. 2.
2. Desde aquí y por algunas líneas se observan serios errores en la composición del periódico. Recomponemos el orden de las palabras y los renglones impresos de manera de dar una interpretación coherente a la frase.
3. Alexander Zankoff (1879-1959), dictador búlgaro, tiró abajo al gobierno campesino de Stambulisky y gobernó tiránicamente por tres años. Desde los años 30 apoyó a los nazis y murió en Buenos Aires.
4. Quizá se refiera al ?salero? del paso doble. ?Schotis? es la grafía antigua del chotis, pues deriva del alemán ?schottisch?, baile nacido en Bohemia y popularizado en España en el siglo XIX.
5. Benito Vicetto Pérez (1824-1878), historiador nacido en El Ferrol. Su Historia de Galicia, publicada entre 1865 y 1873, es uno de los primeros pasos en la recuperación de la identidad gallega. Manuel Antonio Martínez Murguía (1833-1923), historiador y literato coruñés, esposo de Rosalía de Castro, fue uno de los mayores impulsores del Rexurdimento gallego. También publicó una Historia de Galicia, entre 1865 y 1911, así como Los precursores, El regionalismo gallego y Don Diego Gelmírez, entre otros.


(Artigo publicado no xornal El Despertar Gallego de Buenos Aires, o 19 de xullo de... 1925)
Nacionalismo galego (artigo anterior)
Comentarios (0) - Categoría: RSP-Galicia - Publicado o 19-07-2010 00:11
# Ligazón permanente a este artigo
NACIONALISMO GALEGO EN 1925 (I)

En 1925, tal dia coma hoxe, Ramón Suárez escribe no xornal EL DESPERTAR GALLEGO este artigo sobre a razón de ser de Galicia; escribe para os galegos residentes en América,lembrando como o centralismo afogou a lingua, a cultura e a esencia do pobo galego e comprométese dende as páxinas de dito xornal a estudiar máis ampliamente dito problema. Presentamos pois este primeiro artigo adicado ao nacionalismo galego e que, dende Buenos Aires facilitounos Hernán Díaz.

DISQUISICIONES ACERCA DEL
NACIONALISMO GALLEGO (I)


Por Ramón Suárez


He aquí una inquietud espiritual poco estudiada, y por ende poco conocida, por lo menos entre los gallegos de América. No obstante, es un problema latente entre los espíritus más selectos de la intelectualidad gallega, allá residente.
Atravesamos por un período renacencista de los valores de la raza. En la pintura, en la escultura, en la literatura y en la música se están imponiendo las cosas gallegas. El centralismo absorbente, que desde siglos ha nos tiene sometidos a Castilla, había adormecido estos valores, como había anulado ?hasta donde esto le fue posible? los valores industriales y colectivos de la raza, desde que fue hecha esa ficción que se llamó unidad española, y que más propiamente dicho debiera llamarse el sometimiento a la corona de Castilla de las nacionalidades ibéricas.
Desde que Galicia perdió su personalidad histórica y política, se realizó de parte del poder central una labor sistemática de anulación de todas las manifestaciones raciales. Su idioma perseguido, su arte anulado, su administración y su gobierno en manos de extraños, ajenos en absoluto a la idiosincrasia y psicología del pueblo; sólo en el alma de éste, oculto, como algo delincuente, se refugió el sentimiento puro de lo autóctono, de lo que realmente le era propio.
Particularmente Galicia fue víctima propiciatoria de todo jaez de humillaciones. Madrid ?estercolero de la España caduca? fue el lugar donde sufrieron mofa todas nuestras cosas, aun las que nos son más queridas. En la Puerta del Sol no había empacho ninguno en pregonar panfletos insolentes, explicando ?los apuros de un gallego para entrar en Madrid?. En toda Castilla, en Andalucía, en Valencia, etc., el nombre de gallego equivalía a un insulto. Los ?teatros? y los plumíferos españoles no hallaban mejor modo de pintar a un lacayo y a un rufián que hacerlo gallego. Y hasta los clásicos, como Lope y Cervantes, afirmaron que Galicia no era tierra propicia para las letras y las artes.
Esta leyenda infamante que cayó sobre Galicia ?consecuencia de haber vendido cara su libertad? determinó una reacción lógica de parte de los gallegos. Nuestros poetas, nuestros músicos, nuestros intelectuales, en un magnífico esfuerzo, probaron ampliamente que nada teníamos que pedir a nadie.
Y hoy que la España oficial se anarquiza, que sus fuentes de arte se agotan definitivamente, hoy, que sólo los chulos y los militares gustan de la España torera, de pandereta y paso doble, no hay más remedio que volver a las fuentes que inspiraran al Rey Sabio y a Verdaguer(2). No queda otro remedio que romper la mole odiosa que aplastaba los verdaderos valores españoles para hacer vivir cosas ficciosas artificiales, como la ridícula unidad española.
Es la hora de resurgimiento de las nacionalidades ibéricas; en todos los órdenes, muy particularmente en el orden cultural y espiritual. Es que despierta en ellas el sentimiento nacional, cansadas de soportar yugos extraños.
En idioma gallego hablan y escriben Ramón Cabanillas, Noriega Varela, Victorino Taibo, Vicente Risco, Cotarelo Vallada, Eugenio Montes, poetas, filósofos, sabios, escritores. El alma gallega late en los lienzos de Álvarez Sotomayor, Xesús Corredoira, Suárez Couto y en los rasgos maestros del gran Castelao, en las esculturas de Asorey y de Bonome y en la prosa galana y exquisita del gran Valle Inclán (3).
Y, simultáneamente, con este resurgir artístico y cultural, bulle en Galicia la protesta sorda y cazurra, contra la opresión política de los Borbones y sus sostenedores. Y mientras esa mamarrachada musical que se llama la marcha real sólo se toca en las iglesias ante las beatas, en los actos cívicos donde se honra a Curros y a Lamas Carvajal (4) el pueblo escucha severamente las notas hondas y graves del Himno Gallego, cuando clama:

?Desperta do ten seno (5)
Fogar de Breogán?

Tales los vientos que soplan en Galicia. Tales las inquietudes que allí aumentan día a día y que nosotros estamos obligados a observar, desde que hoy, todo cuanto signifique una protesta contra el actual orden de cosas ?y el nacionalismo gallego, como el catalán, es una protesta única en este sentido? ha de merecer nuestra atención y nuestro respeto.
El Despertar Gallego, que es ya indiscutiblemente una alta tribuna de ideas, debe reflejar en sus columnas estas inquietudes de la manera más amplia. Por nuestra parte, entendiéndolo así, nos proponemos en próximos artículos ?de los cuales constituyen estas líneas el prefacio? estudiar detenidamente este problema, en sus diversos aspectos.
Glosaremos, al efecto, los dos libros fundamentales que tratan del asunto: Teoría do nazonalismo Gallego, de Vicente Risco, y Doutrina nazonalista, de Ramón Villar Ponte (6).
Estableceremos la diferencia fundamental que existe entre el ?chauvinismo? o nacionalismo imperialista y el espíritu de libertad nacional ?esencialmente avanzado, liberal y pacifista? que tiende a reivindicar el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, postulado que han hecho suyo los espíritus más avanzados del presente siglo.

RAMÓN SUÁREZ


NOTAS DE Hernán Díaz

1. El Despertar Gallego, año IV, n° 55, 5 de julio de 1925, pg. 1.
2. El Rey Sabio es Alfonso X, llamado el Sabio, rey y poeta del siglo XIII. Verdaguer ha de ser el sacerdote y poeta catalán Jacinto Verdaguer (1845-1902), de gran renombre aún a principios del siglo XX.
3. Ramón Cabanillas, Antonio Noriega Varela (1869-1947), Victorino Taibo García, Vicente Risco (1884-1963), Armando Cotarelo Valledor (1879-1950), y no Vallada como figura por error en el original, Eugenio Montes (1900-1982) eran los más renombrados escritores y políticos galleguistas vivos de los años 20. Fernández Álvarez de Sotomayor (1875-1960), nacido en El Ferrol, residió en Madrid muchos años. Fue allí pintor de la corte y director del Museo del Prado, cargo al que renunció cuando se proclamó la República en 1931, para volver con la victoria de Franco. Son obra de él los murales del subterráneo de Buenos Aires que une Retiro y Constitución. Xesús Rodríguez Corredoyra (1889-1939), pintor lucense, llegó a exponer en Buenos Aires y frecuentó una temática mística. Amando Suárez Couto (1894-1981), pintor naturalista nacido en Ribadeo. Sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950) sólo diremos que es el más importante político del nacionalismo gallego, además de escritor y caricaturista. Dirigió el Partido Galeguista y el Consello de Galiza (1944), gobierno gallego en el exilio. Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936), nacido en Vilanueva de Arosa, es seguramente el escritor gallego más conocido fuera de Galicia hoy en día.
4. Valentín Lamas Carvajal (1849-1906), escritor y periodista nacido en Orense, gran poeta en lengua gallega.
5. La letra del himno gallego dice ?desperta do teu sono fogar de Breogán?. Es errata tipográfica.
6. El libro de Risco es de 1920 y el de Ramón Villar Ponte (1890-1953) de 1921. Ambos son una sucinta formulación de las ideas del nacionalismo orgánico-historicista de las Irmandades da Fala, creadas en 1916, aunque Villar Ponte acepta el liberalismo democrático del siglo XIX y vincula su nacionalismo con las ideas republicanas y federales.
Comentarios (0) - Categoría: RSP-Galicia - Publicado o 05-07-2010 03:13
# Ligazón permanente a este artigo
[1] 2 [3]
© by Abertal

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0