PROFESGALEGAS


AS PERÍFRASES VERBAIS
Clasificación das perífrases verbais.

https://drive.google.com/file/d/1aNDct0QJ9qh9sV5bjxs9xx3Keis_Ojn_/view?usp=sharing
Comentarios (0) - Categoría: APUNTAMENTOS GRAMÁTICA 3º ESO - Publicado o 26-03-2019 11:05
# Ligazón permanente a este artigo
O VERBO. FORMAS PERSOAIS E IMPERSOAIS

Nesta PPTX exponse a morfoloxía do verbo no tocante ás formas persoais e ás impersoais.

DESCARGAR: https://drive.google.com/file/d/1ywyBhMINXpOKi6rWMj5mupRXJTqRZf1m/view?usp=sharing
Comentarios (0) - Categoría: APUNTAMENTOS GRAMÁTICA 3º ESO - Publicado o 01-02-2019 11:13
# Ligazón permanente a este artigo
MÁIS REPASO DE CORREDORES DE SOMBRA
Traballo de clase para repasar os substantivos e adxectivos presentes no fragmento analizado. Tamén hai análise sintáctica de dúas frases.

DESCARGAR: https://drive.google.com/file/d/1Tjqbxv1tHiYZklX7rkRPzJ1EuTgqsWqw/view?usp=sharing
Comentarios (0) - Categoría: APUNTAMENTOS GRAMÁTICA 3º ESO - Publicado o 06-11-2018 12:05
# Ligazón permanente a este artigo
REPASO DE MORFOLOXÍA E SINTAXE PARA O CONTROL
Corrección do exercicio feito na clase de hoxe.

DESCARGAR: https://drive.google.com/file/d/1uzzqeLJLgnciIMjtzoJxumHQKtHCWoAa/view?usp=sharing
Comentarios (0) - Categoría: APUNTAMENTOS GRAMÁTICA 3º ESO - Publicado o 05-11-2018 12:47
# Ligazón permanente a este artigo
O SUBSTANTIVO
Neste documento resúmense as principais características do substantivo: os seus constituíntes, a súa clasIficación semántica, os substantivos invariables e a formación do feminino e do plural.

DESCARGAR: https://drive.google.com/file/d/1SGgX8-PC4GhHHaIzDXjUxAwhe3Zdu7PD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGgX8-PC4GhHHaIzDXjUxAwhe3Zdu7PD/view?usp=sharing
Comentarios (0) - Categoría: APUNTAMENTOS GRAMÁTICA 3º ESO - Publicado o 05-10-2018 12:44
# Ligazón permanente a este artigo
O INFINITIVO CONXUGADO
EMPREGO DO INFINITIVO CONXUGADO

O infinitivo conxugado é obrigatorio cando:


• O infinitivo ten suxeito distinto ó do verbo principal:
Xa me estrañaba non viren teus irmáns á festa.

• O suxeito sendo distinto ó do verbo principal, non está expreso e convén marcalo para evitar ambigüidade:
Sería mellor marcharmos desta cidade canto antes
Por cumprires todo o prometido, es ben merecente dunha recompensa
Para chegardes a Lugo antes da noite tendes que saír agora.

• En construcións reflexivas e con verbos pronominais:
Puxemos o espertador para erguérmonos cedo.


NON EMPREGO DO INFINITIVO CONXUGADO


• Cando é perífrase:
Temos que facer o xantar.

• Cando vai rexido por un verbo modal (QUERER, PODER, DEBER)
Queredes repartir o papel?

• Cando o infinitivo está rexido por un verbo causativo (MANDAR, FACER, DEIXAR, PERMITIR e sinónimos) e vén inmediatamente despois del, ou separado del soamente polo seu suxeito, se este está expresado por un pronome átono.
Deixas pasar as horas e non dás feito nada.
Ninguén o ve traballar en todo o día.
Sentinvos falar ata as cinco da mañá.

• Con verbos de movemento en construccións que teñen un valor de finalidade:
Vimos recoller o lixo.

• En xeral, cando o infinitivo ten o mesmo suxeito que o do verbo do que depende, e se atopa separado del por unha preposición esixida polo réxime do verbo.
Non vos esquezades de pechar ben as billas.
Comentarios (0) - Categoría: APUNTAMENTOS GRAMÁTICA 3º ESO - Publicado o 01-10-2009 17:34
# Ligazón permanente a este artigo
As conxuncións e locucións conxuntivas
A imaxe simboliza a importancia de cada unha das conxunciónsCONXUNCIÓNS E LOCUCIÓNS CONXUNTIVAS
As conxuncións son aquelas ferramentas da nosa lingua que nos serven para, por unha banda, unir palabras, frases, cláusulas ou oracións –son as conxuncións copulativas, disxuntivas e distributivas- ou ben pola outra, para marcar relacións de dependencia duns elementos fronte a outros.
É este o caso dos nexos ou conxuncións que introducen as cláusulas complexas substantivas, de relativo ou adverbiais. Aínda que tamén non podemos esquecer a función que desenvolven aquelas conxuncións que marcan unha relación de xerarquización como é o caso das que aparecen nas oracións bipolares.
A continuación preséntase a relación de todas as conxuncións e locucións conxuntivas do galego.
As conxuncións/locucións copulativas, disxuntivas e distributivas son os NEXOS que aparecen nas estructuras coordinadas; unen palabras, frases, cláusulas e oracións.
Copulativas: a mais, e mais, nin, mais, e
Disxuntivas e distributivas: xa…xa, quer...quer, ou, volta…volta, ou...ou, ora...ora, ben...ben, cal...cal, nin…nin, que...que.
As adversativas , concesivas, condicionais, causais, comparativas e consecutivas son os NEXOS que aparecen nas oracións bipolares. Establecen unha relación de interdependencia entre os dous “polos” que conforman a oración.
Adversativas: pero, mais, aínda que, inda que, anque, non obstante, sen embargo, nembargantes, senón, con todo, así e todo, así a todo, por iso, emporiso, e iso que, agora que, ora que, agora ben, ora ben, senón que, fóra de que, só que, sacado que, sacando que, menos que, a menos que, excepto que, agás que, bardante(s) que.
Concesivas: a pesar de que, a pouco que, aínda que, anque, así, ben que, inda que, máis que, mal que, mesmo que, nin que, pese a que, por ( + adx.) que, por máis que, por moito que, por pouco que.
Condicionais: a menos que, a nada que, catar que, con se, quitando que, quitando se, a non ser que, a non ser que, a pouco que, aga que, aga se, agás que, agás se, bardante que, cando, caso de que, con tal de que, con tal que, de non ser que, de non ser se, en caso de que, excepto que, excepto se, onda non, quitado que, quitado se, sacado que, sacado se, sacando que, sacando se, salvo que, salvo se, se, sempre que, senón que.
Causais: como, como queira que, dado que, pois, pois que, por causa de que, por cousa de que, por culpa de que, por mor de que, porque, posto que, que, visto que, xa que
Consecutivas: (así) pois, (así) que, con que, daquela, de aí que, de forma que, de maneira que, de modo que, de xeito que, entón, entonces, logo, polo tanto, por conseguinte, por tanto, tan(to)...que, xa que logo.
Comparativas: ca, coma, como, que
As conxuncións/locucións finais, locativas, temporais e modais son os NEXOS que introducen os CCFIN, CCL, CCT E CCM respectivamente, dando lugar á presencia de cláusulas complexas adverbiais (estas manteñen unha relación de subordinación con respecto á cláusula principal)
Finais: a fin de que, a que, en favor de que, para que, porque, que.
Locativas: onde, onde queira que
Temporais: a penas, antes de que, desde que, des que, dende que, deica que, de seguida que, tan pronto, de contado que, cando queira que, antes que, asemade, así que, ata que, despois de que, despois que, en tanto, entre tanto, entrementres, inda ben non, logo que, mal, axiña que, cada vez que, cando, mentres, mentres tanto, namentres, non ben, ao que, (por) en canto, sempre que, tan presto
Modais: (así) como, ben como, coma se, como queira que, como se, conforme, consonte, de forma que, de maneira que, de modo que, de xeito que, mal como, segundo, sen que, (tal) cal, (tal) como, tal e como.
Completivas: que, se. Estes NEXOS introducen cláusulas complexas substantivas (ao igual que as adverbiais manteñen unha relación de subordinación con respecto á cláusula principal).


Categoría: APUNTAMENTOS GRAMÁTICA 3º ESO - Publicado o 21-01-2009 10:28
# Ligazón permanente a este artigo
Neste espazo deixaremos pegadas sobre aspectos lingüísticos e literarios da nosa cultura
Benvid@s ao noso blog. Nel atoparedes, tal e como vedes, aspectos relativos ao noso idioma, tanto desde a perspectiva lingüística, como sociolingüística e literaria. Contamos coa vosa colaboración para que isto vaia "pra diante".

Ademais de información relacionada coa materia de Lingua e Literatura Galega, vou ir engadindo datos relacionados coas materias de Lingua e Literatura Catelá e de Latín, pois son dúas materias que imparto este curso e como este blog é para min unha ferramenta de traballo, incluirei tamén temas relacionados con estas dúas materias.

O meu perfil
 CATEGORÍAS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES

© by Abertal