O clube das ideas  


Blog do DEPARTAMENTO de FILOSOFÍA do IES Álvaro Cunqueiro de Vigo. Administrado por estudantes de 1º e 2º de Bacharelato.

O noso perfil
lladipa@gmail.com
  CATEGORÍAS
  SAÍDAS. ACONTECEMENTOS
 RECOMENDADOS
 ATOPAR
  ARQUIVO
 ANTERIORES

Zoon Politikón

A Natureza pode parecer un todo armonioso no que reina un admirable equilibrio.
Así as relacións entre os distintos individuos de cada especie animal aparecen reguladas por programas de conducta innata.

A vida xenuinamente humana
emerxe á marxe da lóxica que impera no conxunto da natureza e
é o resultado da nosa capacidade creadora e transgresora que sitúa a especie nunha nova dimensión: a da liberdade

Tendo en conta o estudado en clase

¿serias capaz de comentar algúns dos conceptos que aparecen no mapa anterior?Escribe o teu comentario (15) - Categoría: Socioloxía - Publicado o 02-12-2010 22:06
# Ligazón permanente a este artigo
Chuza! Meneame
15 Comentario(s)
1 O concepto de socialización pode definirse como un proceso mediante o que un individuo absolve a cultura, integrase na sociedade e constrúe a súa personalidade. Isto supón unha interiorización de contidos culturais que nos p#blgtk08#ermite a adaptación, producida a nivel biolóxico, afectivo e do pensamento.
Dito proceso pódese dividir en dúas etapas,unha primeira desenvolta durante a infancia e a segunda que se desenvolve a medida que maduramos.
Comentario de Patricia (13-12-2010 13:45)
2 A socialización Secundaria: É calquera proceso posterior que induce o individuo xa socializado a novos sectores do mundo obxectivo da sua sociedade.É a internalización de submundos (realidades parciais que contrastan co mundo de base adquirido na socioloxía primaria) instit#blgtk08#ucionais ou basados sobre institucións. O individuo descobre có mundo dos seus pais no é o único. A carga afectiva é reemprazada por técnicas pedagóxicas que facilitan a aprendizaxe. Caracterizase pola división social do traballo e pola distribución social do coñecemento.
Comentario de Marcos y Iago (13-12-2010 13:50)
3 Nós eliximos o termo de CULTURA que constitúe un axente de socialización.


A cultura é calquera elemento herdado das xeracións anteriores, que inclúe a tecnoloxía, obxetos materiais, conceptos, símbolos, representacións artísticas e valores. Tamén inclúe costumes, maneiras de ser, relixións.
Existen varios cambios culturais que son:

Enculturación: proceso no que o individuo se culturiza, é dicir, o proceso no que o ser humano, dende que é neno ou nena, se culturiza. Este proceso é parte da cultura, e como a cultura cambia constantemente, tamén o fan a forma e #blgtk08#os medios cós que se culturaliza.

Aculturación: dáse no momento de conquista ou de invasión. É normalmente de maneira forzosa, como a conquista de América.O fenómeno contrario recibe o nome de deculturación, e consiste na perda de características culturais propias a causa da incorporación de outras foráneas.

Transculturación: é un fenómeno que ocorre cando un grupo social recibe e adopta as formas culturais que proveñen doutro grupo.

Inculturación: dáse cando a persoa se integra a outras culturas,as acepta e dialoga coa xente de esa determinada cultura.
Comentario de Sara e Laura (13-12-2010 13:55)
4 Os medios de comunicación de masas (MASS MEDIA) son aqueles que son recibidos simultáneamente por unha gran audiencia. A súa finalidade é formar, informar e entreter ao público que ten acceso a eles, pero como negocio que son buscan principalmente o beneficio económico, por iso ás veces as finalidades de informar e educar son eclipsadas pola de entreter, que é a que atrae ao público; ademas de utilizar grandes doses de publicidade para influir no esp#blgtk08#ectador.

A televisión ten unhas series de características que lle otorgan un importante grao de influencia. Pola súa expresividade, pola conxunción de imaxes e sons que acercan a realidade como non o fai ningún outro medio. A coñecida frase de ?está pasando estamoscho contando? ¿e o que non nos contan non está a pasar? Pois según moitos expertos, os medios contannos e configurannos a realidade, seleccionan que é o que hai fóra.
Comentario de Cintia e Alexia (13-12-2010 13:56)
5 A FAMILIA representa o axente socializador máis importante xa que nela adquírense a maior parte das crenzas, actitudes, valores, normas e prexuizos que, consciente ou inconscientemente configurarán a personalidade social dun individuo.A súa importancia é maior durante a socialización primaria.
#blgtk08#/>
Nos últimos vinte anos producíronse numerosos cambios nas familias, estos víronse como "derrumbe" dos valores morais tradicionais.Despóis dun divorcio,os pais deben empregar o diálogo a fin de decidir o mellor para a educación dos nenos e así continuar có seu proceso de socialización.
Comentario de Laura Molinos (13-12-2010 14:00)
6 Os pais en proceso de separación preocupanse principalmente polos seus problemas e non son conscientes de ser as persoas máis importantes na vida dos fillos.
Pode que eles como adultos se sintan descons#blgtk08#olados ou contentos polo divorcio, pero nós os fillos sentímonos asustados e confundidos, inseguros e tristes. As veces a reacción máis lóxica é a rebeldía , a hostilidade e a actitude defensiva ante os demais.
Comentario de Sonia (13-12-2010 14:01)
7 A LINGUAXE é unha capacidade ou facultade extremadamente desenvolvida no ser humano; é un sistema de comunicación máis especializado que os doutras especies animais, que pertence tanto ao dominio individual coma ao social, e que nos capacita para abstraer, conceptualizar, e comunicar.

Chámase linguaxe a calquera tipo de código semiótico estructurado, para o que existe un contexto de uso e certos principios combinatorios formais. Existen contextos tanto naturais coma artificiais. Exemplos

-A linguaxe humana -Baséase na capacidade dos seres humanos para comunicarse por medio de signos. Principalmente facémolo utilizando o signo lingüístico. Aínda así, hai diversos tipos de linguaxe. A linguaxe humana pode estudarse en canto ao seu desenvolvemento dende dous puntos de vista complementarios: a ontoxenia, que remite #blgtk08#ao proceso de adquisición da linguaxe polo ser humano, e a filoxenia.A linguaxe humana e aprendida polo tanto non é innata como a linguaxe animal.A linguaxe e cultura están moi relacionadas, un depende do outro para existir, sen palabras o home non pode pensar racionalmente.

-A linguaxe animal -Baséase no uso de sinais sonoros, visuais, e olfactivos, para sinalar a un referente ou un significado diferente dos sinais. Dentro da linguaxe animal están os berros de alarma, a linguaxe das abellas, etc.

-As linguaxes formais -Son construcións artificiais humanas, que se usan na matemática e noutras disciplinas formais, incluíndo linguaxes de programación. Estas construcións teñen estruturas internas que comparten coa linguaxe humana natural, polo que poden ser en parte analizados cos mesmos conceptos que este.
Comentario de Aitor Veloso y David Freixes (13-12-2010 14:03)
8 Respecto o dito sobre a separación das parellas, eu discrepo nunha cuestión. cando a convivencia pacífica non é xa posible, é preferible a separación. Os nenos ou as nenas son conscient#blgtk08#es de que os seus pais deixaron xa de sentir amor un polo outro. O que sí é importante e que non deixen de ser atendidos polos pais cando menos ata que os nenos sexan maiores de idade
Comentario de Xavier (13-12-2010 14:06)
9 La SOCIABILIDAD HUMANA es la capacidad de las personas para vivir en sociedad. Los seres humanos somos, por naturaleza, animales sociales, nos encontramos inclinados a la vida en sociedad y es casi imposible que un ser humano viva toda su vida en soledad ya que en algun momento necesitará relacionarse con los demas.
Este aspecto #blgtk08#indica que el contacto con otros será beneficioso para nuestro desarrollo y crecimiento personal, ya que sumamos otras experiencias, otras perspectivas de la vida.
Es un hecho comprobable que aquellos que son sociables y extrovertidos tendrán una existencia más plena y alegre que aquellos que gustan de la soledad y el ostracismo.
Comentario de Yago Casal (15-12-2010 10:47)
10 Los GRUPOS SECUNDARIOS son importantes para la socialización. El vínculo que se establece con ellos es afectivo, en ellos se cultivan las relaciones entre compañeros, grupos de amigos, grupos docentes... y son más representativos de valores, ideas, creencias, e#blgtk08#stilos sociales? que los otros (los grupos primarios).

Dichos grupos hacen referencia al periodo en el cual uno toma unos valores culturales segun con quien se junte y pues como dice el dicho "dime con quien andas y te dire quien eres"
Comentario de Nerea (15-12-2010 10:53)
11 La SOCIALIZACIÓN es un proceso en el cual el individuo asume las tradiciones y modos de vivir de una sociedad y cultura y los aprende con el paso del tiempo, pasando así a ser un ciudadano más.

Para que el individuo pueda ser un miembro más de la sociedad necesita de uno agentes influidores que le ayuden y le introduzcan dichos valores que tiene que aprender de una cultura determinada.

Ahora nos vamos a centrar en los agentes de socialización primaria; constituyen el conjunto de factores que transmiten los principales valores de una sociedad al individuo durante toda la etapa de su infancia. En esta fase, todos los caracteres que adquiere el individuo#blgtk08# serán de gran importancia, debido a que son las bases y principios fundamentales en los que se basará para aprender el resto de características de la cultura, es decir, que tendrá un punto de vista determinado, las bases que estos le proporcionan, para aprender el resto de factores en esta mencionada socialización.
El principal agente de socialización primaria es la familia, pues en el ámbito con el que el individuo más está en contacto durante su niñez.También adquieren una gran importancia la escuela y los medios de comunicación.
Al paso de unos años,al entrar en la adolescencia, son los amigos, a través de los cuales el adolescente se siente unido e identificado.
Comentario de Mario (15-12-2010 11:05)
12 CONDUCTA INSTINTIVA: é unha conduta innata, considerada algo máis ca un reflexo, xa que
abarca un repertorio completo e depende máis da maduración ca do aprendizaje. Dacordo coas teorías de Darwin a instintiva é unha conduta supervivencial, non aprendida- como facer un nido ou reproducirse ? cuia execución se realiza accidentalmente e da mesma forma por tódolos membros dunha especie que se atopan na mesma situación.

En liñas xerais, unha conduta instintiva completa tería que cumplir os seguintes requisitos:

Ser innata, isto é, executable sen o curso da experiencia ou da aprendizaxe humana.
________________________________________
b) Ser estereotipada, é dicir, realizarse dacordo a unhas pautas fixas, basicamente invariables na súa forma e orden de execución.
________________________________________
c) Ser específica, ou sexa compartida por tódolos membros da especie ________________________________________
d) Desencadearse accidentalmente ante certa tipoloxía de estímulos externos ou intraorgánicos.
________________________________________
e) Continuarse até a súa consumación en ausencia incluso da estimulación ca provocou.
________________________________________
f) Ter un grado de complexidade superior á do simple reflexo.
_______________#blgtk08#_________________________
g) Ter un sentido supervivencial para o individuo ca executa ou para a súa especie (o individuo non é consciente).

Os reflexos constitúen reaccións mecánicas e constantes dos músculos e glándulas, frente a estímulos físicos , químicos e psíquicos .
Exemplos de reflexos:
a reación da rótula cando responde ó estimulo físico dun lixeiro golpe
a reación da pupila que se agranda segundo a cantidade de luz que penetra nela
a reación instantánea das glándulas sudoríparas ó estimulo dunha emoción de temor ou de ira.
A función dos reflexos é a de contribuir a adaptar mecánicamente o organismo ó seu ámbito.

Os instintos, nos seres humanos están moi debilitados. O que a especie humana ten en común cos animais son impulsos orientados a cumprir certos actos cos cales está ligada á conservación da vida.
Os instintos fundamentais do home son os seguintes:
- Os instintos conservatorios: impulsan ó home a satisfacer a súa necesidade de alimentarse, protexerse contra o frío e a calor excesiva, etc.?, impúlsano a escapar automáticamente, cegamente ante os perigros.
- Os instintos de reprodución: impulsan ó home a perpetuar a especie humana.
- Os instintos gregarios: impulsan ó hombre a buscar a sociedade cos outros seres humanos.
Comentario de Laura González Loureiro e Iris Piedrahita (15-12-2010 11:06)
13 Se podria decir que la conducta es un conjunto de actos de un hombre o un animal, exteriores y visibles para su observador. La conducta de un hombre revela, más que sus palabras, sus verdaderos pensamientos, sus propósitos y sus ideales.
Los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y las habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida social y su adaptación a las formas de comportamiento organizado característico de s#blgtk08#u sociedad.
En el proceso de socialización los entes influyen de alguna manera en el proceso socializador del niño, se les denomina agentes de socialización. Uno de los principales agentes de socialización en la vida de los individuos ha sido la familia. El proceso de socialización se da a través de las instituciones que conforman a la sociedad, la familia en primer lugar, y después, la escuela y otras instancias como los medios de comunicación, los grupos de amigos, etc
Comentario de Yiliani (16-12-2010 19:13)
14 Se un pai pega ao seu fillo este pode desenvolver unha conducta agresiva, sen embargo se este ensinalle que a violencia non é a solución e ensinalle a d#blgtk08#ialogar, este individuo terá millor capacidade para resolvelos problemas dese xeito. Esto demostra a gran importancia que ten a educación do induviduo.
Comentario de Irene - 4ºESO (17-10-2013 14:04)
15 A cultura inflúe moito na sociabilidade das persoas, porque a cultura influe na forma de vida da sociedade. Dependendo do teu lugar de procedencia, a túa cultura será unha ou outra e dependendo #blgtk08#da túa familia, estarás en contra ou a favor dunhas cousas ou outras. A cultura facilita o coñecemento e iso axuda a formar as nosas ideas políticas e relixiosas, o cal inflúe no comportamento.
Comentario de Ainhoa 4ºESO (17-10-2013 14:08)
Deixa o teu comentario
Nome:
E-mail: (Non aparecerá publicado)
URL:: Debe comezar por http://
Comentario:
© by Abertal
Licencia Creative Commons


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0