POR UNHA MAREA GALEGA


id
Categoría: Anuncios - Publicado o 19-07-2011 20:46
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión ordinaria do Pleno da Corporación ás 20:00 horas, coa seguinte
orde do día:

Coñecemento dos escritos presentados polos voceiros dos grupos políticos respecto da adscrición de concelleiros ás Comisións Informativas permanentes e Comisión Especial de Contas

Coñecemento da aceptación de cargos a desempeñar en réxime de dedicación parcial

Proposta de aprobación de contías de prezo público correspondentes ao acordo núm. 1 regulador do prezo público por actividades culturais

Proposta de aprobación do número, características e retribucións do persoal eventualRogos e preguntas

Actualización e modificación do cronograma de actuacións do Proxecto Arume e cambio de emprazamento da actuación denominada “Equipamentos sociais: Casa da Cultura”

Mocións

Informes da Alcaldía


----------------------------------------

----------------------------------------


Categoría: Plenos - Publicado o 19-07-2011 20:27
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión extraordinaria do Pleno da Corporación ás 20:00 horas,
coa seguinte orde do día:

Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión de constitución da nova Corporación e da elección de alcalde de data 11 de xuño de 2011

Coñecemento dos escritos de constitución dos grupos políticos, dos seus integrantes e nomeamento dos voceiros

Proposta da Alcaldía respecto da periodicidade das sesións do Pleno

Proposta da Alcaldía respecto da periodicidade das sesións da Xunta de Goberno Local

Proposta de Alcaldía respecto da creación e composición das Comisións Informativas permanentes e da Comisión Especial de Contas

Coñecemento das resolucións de Alcaldía en materia de: membros da Xunta de Goberno Local, nomeamento de tenentes de alcalde e delegacións de atribucións pola Alcaldía en membros da Xunta de Goberno Local

Proposta de Alcaldía respecto do nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiadosProposta de aprobación do número, características e retribucións do persoal eventual

Proposta de Alcaldía para constituír como órgano complementario a Xunta de Voceiros

10º Proposta de Alcaldía respecto da determinación dos cargos da Corporación a desempeñar en réxime de dedicación parcial, as súas retribucións, réxime de dedicación, así como fixación das contías a percibir en concepto de asistencias e indemnizacións

11º Proposta de Alcaldía de asignación dunha dotación económica aos grupos políticos municipais

12º Declaración institucional en apoio aos traballadores e traballadoras da empresa “Molduras del Noroeste, S.L.”----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

--------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

Categoría: Plenos - Publicado o 09-07-2011 10:49
# Ligazón permanente a este artigo
Non somos un pobo durmido

ididididid

id id

mareadecambre@gmail.com
 CATEGORÍAS
 LIGAZÓNS
 BUSCADOR
 BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 DESTACADOS
 Anteriores
 Fotos

© by Abertal