POR UNHA MAREA GALEGACategoría: Vía Ártabra - Publicado o 04-10-2010 18:40
# Ligazón permanente a este artigo
Xabier Iglesias reclama que o “ofrecemento de negociación” sobre a vía Ártabra, non agoche un retraso na construción da infraestrutura

As alegacións foron consensuadas con todos os grupos e aprobadas en Pleno, polo que a Xunta coñece a posición de CambreCambre, 18 de novembro de 2009.-

O Concello de Cambre apóiase nas alegacións á construción da Vía Ártabra aprobadas polo pleno ante o anuncio da Xunta de consensuar o trazado durante o transcurso da redacción do proxecto. Os reparos acordados pola corporación datan da sesión celebrada no mes de xuño de 2008. Dende entón, no mes de marzo pasado, o Concello recibiu unha resolución autonómica nas que só se estiman unhas cantas das observacións.

Insistiron en que a posición non é de Goberno posto que foi adoptada por toda a corporación, en referencia ás alegacións aprobadas por unanimidade en Pleno. “Agardamos que sexa fácil chegar a acordos tendo en conta que en Cambre xa se conseguiu entre afectados, veciños e grupos políticos”.

O concelleiro de Medio Ambiente, Obras e Servizos apunta que a solución proposta polo Concello xa foi ofrecida fai tempo e “comunicada por escrito” á administración autonómica. Por iso, urxe á Xunta a “cumprir os prazos”. “O que pide a corporación está moi claro, polo que non hai que lle dar máis voltas”, afirma.

Alegacións

Entre as alegacións cabe mencionar a oposición á peaxe que se quere impor na AP-9 en dirección A Coruña. O Concello entende que esta decisión implica a creación dun ramal desde a estrada AC-221 cara á Gándara que afecta directamente a un área húmida especialmente protexida como é a que se atopa entre ese núcleo e a autoestrada. Esta área, pola súa importancia dentro do sistema ecolóxico e paisaxístico, está incluída no Catálogo de Áreas e Elementos de Especial Protección das Normas Subsidiarias da Planeamento de Cambre e sobre ela non se permite ningunha clase de construción ou instalación, nin movemento de terras nin apertura de camiños. Ademais, este espazo natural, ao estar catalogado, tamén se inclúe no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia. Calquera intervención en tales bens precisa dunha autorización da Consellería de Cultura.

Esta formulación xa se recollía no Plano Sectorial dá Rede Viaria aprobado en 2001, do que esta Vía Ártabra forma parte, ao indicarse que “a eliminación das peaxes é básica se se quere conseguir que o sistema viario comarcal funcione”.
id

Dende o goberno local valórase a oferta de consenso feita pública onte pola Xunta, e se indica que os aspectos que Cambre quere modificar xa foron comunicados á Xunta con total precisión.

Neste sentido, o primeiro tenente de alcalde, o nacionalista Xabier Igrexas, espera que a nova negociación anunciada pola Xunta “non demore” o comezo dos traballos de construción da estrada. “É unha infraestrutura necesaria para a comarca e a situación de colapso do tránsito non permite maior dilación, argumenta.

id


Á marxe do manifestado, que de seu xa invalidaría o ramal da peaxe, o Concello considera que non ten xustificación. A imposición dunha peaxe nunha autoestrada leva unha diminución importante da circulación de vehículos na mesma, coa consecuente sobrecarga do resto do viario local.

A resolución contradí tamén o acordo do Consello da Xunta de Galicia adoptado o 29 de xullo de 2004 polo que se aprobaba definitivamente o Plan Sectorial dá Rede Viaria dá Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo, no que se indicaba que “o planeamento de Cambre deberá incluír unha solución que una o polígono industrial de Cambre coa A-6, con características de VR-80 entre o polígono e a AP-9 e, e con características de C-80 e accesos controlados entre a AP-9 e a A-6.” É dicir, optouse por este treito da Vía Ártabra como unha estrada convencional ou vía rápida e non unha autoestrada como agora se pretende.


Categoría: Vía Ártabra - Publicado o 19-11-2009 21:39
# Ligazón permanente a este artigo
Aprobación definitiva da vía Ártabra no treito de Cambre

A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes publicou no DOGA de hoxe a resolución de aprobación definitiva do proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental.

Tivo en conta os seguintes condicionates, segundo publica na resolución:

-Modificarase a rasante rebaixando a súa cota entre os p.k. 0+900-2+200 co fin de permitir a construción dun falso túnel en Peiraio.

-Definirase un falso túnel en Peiraio (p.k. 1+600-1+710).

-Estudarase en proxecto de construción a viabilidade da execución dun falso túnel no Volteiro (p.k. 4+020-4+190).

-Garantirase o acceso ás propiedades lindantes ao trazado. Para iso, definiranse os seguintes camiños de servizo adicionais:

* p.k. 1+540-1+690 marxe dereita.
* p.k. 3+980-4+060 marxe dereita.
* Vía Cela Peiraio: p.k. 0+000-0+130 marxe esquerda.
* Vía Cela Peiraio: p.k. 0+120-0+550 marxe dereita.

-Disporanse muros nos seguintes puntos:

* p.k. 0+700-0+840 marxe dereita (protección do contorno do río Brexa).
* p.k. 1+580-1+600 marxe esquerda (protección de vivendas).
* p.k. 2+750-2+870 marxe dereita (protección de canles, altura máxima 7 m).
* p.k. 3+560-3+680 marxe dereita (protección de vivendas).
* p.k. 3+620-3+680 marxe esquerda (protección de vivendas).
* Enlace de Vigo (Ramal 1): p.k. 0+355-0+390 (protección de vivendas).

-Establecerase un paso inferior para peóns no p.k. 3+030 para dar continuidade a unha ruta peonil.

-Modificarase a tipoloxía do enlace de Peiraio, establecendo un enlace con glorieta a distinto nivel. Esta glorieta comunicarase coa estrada de Peiraio mediante unha vía bidireccional.

-O largo de pasos superiores e inferiores será ampliado ata os 12 m.

Ver a resolución
Resolución
Categoría: Vía Ártabra - Publicado o 23-04-2009 22:00
# Ligazón permanente a este artigo
Aprobada por unanimidade a alegación sobre a Vía Ártabra
No Pleno do 4 de xuñó de 2008 ia na orde do día a
alegación ao “proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental da obra: Vía Ártabra. Treito: AC-221 (polígono de Cambre)-autoestrada AP9- autovía A6”

A alegación foi aprobada por unanimidade e podes ler a intervención do Portavoz do grupo municipal do BNG extraída do borrador da acta do pleno


[ler máis]
Alegación do Pleno
Categoría: Vía Ártabra - Publicado o 13-06-2008 16:47
# Ligazón permanente a este artigo
O BNG de Cambre afirma que a vía Ártabra precisa diálogo institucional coa Xunta e non enfrontamento
“un alcalde está para achegar posturas e dialogar, non para
insultar”

(+)
Categoría: Vía Ártabra - Publicado o 15-05-2008 17:05
# Ligazón permanente a este artigo
O BNG presenta alegacións e suxestións á Vía Ártabra
Vía Ártabra


<b>Cambre, 08/05/08.- A Concelleira Sindi Becerra presentou hoxe, en nome do BNG de Cambre, o seguinte documento de alegacións e suxestións no rexistro municipal:ALEGACIÓNS E SUXESTIÓNS DO BNG DE CAMBRE

(+)Alegación
Categoría: Vía Ártabra - Publicado o 02-05-2008 18:23
# Ligazón permanente a este artigo
A instancias do BNG celebrarase unha reunión para analizar o impacto da Vía Ártabra
Consideran que “política territorial” debe explicar os cambios introducidos no proxecto

Cambre convocará á Consellería para que xustifique as súas propostas

Categoría: Vía Ártabra - Publicado o 18-04-2008 19:54
# Ligazón permanente a este artigo
Vía Ártabra: INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROXECTO DE TRAZADO E ESTUDO AMBIENTAL DO 2º TRAMO


Vía Ártabra


Trámite de información pública do proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental da obra: Treito: Polígono de Espíritu Santo - autoestrada AP9 - autovía A6 (Costa da Lapa).


Prazo para as alegacións: 30 días hábiles, até o 8 de maio

Resolución do 24 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de Obras Públicas, pola que se somete a información pública o proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental da obra: Vía Ártabra. Treito: AC-221 (polígono de Cambre) - autoestrada AP9 - autovía A6.


Descargar planos

Ficha resumo


Podes consultalo no Servizo Provincial de Estradas da Coruña, na Dirección Xeral de Obras Públicas e no Concello de Cambre.

1 comentario

planos
ficha resumo
Categoría: Vía Ártabra - Publicado o 02-04-2008 19:11
# Ligazón permanente a este artigo
Non somos un pobo durmido

ididididid

id id

mareadecambre@gmail.com
 CATEGORÍAS
 LIGAZÓNS
 BUSCADOR
 BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 DESTACADOS
 Anteriores
 Fotos

© by Abertal