Lectores Galegos en Bos AiresPerfil
lectoresenbosaires@gmail.com
 O que lemos
 Buscador
 Blogomillo
 Esas lecturas pasadas
 Anteriores
 Destacados

Guerra Civil e literatura galega (1936-1939)
Abrimos este ciclo coa lectura dun traballo coordinado por Xesús Alonso Montero e Miro Villar que recolle conferencias proferidas durante as xornadas sobre Guerra Civil e Literatura Galega que se celebraron en decembro de 1999 patrocinadas polo Consello da Cultura Galega.Ficha do libro
Titulo: Guerra Civil e Literatura Galega (1936-1939)
Autor: Xesús Alonso Montero e MiroVillar


Sobre o libro
Esta publicación recolle material empregado polos relatores que participaron nas xornadas "Guerra Civil (1936-1939) e literatura galega", celebradas no Consello da Cultura Galega en 1999. Reproduce cartas, poesía e prosa de escritores que desenvolveron o seu traballo no trienio 1936-1939, e outro material de utilidade para analizar a literatura galega naquel tráxico momento histórico.


Sobre os autores
Xesus Alonso Montero. Ensaísta e polígrafo nado en Vigo en 1928. Pasou a súa infancia e adolescencia en Ventosela (Ribeira do Miño), a terra dos seus pais. Por idade e actividade, pertence á xeración de escritores que comezaron o seu labor intelectual e cultural após a Guerra Civil Española.
Licenciado en Filosofía e Letras na Universidade de Madrid con Premio Extraordinario, doutórase en 1966 na Universidade de Salamanca cunha tese sobre Curros Enríquez. Militante do Partido Comunista desde 1962, foi represaliado en varias ocasións por mor das súas actividades políticas chegando incluso a ter que ser trasladado no curso 1975-76 ao instituto de Montilla (Salamanca). Foi Catedrático de Lingua e Literatura Españolas de Escolas de Maxisterio, exercendo en Palencia, Lugo e Madrid. Actualmente é membro da Real Academia Galega e do Consello da Cultura Galega así como Catedrático Emérito de Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela.
No campo da sociolingüística pode reclamar para si o papel de iniciador dos estudos sociolingüísticos modernos sobre o galego con obras como : O porvir da lingua galega (1968), O que cómpre saber da lingua galega (1969) ou o polémico Informe -dramático- sobre la lengua gallega (1973) onde retoma as súas teses apocalípticas sobre o galego marcando incluso unha data para a morte do galego; esta obra será contestada desde diversos sectores.
Ë autor de estudos sobre os máis importantes escritores galegos: Rosalía de Castro (Páxinas sobre Rosalía de Castro, 1954-2004), Curros Enríquez (Curros Enríquez no Franquismo, 1936-1971), Leiras Pulpeiro, Luís Pimentel (Luís Pimentel: biografia da súa poesía), Celso Emilio Ferreiro (Celso Emilio Ferreiro) ou Luís Seoane (As palabras no exilio. Biografía intelectual de Luís Seoane). Publicou tamén obras sobre outros moitos escritores da nosa terra: Mendiño, Neira Vilas, Lorenzo Varela, Vicente Risco, Ramón Cabanillas ou Álvaro Cunqueiro. Mais tamén son numerosas as súas incursións noutros ámbitos da literatura galega: a poesía popular, poetas alófonos en galego e, nomeadamente, a problemática social e cultural do idioma galego. O seu labor de estudoso non se cinxe unicamente á literatura en galego posto que tamén conta con estudos sobre autores da literatura española como: Antonio Machado, García Lorca, Unamuno ou Valle-Inclán. Alén disto, é cualitativa e cuantitativamente salientábel o seu traballo como colaborador na prensa galega; parte desta tarefa foi recollida en Beatus qui legit: artigos periodísticos (1998-1999). Hai que destacar tamén o seu papel como conferenciante, nomeadamente en España e América.
Como poeta ten publicado, entre outras: Versos satíricos ó xeito medieval ou Versos republicanos. Alén das súas obras da autor, tamén realizou compilacións poéticas de homenaxe a autores das nosas letras: Coroa poética para Castelao (1988), Coroa poética para un mártir (1996), Coroa literaria para Roberto Blanco Torres contra a súa morte (1999) e 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez (2001).
Ao longo da súa extensa carreira profesional recibiu varios galardóns entre os que destacan: o premio Galicia de Xornalismo (anos 1986 e 1990), o premio Nacional de Xornalismo Julio Camba (1988) e o premio Otero Pedrayo (1989).

Miro Villar. (Cee, 1965). Profesor de lingua e literatura galegas, poeta, narrador, tradutor e crítico literario en diversas revistas e publicacións. Formou parte do Batallón Literario da Costa da Morte.
Como poeta é autor dos libros Ausencias pretéritas [Espiral Maior, 1992], 42 décimas de febre [Toxosoutos, 1994], Abecedario da desolación [Espiral Maior, 1997; premio Tívoli-Europa 1998], Equinoccio de primavera [Esquío, 1998; finalista do premio Tívoli-Europa 1999] e Gameleiros [Xerais, 2002]. Textos poéticos da súa autoría foron traducidos ao castelán, portugués, italiano, francés, alemán, inglés, alemán, ruso, albanés e serbo-croata no volume Il cammino di Santiago. La giovane poesia d'europa nel 1997 [Melteni, 1998]. Os seus poemas tamén se achan en numerosas revistas literarias e nos cartapacios colectivos Ao mar de adentro [1989] e A rota dos baleeiros [1991] das Edicións do Dragón, así como nas antoloxías Para saír do século [Xerais, 1997], Río de son e vento [Xerais, 1999], dEfecto 2000 [Letras de Cal, 1999], A tribo das baleas [Xerais, 2001] e nos volumes colectivos Nós. Batallón Literario da Costa da Morte [Concello de Corcubión, 1997], Mar por medio [Concello de Corcubión, 1998], Ourense, craro río, verde val [Concello de Ourense, 2001], 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez [Xerais, 2001] ou Poetízate [Xerais, 2006], entre outras.
Como narrador recibiu nos anos 1985 e 1987 o premio de relato curto Modesto R. Figueiredo do Patronato Pedrón de Ouro por Augas de silencio e Verbas cruzadas con Amaranta [Ediciós do Castro, 1987/1988] e a Curuxa Literaria do Museo do Humor de Fene.Na literatura infantil e xuvenil publicou Carlota, a marmota [Xerais, 2000], Carlota e a bota perdida [Xerais, 2003] e Carlota e a gaivota patiamarela [Xerais, 2006].
No eido do ensaio participou como relator en numerosos congresos e xornadas literarias, con relatorios recollidos nas súas respectivas actas, e publicou varias edicións críticas ou comentadas, como a Antoloxía poética de Gonzalo López Abente [Espiral Maior, 1995], Unha lectura de O soño sulagado [Xerais, 1998], Roberto Blanco Torres. Orballo da medianoite [Xerais, 1998], A poesía galega de Xervasio Paz Lestón [Do Castro, 1998], Indo para máis perto. Aseñardade no puño de Alexandre Cribeiro [Xerais, 2004], A roseira da soidade de Antón Zapata García [Xerais, 2005], Poesía galega completa e textos en prosa de Emilio Álvarez Blázquez [Xerais, 2005], alén de ser coautor dos volumes de Publicacións periódicas e Obras no Diccionario da Literatura Galega [Galaxia, 1997/1999] e, xunto a Xesús Alonso Montero, dos Textos e documentos para o congreso sobre García Lorca [Universidade de Santiago de Compostela, 1998]. Na actualidade está a realizar a súa tese de doutoramento sobre a poesía galega de Antón Zapata García.
Finalmente, como tradutor verteu ao galego o ensaio As pegadas de Santiago na cultura de Fisterra de Benjamín Trillo Trillo [Fundación Caixa Galicia, 1999], o poemario Calafrío de Jorge Justo Padrón [Xerais, 2000] e os poemas de Bernardino Graña en Poesía gallega contemporánea [Litoral, 1996].

Outros materiais
Guerra Civil Española

A guerra civil española desenvolveuse tralo pronunciamento militar do xeneral Emilio Mola encabezado polo xeneral José Sanjurjo e secundado polo xeneral Francisco Franco Bahamonde o 17 de xullo de 1936, entre o bando republicano gobernante (baixo a presidencia de Manuel Azaña) e o bando nacional.
No principio do alzamento, España viuse dividida en dúas zonas segundo a facción que tiña o control: a republicana, principalmente no levante, fiel á II República española, e a nacional no occidente, constituída polos partidarios do golpe de estado. Tras cinco días, o protectorado en Marrocos, Canarias, Baleares, Galicia, Logroño, Aragón e Navarra enfrontábanse a Asturias, Cantabria, Euskadi, (nas súas maiores cidades, non no rural) Menorca, Cataluña, Andalucía e Murcia. Os pretextos do bando sublevado foron o desgoberno e os resultados dos partidos da esquerda (coligados no partido chamado Frente Popular) nas eleccións de maio de 1936, que achegaban o risco dunha revolución social comunista e a ruptura da unidade española por mor dos estatutos de autonomía; pero, en realidade, o alzamento resulta ser consecuencia dunha tensión social -a das dúas Españas- entre a parte conservadora do país (Falanxe e Igrexa católica), que ía indefectiblemente perdendo os seus privilexios, e a toma do poder por parte da esquerda (nacionalistas, comunistas e anarquistas).
A guerra estaba a ser gañada polo bando rebelde, capitaneado cada vez máis polo xeneral Franco, fronte á facción republicana (con Manuel Azaña como presidente da II República española, e Francisco Largo Caballero e logo Juan Negrín como xefes do goberno). No entanto, ningún bando cría nas súas posibilidades de vitoria e buscaron apoios no exterior. A Alemaña nazi e a Italia de Benito Mussolini colaboraron co bando sublevado, mentres que ós republicanos lles chegaron axudas da URSS e das Brigadas Internacionais, combatentes estranxeiros (uns 60.000) de diversas partes do mundo organizados polo Comintern.
A guerra terminou o 1 de abril de 1939 tras unha carnicería de máis de medio millón de vítimas (sen contar mortos indirectos de fame ou enfermidades). Tanto na propia guerra coma nos anos posteriores, os poderes non dubidaron en utilizar a poboación segundo os seus intereses políticos: a represión trala victoria franquista levaría a moitos españois ó exilio ou ó fusilamento, tras uns anos de loita de guerrilla (termo que se estendeu internacionalmente para designar a utilización de escaramuzas por parte de exércitos non regulares). Coa fin da guerra, instaurouse un goberno ditatorial de corte fascista que rexería os destinos dos españois ata pouco despois da morte de Franco en 1975.
Máis material en http://gl.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola e en castelán en http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola


Fontes: Consello da Cultura Galega http://www.culturagalega.org/lg3/
Wikipedia http://gl.wikipedia.org
Biblioteca Virtual Galega http http://bvg.udc.es


*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/


Guerra Civil e literatura galega (1936-1939)

Imos abrir este ciclo con la lectura de un trabajo coordinado por Xesús Alonso Montero y Miro Villar que recoje conferencias pronunciadas durante las jornadas sobre Guerra Civil y Literatura Gallega que se celebraron en diciembre de 1999 patrocinadas por el Consello da Cultura Galega.Ficha del libro
Titulo: Guerra Civil e Literatura Galega (1936-1939)
Autor: Xesús Alonso Montero y MiroVillarSobre el libro
Esta publicación reune el material empleado por los relatores que participaron en las jornadas "Guerra Civil (1936-1939) e literatura galega", celebradas en el Consello da Cultura Galega en 1999. Reproduce cartas, poesía y prosa de escritores que desarrollaron su trabajo en el trienio 1936-1939, y otro material de utilidad para analizar la literatura gallega en aquel trágico momento histórico.

Sobre los autores
Xesus Alonso Monter
o. Ensayista y polígrafo nacido en Vigo en 1928. Pasó su infancia y adolescencia en Ventosela (Ribeira do Miño), la tierra de sus padres. Por edad y actividad, pertenece a la generación de escritores que comenzaron su tarea intelectual y cultural luego de la Guerra Civil Española.
Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid con Premio Extraordinario, se doctoró en 1966 en la Universidad de Salamanca con una tesis sobre Curros Enríquez. Militante del Partido Comunista desde 1962, fue represaliado en varias ocasiones por causa de sus actividades políticas llegando incluso a tener que ser trasladado durante 1975-76 al instituto de Montilla (Salamanca). Fue Catedrático de Lengua y Literatura Españolas de Escuelas de Magisterio, ejerciendo en Palencia, Lugo e Madrid. Actualmente es miembro de la Real Academia Galega y del Consello da Cultura Galega así como Catedrático Emérito de Literatura Galega en la Universidade de Santiago de Compostela.
En el campo de la sociolingüística puede reclamar para si mismo el papel de iniciador de los estudios sociolingüísticos modernos sobre el gallego con obras como: O porvir da lingua galega (1968), O que cómpre saber da lingua galega (1969) o el polémico Informe -dramático- sobre la lengua gallega (1973) donde retoma sus tesis apocalípticas sobre el gallego marcando incluso una fecha para la muerte del gallego; esta obra será contestada desde diversos sectores.
Es autor de estudios sobre los más importantes escritores gallegos: Rosalía de Castro (Páxinas sobre Rosalía de Castro, 1954-2004), Curros Enríquez (Curros Enríquez no Franquismo, 1936-1971), Leiras Pulpeiro, Luís Pimentel (Luís Pimentel: biografia da súa poesía), Celso Emilio Ferreiro (Celso Emilio Ferreiro) o Luís Seoane (As palabras no exilio. Biografía intelectual de Luís Seoane). Publicó tambien obras sobre otros muchos escritores de nuestra tierra: Mendiño, Neira Vilas, Lorenzo Varela, Vicente Risco, Ramón Cabanillas o Álvaro Cunqueiro. Pero también son numerosas sus incursiones en otros ámbitos de la literatura gallega: la poesía popular, poetas alófonos en gallego y la problemática social y cultural del idioma gallego. Su labor de estudioso non se ciñe unicamente a la literatura en gallego ya que tambien cuenta con estudios sobre autores de la literatura española como: Antonio Machado, García Lorca, Unamuno ou Valle-Inclán. Además de esto, es cualitativa y cuantitativamente resaltable su trabajo como colaborador en la prensa gallega; parte de esta tarea fue recopilada en Beatus qui legit: artigos periodísticos (1998-1999). Hay que destacar tambien su papel como conferencista en España y América.
Como poeta ha publicado, entre otras: Versos satíricos ó xeito medieval ou Versos republicanos. Además de sus obras de autor, también realizó compilaciones poéticas de homenaje a autores de nuestras letras: Coroa poética para Castelao (1988), Coroa poética para un mártir (1996), Coroa literaria para Roberto Blanco Torres contra a súa morte (1999) y 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez (2001).
A lo largo de su extensa carrera profesional recibió varios galardones entre los que destacan: el premio Galicia de Xornalismo (años 1986 y 1990), el premio Nacional de Xornalismo Julio Camba (1988) y el premio Otero Pedrayo (1989).

Miro Villar. (Cee, 1965). Profesor de lengua y literatura gallegas, poeta, narrador, traductor y crítico literario en diversas revistas y publicacións. Formó parte del Batallón Literario da Costa da Morte.
Como poeta es autor de los libros Ausencias pretéritas [Espiral Maior, 1992], 42 décimas de febre [Toxosoutos, 1994], Abecedario da desolación [Espiral Maior, 1997; premio Tívoli-Europa 1998], Equinoccio de primavera [Esquío, 1998; finalista del premio Tívoli-Europa 1999] y Gameleiros [Xerais, 2002]. Textos poéticos de su autoría fueron traducidos al castellano, portugués, italiano, francés, alemán, inglés, alemán, ruso, albanés y serbio-croata en el volume Il cammino di Santiago. La giovane poesia d'europa nel 1997 [Melteni, 1998]. Sus poemas también se encuentran en numerosas revistas literarias y en los textos colectivos Ao mar de adentro [1989] y A rota dos baleeiros [1991] das Edicións do Dragón, así como en las antologías Para saír do século [Xerais, 1997], Río de son e vento [Xerais, 1999], dEfecto 2000 [Letras de Cal, 1999], A tribo das baleas [Xerais, 2001] y en los volumenes grupales Nós. Batallón Literario da Costa da Morte [Concello de Corcubión, 1997], Mar por medio [Concello de Corcubión, 1998], Ourense, craro río, verde val [Concello de Ourense, 2001], 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez [Xerais, 2001] ou Poetízate [Xerais, 2006], entre otras.
Como narrador recibió en los años 1985 y 1987 el premio de relato corto Modesto R. Figueiredo del Patronato Pedrón de Ouro por Augas de silencio e Verbas cruzadas con Amaranta [Ediciós do Castro, 1987/1988] y la Curuxa Literaria do Museo do Humor de Fene. En la literatura infantil y juvenil publicó Carlota, a marmota [Xerais, 2000], Carlota e a bota perdida [Xerais, 2003] y Carlota e a gaivota patiamarela [Xerais, 2006].
En el ámbito del ensayo participó como relator en numerosos congresos y jornadas literarias, con relatorios recopilados en sus respectivas actas, y publicó varias ediciones críticas o comentadas, como la Antoloxía poética de Gonzalo López Abente [Espiral Maior, 1995], Unha lectura de O soño sulagado [Xerais, 1998], Roberto Blanco Torres. Orballo da medianoite [Xerais, 1998], A poesía galega de Xervasio Paz Lestón [Do Castro, 1998], Indo para máis perto. Aseñardade no puño de Alexandre Cribeiro [Xerais, 2004], A roseira da soidade de Antón Zapata García [Xerais, 2005], Poesía galega completa e textos en prosa de Emilio Álvarez Blázquez [Xerais, 2005], además de ser coautor de los volumenes de Publicacións periódicas e Obras no Diccionario da Literatura Galega [Galaxia, 1997/1999] y, junto a Xesús Alonso Montero, de los Textos e documentos para o congreso sobre García Lorca [Universidad de Santiago de Compostela, 1998]. En la actualidad está realizando su tesis de doctorado sobre la poesía gallega de Antón Zapata García.
Finalmente, como traductor volcó al gallego el ensayo As pegadas de Santiago na cultura de Fisterra de Benjamín Trillo Trillo [Fundación Caixa Galicia, 1999], el poemario Calafrío de Jorge Justo Padrón [Xerais, 2000] y los poemas de Bernardino Graña en Poesía gallega contemporánea [Litoral, 1996].

Otros materiales
Guerra Civil Española

Se conoce comúnmente como Guerra Civil Española al conflicto bélico que estalló tras un fallido golpe de estado de un sector del ejército contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española y que asoló el país entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, concluyendo con la victoria de los rebeldes y la instauración de un sistema dictatorial a la cabeza del cual se halló el general Francisco Franco.
No obstante, en el siglo anterior España ya había sufrido varias guerras civiles; para éstas se suele preferir el nombre de Guerras Carlistas.
La Guerra Civil Española ha sido considerada en muchas ocasiones como el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial puesto que sirvió de campo de pruebas para las potencias del Eje y la Unión Soviética, además de que supuso una confrontación entre las principales ideologías políticas que entonces convivían en Europa y que entrarían en conflicto poco después: el fascismo, la democracia representativa de tradición liberal y los diversos movimientos revolucionarios (socialistas, comunistas, estalinistas [cita requerida] y trotskistas, y anarquistas). Los partidos republicanos defendieron el funcionamiento democrático parlamentario del Estado por medio de la Constitución vigente, la Constitución de la República Española de 1931. Los anarquistas defendían la implantación de un modelo libertario. Los nacionalistas defendieron su autonomía. Algunos revolucionarios buscaban implantar la dictadura del proletariado, otros eliminar la coerción de cualquier estructura jerárquica. Muchos militares sublevados y los falangistas defendieron, en palabras del propio Franco, la implantación de un Estado totalitario. Los monárquicos pretendían la vuelta de Alfonso XIII. Los carlistas la implantación de la dinastía carlista, etc. En ambos bandos hubo intereses encontrados.
De hecho, al estallar la Guerra Civil, estas divisiones ideológicas quedaron claramente marcadas: los regímenes fascistas europeos (Alemania e Italia), Portugal e Irlanda apoyaron desde el principio a los militares sublevados.
El gobierno republicano recibió el apoyo de la URSS, único país comunista de Europa, quien en un primer momento movilizó las Brigadas Internacionales y posteriormente suministró equipo bélico a la República. También recibió ayuda de México, donde hacía poco había triunfado la revolución.
Las democracias occidentales, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos decidieron mantenerse al margen, según unos en línea con su política de no-confrontación con Alemania, según otros porque parecían preferir la victoria de los sublevados. No obstante, el caso de Francia fue especial, ya que estaba gobernada, al igual que España, por un Frente Popular. Al principio intentó tímidamente ayudar a la República, a la que cobró unos 150 millones de dólares en ayuda militar (aviones, pilotos, etc.), pero tuvo que someterse a las directrices del Reino Unido y suspender esta ayuda.
En cualquier caso, esta alineación de los diferentes países no hacía más que reflejar las divisiones internas que también existían en la España de los años 1930 y que sólo pueden explicarse dentro de la evolución de la política y la sociedad española en las primeras décadas del siglo XX.
Algunos ven en estas profundas diferencias político-culturales lo que Antonio Machado denominó las dos Españas. En el bando republicano, el apoyo estaba dividido entre los demócratas constitucionales, los nacionalistas periféricos y los revolucionarios. Éste era un apoyo fundamentalmente urbano y secular aunque también rural en regiones como Cataluña, Valencia, País Vasco, Asturias y Andalucía. Por el contrario en el bando nacional, el apoyo era básicamente rural y burgués, más conservador y religioso. Sobre todo fueron aquellas clases más o menos privilegiadas hasta entonces, (burgueses, aristócratas, muchos militares, parte de la jerarquía eclesiástica, terratenientes o pequeños labradores propietarios...) que tras la victoria del Frente Popular veían peligrar su posición o consideraban que la unidad de España estaba en peligro.
Soldado republicano busca cobertura en la plaza de toros de Teruel.
Soldado republicano busca cobertura en la plaza de toros de Teruel.
El número de víctimas civiles aún se discute pero son muchos los que convienen en afirmar que la cifra se situaría entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Muchas de estas muertes no fueron debidas a los combates sino a las ejecuciones sumarias, paseos, que ambos bandos llevaron a cabo, en la retaguardia, de forma más o menos sistemática o descontrolada. Los abusos se centraron en todos aquellos sospechosos de simpatizar con el bando contrario; en el bando nacional se persiguió principalmente a sindicalistas y políticos republicanos (tanto de izquierdas como de derechas), mientras en el bando republicano esta represión se dirigió preferentemente hacia los falangistas, burgueses, aristócratas, militares, simpatizantes de la derecha o sospechosos de serlo, sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica, llegando a quemar conventos e iglesias y asesinando a trece obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 monjas y millares de personas vinculadas a asociaciones confesionales o meramente católicas practicantes. Es incalculable la pérdida en el patrimonio histórico y artístico, pues se destruyeron unas 20.000 iglesias -entre ellas varias catedrales- incluyendo su ornamentación (retablos e imágenes) y archivos.
Tras la guerra, la represión franquista se cebó con el bando perdedor iniciándose una limpieza de toda esa España Roja y de cualquier elemento relacionado con la República lo que condujo a muchos al exilio o a la muerte. La economía española tardaría décadas en recuperarse.
Los simpatizantes republicanos vieron la guerra como un enfrentamiento entre "tiranía y democracia", o "fascismo y libertad", y muchos jóvenes idealistas de otros países participaron en las Brigadas Internacionales pensando que salvar a la República Española era la causa idealista del momento. Sin embargo, los partidarios de Franco la vieron como una lucha entre las "hordas rojas" (comunistas y anarquistas) y la "civilización cristiana". Pero estas dicotomías son, inevitablemente, simplificaciones: en los dos bandos había ideologías variadas, y muchas veces enfrentadas (por ejemplo anarquistas contra comunistas en uno, falangistas contra monárquicos y carlistas en el otro). Más material sobre este tema puede encontrarse en http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola y en gallego en http://gl.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1olaFontes: Consello da Cultura Galega http://www.culturagalega.org/lg3/
Wikipedia http://gl.wikipedia.org
Biblioteca Virtual Galega http http://bvg.udc.es

Palabras engadidas (4) - Categoría: Suxestións e axudas - Publicado o 27-02-2007 02:35
# Ligazón permanente a este artigo
Un ano de lecturas
Xavier Alcalá, Suso de Toro, Xosé Luis Méndez Ferrín, Manuel Rivas e Ma. Xosé Queizán son so alguns dos nomes que poboarán o percorrido que comeza o vindeiro 3 marzo no Café Tortoni co Ciclo de literatura galega en Bos Aires.


Poucos días quedan para a vindeira xuntanza do día 3 de marzo no Café Tortoni cando daremos comezo ao traballo sobre as representación da Guerra Civil (1936-1939) e o franquismo na nova literatura galega, como foi anunciado en decembro pasado durante a presentación do grupo. Deixámos aquí o cronograma provisorio do ciclo, coas datas e horarios das reunións, os libros a comentar e outras actividades engadidas. Se houbera necesidade de facer algún cambio, será notificado con tempo abondo.


Cronograma do Ciclo de literatura galega en Bos Aires para o ano 2007

* 3 de marzo, de 16 a 18 horas ? comentario do informe Guerra Civil e literatura galega (1936-1939) de Xesús Alonso Montero e Miro Villar.
* 17 de marzo, de 16 a 18 horas ? proxección dun documental sobre a Guerra Civil española.
* 14 de abril, de 16 a 18 horas ? comentario sobre a novela Fábula de Xavier Alcalá.
* 12 de mayo, de 15 a 18 horas ? comentario da novela Land Rover de Suso de Toro e dos contos ?Botas de elástico? e ?Eles? do libro Arraianos de Xosé Luis Méndez Ferrín.
* 2 de junio, de 16 a 18 horas ? exhibición dun documental sobre os maquis e comentario do conto ?O militante fantasía? do escritor Xosé Luis Méndez Ferrín.
* 30 de junio, de 16 a 18 horas ? comentario da novela Agosto do 36 de Xosé Fernández Ferreiro e exhibición do documental Crónicas de pizarra e xiz do documentalista galego-arxentino Xan Leira e comentario do conto ?A lingua das bolboretas? de Manuel Rivas.
* 4 de agosto, de 16 a 18 horas ? comentario da novela Amor de tango da escritora Ma. Xosé Queizán.
* 25 de agosto, de 15 a 18 horas - comentario da novela No ventre do silencio de Xosé Luis Méndez Ferrín.
* 22 de septiembre, de 16 a 18 horas - comentario da novela Expediente Artieda de Luis Rei Núñez.
* 20 de octubre, de 16 a 18 horas - comentario da novela Pensa nao, de Anxo Angueira Viturro.
* 17 de noviembre, de 15 a 18 horas - comentario da novela Home sen nome, de Suso de Toro.
* 15 de diciembre, de 15 a 18 horas - comentario da novela Os libros arden mal, de Manuel Rivas. Remate do ciclo e presentación da proposta de traballo para o ano 2008.


*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

Un año de lecturas

Xavier Alcalá, Suso de Toro, Xosé Luis Méndez Ferrín, Manuel Rivas e Ma. Xosé Queizán son solo algunos de los nombres que poblarán el recorrido que comienza el próximo 3 de marzo en el Café Tortoni con el Ciclo de literatura gallega en Bos Aires.


Pocos días quedan para la próxima reunión el 3 de marzo en el Café Tortoni cuando daremos inicio al trabajo sobre las representaciones de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo en la nueva literatura gallega, como fue anunciado durante el último diciembre durante la presentación del grupo. Dajemos acá el cronograma provisorio del ciclo, con las fechas y horarios de las reuniones, los libros a comentar y otras actividades incorporadas. Si surgiera la necesidad de realizar algún cambio, será notificado con el tempo necesario.

Cronograma del Ciclo de literatura gallega en Buenos Aires para el año 2007

* 3 de marzo, de 16 a 18 horas ? comentario del informe Guerra Civil e literatura galega (1936-1939) de Xesús Alonso Montero y Miro Villar.
* 17 de marzo, de 16 a 18 horas ? proyección de un documental sobre la Guerra Civil española.
* 14 de abril, de 16 a 18 horas ? comentario sobre la novela Fábula de Xavier Alcalá.
* 12 de mayo, de 15 a 18 horas ? comentario de la novela Land Rover de Suso de Toro y de los cuentos ?Botas de elástico? y ?Eles? del libro Arraianos de Xosé Luis Méndez Ferrín.
* 2 de junio, de 16 a 18 horas ? exhibición de un documental a determinar sobre los maquis y comentario del cuento ?O militante fantasía? del escritor Xosé Luis Méndez Ferrín.
* 30 de junio, de 16 a 18 horas ? comentario de la novela Agosto do 36 de Xosé Fernández Ferreiro y exhibición del documental Crónicas de pizarra e xiz del documentalista galego-arxentino Xan Leira y comentario del cuento ?A lingua das bolboretas? del escritor Manuel Rivas.
* 4 de agosto, de 16 a 18 horas ? comentario de la novela Amor de tango de la escritora Ma. Xosé Queizán.
* 25 de agosto, de 15 a 18 horas - comentario de la novela No ventre do silencio de Xosé Luis Méndez Ferrín.
* 22 de septiembre, de 16 a 18 horas - comentario de la novela Expediente Artieda de Luis Rei Núñez.
* 20 de octubre, de 16 a 18 horas - comentario de la novela Pensa nao, de Anxo Angueira Viturro.
* 17 de noviembre, de 15 a 18 horas - comentario de la novela Home sen nome, de Suso de Toro.
* 15 de diciembre, de 15 a 18 horas - comentario de la novela Os libros arden mal, de Manuel Rivas. Cierre del ciclo y presentación de la propuesta de trabajo para el año 2008.


Palabras engadidas (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 15-02-2007 20:12
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0