Lectores Galegos en Bos AiresPerfil
lectoresenbosaires@gmail.com
 O que lemos
 Buscador
 Blogomillo
 Esas lecturas pasadas
 Anteriores
 Destacados

?Engadiremos a nosa mirada aos debates deste Ano da Memoria?
Cunha temperatura de mais de 40º, foi presentado no Café Tortoni de Bos Aires o Ciclo de Literatura Galega que dende o 3 de marzo percorrerá ?as representación da Guerra Civil (1936-1939) e o franquismo na nova literatura galega?, segundo explicaron as organizadoras. A idea é engadir unha voz dende a diáspora á reflexión no traballo de revisionismo do ano 2006.


(Bos Aires, 16 de decembro) ? Nunha tarde abafante de verán na cidade de Bos Aires, na que a temperatura pasou dos 40º, foi presentado no Café Tortoni o Ciclo de Literatura Galega que dende o 3 de marzo percorrerá ?as representacións da Guerra Civil (1936-1939) e o franquismo na nova literatura galega?, segundo explicaron as organizadoras. A idea é engadir unha voz dende a diáspora á reflexión no Ano da Memoria enriquecendo con ollos diferentes este traballo de revisionismo.

?A idea deste ciclo ten unha historia recente e outra mais lonxana -explicou a xornalista e profesora da Universidade de Bos Aires (UBA) Débora Campos-. Na recente temos que falar das clases de literatura que se dictan na universidade e que son un elemento fabuloso para achegar aos participantes á realidade, á historia, ás problematicas e ás particularidades de Galicia?.

Esas clases foron dictadas durante anos pola licenciada en Letras e profesora na UBA Andrea Cobas Carral que tamén participa deste ciclo: ?Andrea engadiu á primeira idea todas as ferramentas profesionais, o seu enorme coñecemento da literatura, a experiencia nestes temas e, sobre todo, a recopilación das obras que conforman o corpus a traballar?, engadiu a xornalista.

Antes de rematar, Campos explicou que a escolla do Tortoni non era casual. ?Temos moito que agradecer a este mítico Café que de novo abre as súas portas xenerosamente á cultura galega. E digo «de novo» porque fai algo mais de 70 anos era neste mesmo lugar onde os artistas, políticos e pensadores que a Guerra Civil e o franquismo expulsaron da súa terra atoparon neste precioso lugar un recuncho onde seguir polemizando, reflexionando, xenerando ideas e proxectos?.

A xornalista leu fragmentos de dous artigos do filólogo galego Xesús Alonso Montero nos que se reconstrúen aquelas míticas tertulias dos galegos exiliados nos anos 30 e 40. ?Dalgún xeito, o Tortoni ten moito que ver coa supervivencia da cultura galega e nós, moi humildemente, queremos homenaxear a eses homes traballando neste Café Tortoni?, rematou.

Para detallar a proposta do Ciclo, a profesora e licenciada en Letras Andrea Cobas explicou: ?Para o primeiro ano, que comezaremos o día 3 de marzo de 2007, pensamos traballar as representacións da Guerra Civil e o franquismo na nova literatura galega. Así, estaremos engadindo a nosa mirada ás reflexións e debates deste Ano da Memoria, unha mirada dende as dúas beiras do Atlántico na que conflúen certos exes centrais: a violencia do Estado, a emigración, a resistencia, as mulleres coma sosténs da familia e a economía, e moitos outros temas que non son alleos aos arxentinos que -tamén este ano- lembramos os 30 anos do golpe de Estado de marzo de 1976?.

Sobre o título do primeiro ano de traballo, Cobas brindou precisións: ?En calquera literatura nacional hai certos temas que son representados obsesivamente nas obras literarias para referir a un pobo e unha cultura. Un deses núcleos dentro da literatura galega é a Guerra civil e mais o franquismo. Cando sinalamos que imos ler a «nova literatura galega» estamos falando dun corpus de novelas escritas dende os derradeiros anos da década dos 80 ata este mesmo ano?.

Cobas salientou que o grupo analizará a última obra do escritor Suso de Toro, Home sen nome, e tamén a última de Manuel Rivas, Os libros arden mal: ?Se pensamos nos moitos traballos que se teñen feitos en Bos Aires sobre os clásicos e a pronunciada ausencia de analise sobre obras recentes, é un feito a destacar que este grupo de lectores vaia traballar con estes libros que acaban de chegar ás librerías en Galicia e dos que, na Arxentina, hai -no mellor dos casos- tres exemplares?.

Antes de rematar a xuntanza e a modo de exemplo da mecánica de traballo, os mais de 30 participantes leron e reflexionaron sobre algunhas das Aguafuerte Gallegas do autor arxentino Roberto Arlt que, meses antes do comenzo da Guerra Civil, percorreu Galicia e outras rexións de España.


*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/


?Sumaremos nuestra mirada a los debates de este Año de la Memoria?


Con más de 40º de sensación térmica, fue presentado en el Café Tortoni de Buenos Aires el Ciclo de Literatura Gallega que, desde el 3 de marzo de 2007, recorrerá ?las representaciones de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo en la nueva literatura gallega?, según anticiparon las organizadoras. La idea es sumar una voz desde la diáspora a la reflexión en el trabajo de revisionismo del año 2006.


(Buenos Aires, 16 de diciembre) ? En una tarde asfixiante de verano en la ciudad de Buenos Aires, en la que la sensación térmica sobrepasó los 40º, fue presentado en el Café Tortoni el Ciclo de Literatura Gallega que, desde el 3 de marzo de 2007 recorrerá ?las representaciones de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo en la nueva literatura gallega?, según anticiparon las organizadoras. La idea es sumar una voz desde la diáspora a la reflexión en el Año de la Memoria enriqueciendo con ojos diferentes este trabajop de revisionismo.

?La idea de este ciclo tiene una historia reciente y otra más lejana -explicó la periodista y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Débora Campos-. En la más cercana tenemos que referirnos a las clases de literatura que se dictan en la universidad y que son un elemento fabuloso para acercar a los participantes a la realidad, a la historia, a las problemáticas y a las particularidades de Galicia?.

Durante años, esas clases fueron dictadas por la licenciada en Letras y profesora en la UBA Andrea Cobas Carral que también participa de este ciclo: ?Andrea sumó a la primeira idea todas las herramientas profesionales, su enorme conocimiento de la literatura, la experiencia en estos temas y, sobre todo, la recopilación de las obras que conforman el corpus a trabajar?, agregó la periodista.

Antes de concluir, Campos explicó que la elección del Tortoni no era casual. ?Tenemos mucho que agradecer a este mítico Café que de nuevo abre sus puertas generosamente a la cultura gallega. Y digo «de nuevo» porque hace algo más de 70 años era en este mismo lugar donde los artistas, políticos y pensadores que la Guerra Civil y el franquismo expulsaron de su tierra encontraron en este precioso lugar un rincón donde seguir polemizando, reflexionando, generando ideas y proyectos?.

La periodista leyó fragmentos de dos artículos del filólogo gallego Xesús Alonso Montero en los que se reconstruyen aquellas míticas tertulias de los gallegos exiliados en los años 30 y 40. ?De algun modo, el Tortoni tiene mucho que ver con la supervivencia de la cultura gallega y nosotras, muy humildemente, queremos homenajear a esos hombres trabajando en este Café Tortoni?, concluyó.

Para detallar la propuesta del Ciclo, la profesora y licenciada en Letras Andrea Cobas explicó: ?Para el primer año, que comenzaremos el 3 de marzo de 2007, pensamos trabajar las representaciones de la Guerra Civil y el franquismo en la nueva literatura gallega. Así, estaremos sumando nuestra mirada a las reflexiones y debatres de este Año de la Memoria, una perspectiva desde las dos orillas del Atlántico en la que confluyen ciertos ejes centrales: la violencia de Estado, la emigración, la resistencia, las mujeres como sostén de la familia y la economía, y muchos otros temas que no son ajenos a los argentinos que -también este 2006- recordamos los 30 años del golpe de Estado de marzo de 1976?.

Sobre el título del primer año de trabajo, Cobas brindó precisiones: ?En cualquier literatura nacional hay ciertos temas que son representados obsesivamente en las obras literarias para referir a un pueblo y una cultura. Uno de esos núcleos dentro de la literatura gallega es la Guerra civil y el franquismo. Cuando señalamos que vamos a leer la «nueva literatura gallega» estamos hablando de un corpus de novelas escritas desde los últimos años de la década de los 80 hasta este mismo año?.

Cobas resaltó que el grupo analizará la última obra del escritor Suso de Toro, Home sen nome, y también la última de Manuel Rivas, Os libros arden mal: ?Si pensamos en los muchos trabajos que se han realizado en Buenos Aires sobre los clásicos y la pronunciada ausencia de análisis sobre obras recientes, es un hecho a destacar que este grupo de lectores vaya a trabajar con estos libros que acaban de legar a las librerías en Galicia y de los que, en la Argentina, hay -en el mejor de los casos- tres ejemplares?

Antes de cerrar el encuentro y a modo de exemplo de lo que será la mecánica del ciclo, los más de 30 participantes leyeron y reflexionaron sobre algunas de las Aguafuertes Gallegas del autor argentino Roberto Arlt que, meses antes del comienzo de la Guerra Civil. Recorrió Galicia y otras regiones de España.
Palabras engadidas (2) - Categoría: Xeral - Publicado o 18-12-2006 02:48
# Ligazón permanente a este artigo
Sábado 16 de decembro no Tortoni - Presentación do Ciclo
Literatura galega en Bos Aires

Un ciclo de lectura y reflexión sobre as letras galegas vai ser presentado o sábado 16 de decembro no Café Tortoni de Bos Aires. Coordinado por duas profesoras da Universidade de Bos Aires, o idea convida a descobrir e profundar nas obras clásicas da literatura de Galicia e tamén nos máis novos e audaces creadores da actualidade.


(Bos Aires, 6 de decembro) ? O vindeiro 16 de decembro vai ser presentado no Café Tortoni de Bos Aires un ciclo de lectura e reflexión sobre literatura galega que se propón como espacio aberto e gratis para todas as persoas interesadas en descobrir, redescobrir ou afondar no coñecemento e disfrute da riqueza e virtuosismo das letras de Galicia.

Con xuntanzas mensuais que comenzarán ao final do verán, os encontros do ciclo ?Lectores en Bos Aires? estarán coordinados pola licenciada en Letras e docente da Universidad de Buenos Aires (UBA) Andrea Cobas Carral e a xornalista e tamén profesora da UBA Débora Campos.

?Proponémonos, dalgún xeito, retomar dende a lectura e o comentario o espírito de aqueles autores determinantes para a literatura galega do século XX que, exiliados ou emigrados, se reunían neste mesmo café nos anos 40 agardando que a sanguinaria Guerra Civil rematara?, explican as coordinadoras.

Precisamente polo Café Tortoni pasaban ou se xuntaban regularmente polas tardes, escritores e artistas da importancia de Luís Seoane, Rafael Dieste e a súa muller Carmen Muñoz, Antonio Baltar, Colmeiro, Otero Espasandín, Lorenzo Varela, Castelao, Eduardo Blanco Amor, Arturo Cuadrado e tantos outros. Sen embargo, a idea non é percorrer só as obras clásicas senón abrir tamén a posibilidade de coñecer e descobrir aos novos narradores e poetas galegos que hoxe publican nos prolífico sistema literario de Galicia.

A presentación do ciclo de lectura e debate será o sábado 16 de dicembro ás 16 no tradicional Café Tortoni da avenida de Mayo 825. As persoas interesadas en coñecer a iniciativa ou en participar dela, poden atopar mais información na web www.blogoteca.com/lectoresenbosaires ou pedila por correo electrónico a lectoresenbosaires@gmail.com

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

Literatura gallega en Buenos Aires

Un ciclo de lectura y reflexión sobre las letras gallegas será presentado el sábado 16 de diciembre en el Café Tortoni. Coordinado por dos profesoras de la UBA, la propuesta invita a descubrir y profundizar en las obras clásicas de la literatura de Galicia así como en los más jóvenes y audaces creadores de la actualidad.


(Buenos Aires, 6 de diciembre) ? El próximo 16 de diciembre será presentado en el Café Tortoni de Buenos Aires un ciclo de lectura y reflexión sobre literatura gallega que se propone como espacio abierto y gratuito para todas las personas interesadas en descubrir, redescubrir o profundizar el conocimiento y disfrute de la riqueza y virtuosismo de las letras de Galicia.

Con encuentros mensuales que comenzarán a sucederse a fines del verano, las reuniones del ciclo ?Lectores en Bos Aires? estará coordinado por la licenciada en Letras y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Andrea Cobas Carral y la periodista y también profesora de la UBA Débora Campos.

?Nos proponemos, de algún modo, retomar desde la lectura y el comentario el espíritu de aquellos autores determinantes para la literatura gallega del siglo XX que, exiliados o emigrados, se reunían en este mismo café en los años 40 a la espera de que la sangrienta Guerra Civil terminara?, explican las coordinadoras.

Precisamente en el Café Tortoni pasaban o se daban cita regularmente por las tardes, escritores y artistas plásticos de la relevancia de Luís Seoane, Rafael Dieste y su mujer Carmen Muñoz, Antonio Baltar, Colmeiro, Otero Espasandín, Lorenzo Varela, Castelao, Eduardo Blanco Amor, Arturo Cuadrado y tantos otros. Sin embargo, la idea no es solo recorrer las obras clásicas sino abrir también la posibilidad de conocer y descubrir a los jóvenes narradores y poetas gallegos que hoy publican en el prolífico sistema literario de Galicia.

La presentación del ciclo de lectura y debate será el sábado 16 de diciembre a las 16 en el tradicional Café Tortoni de la avenida de Mayo 825. Las personas interesadas en conocer la iniciativa o en sumarse a ella, pueden encontrar más información en la web www.blogoteca.com/lectoresenbosaires o pedirla por correo electrónico a lectoresenbosaires@gmail.com
Palabras engadidas (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 14-12-2006 13:57
# Ligazón permanente a este artigo
Lectores en Bos Aires - Presentación
Non é mais que un desexo. O de atopar homes e mulleres, chicos e chicas con ganas de ler e falar diso que foi lido. O convite é sinxelo: xuntámonos unha vez ao mes, mais ou menos, no Café Tortoni de Bos Aires ou onde teñamos un recuncho, para compartir comentarios, historias, lembranzas, opinión, palabras en definitiva, sobre contos ou poemas ou algunha novela que todos lemos para logo por en común e así achegarnos á literatura galega, aos seus clásicos e novos, aos tradicionalistas e aos vangardistas, aos que fan tremer e aos que fan sorrir.

Non é necesario saber falar galego. Nin sequera é necesario saber ler en galego. As primeiras lecturas terán unha versión en castelán para os que necesiten desa axuda e ir así, amodiño e sen decatarse case, mergullando nesa lingua na que foi falada a nosa historia e que, por iso, é a que tamén fala de nós. E se non fala de ti, non importa: é unha lingua que ten centos de anos, unha historia de loita e resistencia apaixoante que pode mostrarche un mundo fermoso.

Non é necesario ter libros nin mercalos (algo imposible, por certo, nas tendas de Bos Aires). Non é necesario ter diccionario nin horas abondo de lecer. Esta páxina será o lugar de encontro, a axuda necesaria, a compaña e auxilio para os lectores. Tamén o taboleiro de noticias e arquivo de artigos e entrevistas que poden vir ben.

Se tes ganas de ler. Se tes ganas de coñecer historias novas e tamén clásicas. Se tes interese e duas horas ao mes para tomar un café mentres falas e tamén escoitas, mentres es descoberto e descobres aos outros. Manda un correo contando algo sobre ti. A primeira xuntanza será en decembro, así levamos á praia ou á montaña nas vacacións unha lectura galega para comenzar.

Anímate!


*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

Es apenas un deseo. El de encontrar personas, hombres, mujeres, jóvenes con ganas de ler y de conversar sobre esas lecturas. La invitación en simple: juntémonos una vez al mes, más o menos, en el Café Tortoni o en cualquier lugar donde tengamos un rincón, para compartir comentarios, historias, recuerdos, opiniones, palabras en definitiva, sobre cuentos o poemas o alguna novela que todos hayamos leido para después poner en común. De ese modo, nos acercaremos a la literaruta gallega, a sus clásicos y a los contemporáneos, a los tradicionalistas y a los vanguardistas, a los que hacen temblar a sus lectores y a los que los hacen sonreir placenteramente.

No es necesario saber hablar gallego. Ni siquiera es necesario saber leer en gallego. Las primeras lecturas tendrán una versión en castellano para los que necesiten de esa ayuda y así, lentamente y casi sin darse cuenta, iremos sumergiéndonos en esa lengua en la que fue hablada nuestra historia familiar y que, por eso, es la que puede hablar de nosotros y de lo que somos. Y si ese idioma no habla de vos, no importa: es una lengua que tiene cientos de años, una historia de lucha y de resistencia apasionante que puede mostrar -como todas- un mundo hermoso.

No es necesario tener libros gallegos ni comprarlos (algo imposible, por cierto, en las librerías de Buenos Aires). No es necesario tener diccionarios ni muchas horas libres para dedicarle a esta actividad. Esta páxina será el lugar de encuentro, la ayuda necesaria, la compañía y la hemeroteca para los lectores. También el tablero de noticias, el archivo de artículos y entrevistas que puedan venir bien o complementen la lectura.

Si tenés ganas de leer. Si tenés ganas de conocer historias nuevas y también clásicas. Si tenés interés y dos horas al mes para tomar un café mientras hablás y también escuchás, mientras sos decubierto y descubrís a los otros. Mandá un correo contando algo sobre vos. La primera reunión será en diciembre, así llevamos a la playa o a la montaña en las vacaciones una lectura gallega para comenzar.

Animate!
Palabras engadidas (8) - Categoría: Xeral - Publicado o 06-12-2006 21:49
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0