Lectores Galegos en Bos AiresPerfil
lectoresenbosaires@gmail.com
 O que lemos
 Buscador
 Blogomillo
 Esas lecturas pasadas
 Anteriores
 Destacados

Pensa nao
?Quixen, á miña maneira, ofrecerlle ó lector unha nova óptica da aldea. Xa sei que con Berger se ten adiantado moito pero no noso caso aínda nos custa asumir que somos un país de vinte mil castros e freguesías, de vinte mil aldeas?, dixo Anxo Angueira no Tortoni durante a súa visita co gallo da Feira do Libro. Daquela nada sabiamos ainda desta súa novela que agora lemos.

Ficha do libro
Titulo: Pensa nao
Autor: Anxo Angueira
Ano de Publicación:
Editorial: Xerais
Sinopse:
En Pensa nao Anxo Angueira recrea a biografía colectiva de Sernanselle o espacio ficcional que lle é propio. Sernanselle, aldea de Dodro Vello desde a que se enxergan as Brañas de Laíño e o río Ulla navegado por dornas e balandros, enchendo e devalando coas marés da Arousa. Pensa nao é a historia dos seus habitantes nos anos da República, onde a modernización e dinamismo do mundo labrego, a traxedia da emigración, os seculares traballos comunais, a paisaxe e o amor se funden nun expresivo mosaico de beleza que acabou por ser esmagado co alzamento fascista. Narrada cunha lingua riquísima e viva e nun estilo inusitadamente épico, Pensa nao é a metáfora dunha Galicia aberta e en marcha, que onte e hoxe se adapta e resiste na dura travesía en procura da súa supervivencia cultural e política. Para Marianela Álvarez Carregal, membro do xurado de lectores que outorgou o Premio Xerais, ?Pensa nao resulta ser unha das obras máis atraíntes publicada no noso idioma nos últimos tempos porque presenta tamén un gran acerto na utilización do dialecto da zona, nas formas verbais e outras características fonéticas que dan vida, cor e verosimilitude á obra. Pero, por riba de todas estas virtudes, o grande valor da obra é presentarnos unha Galicia rural incardinada na modernidade, no progreso; así, vemos unha comunidade rural interesada na racionalización do campo e na súa industrialización, da man dos seus elementos máis progresistas (comunistas, anarquistas, republicáns), pero tamén de elementos máis tradicionais (asociacións católicas, indianos, señoritos) que atopan un punto común na súa actuación para conseguir que en Sernanselle, a aldea rusa, se rompa o tópico, do atraso do campo, tanto no plano técnico como no ideolóxico. Por fin temos a novela de aldea pola que algúns lectores estabamos a agardar: nela preséntase non unha Galicia ruralizante e choromica, senón unha Galicia resistente, loitadora, e, por suposto, reprimida brutalmente?. Premio Xerais de Novela, 1999


Sobre o libro

A poderosa fabulación de Anxo Angueira en «Pensa nao»,
Por F. Martínez Bouzas*


Pensa nao escribiuna A. Angueira sen aclimatarse a nada. Ou que narra é froito do somergullo desde cativo na vida aldeá do largacío val de Laíño, nas súas brañas e campías, seguindo a abraiante liña azul do Ulla. Engádase a isto ou poder fabulador dun escritor pouco prolixo, pero potente e eficaz, que se alimenta nos vestixios dá memoria popular, non que as xentes dá aldea de Manselle e a súa comarca lle contaron e nas cartas dá emigración. Ou resultado é este exultante traballo creativo que nos reconcilia enteiramente coa literatura.

A historia de Pensa nao é unha recreación ficcional dous sucesos acontecidos en Sernanselle desde ou San Martiño do ano 35 ata xullo do 36. Puntuando a sucesión de acontecementos e ou clima «in crescendo» dá trama, as cartas de América. A. Angueira narra a distancia inmensa entre dúas cartas que describen as xornadas positivas e ou estremecemento e dramatismo dous días negativos que de súpeto estourou na comarca ao igual que en toda Galicia. A novela é unha verdadeira inmersión na vida dá aldea, nos seus días e traballos, nos seus fermentos de modernidade, nas tensións políticas que xorden inevitablemente entre os defensores dá República e os falanxistas e un clero belixerante. Ou traballo dá chapacuña, a collida dous enxamios, as mallas e regas, as vidras e restrebas... Con ducias de personaxes, algúns memorables, que fan de Pensa nao unha biografía colectiva que relata ou mundo rural desde dentro e cun estilo moi distinto ao do costumismo ou ao do socialrealismo. Somergullo nas grandes e fermosas paisaxes míticas do Ulla pola banda de Laíño. Novela de mestura bravía e salvaxe de terra e auga. Romance de fondas resonancias sociais, recuperación dá memoria e dá identidade, comprometido coa realidade e coa verdade, a prol do progreso e dá convivencia. En Pensa nao agachase unha fascinante historia de amor contada con todos os bríos dá nosa lingua.

* crítico literario

Na súa terra
por Hixinio Pontes*


Anxo Angueira acadou ou Premio Xerais de Novela en 1999 con Pensa nao . Marabilla a súa narrativa, ou xeito ricaz, expresivo, novo de explicar como a cultura e ou progreso do noso país sofre os atrancos dás forzas reaccionarias que se opoñen as mudanzas dous tempos e tentan de instalarnos non seu mundo de servidume e mediocridade, involucións históricas que só fan retardar ou imparable avance dás ideas e as novas expresións culturais e sociais.

Na ribeira do Ulla, entre Padrón e Catoira, sitúa Anxo Angueira a Sernanselle, oos seus eidos nativos de Dodro, nos anos de vixencia dá Segunda República.

Soños dun mundo mellor

A corrente do río que leva as follas secas dás vidras e as cancións de Rosalía, tamén levou nunha chalana penza para alén dá Cortegada ou salmo de León Felipe, ou libro dous cánticos cos que se laboreaba a terra, organizábanse os soños de progreso, construíanse as primeiras industrias e os soños dun mundo mellor.

Os tempos que obrigan a mudar as costumes, os oficios, os traballos, están recollidos neste obra que é un documento cariñoso dás nosas raigames, un museo cultural como a Historia de Galicia que nos deixou Don Ramón Otero Pedrayo, pero un museo en acción, cheo de vida, de paixóns.

Lectura obrigada

Anxo Angueira plasma a Galicia que viviron e coñeceron os nosos abós, nos anos 30, un coñecimento maxistral dá terra, do noso mundo rural, dous usos, do ambiente, dás inquedanzas e ideais.

Lectura obrigada para todos os interesados na nosa cultura etnográfica, elaborada nun estilo moi coidado e preciso, cos solucións innovadoras e arrecendos expresivos dous diálogos e descripcións.

* crítico

Inesquecible
por Xosé M. Eyré *


Pensa nao, reivindica a memoria heroica dous vencidos, mediante ou tratamento epopeio do que foi impedido, destruído, polo alzamento franquista que desembocou na Guerra Civil. Situada a trama mos meses inmediatamente anteriores ao comezo dá confrontación, as personaxes de Anxo Angueira fan casas, destilan viño e augardente, coidan ou gando, constrúen fábricas e gamelas e teñen en proxecto adquirir unha malladora mecánica, son unha sociedade esrtructurada, organizada, que progresa...coa ameaza do inxusto terror bélico ao fondo, como ben sabe ou lector e as personaxes presinten, como os mellores mestres dá traxedia ensinan.

Novela dá terra

Nada clásica é, sen embargo, a escrita desta novela de terra que nunca perde de vista a referencia do mar.

Cincelada coa precisión estilística propia do mellor ourive verbal, Anxo Angueira abriu a terra para rescatar a lingua; despois entregou, ese tesouro buscado con mimo, ás xentes de Dodro Vello, de Sernanselle, para que habiten unha novela que é súa porque son as súas vidas quen a fai. Por iso, ler Pensa nao é moito máis que ler unha novela. Fóra retóricas gabanciosas, é visitar, vivir e comprender Dodro Vello, Sernanselle; é participar na historia.

Escrita comprometida

Non ten vocación de pasatempo. A gañadora do Premio Xerais de 1999, posúe unha escrita comprometida, consciente, solidaria, sentida, orgullosa, que supón unha dás cotas de meirande altura, nese cada vez máis amplo grupo de títulos sobre a Guerra Civil e as súas consecuencias, na renovación do realismo, na historia dá novela galega.Garda en se momentos de inesquecible instensidade dramática, lírica e estilística.

* profesor e crítico literarioSobre o autor
Anxo Angueira Viturro naceu en Manselle, aldea de San Xián de Laíño, Dodro, en 1961. Sempre vinculado a súa vila natal, viviu dous anos da súa infancia en Asados ata que se trasladou a Padrón onde realizou os estudos de Bacharelato. Foi no instituto onde tivo o primeiro contacto coa lingua e literatura galega da man do seu mestre de lingua española, Bernardino Graña. Foi este quen lle inculcou o amor pola lingua do país e lle deu as primeiras leccións de literatura. Gañou algúns premios en concursos literarios, de poesía e narrativa, organizados no propio instituto. Despois destes primeiros anos de formación e concienciación, ingresa na universidade de Compostela, onde realiza estudos de Filoloxía Hispánica coa especialidade en Lingua Galega. Na época universitaria seguiu residindo en Padrón, onde traballaba. Actualmente traballa como profesor de lingua e literatura galegas no I.E.S. do Meixoeiro e na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo. Publicou diferentes ensaios e artigos de investigación literaria. Participou na fundación e na elaboración do manifesto das Redes Escarlata e colaborou en O Xornal, publicación da C.U.T., e na revista A Trabe de Ouro. Foi coordinador do premio de poesía Eusebio Lourenzo Baleirón. En 1992 foi gañador do premio do certame poético Ruta do Mar de Arousa e río Ulla con ?O mar e o río do regreso?. En 1994 recibiu un accésit do premio de poesía Camiño de Santiago polo poema ?O valo de Manselle?. En 1996 obtivo o premio Café Dublín polo libro de relatos Bágoas de facer illas.

Entrevista

«A lingua é a arma dá literatura»

Por Camilo Franco

Ou rechouchío dous paxaros cerca Mansella nas mañás de verán. Contra ou fondo dá paisaxe ou final dá ría de Arousa mansamente presta azul a tanto verde. A harmonía do val só quebra pola vía rápida que busca ou mar en Ribeira e alén. A descrición pode ser bucólica pero non gratuíta. Manselle é unha xeografía vital para a literatura de Anxo Angueira. «Pensa nao» ten varios protagonistas: ou galego recuperado, a ilusión por unha patria en marcha e con horizonte, pero tamén un pobo deitado nas caeiras dá vida e dá paisaxe. Unha paisaxe que, como piden os académicos é idiomática, moral, política. A paisaxe como circunstancia.

Angueira ten en Manselle (non Concello de Dodro) unha paisaxe definitiva. Un universo que responde á vella frase de que ou máis local é tamén ou maís universal

-En «Pensa nao» danse dúas liñas: unha aposta polo idioma e outra pola reconstrución dunha época. ¿A novela cumpre eses labores como cando a pensou?

-Totalmente. Era unha aposta arriscada idiomaticamente, pero a penso manter non futuro. Desde ou punto de vista político, a novela segue totalmente vixente.

-Desde a perspectiva idiomática, entre «Bágoas de facer illas» e «Pensa nao» hai unha diferenza brutal. ¿Esta proposta de idioma en «Pensa nao» respondía a unha necesidade ambiental ou a unha intención de recuperación lingüística?

-Efectivamente, hai unha compoñente na lingua desta novela que responde ás características dá época na que está ambientada. Hai mesmo un uso de dialectalismos que teñen a intención de retrotraer ó lector á época dá novela. Daquela non había un estándar para ou galego como hai agora, así que hai formas lingüísticas que obedecen ás necesidade de ambientación dá novela. Sen embargo, estou traballando agora nunha novela actual e os criterios lingüísticos non son eses, aínda que a aposta de fondo de recuperar léxico e sintaxe vouna manter.

-Ou léxico e sintaxe de «Pensa nao» proceden desta zona, de Manselle e arredores.

-Basicamente. Pero tamén dá literatura que se escribíu por aquí, de Rosalía, Castelao, doutras literaturas galegas e ata hai formas dialectais portuguesas.

-Tamén hai pequenas foxes idiomáticas dous arxentinos que regresaron e que falan galego con certos deixes.

-Ós arxentinos non os caractericei moito idiomaticamente. Non é unha novela dialectal que corresponda con esta zona. Creo que é supradialectal, pero ten ese toque, rompe un pouco coa normativa, que se alonxa do estándar.

-E para conseguilo tivo que recuperar idioma, investigar facer un esforzo suplementario, porque este non é un galego cotián. ¿Precisou dun traballo especial?

-En parte xa ou pedía a historia. Logo, penso que un escritor ten que traballar sempre coa lingua. A lingua é esa materia, esa madeira que ou escritor como traballador ten que coñecer, ten que ter competencia para tratala. Isto é fundamental. Iso valo facendo diariamente coas túas lecturas, coas conversas coa xente.

-Pero escribir lonxe do estándar de hoxe pode supoñer unha perda de comprensión.

-Entendo que si. Que require un esforzo. Que hai un vocabulario que arrisca. Os comentarios que recibín neste sentido viñan a dicir que era un esforzo que pagba a pena. Porque ou vocabulario que utilizo aínda existe, non está morto. Aínda está vivo en moitos pobos de Galicia.

Fontes e mais materiais
http://gl.wikipedia.org
http://bvg.udc.es/
http://www.lavozdegalicia.es
Palabras engadidas (0) - Categoría: Novelas - Publicado o 14-10-2007 16:21
# Ligazón permanente a este artigo
Chuza! Meneame
Engade palabras
Nome:
Mail: (Non aparecerá publicado)
URL: (Debe comezar por http://)
Comentario:
© by Abertal

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0