Arredor de Lámbrica


O retablo barroco de Santa Uxía de Eiras
San Xosé no retablo de Eiras (San Amaro)Na contorna inmediata do lugar onde se atopou a ara de Bandua de Eiras está a igrexa parroquial de Santa Uxía. É un edificio realizado entre os séculos XVII e XVIII, con capela anexa onde di que a "HIZERON Y DOTARON A SU COSTA BARTOLOMÉ VÁZQUEZ DE SABARIZ FAMILIAR DEL SANTO OFICIO DE INQUISICIÓN Y CATALINA VÁZQUEZ SU MUJER Y HEREDEROS", según podemos ler nunha inscrición exterior. Don Bartolomé Vázquez de Sabariz finou en Eiras en novembro de 1628.

Non hai vestixios de construcións románicas, aínda que por tradición oral chegamos a saber que había "un carneiro" no adro, desaparecido, e que Eiras tivera unha "igrexa de carneiro". Con todas as reservas posibles, podemos sospeitar da existencia dunha antiga igrexa en Eiras antes do edificio que agora coñecemos, pois os "carneiros" son moi habituais coroando os cumios nos tellados das igrexas románicas.

Pero na contorna da actual igrexa e da casa reitoral foron atopados restos aínda moito máis antigos, da época romana: Ademais de tegula, apareceu algo tan curioso coma un mosaico, que foi enterrado inmediatamente por orde do párroco, feito do que temos noticia a través de CHAMOSO LAMAS e de RODRÍGUEZ COLMENERO.

No exterior da parte máis antiga da igrexa, no muro norte, atopamos algunhas pedras curiosas con debuxos de reticulados, que deberon ser aproveitadas de construcións anteriores.

Xa dentro do templo é destacable o retablo maior, feito por Francisco de Castro Canseco en 1704. Consta de dous corpos e tres rúas ou canles, delimitadas por esveltas columnas salomónicas de cinco voltas cheas de vides e acios de uvas. A principios do século XXI foi "restaurado", aínda que a colocación dalgunhas imaxes non foi respectuosa coa disposición orixinal.

Sirva como exemplo iste fermoso San Xosé, unha deliciosa obra que resume perfectamente as características do barroco na escultura. Un pai que mostra con agarimo ó seu Fillo, soportando o vento que lle move as vestiduras pola súa parte dereita. Esta imaxe estaba orixinalmente na parte esquerda do retablo, na zona do Evanxeo, colocada simétricamente ó San Xoán Bautista que está na parte dereita. Ambas imaxes, entre columnas salomónicas, flanqueaban a canle central do retablo onde debeu existir un expositor do Santísimo. A fotografía é de 1994.

No corpo alto ou ático do retablo estaba a imaxe da patroa, Santa Uxía, cos atributos da espada e da palma. Esta imaxe foi realizada expresamente para ser contemplada dende abaixo, alongando desproporcionadamente o seu canon. Arredor da súa fornela existen representacións dos astros: Sol, Lúa e estrelas, unha delas con forma de cruz.

O sagrario deste retablo foi substituído a mediados do século XX polo que se pode ver hoxe. O anterior tiña unha porta de madeira onde estaba esculpida en relevo a escea da Resurrección de Xesucristo.

O fermoso retablo ben merece unha visita, pero terá que ser -como case sempre nestas terras- en horario de culto.


Ver fotografía recente do retablo de Eiras en laias.net
Ver Eiras, San Amaro, na Galipedia
Categoría: Recursos culturais en perigo - Publicado o 31-05-2014 14:05
# Ligazón permanente a este artigo
O topónimo da vella Lámbrica na ara de Bandua de Eiras
Ara de Bandua Lambricae de Eiras
El nombre del castro de San Cibrao de Lás es Lámbrica, conocido por la tan famosa como abandonada ara de Bandua de Eiras. Lansbrica no era el topónimo del castro de Lás, a pesar de que la empresa que lo gestiona lleva este nombre. Aumentar la confusión no es modo de divulgar el patrimonio. Al menos no deberían utilizar un nombre sujeto a discrepancias, poco claro todavía y que la gente da por bueno siendo, literalmente, un engaño. Lansbrica no existe.

O nome da citania de San Cibrao das Las é Lámbrica, coñecido pola tan famosa como esquecida ara de Bandua de Eiras. Lansbrica non era o topónimo da citania das Las e Ourantes, a pesar de que a empresa que agora a xestiona leva ise nome. Aumentar a confusión non é forma de divulgar o Patrimonio. Cando menos, non deberían utilizar un nome suxeito a discrepancias, pouco claro aínda e que a xente dá por bo sendo, literalmente, un engano.
Ver fotografías da ara de Bandua de Eiras
Ver fotografías da citania de Lámbrica
Ver páxina web Arredor de Lámbrica
Categoría: A Cidade de Lámbrica e o seu territorio - Publicado o 09-03-2014 11:29
# Ligazón permanente a este artigo
Son cinco euros
Rúa radial no castro de LámbricaLevo máis de trinta e cinco anos visitando o castro de Lámbrica (non Lansbrica), que coñezo como a palma da man. Teño recordos de precurar a fonte con escaleiras e a silla do rei cando os toxos eran máis altos ca min. Non tiven a oportunidade de presenciar escavacións, supoño que por non ter afinidade cos que as promovían, pero si estiven ó tanto de todo o que se publicaba. Observei con interese todo o que ían descubrindo e restaurando, campaña tras campaña. Desfrutei das estruturas arqueolóxicas e da natureza, vin raposos, coellos, paxariños, bolboretas e algún xabarín. Teño ido nos abrentes, ben cediño, experiencia que recomendo, cando as sombras das pedras son alongadas. Contemplei solpores en todas as épocas do ano. Levei ós nenos da familia para ensinarlle os lugares dos seus ancestros. ¿Vivían aquí? Fixen debuxos e fotografiei as súas murallas e as súas casiñas centos de veces. Ata fixen unha páxina web. Hoxe volvín, coma outras moitas veces, entrando pola parte de Ourantes, como fago sempre. Tratábase de pasar unha tarde fermosa, a primavera xa se nota, medraron os días... Pero no alto das murallas uns vixiantes -que impresión- con móbiles comunicándose entre eles semellaban falar de nós. Un grupo apareceu por alí, con alguén que portaba unha identificación. ¿Teñen a cartulina verde? ¿Qué? Si, a cartulina verde, teñen que collela no Centro de Interpretación. ¿Por pasear? Sí, sí. Pensei que ían deternos, pero deixáronnos cruzar o castro para chegar ó Centro de Interpretación, sen perdernos de vista, dende o alto das murallas, comunicándose cos seus móbiles. Son cinco euros... Grazas.
Arredor de Lámbrica, páxina web
Categoría: A Cidade de Lámbrica e o seu territorio - Publicado o 08-03-2014 21:18
# Ligazón permanente a este artigo
El ara de Eiras, el vaciado de yeso y el robo de Cuevillas
Vaciado de yeso (izquierda) y ara de Eiras en 2007
El ara de Bandua de Eiras es una pieza con un epígrafe en letras latinas en el que se alude a una divinidad prerromana. Esta deidad se llamaba Bandua y sabemos que su culto estuvo bastante extendido en el occidente de la Península Ibérica. Se alude también a un dedicante llamado Emilio Reburrino y al territorio en el que la divinidad ejerce su tutela, Lámbrica. Se trata de una maltratada pieza cuyos orígenes son todavía un misterio.

La pieza no ha sido accesible a muchos de los investigadores que hablaron sobre ella. En el Museo de Orense existía un vaciado de yeso del epígrafe, que LORENZO FERNÁNDEZ, D'ORS y BOUZA BREY reproducen en su publicación de 1968, Inscripciones romanas de Galicia IV. Provincia de Ourense. En la página 92 de dicha publicación se da una primera lectura: BANDV/ A IANOE/ LICA FAE/ NIRVSAE/ ARAM V(otum) S(olvit). Mantienen dudas entre "una O y una S" y manifiestan que el ara estaba inédita.

Las medidas del epígrafe, según ellos, son las siguientes: "Alto, 0'44; ancho, 0'28; letras, 0,06". La descripción continúa en la página 93:

"Esta ara de granito se encuentra sirviendo de soporte a una mesa de piedra en la finca de don Avelino Tizón, en el lugar de Eiras (...)"
"Tiene la parte baja enterrada, por lo que no puede medirse su altura total."

"Apareció hace ya tiempo en aquellas inmediaciones, en las que es de advertir que se encuentran los castros de San Cibrán y de Eiras, ambos muy romanizados; en esta última localidad [Eiras] se hallan con frecuencia tejas, pondus y otros restos que demuestran la existencia de habitaciones romanas."

Ese maltratado epígrafe sufrirá en años siguientes nuevos intentos de lectura y correcciones de las anteriores, hasta llegar a 2007, cuando se realizan fotografías al ara (aquí podemos ver una, a la derecha).

En algunas publicaciones se sugiere que López Cuevillas encontró el ara de Bandua en el recinto del castro de Las y la regaló a los propietarios del pazo en el que el estudioso se hospedaba durante unas excavaciones arqueológicas en Las. Algunos, como X. AYÁN y M. GAGO lo dicen con toda claridad (pág. 205): "Ara romana adicada a Bandua Lansbrigae, atopada por Florentino López Cuevillas en San Cibrán de Lás, quen llela regalou a uns amigos fidalgos. Dende aquela está no belvedere do pazo de Eiras, preto do xacemento arqueolóxico" [castro de San Cibrán de Las].


Hay que hacer notar que el prólogo de Inscripciones romanas de Galicia IV es de F. LÓPEZ CUEVILLAS, fallecido diez años antes. En su libro Prosas Galegas, publicado también póstumamente en 1962, hay un relato de 1958 titulado Mitoloxía e Historia da paisaxe de Trasalba. Es en este relato donde el el propio Cuevillas habla del ara de Bandua que "se conservaba non hai moito tempo a un cuarto de legua do monte [Monte do Santrocado] sostendo unha mesa de pedra na horta do pazo de Eiras.". Es, por tanto, anterior a la publicación de LORENZO FERNÁNDEZ en 1968.

LÓPEZ CUEVILLAS realiza excavaciones sistemáticas en el castro de San Cibrán das Las, Lámbrica, entre los años 1922 y 1925. Según CALO LOURIDO (tomo I, pág. 435) "Póñense ó descuberto máis de 20 casas, predominantemente cadrangulares, e unha fonte alxibe con escaleiras; Entre o espolio exhumado, amais da abondosa cerámica estampillada e algo de ánfora, sigillata e tégula, hai que salientar dúas espadas de antenas de ferro (unha delas, de tipoloxía diferente á habitual está desaparecida) dentro dun oco no interior dunha casa cadrada, dúas fíbulas en omega, unha anular e o apéndice caudal doutra tipo Sabroso, un alfinete en bronce, unha pedra de anel de cornalina con cadrúpedo gravado, 9 contas de pasta vítrea (oculadas e lisas), un gran bronce de Emérita de Augusto, un denario republicano cecais do 136 a. C. e un medio bronce de Cascantum de Tiberio." Continúa diciendo CALO LOURIDO que en piedra, además de molinos, se encontró una roseta de seis puntas circundada por una moldura lisa, desaparecida.

Hay que decir que debemos a Cuevillas buena parte de las publicaciones sobre el castro de San Cibrán de Las, la mayoría en el Boletín de la Real Academia Gallega. Es indudable que conocía la existencia del ara -que intenta vincular, en Prosas Galegas, con el monte de San Trocado, no con el castro de Las- y no consta en ningún lugar que se haya realizado un robo de tal envergadura.

LORENZO FERNÁNDEZ, amigo de CUEVILLAS, tampoco dice nada sobre el lugar de aparición del ara. Simplemente afirma que "apareció hace ya tiempo en aquellas inmediaciones, en las que (...) se encuentran los castros de San Cibrán y de Eiras (...)". Estamos hablando de un área de menos de 4 kilómetros cuadrados, por lo que es innegable que toda la zona estuvo sometida al castro o citania de Lámbrica, pero no por ello podemos decir que estaba en "el recinto del castro".

Las afirmaciones gratuitas, sin contrastar, de que un estudioso de la categoría de CUEVILLAS fuese capaz de encontrar nada menos que un ara de Bandua en sus excavaciones y regalarla a una familia son alucinantes. ¿De verdad creen que Cuevillas sería capaz de tal latrocinio? ¿Es posible que Cuevillas, con su demostrado interés por la arqueología, se olvidara de un ara tan importante, que podría llenar muchas páginas de sus artículos, sólo por satisfacer a unos particulares? Y, finalmente ¿cómo es posible que entre los descendientes de los trabajadores de las excavaciones no exista constancia oral de un robo de tal magnitud?

A todo esto, el ara sigue abandonada en el posible lugar de su aparición. En cuanto al epígrafe, compárense las dos fotografías que hay al inicio de este artículo. La de la izquierda es la publicada en 1968 por LORENZO FERNÁNDEZ, la de la derecha es mía, de 2007. ¿Pueden ver la M de Lambrica?

Bibliografía

J. LORENZO FERNÁNDEZ, A. D'ORS y F. BOUZA BREY: Inscripciones romanas de Galicia IV. Provincia de Ourense. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela, 1968.

LÓPEZ CUEVILLAS, F.: Prosas Galegas. Biblioteca Básica da Cultura Galega, Ed. Galaxia, Vigo, 1982.

PÉREZ OUTEIRIÑO, B.: "A Cidade de San Cibran de Las. Objectivos e resultados das últimas intervencións arqueologicas (1982-1983)", en Lucerna, segunda série-vol. II. Centro de Estudos Humanísticos. Porto, 1987.

RIVAS FERNÁNDEZ J. C.: “Nuevas aras romanas y rectificaciones interpretativas en torno a otros epígrafes galaico-romanos ya conocidos”. Boletín Ariense, III. 1973.

RODRÍGUEZ COLMENERO A.: "Sobre un supuesto error epigráfico-histórico. Correcciones al ara de Bandua Aetobricus de Codesedo (Ourense) y a otros epígrafes de su amplio entorno". Cuadernos de Estudios Gallegos . Tomo XLVII, Fascículo 113, Santiago 2000.

VIDÁN TORREIRA, M.: "Pambre y el enigma del ara de Eiras", en Nalgures, tomo I. Pág. 335. A Coruña, 2004

AYÁN, X. y GAGO. M.: Herdeiros pola forza. Patrimonio Cultural, poder e sociedade na Galicia do século XXI. 2.0 Editora. Ames, 2012.

CALO LOURIDO, F. A Plástica da Cultura Castrexa Galego-Portuguesa. F. Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1994. ISBN 84-87819-66-4

GONZÁLEZ IGLESIAS, F.:"O patrimonio, esquecido, no San Amaro. Análise da situación do patrimonio nun concello rural na provincia de Ourense". en Ágora do Orcellón 17. Páx. 38-52. Vigo. Marzo de 2009. ISSN 1577-3205.
Ver El ara de Eiras y las otras inscripciones del castro de Lámbrica
Ver El topónimo Lámbrica en el ara de Bandua de Eiras
Ver Descripción de la Ciudad de Lámbrica o Castro de San Cibrán de Las
Categoría: Recursos culturais en perigo - Publicado o 24-12-2013 08:59
# Ligazón permanente a este artigo
Prehistoria, protohistoria e arte nas comarcas do Carballiño, do Ribeiro e de Ourense, na contorna da Cidade de Lámbrica

 Índice de artigos
 Categorías
 Galerías de imaxes
 Ligazóns de interese
 Procurar neste blog
 Blogs galegos
 Arquivo

© by Abertal