GALEGOXXIO meu perfil
 CATEGORÍAS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES

2º Avance
Literatura:
- AS VANGARDAS EN GALICIA (TEMA 3 do libro)
- Manuel Antonio (páx. 66-67-68)
- Lorca en galego. Chove en Santiago

Nouturnio do adolescente morto

- O TEATRO do 1900-1936 (TEMA 4 do libro)
- Rafael Dieste (páx. 86-87-88).

Lingua e sociedade:
-Historia social do galego do 1916 a 1936 (páxinas 82-83)

Léxico:
- A composición(páx. 81 do libro)
Recursos literarios (páx. 294 e 295 do libro)


Gramática:
-Pronomes persoais (cadro de tónicos e átonos)
-Colocación de pronomes átonos.

Ortografía:
- Uso de b/v, n/ñ, l/ll, s/x, uso do "h"(páx. 92-93-94-95).

Obradoiro de expresión:
- O texto propiedades textuais (páx. 84 do libro)

Plan lector e Comentario
- Textos de Cousas de Castelao
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 22-01-2019 20:33
# Ligazón permanente a este artigo
Para a 1ª Avaliación.
Comentario dun dos textos de Cousas de Castelao (lectura obrigada da avaliación). Ver exemplo.

De Literatura:
A xeración Nós
Vicente Risco, o ideólogo (vida, obra e características do seu pensamento).
Otero Pedrayo, o novelista (vida e obra).Ver no libro páx. 48.
Florentino López Cuevillas, o arqueólogo (vida e obra).
A. D. R. Castelao (vida e obra) Ver no libro páx. 49.
- Características da prosa de Castelao

Gramática:
Consonantismo: páx. 44-45 Gheada e seseo.

Léxico:
Da historia da lingua (palabras clave como Gallaecia, Substrato, Superestrato, Latinización,Esplendor medieval, Séculos Escuros, Rexurdimento, Tradición oral, Provincialismo, Galeguismo, Irmandades da Fala, Estatuto...)

Prefixos e sufixos (páxinas do libro 41 e 61)

Lingua e Sociedade:
Historia da Lingua. Podes ver a panorámica aquí.
Principais transformacións de Galicia no 1º terzo do século XX
Lusofonía ou galegofonía? (páx. do libro 42-43)

Obradoiro de expresión: A descrición (ver páx. 38-39)

Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 26-11-2018 22:53
# Ligazón permanente a este artigo
Próxima proba
Unidade O:Sementar a esperanza dun futuro mellor

-Repaso da Historia da Lingua.
- Como afrontar o comentario dun texto
- Repaso de Gramática:
Tipos de palabras: distinguir as distintas
categorías.
Colocando os pronomes átonos no seu sitio.

UNIDADE 1 (seguindo o libro):O TEMPO DAS IRMANDADES: Ramón Cabanillas.
- O texto narrativo.
- A formación de palabras.
- O plurilingüísmo no mundo: As linguas da península.
- A fonética e a fonoloxía. Vocalismo.
- Unha nova idea de Galicia (1900-1936)
- As Irmandades da Fala.
- Antón Vilar Ponte e o teatro nas Irmandades.
- A poesía das Irmandades:
- Ramón Cabanillas.
- Textos para comentar.

Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 28-10-2018 12:27
# Ligazón permanente a este artigo
Probas modelo para setembro
1ª AVALIACIÓN:

1-COMPRENSIÓN LECTORA/ LITERATURA: Le o seguinte texto de Vicente Risco e define brevemente os trazos vitais, a evolución e os principios ideolóxicos da Xeración Nós usando especialmente as afirmacións do texto: “Eu caracterizaría os homes de meu tempo preocupados polas cousas do espírito, dicindo que eramos- e somos-individualistas, inadaptados, antisociais, antigregarios, introvertidos... os auténticos vencidos da vida…vencidos por inadaptados…Efectivamente: introvertidos fomos ata non chegar a nós o galeguismo. Os inadaptados son por definición os insatisfeitos do mundo sensible, os inimigos da realidade cotiá, os que procuran fuxir do medio que os rodea… Peregrinamos polas cosmogonías, metafísicas e estéticas, despois de moitas viaxes polo mundo ,despois de tantas voltas e reviravoltas e trasvoltas polas lonxanías do espazo e do tempo, en procura de algo inédito que nos salvara do habitual e vulgar, viñemos dar na sorprendente descuberta de Galicia, a nosa Terra oculta ao noso ollar por un espeso estrato de cultura allea, falsa e ruín, vulgar e filistea, ofrecíanos un mundo tan extenso, tan novo, tan inédito, tan descoñecido, como os que andabamos a procurar por aí adiante…”
2- CASTELAO: Características da súa prosa.
3- Enumera os títulos máis destacados da obra narrativa, ensaística e teatral de Otero Pedrayo.
4- Valores e obra de Vicente Risco.
5- HISTORIA DA LINGUA: Que sabes das Irmandades da Fala? Que sabes sobre Ramón Cabanillas?

6- Cal é a importancia do Grupo Nós para a cultura galega? Responde esquematicamente.
7- LÉXICO : Define e identifica as distintas linguas de substrato e superestrato do galego:
8- LINGUA E SOCIEDADE: Explica que son: O Estatuto, a Lei de Normalización e a Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias.
9- A LINGUA POR DENTRO: Pon 5 exemplos de prefixos e 5 sufixos gregos e outros tantos latinos:

10- Escribimos ben: Explica nun texto breve e coherente as transformacións sociais, económicas e ideolóxicas e culturais que sofre Galicia neste 1º terzo de século.

2ª AVALIACIÓN:
1- Historia social do galego de 1936-1976
2- Historia social do galego dende 1976
3- A poesía da Posguerra.
4- A xeración das Festas minervais.
5- Celso Emilio Ferreiro: vida e obra (temáticas)
6- Uxío Novoneyra : obra estilo e temáticas

7- GRAMÁTICA: Colocación dos pronomes átonos
8- Pronomes: Substitúe o OD e OI polos pronomes átonos que correspondan:
Botei o sal ás lentellas.
Como non ensinaches os deberes aos profesores?
Latexaba o corazón ás rapazas na alborada
Teu pai mercou un piso para vós.
Saúda a Xurxo da miña parte.
Nunca mercarei unha bicicleta para ti.
Coloca nas seguintes oracións te/che (fíxate se son OD ou OI):
…..busquei …. o libro
Non …… lanzaron …. o balón.
…. esperei….. na rúa a que …. deran ….. o coche.
Sempre…. chegaron….. os cartos.
Que ……dixo ….. que ….. quería …. ver….. onte?

9-Autor, tema e funcionalidade dos principais recursos do poema:


Lingoa proletaria do meu pobo
eu fáloa porque sí, porque me gosta,
porque me peta e quero e dame a gaña
porque me sai de dentro, alá do fondo
dunha tristura aceda que me abrangue
ao ver tantos patufos desleigados,
pequenos mequetrefes sin raíces
que ao pór a garabata xa nan saben
afirmarse no amor dos devanceiros,
falar a fala nai,
a fala dos abós que temos mortos,
e ser, co rostro erguido,
mariñeiros, labregos do lingoaxe,
remo i arado, proa e rella sempre.

Eu fáloa porque sí, porque me gosta
e quero estar cos meus, coa xente miña,
perto dos homes bos que sofren longo
unha historia contada noutra lingoa.

Non falo pra os soberbios,
non falo pra os ruís e poderosos,
non falo pra os finchados,
non falo pra os valeiros,
non falo pra os estúpidos,
que falo pra os que agoantan rexamente
mentiras e inxusticias de cotío;
pra os que súan e choran
un pranto cotidián de volvoretas,
de lume e vento sobre os ollos núos.
Eu non podo arredar as miñas verbas
de tódolos que sofren neste mundo.
E ti vives no mundo, terra miña,
berce da miña estirpe,
Galicia, doce mágoa das Españas,
deitada rente ao mar, ise camiño...

10- Autor, tema e funcionalidade dos principais recursos do poema:

LETANÍA DE GALICIA
GALICIA digo eu ún di GALICIA
GALICIA decimos todos GALICIA
hastr’os que calan din GALICIA
e saben sabemos
GALICIA da door chora á forza
GALICIA da tristura triste á forza
GALICIA do silencio calada á forza
GALICIA da fame emigrante á forza
GALICIA vendada cega á forza
GALICIA tapeada xorda á forza
GALICIA atrelada queda á forza
libre pra servir libre pra servir
libre pra non ser libre pra non ser
libre pra morrer libre pra morrer
libre pra fuxir libre pra fuxir
GALICIA labrega GALICIA nosa
GALICIA mariñeira GALICIA nosa
GALICIA obreira GALICIA nosa
GALICIA irmandiña
GALICIA viva inda
recóllote da TERRA estás mui fonda
recóllote do PUEBLO estás n’il toda
recóllote da HISTORIA estás borrosa
recóllote i érgote no verbo enteiro
no verbo verdadeiro que fala o pueblo
recóllote pros novos que vein con forza
pros que inda non marcou a malla d’argola
pros que saben que ti podes ser outra cousa
pros que saben que o home pode ser outra cousa

sabemos que ti podes ser outra cousa
sabemos que o home pode ser outra cousa.

3ª AVALIACIÓN:
1-Conxuga os seguintes tempos verbais : Presente, pretérito e antepretérito de indicativo
Presente, pretérito e futuro de subxuntivo dos verbos: HABER, IR , SABER e SER.
2- Historia do galego: Das linguas de substrato e superestrato do galego ata o seu nacemento.
3- Historia do Galego: O galego dende principios do século XX ata hoxe.
4- Cunqueiro narrador.
5- Variedades xeográficas da lingua.
6- A escoller: A) Nova Narrativa Galega ou B) X. L. Méndez Ferrín: un antes e un despois.
7- A escoller: María Xosé Queizán ou Xohana Torres.
8- María Victoria Moreno : Letras galegas 2018.
9-10 TEXTOS / EXPRESIÓN Comenta brevemente dous dos seguintes textos ( tema, recursos principais e funcionalidade, deducir o autor/a e corrente á que pertence argumentándoo a partir do texto):
A) A voz do Suso chegou a min fortemente, como unha corneta que rinchase: -Manolito baixa, baixa! ...
…O rapaz afogado tiña os ollos de animal de baixoterra. Tiña os ollos do Suso. Tiña a admirada cara do Suso. O rapaz afogado era o Suso. Botei un berro liso e longo coma unha lombriga. A néboa espesara. O vento quería Fender os canavais. Volvín berrar e o berro foi outravez longo e repulsivo. Caín. Erguínme. Iniciei unha carreira cega. Ao final da miña fuxida de pequena besta horrorizada, estaba a miña casa. E metínme na cama acorado e molladísimo.
Pasou o tempo. Pasou o que quedaba de noite, nun estado de semi-inconsciencia. E toda a rapazallada do barrio comezou a berrar baixo da miña fiestra: Manolito, Manolito, o Suso afogou onte no río.

B) O señor Merlín asegún se sabe polas historias, era fillo de solteira e de nación allea, e veu herdado para Miranda por unha tía segunda por parte de nai, pro facía disto tanto tempo que ninguén se lembraba do feito. … iba don Merlín vestido de negro, agás unha gran bufanda colorada, e xa daquela tiña mi amo a barba branca. Por don Merlín non pasaban os anos, e disto queixábase como dunha horamá.
A primeira na casa, despoixas de don Merlín era mi ama doña Ginebra. Tampouco era do país e prendía algo na fala. Tiña un pelo loiro mui fermoso e longo,… decían que era viúva dun grande rei que morreu na guerra, e que tivo a noticia por un corvo cando estaba en Miranda probando un peite de ouro.

C) PENÉLOPE
Declara o Oráculo:
"Que a banda do solpor é mar de mortos, incerta, última luz, non terás medo.

Que ramas de loureiro erguen rapazas.
Que cor malva se decide o acio.

Que acades disas Patrias a vendima.
Que amaine o vento, beberás o viño.

Que sereas sen voz a vela embaten.
Que un sumario de xerfa polos cons.

Así falou Penélope:
Existe a maxia e pode ser de todos.
A que tanto novelo e tanta historia?

EU TAMEN NAVEGAR"

Xohana Torres.
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 03-07-2018 07:18
# Ligazón permanente a este artigo
Para 3ª avaliación
Gramática: repaso dos verbos e perífrases
Literatura:
-CUNQUEIRO,
-FERRÍN
-DA NARATIVA DE POSGUERRA
-NOVA NARRATIVA GALEGA

Mulleres na Literatura:
María Xosé Queizan, Xohana Torres, Mª Victoria Moreno (Letras galegas 2018)

SOCIOLINGÜÍSTICA: AS VARIANTES XEOGRÁFICAS DA LINGUA

EXPRESIÓN
Textos líricos (comentarios)
TRABALLO: O Celtismo na literatura galega
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 11-05-2018 06:06
# Ligazón permanente a este artigo
Para a 2ª avaliación
Historia social do galego(páx 114-115)
-De 1936 ao 1976: Galicia no Franquismo.Páx.118

Historia social do galego (páx. 134-135)
- Do 1976 á actualidade

LITERATURA:
Poesía da posguerra (páx.119, 120, 121)
Celso Emilio Ferreiro

A xeración das Festas Minervais(páx. 138-139-140)

Manuel María.
Uxío Novoneyra.

Méndez Ferrín: Un antes e un despoisRAFAEL DIESTE: Os Arquivos do Trasno
(Un texto narrativo co que traballamos: O neno suicida)

GRAMÁTICA:
Os pronomes persoais tónicos e átonos.
A colocación dos pronomes átonos en galego.

Textos líricos (comentarios)

EXPRESIÓN:
O texto expositivo (Presentacións persoais)

CREACIÓN: Videopoemas.
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 06-03-2018 20:15
# Ligazón permanente a este artigo
Sobre a 1ª avaliación
-Historia da lingua.
- Galicia no 1º terzo do século XX.

LITERATURA:
- Ramón Cabanillas e as Irmandades da Fala.
- A xeración Nós:
- Vicente Risco.
- Otero Pedrayo
- Castelao
- As características da prosa de Castelao.

LINGUA:
- Prefixos e Sufixos de orixe grega e latina.
- O Estatuto, a Lei de Normalización e a Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias.

- Texto descritivo.
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 20-11-2017 06:54
# Ligazón permanente a este artigo
NO DÍA EUROPEO DAS LINGUAS

Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 27-09-2016 20:02
# Ligazón permanente a este artigo
Probas modelo para setembro
1ª Avaliación

1-COMPRENSIÓN LECTORA/ LITERATURA: Le o seguinte texto de Vicente Risco e define brevemente os trazos vitais, a evolución e os principios ideolóxicos da Xeración Nós usando especialmente as afirmacións do texto:“Eu caracterizaría os homes de meu tempo preocupados polas cousas do espírito, dicindo que eramos- e somos-individualistas, inadaptados, antisociais, antigregarios, introvertidos... os auténticos vencidos da vida…vencidos por inadaptados…Efectivamente: introvertidos fomos ata non chegar a nós o galeguismo. Os inadaptados son por definición os insatisfeitos do mundo sensible, os inimigos da realidade cotiá, os que procuran fuxir do medio que os rodea… Peregrinamos polas cosmogonías, metafísicas e estéticas, despois de moitas viaxes polo mundo ,despois de tantas voltas e reviravoltas e trasvoltas polas lonxanías do espazo e do tempo, en procura de algo inédito que nos salvara do habitual e vulgar, viñemos dar na sorprendente descuberta de Galicia, a nosa Terra oculta ao noso ollar por un espeso estrato de cultura allea, falsa e ruín, vulgar e filistea, ofrecíanos un mundo tan extenso, tan novo, tan inédito, tan descoñecido, como os que andabamos a procurar por aí adiante…”
2- Utiliza o texto para exemplificar a importancia de certos trazos na narrativa da xeración Nós:
“Mira o que fas, Trasno. Ti naciches na aldea, ti andaches nos piñeirais, nos soutos e nas fragas; ti aínda levas na cachola un pucho de lá, e nos pés unha chancas de pao de amieiro. Qué vas facer entre homes e mulleres que están tan afastados de todo o que é propio da túa natureza; qué vas facer á beira dos sabios dunhas ciencias que non son as túas bibliotecas, duns mozos e dunha mozas que nin sequera ouviron falar de ti. Vaite; pretiño de ti están Mourente, Salcedo, Marcón, Bora; en calquera destes lugares poida que aínda quede xente da túa xente da que sabe mirar para a terra e para o ceo, e que vai vivindo agarrada ao rabo do sol e ao rabo da lúa. Se te quedaras, deixarías de ser quen es, porque aínda que rebuliras e correras non habían dar tino de ti, e toda a túa arte tería que empregarse nas sesións dos espiritistas.Vaite Trasno, vaite. Que ti non tes ocupación nestes sitios en que a xente á forza de querer ver claro se volveu cega".
( Prosas galegas, F.L.Cuevillas)
Que medo ten o autor na parte final do texto? Por que cres que se di "qué vas facer entre homes e mulleres que están tan afastados de todo o que é propio da túa natureza"?
Por que cres que di "poida que aínda quede xente da que sabe mirar para a terra e para o ceo"...? Onde vive esa xente, a quen fai referencia?
3- Enumera os títulos máis destacados da obra narrativa, ensaística e teatral de Otero Pedrayo.
4- Valores e obra de Vicente Risco.
5-HISTORIA DA LINGUA: Que sabes das Irmandades da Fala? Que sabes sobre Ramón Cabanillas?

6-Cal é a importancia do Grupo Nós para a cultura galega? Responde esquematicamente.
7-LÉXICO : Define e identifica as distintas linguas de substrato e superestrato do galego:
8- ORTOGRAFÍA:Distingue valor/balor, habano/abano e logo escribe con B/ V ou N/ -/Ñ :
Dé_eda, co_arde, mara_illa, a_elá, _asoira, _arrer, a_re_iatura, mó_il, mo_ilidade, gra_ar, a_ó,_ o_ina(fío), _o_ina(vaca), _aleirar, re_olta, e_olución, sa_er, mo_er.
Gasoli_a,estra_o, abando_ar, orde_ar, ame_azar, conde_ar, esce_a, do_ar, da_ar, enga_ar, mari_a,ni_o,espi_a, esqui_a
9-A LINGUA POR DENTRO: Define e pon exemplos dunha palabra simple, composta, derivada e parasintéticas.
Analiza as oracións seguintes (identificando o tipo de complementos):
A miña filla prestáballe a vida pracenteira. / O pai de Migueliño era un home de cera.


10-Escribimos ben: Explica nun texto breve e coherente as transformacións sociais, económicas e ideolóxicas e culturais que sofre Galicia neste 1º terzo de século.

2ª Avaliación


1- LITERATURA. Da narrativa do relato curto de Castelao á Nova narrativa galega.
2- Autores narrativos a escoller: A) Anxel Fole e Cunqueiro/ B) Blanco Amor e Neira Vilas.
3- A Lírica do 1936 ao 1976 (citar as catro liñas temáticas)
4- CELSO EMILIO FERREIRO: Vida e Obra.
5- LÉXICO E EXPRESIÓN: 5 Sinónimos e 5 antónimos da palabra paz.
Explica a orixe da palabra Entroido e Carnaval.
Cales son algunhas das manifestacións e características orixinais do noso Entroido
6- ORTOGRAFÍA:Distingue esterno/ externo, mixto/ misto, testo/texto. Logo escribe con S/ S: gra_a, pele_a, o_í_eno, solfe_o, e_tenderse, e_tran_eiro, e _a_erar, e_presión, e_ame, _ordeira, en_alzar, en_e_ar, pai_ón, _astre, ta_a, en_iva, e_i_ir, via_ar,_ e_ualidade, e_perimentar, e_clusivo, e_cravo, fu_ir.
Escribe con X LL ou i: in_ección, e_acular, cón_uxe, ce__a, _acer, abo_ar, burbu__a, coe__o, sa_a,pele_a,pra_a. Distingue faia/ falla, oio/ollo, valla/vaia.
7- GRAMÁTICA: Identifica nas seguintes oracións as funcións sintácticas:
8- LINGUA E SOCIEDADE: A variedade xeográfica do bloque central características.
Ergueuse cansa pola mañá. Non durmira nada.

As botas foron feitas polos zapateiros.

Parecía un home novo.

Aldara léullelo onte.

Arrepentiuse de todos os pecados.

Deixou o cómic acabado.

9 e 10 TEXTOS Dos seguintes poemas
indica autor, tema e principais recursos:

Cando quero vivir
digo Moraima.
Digo Moraima
cando semento a espranza.

Digo Moraima
e ponse azul a alba.
Cando quero soñar
digo Moraima.

Digo Moraima
cando a noite é pechada.
Digo Moraima
e ponse a luz en marcha.
Cando quero chorar
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a anguria me abafa.
Digo Moraima
e ponse a mar en calma.

Cando quero surrir
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a mañá é crara.
Digo Moraima
e ponse a tarde mansa.

Cando quero morrer
non digo nada.
E mátame o silencio
de non decir Moraima.
Teño o corazón senlleiro
e orfo na noite fría.

Non importa, agardarei
polo albor do novo día.

Teño lobos, teño sombras,
teño a sorte fuxidía.

Non importa, agardarei
polo albor do novo día.

Está mudo o reixiñol
que outrora cantar solía.

Non importa, agardarei
polo albor do novo día.

Que está comigo a esperanza,
fiando, fía que fía…

Ela fía i eu confío
no albor do novo día.

3ª Avaliación


1. GRAMÁTICA: Clasifica as oracións seguintes en transitivas ( reflexiva ou non, recíproca) intransitivas, atributivas e pasivas:
André xoga no Celta.
A alcaldesa foi apupada polos cidadáns.
A moura peiteábase na fonte.
Danse bicos os paxaros.
Fora o máis aplicado de todos os alumnos.
Rebelouse contra o sistema.


2. Tipos de suxeito: expreso, elidido, impersoal, sen suxeito:
Estes días fñalase moito dos beneficios da reciclaxe.
Hoxe, as empresas precisan bos empresarios e mellores traballadores.
Utilizamos os teus exemplos na clase de lingua.
Ao lado da farmacia construise un edificio novo con sete andares.
Deixa a festa para calquera outro día.
Correron todos cara a casa de Xoán.

3. LÉXICO: Escribe un exemplo de cada antónimo: gradual, complementario e recíproco.
Explica usando a copla os distintos nomes dos días da semana en galego:
Hoxe é luns, mañá é martes,
corta feira logo vén,
de mañá en oito días
éche a semana que vén.

4. LÉXICO Emparella os adverbios e as locucións adverbiais que teñan o mesmo significado.
A. quizais B. amodo C. gratis D. axiña E. tarde
F. abofé G. moito


5. ESCRIBIR BEN: Coloca grupos consonánticos ou non:
di__ionario, obxe__ión, conce__to, ado__ción, ecli__se
descri_ción, ___eumático, a___ión, olfa__to, confli__to, di__tado, produ__ión, produ__to, a__ome, su__miso, di__tongo // c_ avo, dob_ar, p_aza, b_ancura, f_ouxo, c_aro, esc_avo, p_uma,

6. LITERATURA: Expresión 20 liñas: LETRAS GALEGAS 2015.
7. LITERATURA: A NARRATIVA ACTUAL
8. LITERATURA: A POESÍA ACTUAL ( a escoller: define os trazos da xeración dos 80 ou dos 90)
9. LITERATURA: O GRUPO ABRENTE Como xurdiu, que aporta ao teatro actual? Autores?
10. SOCIOLINGÜÍSTICA: Comenta os gráficos referidos ao uso da lingua nas últimas décdas en función dos lugares máis ou menos poboados de Galicia e das idades dos falantes.
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 03-07-2015 06:48
# Ligazón permanente a este artigo
Contidos da proba de xaneiro
Castelao: vida e obra.
Característica da súa prosa.
Temáticas de Cousas.

Manuel Antonio; Vida e obra.
Características da súa poesía.


Comentario de textos: sobre Cousas de Castelao que no libro de texto aparece un exemplo nas páxinas 89-90-91, o manifesta Máis alá e poemas do libro De catro a catro de Manuel Antonio.

No libro de texto podes consultar as páxinas: Manuel Antonio 27, Castelao 71
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 13-01-2015 06:49
# Ligazón permanente a este artigo
1 [2] [3]
© by Abertal