Ernesto Campos
Estadisticas web

Canle de youtube -
Youtube channel:
Youtube


Facebook público -
Public Facebook:
Facebook

O meu perfil
erncam@gmail.com
 CATEGORÍAS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES

045. UN GAITEIRO NO QUIOSCOGaita e óboe / Bagpipe and oboe (Unwritten percussion)

     Sempre teño (e terei) cousas que agradecer, e neste caso quero facelo a un dúo moi curioso, que divulgou parte da miña música en formato partitura, formado por Luis Correa O Caruncho e Francisco [Chuco] Estévez Gaiteiro e tamborileiro tradicionais respectivamente. Ambos responsables do quiosco Xabaril, dende o que enviabamos as partituras das miñas pezas a toda aquela persoa que as solicitara.

     Daquela a miña relación con Luis era máis sólida que con Chuco, daí que a peza esté adicada a el e tamén á sua parella por aquel tempo: Pili, compañeira ademais de Luis tamén no grupo ?Os Carunchos? que contaban cun gaiteiro que tamén tocaba o óboe. Así que decidín que en vez de escribir unha segunda gaita fixen unha peza con gaita e óboe, instrumento que en futuras versións pode ser sustituído por calquera outro. Daí que a partitura teña tamén un clarinete alternativo.
---


     Siempre tengo (y tendré) cosas que agradecer, y en este caso quiero hacerlo a un dúo muy curioso, que divulgó parte de mi música en formato partitura, formado por Luis Correa O Caruncho y Francisco [Chuco] Estévez. Gaitero y tamborilero tradicionales respectivamente. Ambos responsables del Kiosco Xabaril, desde el que enviábamos las partituras de mis obras a toda aquella persona que las solicitara.

     Por aquel entonces mi relación con Luis era más sólida que con Chuco, de ahí que la pieza esté dedicada a él y también a su pareja en aquella época: Pili, compañera además de Luis también en el grupo ?Os Carunchos? (Las polillas), que contaban con un gaitero que también tocaba oboe. Así que decidí que en vez de escribir una segunda gaita compuse una obra con gaita y oboe, instrumento que en futuras versiones puede ser sustituído por cualquier otro. De ahí que en la partitura conste también un clarinete alternativo

---


     I have always (and will have) things to be thankful, and in this case I want to do this for a very curious duo, who released some of my music in score format, formed by Luis Correa and Francisco Estévez. Bagpiper and traditional drummer respectively. Both were responsible of "Xabaril" (Wild boar) Kiosk, where we sent sheet music of my works to anyone who requested them.

     In those days my relationship with Luis was stronger than Chuco, hence the piece is dedicated to him and his partner at then: Pili, companion besides Luis also in the group "Os Carunchos" (The Moths). This group had a bagpiper who also played oboe. So I decided that instead writing a bagpipe duo, I've composed a work for bagpipe and oboe, an instrument that in future versions can be replaced by any other. Hence in the sheet music is also written an alternate clarinet.

---     J'ai toujours (et j'aurai) beaucoup des choses à remercier, et dans ce cas, je veux le faire pour un duo très curieux, qui a divulgué une partie de partitions de ma musique, formé par Luis Correa et Francisco [Chuco] Estévez. Joueurs - respectivement - de cornemuse et tambour traditionnel. Tous deux étaient responsables du Kiosque "Xabaril" (Sanglier) , où nous avons envoyé les partitions de mes travaux à tout les gens qui l'ont demandé.

     Dans ces jours de ma relation avec Luis était plus forte que avec Chuco, donc, la pièce est dédiée à lui et à sa compagne: Pili, qui était d'ailleurs partenaire de Luis aussi dans le groupe "Os Carunchos" (les mites). Ce groupe avait un joueur de cornemuse qui était également joueur d'hautbois. J'ai donc décidé que, au lieu d'écrire un duo de cornemuse, j'ai composé une oeuvre pour cornemuse et hautbois, un instrument que dans les futures versions peut être remplacé par un autre. Ainsi, dans la partition est également écrit une clarinette alternative.
---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Un gaiteiro no quiosco - Partitura?Os Carunchos? CD En Galego

Un gaiteiro no quiosco ? (Audio)
Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 28-09-2014 02:29
# Ligazón permanente a este artigo
044. TRAILAROCA (1999)Dúo de gaitas / Bagpipe duo (Unwritten percussion)

     Ás veces, ao compoñer, as túas pezas compren un rol de ?caderno de bitácora? da túa vida musical, lembrando á xente que te rodeaba nese tempo, as circunstancias da túa vida?

     Non é o caso. Cando me decidín fai anos a catalogar a miña obra, atopei esta partitura datada en 1999 e teño que dicir que nin me lembraba dela nin teño idea de se a fixen para alguén ou para algo.

     En todo caso? aquí a tedes.

---


     A veces, al componer, tus obras cumplen un rol de ?cuaderno de bitácora? de tu vida musical, recordando a las personas que te rodeaban en esa época, a las circunstancias de tu vida?

     No es el caso. Cuando me decidí hace años a catalogar mi obra, encontré esta partitura fechada en 1999 y tengo que admitir que ni me acordaba de ella ni tengo idea para quien o porqué la hice.

     En todo caso? aquí la teneis.

---


     Sometimes, if you're composer, your works play a role of "diary" of your musical life, reminding the people that was around you in those days, the circumstances of your life...

     Not the case. When I decided years ago to catalog my work, I found this sheet music dated 1999, and I have to admit that I forget about it and I have no idea to for whom or why I did it.

     Anyways... here you have it.
---     Parfois, si vous êtes compositeur, vos oeuvres jouent un rôle de "journal" de votre vie musicale, rappelant les gens qui étaient autour de vous dans ces jours, les circonstances de votre vie...

     Pas le cas. Quand j'ai décidé il ya quelques années de cataloguer ma musique, j'ai trouvé cette partition datée 1999, et je dois admettre que je ne sais rien à propos de cet morceau et je n'ai aucune idée de pour qui ou pourquoi je l'ai écrit.

     Quoi qu'il en soit ... ici vous l'avez.
---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Trailaroca - PartituraDe momento non teño audio nin vídeo deste traballo

I don't have yet audio or vid of this work

Je n'ai pas par le moment audio ou vidéo de cette oeuvre


Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 22-09-2014 19:53
# Ligazón permanente a este artigo
043. CAMPO DE ESTRELAS (1999)Gaita e Piano / Bagpipe and Piano

     Esta peza foi encomendada polo Conservatorio Mayeusis para acompañar musicalmente o acto da inauguración da fundación do mesmo nome.

     O título da peza ten dobre sentido. Por unha banda fai referencia a unha das lendas galegas máis senlleiras, na que se relata que o eremita Pelaio contemplou un campo iluminado por resplandores e acompañado por cánticos. Logo dese suceso, advertidos o bispo e o rei do achádego, atoparon nese mesmo campo os restos do apóstolo Santiago. Alí ergueríase no futuro a Catedral, e o lugar foi nomeado como Campus Stellae, que derivaría máis adiante en Compostela.

     E por outra banda, seguindo unha parte do ideario de Mayeusis, que como o seu propio nome indica, fai referencia á maieutica socrática - na que se postula que cada persoa descubra a súa propia luz mediante o coñecemento- o título da obra pretende que este espazo poda chegar a ser un ?campo de estrelas?. Non das estrelas como o que entendemos atcualmente por xente famosa ou cun talento fora do común, sinon por persoas que cheguen a ter a capacidade de brillar por si mesmas. E non só como músicos.

     E aí seguimos, traballando por e para eles.

---


     Esta obra fue encargada por el Conservatorio Mayeusis para acompañar musicalmente el acto de la inauguración de la fundación del mismo nombre.

     El título de la obra tiene doble sentido. Por un lado hace referencia a una de las leyendas gallegas más importantes, en la que se relata que el eremita Pelaio contempló un campo iluminado por resplandores y acompañado por cánticos. Después de ese suceso, y advertidos el obispo y el rey del hallazgo, fueron encontrados en ese lugar los restos del apóstol Santiago. Allí se levantaría en el futuro la Catedral, y el lugar fue bautizado como Campus Stellae, que derivaría más adelante en Compostela.

     Por otra parte, siguiendo una parte del ideario de Mayeusis, que como su propio nombre indica hace referencia a la mayéutica socrática ?en la que se postula que cada persona descubra su propia luz a través del conocimiento- el título de la obra pretende que este espacio pueda llegar a ser un ?Campo de Estrellas?. No de estrellas como las que entendemos actualmente por gente famosa o con un talento fuera de lo común, sinó por personas que lleguen a tener la capacidad de brillar por si mismos. Y no solo como músicos.

     Y ahí seguimos, trabajando por y para ellos.

---


     This work was commissioned by Mayeusis Conservatoire for musically accompany the act of inauguration of the foundation of the same name.

     The title of the work has a double meaning. On one hand refers to one of the most important Galician legends, where it is related that the hermit Pelaio contemplated a field illuminated by blazes and accompanied by chantings. After that incident, and warned the bishop and the king about this discovery, were found in that place the remains of St. James. There would arise in the future the Cathedral, and the place was named Campus Stellae (stars field) that derived later in Compostela.

     Moreover, following a part of Mayeusis ideology, which as its name suggests refers to the Socratic maieutics -in which it is postulated that each person discover their own light through knowledge- the title of this work intended that this space can become a "Field of Stars". Not about star as we currently understand by famous people or an unusual talent, but by people who acquire the ability to shine on their own. And not just as musicians.

     And there we are, working with and for them.
---     Cette oeuvre a été commandée par le Conservatoire Mayeusis pour accompagner musicalement l'acte de l'inauguration de la fondation du même nom.

     Le titre de l'?uvre a une double signification. D'une part, se réfère à l'une des légendes les plus importantes de Galice, où il est dit que l'ermite Pelaio a observé un champ éclairé par flammes et accompagné de chants. Après cet incident, et avertis l'évêque et le roi de cette découverte, ont été trouvés dans ce lieu les restes de Saint Jacques. Là se construirait à l'avenir la cathédrale et l'endroit a été nommé Campus Stellae (champ d'étoiles) déterminée par la suite comme Compostelle.

     En outre, suivant une partie de la idéologie de Mayeusis, qui comme son nom l'indique se réfère aux maïeutique socratique -in laquelle il est postulé que chaque personne peut découvrir leur propre lumière à travers de la connaissance- Le titre de cet ouvrage prévu que cet espace peut devenir un "champ d'étoiles". Pas à propos d'étoiles que nous comprenons actuellement par des personnes célèbres ou un talent rare, mais par des personnes qui acquièrent la capacité de briller sur leur propre. Et pas seulement en tant que musiciens.

     Et nous y sommes, travaillant avec et pour eux.
---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Campo de Estrelas - PartituraDe momento non teño audio nin vídeo deste traballo

I don't have yet audio or vid of this work

Je n'ai pas par le moment audio ou vidéo de cette oeuvre


Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 14-09-2014 17:15
# Ligazón permanente a este artigo
042. MARCHA IRMANDIÑAGaita en Sol e Piano / Bagpipe in G and Piano

     En 1999 coñecín a Emilio Mesías e Iria Hevia, que pretendían formar o primeiro dúo estable de gaita e piano. Entón decidín compoñerlles a miña primeira peza para esta formación cunha gaita que xa daquela empezaba a ser común: a gaita en sol.

     O título fai referencia ás revoltas irmandiñas, de importancia histórica para Galicia, na que o pobo rebelouse contra o poder feudal.
---


     En 1999 conocí a Emilio Mesías e Iria Hevia, que pretendían formar el primer dúo estable de gaita y piano. Así que decidí componer para ellos mi primera pieza para esta formación con una gaita que por aquel entonces empezaba a ser común: la gaita grave en sol.

     El título hace referencia a la revolución irmandiña, de importancia histórica para Galicia, en la que el pueblo se rebeló contra el poder feudal.

---


     In 1999 I met Emilio Mesías and Iria Hevia, who wanted to form the first stable bagpipe and piano duo. So I decided to write my first piece for them for this duo with a bagpipe which was then beginning to be common: The bagpipe in G.

     The title refers to the irmandiña revolution of historical importance to Galicia, in which the people rebelled against feudal power.
---     Dans 1999, j'ai rencontré Emilio Mesías et Iria Hevia, qui voulaient former le première duo stable de cornemuse et piano. Alors j'ai décidé les écrire ma première pièce pour ce duo avec une cornemuse qui commençait alors à être commune: La cornemuse en Sol.

     Le titre fait référence à la révolution irmandiña, d'une importance historique pour la Galice, dans lequel les gens se sont rebellés contre le pouvoir féodal.
---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Marcha Irmandiña - PartituraMyriam Cortizo (G) ? Lucas Alonso (P)

Marcha Irmandiña ? (Video)

Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 05-09-2014 21:15
# Ligazón permanente a este artigo
041


Traballando nela - Working on it

Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 05-09-2014 21:11
# Ligazón permanente a este artigo
040. CONTOS DE BANDORRÍOS (1998)Dúo de gaitas / Bagpipe duo (Unwritten percussion) /

    Polo ano 1998, o meu amigo PePe Romero convidoume a impartir o que foi o meu primeiro obradoiro de composición para gaita, na vila de Ribeira. Froito desa relación tamen foron un par de concertos co meu grupo Crema de Gaita nesa vila e a colaboración co mesmo grupo no disco Sui Generis, que gravou coa excelente banda de gaitas que dirixía nesa época: Ancoradoiro.

    Daí que lle adiquei esta pequena peza, que no seu título leva o nome do barrio de pescadores máis senlleiro de Ribeira: Bandorríos.

---


    En 1998, Mi amigo PePe Romero me invitó a impartir el que fue mi primer taller de composición para gaita, en Santa Uxía de Ribeira. Fruto de esta relación también fueron un par de conciertos con mi grupo Crema de Gaita en esa ciudad y la colaboración con el mismo grupo en el disco Sui Generis, que grabó con la excelente banda de gaitas que PePe dirigía en esa época: Ancoradoiro.

    Es por eso que le dediqué esta pequeña pieza, que en su título lleva el nombre del barrio de pescadores más característico de Ribeira: Bandorríos.

---


    In 1998, My friend PePe Romero invited me to impart that was my first bagpipe composition workshop in Santa Uxía of Ribeira. Result of this relationship were also a couple of concerts with my group Crema de Gaita in that city and a participation with the same group on the disk Sui Generis, who we recorded with the excellent pipe band that PePe leaded at the time: Ancoradoiro.

    That's why I dedicated him this little piece, its title is named after the most characteristic fishermen district of Ribeira : Bandorríos.
---    Autour de 1998, mon ami PePe Romero m'a invité à donner des classes dans ce qui fut mon premier atelier de composition de cornemuse à Santa Uxía de Ribeira. Résultat de cette relation ont eté aussi quelques concerts avec mon groupe Crema de Gaita dans cette ville et une participation avec le même groupe dans le disque Sui Generis, qui nous avons enregistré avec l'excellent bande de cornemuses qui Pepe dirigeait à l'époque: Ancoradoiro.

    C'est pourquoi je lui ai dédicacé ce petit morceau, son titre est nommé d'après le quartier de pêcheurs le plus caractéristique de Ribeira: Bandorríos.
---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Contos de Bandorríos - PartituraDe momento non teño audio nin vídeo deste traballo

I don't have yet audio or vid of this work

Je n'ai pas par le moment audio ou vidéo de cette oeuvre


Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 05-09-2014 00:33
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0