Ernesto Campos
Estadisticas web

Canle de youtube -
Youtube channel:
Youtube


Facebook público -
Public Facebook:
Facebook

O meu perfil
erncam@gmail.com
 CATEGORÍAS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES

018. MUIÑEIRA 'NEBULOSA'


Gaita e piano

Se hai unha persoa á quen deba considerar o meu mentor, ésta é sen dúbida a figura do meu benquerido amigo Xaime Estévez. Traballador incansable e músico de sólida formación, esta pequena muiñeira para principiantes naceu dunha conversa que tivemos polo ano 1994, falando da ausencia de material didáctico para gaiteiros noveis. Desa conversa resultou esta peciña.
O título ocorréuseme ao escoitar o acompañamento pianístico con moito pedal, coa harmonía tan difuminada.
Entre outras cousas, debo agradecer ao mestre Estévez terme animado a compoñer para gaita e piano cando ninguén o facía, terme aturado coma un alumno máis rebelde e lareta que obediente, a súa recomendación á TVG para que me adicaran un programa monográfico (Alalá. 9 de marzo de 2010) e sobre todo a súa amizade, que por fortuna sigo mantendo.
Por certo, ten un blog digno de ser visitado:
Blog de Xaime Estévez
---


Si existe una persona a la que deba considerar mi mentor, ésta es sin duda la figura de mi querido amigo Xaime Estévez. Trabajador incansable y músico de sólida formación, esta pequeña muiñeira para principiantes surgió de una charla que tuvimos en el año 1994, hablando de la ausencia de obras para gaiteros noveles. De esta charla nació esta pequeña pieza.
El título se me ocurrió al escuchar el acompañamiento pianístico con mucho pedal, con la armonía tan difuminada.
Debo agradecer al maestro Estévez, entre otras cosas, que me haya animado a componer para gaita y piano cuando nadie lo hacía, haberme soportado como un alumno más rebelde y parlanchín que obediente, su recomendación a la Televisión de Galicia para que me dedicaran un programa monográfico (Alalá. 9 de marzo de 2010) y sobre todo su amistad, que por fortuna sigo manteniendo.
Por cierto, tiene un blog digno de ser visitado:
Blog de Xaime Estévez
---


If there are a person I should consider my mentor, this is certainly the figure of my dear friend Xaime Estevez. A tireless worker and musician with a solid background, this small muiñeira for beginners came up in a conversation we had in 1994, talking about the absence of works for novice bagpipers. In this talk, this little piece was born.
The title (nebulosa: hazy, cloudy) came to me to hear the piano accompaniment, plenty of pedal, with the harmony so blur.
I should be grateful to master Estevez, among other things, that have encouraged me to compose for piano and bagpipe when no one did, having endured me as a rebellious and very talkative student than obedient, his recommendation to the Galician Television for a monographic program about me (Alalá. March 9, 2010) and especially his friendship, which fortunately I still maintain.
By the way, he has a blog worth visiting:
Blog de Xaime Estévez
---


S'il y a une personne que je devrais considérer mon mentor, c'est certainement la figure de mon cher ami Xaime Estevez. Un travailleur infatigable et un musicien avec un fond solide, cette petite muiñeira pour les débutants est née d'une conversation que nous avons eu en 1994, en parlant à propos de l'absence d'oeuvres pour les joueurs de gaïta novices. Dans cet dialogue, ce petit morceaux est né.
Le titre (Nebulosa on peut traduire comme avec brouillard) est venu pour moi d'entendre l'accompagnement avec beaucoup de pédale dans le piano, et cette harmonie si dilué.
Je dois remercier au maître Estevez, entre autres choses, que m'a encouragé à composer pour le piano et la gaïta et quand personne l'a fait, d'avoir souffert moi comme un étudiant plus rebelle et bavard que obéissant, sa recommandation à la Télévision de Galice pour un programme monographique à propos de moi (Alalá. Mars 9, 2010) et surtout son amitié, qui, heureusement, je maintiens encore.
Soit dit en passant, Il a un blog que mérit une visite:
Blog de Xaime Estévez
---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Muiñeira "Nebulosa" - Partitura


Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 20-02-2013 01:48
# Ligazón permanente a este artigo
017. PRELUDIO EN GRIS


Frauta travesaa e guitarra

Arredor dos anos 90 tiven a sorte de traballar cun dos mellores mestres que coñecín na miña vida: O frautista lituano Paulius Bernardas Koncé. Querido e admirado polos seus alumnos, e sobre todo un home do que poderíamos dicir que ademais de grandísimo músico era (e é) unha gran persoa. Coma reza o noso himno, podo aseverar que Paulius pertence a ese colectivo que son os bos é xenerosos.
Ademáis era unha persoa que sabía o que quería. Viu a Galicia a traballar cun só obxectivo: xuntar cartos para regresar ao seu Vilnius (Vilna) natal.
Cóntovos unha pequena experiencia que creo que me acompañará toda a miña vida. Nese tempo facíamos concertos didácticos en escolas, e un día, entre grupo e grupo, Paulius e eu estabamos sós na aula. De repente, sen previo aviso quedouse vendo para o infindo e empezou a entonar unha canción lituana. Un canto que, con ser sinxelo, era desgarrador. Semellaba un alalá galego. Lembro que se me puxo a carne de galiña porque sobraban as palabras. Esa canción daba a entender o moitísimo que botaba de menos á súa familia e á súa terra. Ese día aprendín que a morriña non é patrimonio exclusivo dos galegos.
Algo contaxiado desa tristura e dese desgarramento, ese día iniciei a composición deste Preludio en Gris, adicado a Paulius, que estreamos xuntos nun concerto na catedral de Tui no ano 1994
---


Sobre los años 90 tuve la suerte de trabajar con uno de los mejores maestros que conocí en mi vida: El flautista lituano Paulius Bernardas Koncé. Querido y admirado por sus alumnos, y sobre todo un hombre del que podríamos decir que además de grandísimo músico era (y es) una gran persona. Como reza nuestro himno, puedo aseverar que Paulius pertenece a ese colectivo que son los buenos y generosos.
Era, además, una persona que sabía lo que quería. Llegó a Galicia a trabajar con un solo objetivo: conseguir algo de dinero para regresar a su Vilnius (Vilna) natal.
Os cuento una pequeña experiencia que creo que me acompañará toda mi vida. En esa época hacíamos conciertos didácticos en colegios, y un dia, entre grupo y grupo, Paulius y yo estábamos solos en el aula. De repente, sin previo aviso se quedó viendo para el infinito y empezó a entonar una canción lituana. Un canto que, con ser sencillo, era desgarrador. Parecía un alalá gallego. Recuerdo que se me puso la carne de gallina porque sobraban las palabras. Esa canción daba a entender lo muchísimo que echaba de menos a su familia y a su tierra. Ese día aprendí que la morriña no es patrimonio exclusivo de los gallegos.
Algo contagiado por esa tristeza y ese desgarro, ese día inicié la composición de este Preludio en Gris, dedicado a Paulius, que estrenamos juntos en concierto celebrado en la Catedral de Tui en el año 1994.
---


Around the 90'th year I was fortunate to work with one of the best teachers I met in my life: The Lithuanian flutist Paulius Bernardas Koncé. Loved and admired by his students, and above all a man who I can say that besides great musician was (and is) a great person. As stated in our galician anthem, I can assert that Paulius belongs to that group that are good and generous.
He was also a person who knew what he wanted. He came to Galicia to work with one goal: to get some money to return to his home: Vilnius.
I will tell you a little experience that I believe will accompany me throughout my life. At that time we did some educational concerts in schools, and one day, between group and group, Paulius and I were alone in the classroom. Suddenly, without warning he stared for infinity and began to sing a Lithuanian song. A song that, to be simple, it was heartbreaking. It seemed a Galician alalá . I remember it gave me goose bumps because the words left over. That song showed so much he missed his family and his land. That day I learned that morriña (homesickness in galician language) is not the exclusive heritage of galician people.
Something caught by the sadness and this heartbreaking song, I began that day the composition of this Preludio en Gris (Prelude in Grey), dedicated to Paulius, which both premiered playing together in concert at the Tui's Cathedral in 1994.

---


Autour des années 90, j'ai eu la chance de travailler avec l'un des meilleurs professeurs que j'ai rencontré dans ma vie: Le flûtiste lituanien Paulius Bernardas Koncé. Aimé et admiré par ses éleves, et surtout un homme du qu'on peut dire qu'en plus de grand musicien était (et est toujours) une grande personne. Comme on peut lire dans notre hymne galicien, je peux affirmer que Paulius appartient à ce groupe qui sont le bons et généreux .
Il était aussi une personne qui savait ce qu'il voulait. Il est arrivé en Galice pour travailler avec un seul objectif: obtenir de l'argent pour retourner chez soi, à son Vilnius natale.
Je veux raconter une expérience qui, je crois m'accompagnera toute ma vie. A cette époque, nous étions en train de jouer des concerts éducatifs dans les écoles, et un jour, dans le reste entre groupe et groupe, Paulius et moi étions seuls dans la salle de classe. Soudainement, sans avertissement il regarda à l'infini et se mit à chanter une chanson lituanienne. Une chanson qui, pour être simple, elle était déchirant. Il semblait un Alala Galicien. Je me souviens qu'il m'a donné la chair de poule parce que les mots ne peuvent pas expliquer ça. Cette chanson avait tellement laissé entendre qu'il manquait de sa famille et de sa terre. Ce jour-là, j'ai appris que la morriña (Nostalgie) n'est pas l'apanage exclusif du peuple galicien.
Quelque chose m'a attiré par la tristesse de cette chanson, ce jour-là, car j'ai commencé la composition de cet Preludio en gris, dédié à Paulius, dont nous jouons la première ensemble en concert à la cathédrale de Tui en 1994.

---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Preludio en Gris - PartituraIeva Meškonytė (guitarra) e Lina Meškonytė (frauta).

Ieva Meškonytė (guitar) and Lina Meškonytė (flute).

Ieva Meškonytė (guitare) et Lina Meškonytė (flûte).

Preludio en Gris - Audio (free download)

Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 16-02-2013 23:27
# Ligazón permanente a este artigo
ECA001.ALBORADA ANTIGA DE OURENSE


Zanfona e Guitarra

No ano 2010 Xaime Rivas propúxome tocar con él nun concerto na homenaxe á memoria de Faustino Santalices. Esa data a tiña ocupada, e afrecinlle unha alternativa: ser sustituído polo meu alumno Fabio Cebral. Se houbera tocado eu, hoxe non podería compartir este traballo, xa que habitualmente non escribo os acompañamentos. Ao ir Fabio no meu lugar, comprometínme a preparar esta adaptación.
Aquí tedes tanto a partitura coma a gravación que fixeron ese mesmo día.
Tede en conta que a zanfona está na afinación de Sol (por tanto Dó = Sol)
---


Sobre el año 2010 Xaime Rivas me propuso tocar con él en un concierto ? homenaje a la memoria de Faustino Santalices. Esa fecha la tenía ocupada y le ofrecí una alternativa: ser sustituído por mi alumno Fabio Cebral. Si hubiera tocado yo mismo, hoy no podría compartir este trabajo, ya que habitualmente no escribo los acompañamientos que realizo. Al ir Fabio en mi lugar, me comprometí a preparar esta adaptación.
Aquí teneis tanto la partitura como la grabación que realizaron ese mismo día.
Tened en cuenta que la zanfona está en afinación de Sol (por tanto Do = Sol)
---


About the year 2010 Xaime Rivas asked me to play with him at a concert - tribute to the memory of Faustino Santalices. That date I was busy and I offered an alternative to him: To be replaced by my student Fabio Cebral. If I played myself, today I could not share this work, as I usually do not write my own accompaniments. Fabio Going in my place, and I pledged to write the arrangement.
Here you have the sheet music and the recording that they made ​​that day. Hurdy gurdy and classical guitar.
Note that the hurdy gurdy is in G transposing (hence: C = G)

---


Autour de l'année 2010 Xaime Rivas m'a demandé de jouer avec lui dans un concert - hommage à la mémoire de Faustino Santalices. Cette date j'était occupé et je lui ai offert une alternative: être remplacé par mon élève Fabio Cebral. Si moi-même aurais joué, je ne n'aurais pas pu partager ce travail aujourd'hui, car je n'ai pas l'habitude d'écrire mes accompagnements. Car Fabio a joué à ma place, je me suis engagé à faire l'arrangement pour lui.
Donc, vous avez ici la partition et l'enregistrement qu'ils ont fait ce jour-là. Vielle et guitare classique.
Notez que la vielle est un instrument accordé en Sol (donc Ut = Sol)

---Partitura / Sheet Music / Partition:

Alborada antiga de Ourense - Partitura


Gravación/ Recording/ Enregistrement:

Alborada antiga de Ourense. Xaime Rivas - Fabio Cebral

Categoría: 02. Arranxos e adaptacións - Publicado o 15-02-2013 13:52
# Ligazón permanente a este artigo
016: RUMBA PARA SUSI


Gaitas soas e Gaitas con diversos acompañamentos

Non hai nada menos romántico ca o título desta peza. Anos hai quedaramos con Oli Xiráldez na tasca Cascarexa. Agardando por él, escribín un par de fragmentos da rumba. Amoseilla a Oli e me preguntou polo título. A miña resposta foi que aínda non o tiña decidido. Entón él respondeume: "Home, aínda non lle adicaches unha peza á túa noiva, así que debería ser a Rumba para Susi"
E así foi. Nada romántico!

---


No hay nada menos romántico que el título de esta pieza. Hace años quedáramos con Oli Xiráldez en la tasca Cascarexa. Esperando por él, escribí un par de fragmentos de la rumba. Se la mostré a Oli y me preguntó por el título. Mi respuesta fué que aún no lo había decidido. Entonces me respondió: "Hombre, aún no le dedicaste una pieza a tu novia, por tanto debería ser la Rumba para Susi"
Y así fué. Nada romántico!
---


There is nothing less romantic than the title of this piece. Years ago I had an appointment on the Cascarexa tavern with Oli Xiráldez. Waiting for him, I wrote a couple of parts of this rumba. I showed it to him and and he asked me for the title. My answer was that I had not yet decided. Then he said me: "My friend, you have not yet dedicated a piece to your girlfriend , so, the title should be the Rumba for Susi "
And so it was. Nothing romantic!

---


Rien de moins romantique que le titre de cette pièce. Il ya des années j'avais un rendez-vous avec Oli Xiráldez dans la La taverne Cascarexa. En attendant lui, j'avais écrit quelques morceaux de cette rumba. Je la lui ai montré et il m'a demandé pour le titre. Ma réponse était que je ne l'avait pas encore décidé. Alors il dit: «Mon ami, tu n'as jamais dédicacé une pièce à ta petite amie, vous devriez la tituler: Rumba pour Susi "
Et cela fut ainsi. Rien de romantique!

---


Partituras / Sheet Music / Partitions

Partitura orixinal, outras versións, audio e vídeo/ Original Sheet Music, audio and video/ Partition Originale, audio et video :

Rumba para Susi


Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 13-02-2013 17:10
# Ligazón permanente a este artigo
014: VIA LORIENT


Conxunto folk

Non quero divulgar todavía a partitura, xa que pertence ao actual repertorio de Crema de Gaita
---


No divulgo todavía la partitura, ya que pertenece al repertorio actual de Crema de Gaita
---


I do not want to disclose yet the sheet music as it pertains to current repertoire of my group Crema de Gaita
---


Je ne veux pas divulguer encore la partition. Elle appartient encore au répertoire de mon group Crema de Gaita

---

Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 11-02-2013 14:13
# Ligazón permanente a este artigo
013


Traballando nela - Working on it

Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 11-02-2013 13:18
# Ligazón permanente a este artigo
012: CREMA DE WHISKY


Gaita e cifrado armónico

Ao redor do ano 2002 mantiven unha amizade co meu tocaio e grande gaiteiro Ernesto Coello. Era un namorado da música irlandesa. Decidín facerlle un agasallo adicándolle, a el e á súa parella naquel tempo, Lola Ferreiro, esta peza. Unha homenaxe á música deste país dende a óptica e a dixitación da gaita galega.
Agora, co paso do tempo vexo que o título non é acertado. Sería máis correcto «Crema de Whiskey»!
A maxistral instrumentación que fixo máis adiante o meu amigo Xosé Luis Represas axudou á súa divulgación. Lamentablemente, sen a súa autorización, non debo ubicar esa partitura neste espazo, aínda que sí a orixinal, coa melodía e o seu cifrado armónico.
---


Sobre el año 2002 mantuve una amistad con mi tocayo y gran gaitero Ernesto Coello. Era un enamorado de la música irlandesa. Decidí hacerle un regalo dedicándole, a él y a su pareja en aquella época, Lola Ferreiro, esta pieza. Un homenaje a la música de este país desde la óptica y digitación de la gaita gallega.
Ahora, con el paso del tiempo observo que el título no es acertado. Sería más correcto «Crema de Whiskey»!
La magistral instrumentación que hizo más adelante mi amigo Xosé Luis Represas ayudó a su divulgación. Lamentablemente, sin su autorización, no debo ubicar esa partitura en este espacio, aunque si la original, con la melodía y su cifrado armónico.
---


About the year 2002 I had a friendship with my namesake and great bagpiper Ernesto Coello. He was a fan of Irish music. I decided to make a gift by dedicating to him and his partner in this year, Lola Ferreiro, this piece. A tribute to the music of this country through the Galician lens and the bagpipe fingering.
Now, with the passage of time I've observed that the title is not accurate. It would be more correct Crema de Whiskey (Whiskey Cream)
The masterful instrumentation who later became my friend Xosé Luis Represas helped to disclose this work. Unfortunately, without his authorization, I must not be located in this space that sheet music, but you have here the original, with the melody and chord symbols.

---


Vers l'an 2002, j'ai eu une amitié avec mon homonyme et grand joueur de gaïta Ernesto Coello. Il était un amoureux de la musique irlandaise. J'ai décidé en faire un cadeau dédiant lui et a sa petite amie dans cet temps, Lola Ferreiro, cette pièce. Un hommage à la musique de ce pays à travers du point de vue et le doigté de la gaïta galicienne.
Maintenant, avec le passage du temps je dois observer que le titre n'est pas le meilleur. Il serait plus correct Crema de Whiskey
La superbe instrumentation faite plus tard par mon ami Xosé Luis Represas a permis sa divulgation. Malheureusement, sans son autorisation, je ne dois pas placer ici sa partition, mais si l'original, avec la mélodie et les symboles d'accord.

---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Crema de Whisky - PartituraGravación co meu grupo Crema de Gaita no noso álbum TanGalego

Recording with my group Crema de Gaita in our cd TanGalego

Enregistrement avec mon group Crema de Gaita dans notre cd TanGalego


Crema de Wisky - Crema de Gaita

Gravación en vivo no Palau da música de Valencia con Xosé Manuel López (gaita) e a Agrupación Instrumental Harmonía, dirixidos por Xosé Luis Represas

Live recording on Valencia's music palace. Xosé Manuel López (bagpipe) and Agrupación Instrumental Harmonía, conducted by Xosé Luis Represas

Enregistrement en concert, au Palais de la musique de Valencia. Xosé Manuel López (Gaïta) et la Agrupación Instrumental Harmonía, sous la direction musicale de Xosé Luis Represas.


Crema de Wisky - A. I. Harmonía. Dir: X. L. RepresasCategoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 11-02-2013 13:14
# Ligazón permanente a este artigo
011: POLCA PARA PUCHO


Gaitas

Unha pequena homenaxe á memoria do que foi o «barbeiro - gaiteiro» do meu barrio. Pucho.
Agradecería se alguén tivera unha imaxe para acompañala... e tamén o seu nome, xa que todos o coñecíamos polo alcume.
---


Un pequeño homenaje a la memoria del que fue «barbero - gaitero» de mi barrio: Pucho
---


A small tribute to the memory of which was "barber - bagiper" of my neighborhood: Pucho
---


Un petit hommage à la mémoire de ce qui était «barbier - gaïtier" de mon quartier: Pucho
---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Polca para Pucho - Partitura


Gravación da peza polo grupo Quempallou

Recording of this piece made by Quempallou group

Enregistrement réalisé par le groupe Quempallou


Polca para Pucho - Quempallou
Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 11-02-2013 13:13
# Ligazón permanente a este artigo
010: MUIÑEIRA DA CASCAREXA


Gaita

Hai lugares que nos marcan. No meu caso este é un deles: a desparecida tasca Cascarexa de Candeán. Alí pasei interminables noites de música, conversas e amizades. Toda unha experiencia vital. Unha noite desas escribín unha peciña nunha servilleta de papel. Nacía a «Muiñeira da Cascarexa».
---


Hay lugares que nos marcan. En mi caso éste es uno de ellos: la desaparecida tasca Cascarexa de Candeán. Allí pasé interminables noches de música, conversaciones y amistades. Toda una experiencia vital. Una de esas noches escribí una pequeña pieza en una servilleta de papel. Nacía la «Muiñeira da Cascarexa».
---


There are places that mark our life. For me this is one of them: the former tavern Cascarexa of Candeán. I spent endless nights of music, conversations and friendships. A whole life experience. One night I wrote a small piece on a paper napkin. The «Muiñeira da Cascarexa» was born.
---


Il ya des endroits qui marquent notre vie. Pour moi c'est l'un d'entre eux: l'ancienne taverne Cascarexa de Candeán. J'ai passé là des nuits sans fin de musique, des conversations et des amitiés. Une vraie expérience de vie. Une nuit, j'ai écrit un petit morceau sur une serviette en papier. La «Muiñeira da Cascarexa» est née.
---Partitura / Sheet Music / Partition :

Muiñeira da Cascarexa - Partitura


Partitura (versión con banda de música) / Sheet Music (wind band version) / Partition (version pour bande de harmonie) :

Muiñeira da Cascarexa - Partitura e partes con banda


Gravación da peza polo meu grupo Crema de Gaita no noso traballo TanGalego

Recording of this piece made by my group Crema de Gaita on our cd TanGalego

enregistrement réalisé par mon groupe Crema de Gaita dans notre cd TanGalego


Muiñeira da Cascarexa - Crema de Gaita

Outras versións do mesmo tema

Other versions of the same theme

D'autres versions de la même chanson:

Agrupación Instrumental Harmonía dir: Xosé Luis Represas

Xarabal
Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 11-02-2013 13:12
# Ligazón permanente a este artigo
009: POLCA DA TORMENTA


Gaita

Unha noite de treboada marchou a luz. Unha das posibilidades de vencer ao aburrimento era a de escribir unha peciña. A Polca da Tormenta. Non podía ser outro o título.

---


Una noche de tempestad se fué la luz. Una de las posibilidades de vencer el aburrimiento era la de escribir una pequeña pieza. La Polca da Tormenta. No podía ser otro el título.

---


One stormy night the electricity went. One possibility to overcome the boredom was to write a small piece. The Polka of the Storm. It could not be another title.

---


Une nuit d'orage l'électricité a eté coupée. Une possibilité de surmonter l'ennui était d'écrire un petit morceau. La Polca de la tempête. Il ne pouvait pas être un autre titre.

---[enlace partitura]
Partitura / Sheet Music / Partition :

Polca da Tormenta - Partitura
Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 11-02-2013 13:11
# Ligazón permanente a este artigo
008: VALSEADIÑO


Gaita e piano


Ata 1991 escribín dúas obras para gaita e piano, a Fantasía Popular e a Suite para Catro Mulleres. Ambas de difícil interpretación para ambos instrumentos. Creo que foi o meu amigo Olimpio Xiráldez o que me dixo: "tí so compós cousas complicadas"

Pensei moito niso e unha mañá decidín facer unha peciña para gaita e piano, co propósito de que fora tocable e relativamente sinxela. Ese día naceu o Valseadiño.

A adicatoria viu algo máis tarde. Eu daquela recibía unha revista do Centro Galego de Bruxelas. Nunha delas atopei o anuncio do dúo divertimento, formado por Jean-Pierre Van Hees e Ingrid Procureur (gaita e harpa) no que descubrín que interpretaban unha das miñas obras.

Para un autor con menos de dez obras escritas, atoparse con que unha delas era interpretada en Bélxica... foi tan inesperado coma reconfortante. Ao non ter contacto co dúo decidín adicarlle a peza á xente do Centro Galego, e a publicaron no seguinte número da súa revista.

---Hasta 1991 había escrito dos obras para gaita y piano, la Fantasía Popular y la Suite para Catro Mulleres. Las dos de difícil interpretación para ambos instrumentos. Creo que fué mi amigo Olimpio Xiráldez el que me dijo: "solo compones cosas complicadas".

Pensé mucho en eso y una mañana decidí escribir una pequeña pieza para gaita y piano, con el propósito de que fuera tocable y relativamente sencilla. Ese día nació el Valseadiño

La dedicatoria llegó algo más tarde. En esa época recibía una revista del Centro Galego de Bruselas. En una de ellas encontré un anuncio del dúo divertimento, formado por Jean-Pierre Van Hees e Ingrid Procureur (gaita y arpa) en el que descubrí que interpretaban una de mis obras.

Para un autor con menos de diez obras escritas, encontrarse con que una de ellas era interpretada en Bélgica... fué tan inesperado como reconfortante. Como no tenía contacto con el dúo decidí dedicar la obra al Centro Galego de Bruselas. Publicaron la partitura en el siguiente número de su revista.


---


Until 1991 I wrote two works for bagpipes and piano, the Fantasía Popular and Suite para Catro Mulleres. These two works are difficult to interpret for both instruments. I think it was my friend Olimpio Xiráldez who told me: "You just compose complicated things?.
"I thought about that and one morning I decided to write a bagpipe and piano piece for the purpose it was playable with relative simplicity. That day Valseadiño was born.

The dedication came a little later. In those days I received a magazine of Brussels Galician Center. In an issue of this journal I've found an article about divertimento duo, formed by Jean-Pierre Van Hees and Ingrid Procureur (bagpipe and harp), which I've noticed they played one of my works

For an young composer with fewer than ten works written, find that one of them was performed in Belgium ... was as unexpected as comforting. Having no contact with the duo, I decided to dedicate the work to Brussels Galician Center. They published my sheet music in the following issue of their magazine.

---


Jusqu'a 1991, j'avais écrit deux ?uvres pour la gaïta et le piano: Fantasía Popular et Suite para Catro Mulleres. Les deux sont difficiles à interpréter pour les deux instruments. Je crois qu'il fut mon ami Olimpio Xiráldez qui m'a dit: "Tu écris seulement des choses compliquées"

J'ai bien pensé à cela et un matin, j'ai décidé d'écrire un petit morceau pour la gaïta et le piano, ayant l'intention de qu'il était jouable et relativement simple. Ce jour-là, Valseadiño était né.

La dédicace est venu un peu plus tard. A cette époque, je recevais un magazine du Centre Galicien de Bruxelles. Dans l'une des copies j'ai trouvé un article du duo divertimento, formé par Jean-Pierre Van Hees et Ingrid Procureur (cornemuse et harpe), et j'ai constaté qu'ils jouaient une de mes ?uvres.

Pour un jeune compositeur qui avait moins de dix oeuvres écrits, trouver que l'une d'elles a été jouée en Belgique ... fut aussi inattendue que réconfortant. N'ayant aucun contact avec le duo j'ai décidé dédicacer le travail au Centre Galicien de Bruxelles. Ils ont publié la partition dans le suivant numéro de son magazine.
---Partitura e audio / Sheet Music & audio / Partition et audio :
Valseadiño
Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 11-02-2013 13:09
# Ligazón permanente a este artigo
007: UN DÍA EN COMPOSTELA


Versión orixinal: Gaita soa
Versión ampliada: Gaita con acompañamento (cifrado)Unha das experiencias mais bonitas que tiven como músico foi ir a Compostela a tocar na rúa. Alí fun co meu amigo Suso -excelente guitarrista- cunha gaita e un tamboril.

Das vivencias dese dia ven o título desta peza que compuxen esa mesma noite. Tedes dúas versións, unha orixinal e outra ampliada. A elixir.
---


Una de las experiencias más bonitas que he tenido como músico fué la de ir a Compostela a tocar en la calle. Allí estuve con mi amigo Suso -excelente guitarrista- tocando gaita y tamboril.

De las vivencias de ese dia proviene el título de esta pieza que compuse esa misma noche. Teneis dos versiones, una original y otra ampliada. A elegir.
---


One of the experiences most beatiful I've had as a musician was to go to Compostela to play in the street. I went there with my friend Suso -great guitarist- to play bagpipe and drum.

The title of this piece -That I composed that night- talks about the experiences of this day. There are two versions, one original and one extended. At your choice.
---


Une des plus belles expériences que j'ai eu comme musicien a eté d'aller à Compostelle à jouer dans la rue. J'étais là avec mon ami, Suso -superbe guitariste- jouant de la cornemuse et du tambour.

Le titre de ce morceau -que j'ai écrit cette nuit-là, c'est à propos de tout ce que nous avons vécu cet jour-là. Vous avez deux versions, une originale et une étendue. C'est à votre choix.
---


Partitura e audio / Sheet Music / Partition :

Un día en Compostela (Dúas versións) - Partitura
Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 11-02-2013 13:08
# Ligazón permanente a este artigo
006


(Traballando nela - Working on it)

Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 11-02-2013 13:05
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0