Ernesto Campos
Estadisticas web

Canle de youtube -
Youtube channel:
Youtube


Facebook público -
Public Facebook:
Facebook

O meu perfil
erncam@gmail.com
 CATEGORÍAS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES

046. BERCE DO NEL (1996)Canción / Song

No ano 1999 recibín o que posiblemente foi a primeira encomenda de escribir música da miña vida. Daquela mantiña unha amizade moi estreita con Miguel e Encarna, da taberna -hoxe restaurante- O Lagar en Eiras (O Rosal)

Coñecín por medio deles a unha parella coa que trabei tamén amizade: Clara e Nolim, que ían ser pais. Un día Miguel falou conmigo e me dixo:
- canto me cobrarías por compoñer un berce para o cativo que van ter?

Como eu tamén quería participar no agasallo, e tendo en conta que unha simple partitura non significaría nada se non está convertida a música, a miña proposta foi a seguinte:

- Eu escribo a música de balde, falo con amigos para gravala e ti corres cos seguintes gastos: Un xantar para todos, incluíndo aos meus amigos e a gravación do tema nun estudo.

Aceptou de inmediato. Daquela estaba eu metido coa miña amiga Leni Pérez co noso dúo Pelica de Can, e aceptou a proposta. Hai outro elemento que non sei nin como se meteu polo medio: O gaiteiro Marcos Campos que daquela andaba a fozar co acordeón e ofreceuse a facer unha melodía. Aínda que creo que a perspectiva dunha papatoria no Lagar tivo algo que ver no choio. Gravamos o tema e o estreamos nese xantar cos futuros pais.

Por un erro de información, o gravamos e estreamos como Berce do Manel e o día da estrea fumos informados de que o neno chamaríase Nel. Pasada a anécdota, agora xa ten o título que debería ter.

Pouco máis tarde decidimos deixar o dúo, e moitos anos despois, a raíz dunha conversa nunha noite de copas, Pelica de Can volveu renacer, desta vez como trío. E o terceiro compoñente, cousas do destino, non é outro que Marcos Campos.

A partitura está arranxada para piano e voz, pero pode ser reinstrumentada e adaptada sen necesidade de permiso. Por outra parte, se a precisades en outra tonalidade, máis aguda ou grave, facédemo saber ao meu correo e prepararei unha partitura acorde ás vosas necesidades.
---En 1999 recibí el que posiblemente haya sido el primer encargo de escribir música de mi vida. En aquel tiempo mantuve una amistad muy estrecha con Miguel y Encarna, de la taberna ?hoy restaurante- O Lagar en Eiras (O Rosal)

Conocí por medio de ellos a una pareja con la que trabé también amistad: Clara y Nolim, que íban a ser padres. Un día Miguel habló conmigo y me dijo:

- ¿Cuanto me cobrarías por componer una canción de cuna para el niño que van a tener?

Como yo también quería participar en el regalo, y teniendo en cuenta que una simple partitura no significaría nada si no está transformada en música, mi propuesta fue la siguiente:

- Yo escribo la música sin cobrar, hablo con una amiga para grabarla y tu corres con los siguientes gastos: Una comida para todos, músicos y futuros padres- en la que estrenaremos la canción- y la grabación del tema en un estudio.

Aceptó de inmediato. En esa época formaba con mi amiga Leni Pérez el dúo Pelica de Can, y aceptó mi propuesta. Hay otro elemento que no sé ni como se metió por medio: El gaitero Marcos Campos que empezaba a experimentar con el acordeón y se ofreció a colaborar en la grabación, aunque creo que la perspectiva de una buena comida en ?O Lagar? tuvo que ver algo con sus deseos de participar. Grabamos el tema y lo estrenamos en esa comida para los futuros padres.

Por un error de información, lo grabamos y estrenamos como Berce(canción de cuna) do Manel y ese mismo día fuimos informados de que el niño se llamaría Nel. Pasada la anécdota, ahora ya tiene el título correcto.

Poco más tarde decidimos abandonar el dúo, y muchos años después, a raíz de una conversación en una noche de copas, Pelica de Can volvió a renacer, esta vez como trío. Y el tercer componente, cosas del destino, no es otro que Marcos Campos.

La partitura está arreglada para Piano y voz, pero puede ser reinstrumentada y adaptada sin necesidad de permiso. Por otra parte, si la necesitais en otra tonalidad, más aguda o grave, hacédmelos saber a mi correo y prepararé una partitura acorde a vuestras necesidades.

Aquí teneis la traducción del texto de la canción:


El niño más pequeño de cuantos hay
es como una sopita de leche y pan.
Alegre como un cohete (fuego artificial), frágil como el cristal,
es como una sopita de leche y pan.

Despertarás
cuando sientas en tu pecho crecer tu corazón.
Caminarás
con algún que otro tropiezo; vivo, libre y natural.

Esta pequeña canción de cuna, tan sencilla
recuérdala, para saber que estamos contigo
y si un día necesitas fuerzas para el camino
recuérdala, para saber que estamos contigo.

---In 1999 I received which has possibly been the first commissioned to write music of my life. At that time I had a very close friendship with Miguel and Encarna, proprietors of the tavern O Lagar (The winepress) -today restaurant- on Eiras (O Rosal)

I met through them a couple whom I became friend: Clara and Nolim, who were to be parents. One day Miguel spoke to me and said:

- How much would you charge me for compose a lullaby for the child that they will have?

As I wanted to participate in the gift, and considering that a simple sheet music would mean nothing if it is not transformed into music, my proposal was:

- I'll write the song free, and I'll talk to a friend to record it if you assume the following costs: A meal for everyone, -musicians and future parents- in which we will play the premiere of the song, and the costs to recording the song in a studio.

He accepted immediately. At that time, with my friend Leni Pérez, we were forming the duo Pelica de Can and she accepted my proposal. There is another guy that I do not know as he sneaked into the project: The bagpiper Marcos Campos that he was beginning to experiment with the accordion and offered to cooperate in the recording, but I think the prospect of a good meal at O Lagar had something to do with their desire to participate. We recorded the theme and played the premiere at that meal for the prospective parents.

For a information error, we recorded and premiered the song as Berce do Manel (Lullaby of Manel) and that same day we were informed that the child be called Nel. After this anecdote, now has the correct title.

A little later we decided to leave the duo, and many years later, following a conversation in a night of drinking, Pelica de Can was reborn, this time as a trio. And the third component, a twist of fate, is none other than Marcos Campos.

The score is arranged for piano and voice, but can be adapted and instrumented without permission. Moreover, if you need it in another key, higher or lower, write me to my mail and I'll prepare you a sheet music according to your needs.

Here you have the translation of the text of the song:

The smallest of all children
it's like a soup of milk and bread.
Cheerful like a firework, fragile as glass,
it's like a soup of milk and bread.

you will wake
when you feel in your chest that your heart grow.
you will walk
sometimes with stumbles; alive, free and natural.

This little lullaby, so simple
you must remember it, to know that we are with you
and if one day you need strength for the journey
you must remember it, to know that we are with you


---En 1999, j'ai reçu ce qui a peut-être été le premier chargé d'écrire musique de ma vie. A cette époque, j'ai eu une amitié très étroite avec Miguel et Encarna, les propriétaires de la taverne O Lagar (Le pressoire de vin) -aujourd'hui un restaurant- sur Eiras (O Rosal)

J'ai rencontré un couple à travers d'eux: Clara et Nolim, et je suis devenu ami d'eux aussi. Ils allaient être parents dans quelques mois. Un jour, Miguel m'a parlé et dit:

- Combien seriez-vous me facturer pour composer une berceuse pour l'enfant qu'ils vont avoir?

Comme je voulais participer au cadeau, et considérant que seulement la partition ne signifierait rien si elle n'est pas transformée en musique, ma proposition était la suivante:

- Je vais écrire la chanson gratuitement, et je vais parler à une amie pour l'enregistrer si vous assumez les coûts suivants: Un repas pour tout le monde, -musiciens et futurs parents- dans lequel nous allons jouer la première de la chanson, et les coûts pour l'enregistrement de la chanson dans un studio.

Il a accepté immédiatement. À ce moment-là, avec ma amie Leni Pérez, nous avions le duo PDC et elle accepté ma proposition. Il ya un autre gars que je ne sais pas comme il se glissa dans le projet: Le joueur de cornemuse Marcos Campos. Il était en train de expérimenter avec l'accordéon et il a proposé de coopérer dans l'enregistrement, mais je pense que la perspective d'un bon repas au O Lagar avait quelque chose à voir avec leur désir de participer. Nous avons enregistré le thème et jouons la première à ce repas pour les futurs parents.

Pour une erreur d'information, nous avons enregistré et joué la chanson sous le titre de Berce de Manel (Berceuse de Manel) et le même jour nous avons été informés que l'enfant s'appellerait Nel. Après cette anecdote, la chanson a maintenant le titre correct.

Un peu plus tard, nous avons décidé de quitter le duo, et de nombreuses années plus tard, suite à une conversation dans une nuit de beuverie, Pelica de Can renaissait, cette fois en tant que trio. Et le troisième composant, un coup du sort, n'est autre que Marcos Campos.

La partition est arrangée pour piano et voix, mais peut être adapté et instrumenté sans autorisation. En outre, si vous avez besoin de l'avoir dans une autre tonalité, plus ou moins aigue, écrivez-moi à mon e-mail et je vous préparerez une partition en fonction de vos besoins.

Ici vous avez la traduction du texte de la chanson:


Le plus petit de tous les enfants
c'est comme une petite soupe de lait et de pain.
Gai comme une fusée, fragile comme le verre,
c'est comme une petite soupe de lait et de pain.

Tu réveilleras
quand tu sentes ton coeur à se développer dans ta poitrine.
Tu marcheras
parfois avec faux pas; vivant, libre et naturel.

Cette petite berceuse, si simple
tu dois la rappeler, pour savoir que nous sommes avec toi.
et si un jour tu as besoin de courage pour ton chemin
tu dois la rappeler, pour savoir que nous sommes avec toi.

---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Berce do Nel - PartituraPelica de Can: Leni Pérez (V), Marcos Campos (Ac), Ernesto Campos (Guit)

Berce do Nel ? (Audio)
Categoría: 01. Composicións orixinais - Original compositions - Publicado o 19-10-2014 01:17
# Ligazón permanente a este artigo
ECD02.01 SAPOCONCHIÑO (Vinte pezas sinxelas)Gaita ou dúo con piano opcional / Bagpipe duo or solo with optional piano

     Unha das miñas maiores preocupacións como mestre á hora de ensinar a primeira peza era que as notas graves da gaita para moitos principiantes son as máis difíciles. E obviamente a música tradicional (Sempre trato que nos primeiros anos aprendan máis repertorio tradicional que de autor) non está deseñada pedagóxicamente.

     Así que decidín escribir unha serie de pezas progresivas. Como tiña que ser a primeira? A resposta era sinxela: traballando só coa man esquerda. Deste xeito teríamos xa tres notas que darían unha impresión de tonalidade: fa, sol e la. Por sorte, a cuarta nota de fa maior é sib, que é moito máis doado na gaita galega que si natural, xa que consigue ?agarrar? o punteiro sen precisar outro apoio.
Catro notas? faltábame unha sensible.

     Solucionábase coa única intervención da man esquerda: a nota mi.

     O reto pasaba por escribir unha peza con dúas partes, e sen excederme do ámbito desas cinco notas. Para facelo todavía máis difícil (para min) propúxenme que a peza non tivera saltos, que os intervalos foran conxuntos, e dicir, que todas as notas foran seguidas. E cando rematei, satisfeito polo resultado, alguén me dixo:

     - Non o lograches, si que hai un salto.
     - Onde??
     - No compás 16, xusto cando repites a primeira parte.

     Era certo, aínda así creo que é un mal menor.

     Esta é a primeira das vinte pezas sinxelas para gaita que fun compoñendo aos poucos, en función das miñas necesidades. Non ten data, xa que é unha colección que aínda hoxe non está rematada. Mentres tanto aquí vos deixo a que posiblemente sexa a peza máis doada escrita para gaita galega: o ?Sapoconchiño? (Tartaruguiña)


---


     Una de mis mayores preocupaciones como profesor a la hora de enseñar la primera pieza era que las notas graves de la gaita son las más difíciles. Y obviamente la música tradicional (siempre trato de que los alumnos, en los primeros años aprendan más repertorio tradicional que de autor) no está diseñada pedagógicamente.

     Así que decidí escribir una serie de piezas progresivas. Como debía ser la primera? La respuesta era sencilla: trabajando tan solo con la mano izquierda. De esta forma tendríamos ya tres notas que darían una impresión de tonalidad: fa, sol y la. Por suerte, la cuarta nota de fa mayor es sib, que es mucho más fácil en la gaita gallega que si natural, ya que consigue ?agarrar? el punteiro sin necesitar otro apoyo.

     Cuatro notas? me faltaba una sensible. Se solucionaba con la única intervención de la mano izquierda: la nota mi.

     El reto pasaba por escribir una pieza con dos partes, y sin excederme del ámbito de esas cinco notas. Para hacerlo todavía más difícil (para mi) me propuse que los intervalos fueran conjuntos, es decir, que todas las notas fueran seguidas. Cuando terminé, satisfecho por el resultado, alguien me dijo:

     - No lo lograste, hay un salto.
     - Donde??
     - En el compás 16, justo cuando repites la primera parte.

     Era cierto, y aún así considero que es un mal menor.

     Esta es la primera de las veinte piezas sencillas para gaita que fui componiendo poco a poco, en función de mis necesidades. No tiene fecha, ya que es una colección que aún hoy no está terminada. Mientras tanto aquí os dejo la que posiblemente sea la pieza más fácil escrita para gaita gallega: el ?Sapoconchiño? (Tortuguita)

---


     One of my biggest concerns as a bagpipe teacher for select the first theme to learn my students was that the bass notes of the bagpipes are the most difficult. And obviously traditional music (I always try that pupils learn in the early years more traditional repertory than author's music) is not designed pedagogically.

     So I decided to write a series of progressive pieces. As was to be the first? The answer was simple: working only with the left hand. Then, we would have three notes giving an impression of tonality: F, G and A. Luckily, the fourth note of F major is B-flat, which is much easier on the Galician bagpipe than B-Natural. This position achieves "grab" the chanter without needing support it with right hand.

     Four notes ... I was missing a leading tone note. It was solved with the only intervention of the left hand: E note.

     The challenge was write a piece with two parts, without overstep the scope of these five notes. To make it even more difficult (for me) I decided that the intervals were only seconds, ie, all notes should be adjacent. When I finished, pleased with the outcome, someone told me:

     - You have not succeeded, there is a jump.
     - Where ??
     - In measure 16, just when you repeat the first part.

     It was true, but I consider it a lesser evil.

     This is the first of the twenty simple pieces for bagpipe that I've composed slowly, depending on my needs. No date in sheet music, as it is a collection that is still not finished. Meanwhile here are what is possibly the easiest piece written for galician bagpipe: the "Sapoconchiño" (Small turtle)
---     Un de mes plus grandes préoccupations en tant que professeur de gaïta pour sélectionner le premier thème d'apprendre à mes étudiants, c'est que les notes de basse de la cornemuse sont les plus difficiles. Et la musique traditionnelle évidemment (j'essaie toujours que les élèves apprissent dans les premières années plus de répertoire traditionnel que la musique de l'auteur) n'est pas conçue pédagogiquement.

     J'ai donc décidé d'écrire une série de morceaux progressifs. Comme il fallait être le premier? La réponse était simple: travailler uniquement avec la main gauche. Donc, nous aurions trois notes qui donnent une impression de tonalité: Fa, Sol et La. Heureusement, la quatrième note de Fa majeur est Si bémol, qui est beaucoup plus facile sur la gaïta que la note Si (naturel). Cette position permet de "saisir" le tube chanter sans avoir besoin de lui supporter avec la main droite

     Quatre notes ... J'avais besoin finalement de la sensible de Fa Majeur. Je l'ai résolu avec la intervention d'un des doigts de la main droite: Mi.

     Le défi était écrire une pièce en deux parties, sans dépasser la portée de ces cinq notes. Pour le rendre encore plus difficile (pour moi), j'ai décidé d'utiliser seulement intervalles de seconde, c'est à dire, toutes les notes devraient être adjacents. Quand j'ai fini, satisfait du résultat, quelqu'un m'a dit:

     - Vous n'avez pas réussi, il ya un saut.
     - Où ??
     - Dans la mesure 16, juste au moment où vous répéter la première partie.

     C'était vrai, mais je considère ça comme un moindre mal.

     C'est la première des vingt pièces simples pour gaïta que j'ai composé lentement, en fonction de mes besoins. Aucune date dans la partition, car il est une collection qui n'est pas encore terminé. En attendant, voici ce qui est probablement la pièce la plus simple écrit pour cornemuse galicienne: le "Sapoconchiño" (Petite tortue)
---
Partitura / Sheet Music / Partition :

Sapoconchiño - PartituraDe momento non teño audio nin vídeo deste traballo

I don't have yet audio or vid of this work

Je n'ai pas par le moment audio ou vidéo de cette oeuvre


Categoría: 03. Pezas didácticas - Didactic works - Publicado o 07-10-2014 01:38
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0