CIG-Saúde O Barco
Telf: 988 339112


Perfil de Facebook de Cig-saúde O Barco.


BLOGS E WEBS DOUTRAS COMARCAS E ÁMBITOS DE CIG-SAÚDE


OUTRAS LIGAZÓNS INTERESANTES

cig-saude o barco
h.obarco@cig-saude.org
 DESTACADOS
 CATEGORÍAS
 FOTOS
 ANTERIORES
 ARQUIVO
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 PARA SABER MÁIS

CALENDARIO OPE SERGAS 2008/2009
Por fín nos chega o tan esperado cronograma, aquí o tedes:

CALENDARIO OPE SERGAS 2008/2009


1.- LICENCIADOS SANITARIOS:

Primeira quincena de maio

- Publicación notas definitivas fase de concurso da OPE de FEAS.

- Publicación resolución provisional concurso de traslados de FEAS

Segunda quincena de maio


-Convocatoria concurso de traslados de atención primaria.

Segunda quincena de xuño

- Publicación resolución definitiva concurso de traslados de FEAS
- Publicación notas definitivas da fase de concurso de Médicos de Familia.

- Elección de destino de FEAS.

Pendente decidir data de toma de posesión de ámbolos dous procesos, que será comunicada a vindeira semana.

2.- RESTO DE CATEGORÍAS:

Primeira quincena de maio

-Publicación notas provisionais exercicios de carácter práctico (informática) de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais.

- Publicación notas provisionais do segundo exercicio do grupo técnico e grupo de xestión da función administrativa.

Segunda quincena de maio

- Convocatoria concurso de traslados.
-Publicación notas definitivas exercicios de carácter práctico (informática) de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais.
- Publicación notas definitivas do segundo exercicio do grupo técnico e grupo de xestión da función administrativa.


Primeira quincena de xuño


- Realización dos exercicios de coñecemento de galego de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais, así como de coñecemento de galego e exercicio común da categoría de cociñeiros.

- Publicación puntuacións provisionais dos exercicios de coñecemento de galego de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais, así como de coñecemento de galego e exercicio común da categoría de cociñeiros.

Segunda quincena de xuño

- Realización do terceiro exercicio e do exercicio de coñecemento da lingua galega do grupo técnico e grupo de xestión da función administrativa.

- Publicación puntuacións definitivas dos exercicios de coñecemento de galego de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais, así como de coñecemento de galego e exercicio común da categoría de cociñeiros e apertura prazo de presentación de documentación da fase de concurso.

- Publicación notas provisionais do terceiro exercicio e do exercicio de coñecemento da lingua galega do grupo técnico e grupo de xestión da función administrativa.

Primeira quincena de xullo

- Publicación notas definitivas do terceiro exercicios e do exercicio de coñecemento da lingua galega do grupo técnico e grupo de xestión da función administrativa e apertura prazo de presentación de documentación da fase de concurso.
Comentarios (0) - Categoría: OPE SERGAS - Publicado o 30-04-2010 21:16
Queres comentar ou preguntar algo?
empezan as embestidas do PP contra os hospitais de O Barco, Verín e Monforte
O outro día avísaronnos @s nos@s compañeir@s de Monforte que a Xerencia do hospital de Monforte quería unificar as gardas dos servizos de radioloxia dos hospitais de Monforte, O Barco e Verín.

Tamén foron avisados o resto de sindicatos polo que se convou unha reunión urxente da comisión de centro para o luns 3 de maio.

Pero vamos informar da proposta que lle fixeron ó persoal de radioloxía por parte das Xerencias dos 3 centros.

En primeiro lugar tanteouse ó persoal de unificar as gardas dos 3 hospitais nun deles e deste xeito reconvertir as gardas que eran localizadas en presenza física, que irían rotando entre os radiólogos dos 3 hospitais.

As probas de TAC realizaríanas os técnicos e serían enviadas via telemática ó centro onde estivera o radiólogo de garda.

A urxencia da ecografia terían que ser valoradas pol@ facultativ@ que a solicita se pode esperar ou non ó dia seguinte, de ser extremadamente urxente, derivaríase ó centro de referencia, (en O Barco e Verín a Ourense e no caso de Monforte ó de Lugo).
Contemplan como opción, que as ecografias urxentes as realice o persoal facultativo de urxencias, ou incluso que fosen os TEL "posto que nalgúns hospitais son eles quenes realizan estas probas".

NON ESTAMOS BROMEANDO, todo isto díxoselle @s radiólog@s.

E para rematar e deixar ben clara a súa actitude foron ameazad@s con que de non querer adscribirse a este "novo modelo de gardas", estas serían privatizadas.

Non vamos dicir nada de como repercutiría isto, de poñerse en marcha este modelo de gardas, no persoal implicado e resto de persoal, nin da porta que se abriría de extendelo a outros colectivos e servizos, posto que resulta obvio.

No que sí queremos facer fincapé, é como repercutiría n@s usuar@s, este modelo que non busca outra cousa que o aforro en primeiro lugar, para rematar nunha privatización do servizo que sairá moito mais cara que o sistema actual.
Porque de entrada unha persoa que necesite unha ecografia urxente será remitida (no caso de O Barco) a 120 km para facela, con todos os problemas que isto supón.

Moitas das probas realizadas ademais, habería que repetilas ó dia seguinte.
Estas, sumadas ás que queden do dia anterior para a xornada ordinaria, incrementará en moito as listas de espera deste servizo.

Ademais en determinados casos utilizarase unha proba mais agresiva como é o TAC cando podería valer perfectamente unha ecografía.

Todos estes argumentos e moitos máis foron dados pol@s radiólog@s ás xerencias, e a resposta dalgunha delas foi: "Isto ten que estar FUNCIONANDO antes do verán se o tomades ben e senon xa temos 2 empresas interesadas na externalización do servizo".

A noticia xa foi recollida en diversos medios de comunicación:
el pais
la región
la voz de galicia

En fín, como podedes ver esta consellería non se anda con medias tintas á hora de implantar o seu modelo privatizador e non regatea en presiois nin ameazas.
Como dixemos antes, o luns dende a comisión de centro decidiremos as medidas que consideremos oportunas, porque ademais nun tema que afecta claramente as condiciois laborais do persoal non fumos informados como marca claramente a normativa vixente.
Comentarios (0) - Categoría: privatización da sanidade - Publicado o 30-04-2010 13:09
Queres comentar ou preguntar algo?
O Ministerio de Sanidade non acepta a Cualificación Profesional de Nivel 2 e Familia Sanitaria para Celadores
Logo de 2 anos esperando a resolución do CONTRASTE EXTERNO da Cualificación Profesional dos Celadores o Consello Xeral de Formación Profesional do INCUAL, infórmanos á CIG Saúde que o Ministerio de Sanidade non acepta a Cualificación Profesional de Nivel 2 e Familia Sanitaria, e que debido a esto se retira dita Cualificación Profesional.

A modo de aclaración:

O proceso de CUALIFICACIÓN PROFESIONAL de calquera cualificación pasa por 5 etapas:

Etapa A: preparación de datos e conformación do grupo de traballo.

Etapa B: deseño das unidades de competencia que constituen a cualificación profesional.

Etapa C: definición dos módulos formativos que constituen a formación asociada á cualificación profesional.

Etapa D: contraste externo da competencia da cualificación e a formación asociada a través do Consello xeral de Formación Profesional e doutras organizacions vinculadas á cualificación, para realizar observacions e, polo tanto, contribuir á mellora da calidade das culificacions.

Etapa E: aprobación das cualificacions. Sometense ao Consello Xeral de Formación Profesional, así como ao Consello Escolar do Estado. O proxecto de Real Decreto polo que se establecen esas cualifiacións consultase cós departamentos ministeriais, para a sua aprobación final polo Goberno.

A dos CELADORES estaba na ETAPA D, contraste externo, que na xuntanza que houbo en Madrid o pasado 12 de abril o CGFP ( Consello Xeral de Formación Profesional ) tiña que aprobar dita cualificación, por por mor de que diversas organizacións sindicais, entre outras, alegaron non estar dacordo no NIVEL, nin na FAMILIA DE ENCADRE, polo tanto e logo de facer as consultas pertinentes co MINISTERIO DE SANIDADE:

a cualificación profesional dos CELADORES retírase, xa que o Ministerio non acepta que dita cualificación sexa de Nivel 2 e estea na familia sanitaria


Polo tanto a día de hoxe non hai ningunha proposta de cualificación profesional para os celadores.

CIG-Saúde ten que decidir os pasos a dar a continuación, para o que convoca unha xuntanza de CELADORES do sindicato para o vindeiro día 5 de maio.
Comentarios (0) - Categoría: sindical - Publicado o 30-04-2010 11:22
Queres comentar ou preguntar algo?
Decreto Técnicos Documentación Sanitaria
Parece que por fin se vai publicar o Decreto de creación da categoría de Técnicos en Documentación Sanitaria. Sairá próximamente no DOG. Podedes descargar de aqui o texto do mesmo.
Comentarios (0) - Categoría: espazo técnico - Publicado o 30-04-2010 10:43
Queres comentar ou preguntar algo?
Escrito á Conselleira sobre a OPE
Este escrito sobre a OPE ven de ser remitido á Conselleira:Sra. Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade
San Lázaro. Santiago de Compostela.
Ante os constantes comentarios e indicios sobre unha posíbel filtración no proceso selectivo de OPE convocado en DOG nº 40, de 26 de febreiro de 2009, en varias categorías, indicios que tamén desde CIG-Saúde foron postos en coñecemento da Dirección de Recursos Humanos do SERGAS no que se refire a persoal deste departamento, sen que se puxese en marcha proceso de investigación ningún, e sen que se clarificase, xa que logo, se existiron ou non filtracións das preguntas dos exercicios de PSX, Auxilar Administrativo e D.U.E. entre outras, dirixímonos a vostede para solicitarlle, esixirlle, que proceda á apertura dunha investigación que aclare dunha vez se houbo ou non tais fallos no proceso de custodia de exames, e de ser certo sexan apartadas do proceso selectivo as persoas beneficiadas, e tamén se proceda a tomar as medidas oportunas con aquelas persoas que facilitaron tais filtracións.

Do mesmo xeito, consideramos ineludíbel a apertura dun grupo de traballo que comece a elaborar os criterios necesarios para garantir a transparencia e o respecto polos principios de igualdade, mérito e capacidade nos procesos vindeiros. Para iso, desde CIG-Saúde propoñemos desde xa a asunción das seguintes premisas, a ser desenvolvidas no grupo de traballo que estamos a solicitar:

1. Composición acaída dos tribunais, con membros de, como mínimo, a titulación requirida para o acceso á categoría que se avalía, e coa capacidade e formación necesarias para a correcta redacción das preguntas, de ser o caso. Asemade, os/as membros dos tribunais deberán ser formadas/os en canto ás bases do proceso, (convocatoria, baremos, etc...) e toda a lexislación aplicable. Elaborarase ademais como apoio unha guía de procedemento sobre as bases correspondentes.
2. Imposibilidade de que todos/as os/as membros dos tribunais coñezan o contido completo dos exercicios, senón unicamente as preguntas propias.
3. Elaboración dunha ampla bolsa de preguntas suficientemente contrastadas e adaptadas ao temario de cada categoría, da que se extraían aleatoriamente e en datas inmediatamente anteriores ao exercicio o número necesario para o mesmo.
4. Publicación, ben dunha bibliografía referida, ben dun temario específico (elaborado por comisións redactoras onde figuraran profesionais de recoñecido prestixio, profesores/as universitarios/as, membros de sociedades científicas, etc...) a fin de que serviran como referencia tanto para elaborar as preguntas os tribunais como para o estudo, no caso dos/as aspirantes.
5. Elaboración duns criterios mínimos de organización do acto único de realización de exercicios, onde se contemplen as diversas casuísticas que se poden dar, para evitar a improvisación e a desorganización no momento de celebración dos mesmos.

Agardando que Vde. teña en consideración a nosa petición de investigación exhaustiva e rigorosa, con aplicación das medidas necesarias, e de convocatoria dun grupo de traballo preparatorio do próximo proceso selectivo, para evitar no sucesivo que se repitan situacións como a actual, quedamos á súa disposición e saudámola atentamente:

Compostela, 30 de abril de 2010

Asdo:

Mª Xosé Abuín Alvarez
Secretaria Nacional

Susana Méndez Rodríguez
Responsabél de Emprego Público.Na mesma liña que este podedes descargar aqui un escrito dirixido á afiliación no que se pón a disposición da mesma a asesoría xurídica para aquelo que precisaren a este respecto.
Comentarios (0) - Categoría: OPE SERGAS - Publicado o 30-04-2010 10:40
Queres comentar ou preguntar algo?
Esta noite, a escola de gaitas da Rúa no Alalá
Este é o estracto da web da TVG na que anuncian para esta noite o Alalá sobre Abertal, a banda de gaitas da Rúa. Poderedes velo a partir das 22:55 hs na TVG.

Hoxe, xoves, día 29/04/2010 O protagonista do conto do Alalá desta noite é Manuel Durán, que naceu preto da Rúa e cando era neno encantáballe a música dos grupos de gaitas, aínda que daquela, na Rúa, a música tradicional estaba a perderse. Desde alí emigrou a Barcelona, onde escoitando a "Fuxan os Ventos" ou a "Voces Ceibes" volveuse namorar sen remedio da música galega. Cando volveu á Rúa no ano 89, ao comprobar que non quedaban gaiteiros, dirixiuse ao concello para dicir que quería facer unha escola de gaitas, un lugar onde os nenos puidesen aprender e onde se recuperase a tradición musical.

Manuel non era mestre de música, era fontaneiro, pero aínda así fixo realidade aquel soño. Desde aquela pasaron mais de 20 anos, e Manuel Durán segue a traballar con novas xeracións de rapaces da Rúa, facendo "canteira"; aquela escola que empezou con nove rapaces ten agora arredor de cen alumnos. Neste tempo, actuaron por toda Galicia, España e Europa; gravaron dous discos e convertéronse nun referente para a música tradicional, iso si, sempre sen perder de vista as raíces, facendo música galega sen adulterar. Este é o espírito desta escola, o espírito de Abertal, o que lles aprendeu Manuel Durán.
Comentarios (0) - Categoría: lingua e cultura - Publicado o 29-04-2010 20:40
Queres comentar ou preguntar algo?
Asemblea sobre a proposta de Novo Pacto de Contratacións
Unha vez vista a proposta para o novo Pacto de Contratacións que publicamos onte, desde CIG Saúde O Barco queremos convocar unha Asemblea aberta a todo o persoal na que se formulen aquelas dúbidas, suxestións ou alegacións que xurdan a raiz da mesma.


Deste xeito, convócaseASEMBLEA SOBRE O NOVO PACTO DE CONTRATACIÓNS


Día: martes, 4 de maio.
Hora: 14 hs.
Lugar: Salón de Actos HCV
Comentarios (0) - Categoría: contratacion - Publicado o 29-04-2010 12:55
Queres comentar ou preguntar algo?
proposta sergas pacto de contratación
Deixamos a proposta do sergas sobre o novo pacto de contrataciois, aínda non falamos co persoal que participou na reunión para aclarar varias cousas, en canto teñamos toda a información a publicaremos neste mesmo post, de momento deixámosvos a proposta, posto que sabemos estades pendente dela, en canto nolo permita o traballo (hoxe estamos saturados) intentaremos contactar coa a xente que participou na reunión para ver que pasa coas posibles convocatorias de listas e outros aspectos do pacto que non nos quedan claros.

1º borrador sergas pacto de contratación

__________________________________________________________________


Despois de poñernos en contacto coa a xente que participou na reunión comunícanos os seguinte:

INFORMACIÓN DA REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN PACTO DE VINCULACIÓNS TEMPORAIS CELEBRADA O DÍA 27 DE ABRIL.

Nesta reunión o SERGAS fíxo entrega do documento que se xunta. Temos que facer as alegacións correspondente, a próxima reunión será na segunda quincena de maio, é por iso que o grupo de traballo de contrataciois de CIG-Saúde reunirase o próximo dia 6 de maio para analizar o documento presentado polo SERGAS e posicionarse cara a reunión co SERGAS na segunda quincena de maio.

Entre outras cousas CIG-Saúde planteou incluir no ámbito de aplicación todas as categorías de saúde Pública. Estas listaxes están se renovar desde o ano 2002. O SERGAS tiña o compromiso de incluílas no novo pacto.

Incluír no pacto a selección temporal dos facultativos hospitalarios, isto xa estaba acordado no plano de estabilidade do 2006.

Substituír comisións periféricas por comisións de área. A Admón di que recollen o das comisións periféricas en espera da nova estrutura da área. Como CIG-SAÚDE comentamos que nós non vinculabamos as comisión de seguimento de área a futura estrutura, se non que, baseándonos no Decreto de estrutura do SERGAS pode ser competencia do Director de RRHH da área a selección temporal e polo tanto o seu seguimento.

Reiteramos a nosa solicitude de listaxes de ámbito hospitalario para CEE, Barbanza e Verín.

Na próxima reunión que convoque o SERGAS, ademais de ver as alegacións a este texto falaremos de:

a.-Listaxes de curta duración: o Sergas adiantou que a súa intención era convocar unha única listaxe de primaria especializada , pero que non tería puntuación adicional. A Admón di que a compensación por estar nesta listaxe xa se produce pólo nº de días que traballan.
b.- Xestión de chamamentos.
c.- Suspensión e penalizacións.
d.-Baremos e compatibilidade das listaxes.

Con respecto á convocatoria de novas listas o SERGAS mantén a súa proposta de convocar co novo pacto as categorias que levan mais tempo en vigor (celadores, tecnicos, psx, aux administrativos, pinches etc; non habria convocatoria ata a seguinte OPE das que levan menos tempo en vigor, TCAE, DUE, cociñeiras, etc). Polo tanto dende CIG-Saúde temos que tomar posicionamento sobre este tema.
Aquí en O Barco convocaremos unha asemblea de persoal para o martes 4 de maio para levar as propostas o grupo de traballo de CIG-Saúde, imaxinamos que no resto das áreas faranse asembleas ben de afiliad@s ou ben de todo o persoal para posicionarse tamén sobre a proposta.

OUTRAS INFORMACIÓN DE INTERES.

A Admón non informa que a partires do día 29 de abril vaise producir un cambio no aplicativo para corrixir o seguinte:

a.- Trienios interinos. Van a corrixir o programa informático para que automaticamente recolla o vencemento dos próximos trienios de interinos. Até o de agora o persoal eventual tiña que facer unha nova solicitude cando cumpría un novo trienio; agora o recoñecemento será automático como para o persoal fixo.

b.- Modificación da nómina en situación de IT.
A partires do mes de maio a inspección ea intervención obriga ao SERGAS a modificar as nómina s das/os traballadoras/es en situación de I.T.
Como sabedes na Admón temos recoñecido o complemento en situación de I.T , a empresa paga a diferenza entre o que marca a Seguridade Social (60 ou75% ) até completar o 100% das retribucións básicas. Até o de agora o SERGAS na nómina non diferenciaba o que te corresponde por IT, segundo os días de baixa, e o complemento que ela paga .
Desde o mes de maio virá diferenciado en dúas nóminas:
Unha nómina na que corresponde a retribucións en función da I.T
Unha segunda nómina co completo que paga o SERGAS para completar o 100% das retribucións.
Comentarios (0) - Categoría: a vosa opinión - Publicado o 28-04-2010 12:18
Queres comentar ou preguntar algo?
baremación provisional fase concurso medicos de familia
Resolución do 20 de abril de 2010, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o acordos do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico de familia de atención primaria do persoal estatuario do Servizo Galego de Saúde, relativo á baremación provisional da fase de concurso

O número 5 da base sexta B) das diversas resolucións da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde do 11 de decembro de 2008 (DOG nº 247, do 22 de decembro) polas que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, dispón que, realizada polo tribunal a baremación correspondente da fase de concurso, se publicará no Diario Oficial de Galicia con indicación da puntuación obtida por epígrafes, así como a valoración total da fase de concurso, para os efectos de que os aspirantes que o consideren oportuno poidan presentar reclamación ante o propio tribunal, por tanto, este centro directivo


RESOLVE:

Primeiro.-Publicar as puntuacións obtidas polos aspirantes da categoría de médico de familia de atención primaria do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, do proceso selectivo convocado pola resolución da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde do 11 de decembro de 2008 (DOG nº 247, do 22 de decembro), nos taboleiros de anuncios dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na súa páxina web www.sergas.es. relativas á baremación provisional da fase de concurso nas distintas epígrafes e a valoración total, indicando ademais, se é o caso, a relación de aspirantes excluídos da fase de concurso por non teren presentado a documentación requirida ou por non cumprir os requisitos da convocatoria.

Segundo.-Abrir o prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para que os interesados poidan presentar, de ser o caso, reclamación contra a puntuación outorgada nesta baremación, dirixida expresamente á Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2010.

Esperanza Fernández Lago
Directora de Recursos Humanos do Servizo
Galego de Saúde

fonte DOG

listado enviado polo sergas ós sindicatos
Comentarios (0) - Categoría: OPE SERGAS - Publicado o 28-04-2010 10:09
Queres comentar ou preguntar algo?
taxas listas enfermeira 061
Ante as dubidas xurdidas polo pagamento de taxas nas listas de enfermaria do 061 fixemos unha consulta e esta de abaixo é a resposta, aclarar tamén que o anotarse nestas listas especiais significa renunciar as especiais nas que se estivera anotad@.

A convocatoria do 061 contempla que: ?estarán exentos do aboamento das respectivas taxas aquelas persoas aspirantes que acrediten o aboamento das taxas de inscrición correspondentes á convocatoria ordinaria de enfermaría vehiculada pola resolución citada no parágrafo precedente?
Dita convocatoria é a do 17 de abril de 2009 pola que se formalizaba a incorporación de novos méritos polas persoas aspirantes entre outras na categoría de DUE, polo tanto estarán exentos as seguintes persoas:

? Quen pagou taxas na convocatoria ordinaria.
? Quen acredite unha discapacidade igual ou superior ao 33%
? Familias numerosas clasificadas na categoría especial, os de categoría xeral terán bonificación do 50%.
Comentarios (0) - Categoría: contratacion - Publicado o 27-04-2010 14:01
Queres comentar ou preguntar algo?
Miles de persoas maniféstanse en Compostela contra a privatización dos servizos públicos
noticia extraida de vieiros

Miles de persoas maniféstanse en Compostela contra a privatización dos servizos públicos


A actriz Isabel Risco foi a encarga de ler o manifesto conxunto ao remate da mobilización
Baixo o lema ?En defensa dos servizos públicos?, miles de persoas percorreron o domingo 25 de abril as rúas de Compostela en contra das políticas de ?privatización e mercantilización de todo o que é público?. Convocada por CIG, BNG, IU, SLG, FRUGA, Plataforma en Defensa dos Servizos Sociais Públicos, AS-PG e Nova Escola Galega, a marcha saíu da alameda arredor das doce e media e rematou na Praza da Quintana, onde a actriz Isabel Risco deu lectura ao manifesto conxunto no que denunciou a diminución da calidade das prestacións públicas, a precarización e o recorte do emprego implícitos a toda privatización.


MANIFESTO

En defensa dos servizos públicos


As políticas económicas e sociais deseñadas e aplicadas polo sistema económico neoliberal, como é sabido, procuran a privatización e mercantilización de todo o que é público e aproveitan a actual crise económica para acelerar o desmantelamento ou privatizar, aínda máis, os servizos públicos.

O goberno do Partido Popular está aplicando políticas o máis ultraliberais posíbeis, reducindo o gasto público na educación, na sanidade e nos servizos sociais, e desviando cantidades inmensas de diñeiro público para o negocio privado, mediante o incremento dos concertos ou a privatización de diferentes servizos.

Resulta inaceptábel a abusiva privatización da xestión de diferentes servizos que os concellos están levando a cabo. Son cada vez máis os servizos que se privatizan ou se xestionan a través de concesións, de cesións ilegais de traballadores ou a través de asistencias técnicas.

A deriva neoliberal de adelgazamento da propia administración é constante e permanente. Así un ano máis, o goberno central do PSOE, mediante a Lei de orzamentos do estado, restrinxe a oferta pública de emprego en moitas áreas da administración e impide, así, cubrir diferentes servizos mediante a xestión directa. Isto implica reducir o emprego e empeorar servizos prestados, xa que ese traballo será realizado mediante empresas privadas subcontratadas ou asistencias técnicas que procurarán abaratar custes para obter o maior beneficio posíbel en detrimento do servizo e precarizando as condicións laborais.

A aposta pola privatización e mercantilización de todo tipo de servizos públicos implica diminuír a calidade do servizo ou prestación e precarizar e reducir o emprego. A empresa privada pretende o máximo beneficio co mínimo custe, a conta do rebaixe da calidade do servizo da redución do persoal, de baixos salarios, contratos temporais e precariedade laboral dos seus traballadores e traballadoras. Non hai mellor proposta para defender o público fronte ao privado que ampliar a xestión directa dos servizos e non recorrer a órganos ou empresas con menos garantías para prestar o servizo e con traballadores/as que teñen os seus dereitos laborais reducidos.

Non hai sociedade do Benestar nin xustiza social sen uns servizos públicos universais de calidade, xa que significan unha garantía para reducir as desigualdades sociais e reforzar a cohesión social. A súa calidade e eficiencia soamente é posíbel mediante a xestión pública, xa que esta busca exclusivamente o ben público e social. O público é garantía de calidade, o privado é negocio e beneficio.

Resulta inxustificábel que, neste momento de crise motivada pola aplicación de políticas neoliberais, se liquiden servizos, se despidan traballadores e traballadoras e se deixe de atender sectores sociais máis desfavorecidos que sofren de xeito máis duro as consecuencias desta situación. Por iso, rexeitamos o desmantelamento das oficinas I+B co despedimento de 61 traballadoras/es, a privatización dos centros de día e a pretensión de eliminar o carácter público do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, como instrumento de xestión interadministrativa entre a Xunta e os entes locais para o desenvolvemento de servizos sociais comunitarios específicos comarcais acaídos ao País, asi como a entrega total á empresa privada de SOGASERSO, destinada a xestionar as Residencias de maiores.

A aposta do Partido Popular pola mercantilización do ensino, lévaos a privilexiar modelos educativos retrógrados mediante concertos educativos que segregan o alumnado por razón de xénero. A Xunta destina 259 millóns de euros, o 11% dos orzamentos de Educación, ao ensino privado, mentres o ensino público continúa con carencia de profesorado e de recursos suficientes para facer fronte ao fracaso escolar e non garante a demanda de prazas escolares de 0 a 3 anos. Esta xenerosidade do PP coa patronal do ensino concertado contrasta coa redución do orzamento da Consellaría de Educación, coa supresión da gratuidade dos libros de texto, coa negativa a reducir o número de alumnado por aula, a universalizar o servizo de comedores escolares e á gratuidade das actividades extraescolares.

A redución dos orzamentos dedicados á sanidade pública para o ano 2010 constatan a continua aposta polo financiamento da sanidade privada coa introdución do modelo de financiamento privado de obra pública para a construción do hospital de Pontevedra e Vigo que veñen a completar a privatización de numerosos servizos que hoxe xa están externizados. As listas de espera fanse insufríbeis e intolerábeis, os servizos sanitarios teñen múltiples deficiencia e carencias, mais isto non lle impide á Xunta amortizar prazas e perpetuar a precariedade laboral. A aposta pola sanidade pública comporta impedir que a saúde se converta nun negocio, ter control público, garantía e calidade.

Un capítulo á parte é a privatización e eliminación dos servizos ás explotacións agrícolas e gandeiras. As oficinas de asesoramento e de apoio ás explotacións comarcais sufriron dende hai anos recortes de persoal e de medios, perdendo o seu carácter de dinamizadoras para quedarlles encomendada só unha parte dos trámites burocráticos.

Mención a parte merece o desmantelamento da empresa pública SEAGA, privatizando a xestión agroforestal e encomendando a empresas privadas a extinción de incendios forestais, atención veterinaria, atención telefónica ao agro, etc, que comportaron o despedimento de máis de 2000 traballadores/as. Así mesmo persiste unha total incerteza na extinción de incendios de cara ao verán onde traballan arredor de 2000 persoas. Así mesmo ficaron paralisados os proxectos UXFOR e o BANTEGAL actúa co mínimo persoal.

A xestión privada tamén se apoderou dos parques comarcais de bombeiros. Desde as administracións non se rescata ningunha privatización e continúase coa vontade de que todos os que abran de novo sexan de xestión privada.

PERANTE ESTA GRAVE SITUACIÓN

ESIXIMOS:

A mellora, reforzo e ampliación dos servizos públicos, creando emprego e transformando o temporal en estábel. Ampliación da propia administración pública como proposta de defensa do público fronte ao privado.

A revogación progresiva dos concertos estabelecidos coas empresas privadas, nomeadamente no ensino e na sanidade, e absorción e prestación destes servizos directamente pola administración correspondente.

A supresión de todas as fundacións constituídas para xestionar empresas, institucións ou órganos públicos, integrándoas na administración correspondente. Absorción paulatina dos servizos privatizados das diferentes administracións e supresión das asistencias técnicas.

A eliminación da restrición da oferta de emprego imposta polo estado na Lei de Orzamentos. As Administracións galegas (autonómica e local) terán plenas competencias para, previa negociación coas OOSS, crear e ofertar o emprego necesario. A defensa inequívoca do ensino público, dotándoo de maiores orzamentos e suprimindo os concertos educativos.

O mantemento e extensión das Galescolas como modelo educativo público galego para a educación infantil de 0 a 3 anos. A Administración ofertará prazas suficientes de 0 a 3 anos, na rede pública.

A ordenación e o incremento da oferta de ciclos formativos no ensino público, satisfacendo a demanda existente para facilitar o emprego e o desenvolvemento daqueles sectores estratéxicos do tecido industrial e produtivo galego. Eliminar os concertos educativos na formación profesional

A dotación de profesorado suficiente nos centros públicos para satisfacer as necesidades educativas dos centros, reducir a ratios, atender a diversidade, prever e actuar contra o fracaso e o abandono escolar e acadar a máxima calidade posible.

Dotación, en todos os centros públicos, de administrativos e de coidadores, educadores sociais e outros profesionais nos que sexan necesarios.

Acceso en todo o territorio a un ensino público de calidade, paralización da supresión de servizos e recuperación dos mesmos, nomeadamente no medio rural (escolas unitarias, unidades educativas, ciclos formativos...)

O fornecemento de servizos complementarios necesarios, nomeadamente de comedores escolares, a todos os centros educativos públicos. Garantiráselle a gratuidade a todo aquel alumnado con escasos recursos. Así mesmo, a Administración facilitará a gratuidade e universalidade das actividades extraescolares nos centros públicos. Restabelecemento da gratuidade dos libros de texto a todo o alumnado do ensino infantil e obrigatorio.

A dotación orzamentaria que permita acadar un sistema sanitario público de calidade, garantindo á poboación os principios básicos de universalidade, gratuidade e equidade no acceso ao sistema. Os orzamentos do ano 2010 para sanidade implican o seguinte: en Atención primaria un 4,2% menos, en Persoal un 3,5% menos e en Equipamentos un 2,5% menos. Con esta anemia orzamentaria só se pode esperar un empeoramento da Sanidade pública

Unha defensa activa do sistema sanitario público. Rexeitamos a actual política de concertos coa sanidade privada, que ten como máxima pretensión crear unha confusión entre a sanidade pública e privada: incumprimento da Lei de incompatibilidades e do traballo en réxime de exclusiva. Exiximos o cumprimento do Plan de Mellora de Atención Primaria e o Plan de Saúde Mental.

O rexeitamento de calquera intención de introducir no sistema sanitario público os modelos de iniciativa de financiamento privado (que implican segundo a OMS unha redución de camas do 30% e unha redución do persoal sanitario, médicos e enfermeiras do 38%, datos xa contrastados) onde estes modelos xa están funcionando. Exiximos que o plan directorio de infraestruturas sanitarias se financie integramente con fondos públicos, tanto na construción como na xestión destes: hospitais de Vigo e Pontevedra, posta en funcionamento do hospital de Lugo, construcións dos centros de saúde e as obras de adaptación nos distintos hospitais.

A igualdade territorial dos recursos sanitarios e a paralización do proceso de supresión de areas sanitarias consolidadas (Barco, Monforete, A Mariña, Ferrol...) Implantación das medidas que permitan corrixir os problemas de acceso á atención sanitaria, en particular ás listaxes de espera para diagnóstico e tratamento cirúrxico, que é o problema máis grave da sanidade pública e un indicador claro do deficiente funcionamento do sistema.

Un servizo público de servizos sociais que atenda e cubra as necesidades de poboación galega, asentados na prevención, na atención integral a persoas e enmarcados nun sistema público galego de servizos sociais. Sistema público galego que cubra as necesidades do conxunto da poboacións galega.

? Desenvolvemento da Lei 13/2008 do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia en vigor dende o 18 de marzo de 2009 na que se define aos servizos sociais como un sistema público de servizos, constituíndose no 4º piar do benestar xunto coa educación, a sanidade e a seguridade social; recoñece o dereito aos servizos sociais como un dereito subxectivo das persoas, do conxunto da poboación, obriga a incluír nos orzamentos anuais da Xunta e das entidades locais as partidas necesarias para o financiamento do sistema galego de servizos sociais.

? A consolidación dun sistema público galego de servizos sociais que garanta os equipamentos precisos para acadar uns servizos que cubran as necesidades sociais do conxunto da poboación galega -servizos aos que temos dereito, vivamos onde vivamos- co obxectivo de favorecer a cohesión social do país, reforzando os vencellos sociais e combatendo os procesos de desestruturación territorial e social, abordando, tanto as situacións de falla de autonomía persoal, como as de pobreza e exclusión social ou nas que existan menores en conflito ou desamparo.

? A consolidación dos servizos sociais comunitarios dirixidos ao conxunto da poboación dun territorio determinado que teñen un carácter predominantemente local, baseado no desenvolvemento de accións preventivas, de atención integral a persoas e familias e de incorporación social e laboral, enmarcados no sistema público galego de servizos sociais estruturado en rede e coordinado cos outros servizos para o benestar: de saúde, educación, emprego, vivenda, migracións, etc. Un servizo de correos público galego, xa que o servizo de correos é algo necesario para impedir que o mundo rural se sinta discriminado e se poida revitalizar

O rescate e ampliación da xestión pública en servizos que foron ou están sendo privatizados nas administracións locais como a limpeza, abastecemento de auga e depuración, parques e xardíns, escolas infantís, servizos socioculturais e administrativos, servizos provinciais de emerxencia, parque comarcais de bombeiros.

O restabelecemento da xestión pública dos servizos que prestaba SEAGA e SOGASERSO.

A revitalización e dotación de persoal e medios ás Oficinas Agrarias Comarcais para que volvan prestar todo tipo de servizos de asesoramento, incluído o aconsellamento, e tramitación ás explotacións, rescatando todos os servizos que xa foron privatizados

O rexeitamento total ás recentes decisións de eliminar servizos e postos de traballo nas entidades públicas e ao traspaso de tarefas tan importantes como os traballos de prevención de incendios a empresas privadas sen ningún tipo de control.

A xestión directa da administración en todo o relacionado coa á sanidade animal e vexetal, que só se realizarán con garantías se non están sometidas a intereses privados e particulares e se asumen dende a Administración Pública.

Artellamento duns servizos de transporte público no medio rural acorde coas necesidades existentes, mantendo e mellorando o que xa existe, recuperando liñas, e ampliando horarios, tanto de autobuses como de tren.

Convocan

CIG, BNG, IU, SLG, FRUGA, Plataforma en Defensa dos Servizos Sociais Públicos, AS-PG e Nova Escola Galega.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2010
Comentarios (0) - Categoría: a vosa opinión - Publicado o 26-04-2010 11:41
Queres comentar ou preguntar algo?
convocatoria de listas de enfermaria para o 061
Publícase hoxe no DOG a Resolución do 24 de marzo de 2010, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se formaliza a convocatoria para a selección de aspirantes a vinculacións temporais, na categoría de persoal de enfermaría (DUE) no ámbito da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
Comentarios (0) - Categoría: contratacion - Publicado o 26-04-2010 11:18
Queres comentar ou preguntar algo?
non esquezades: mañá manifestación en Compostela
En defensa dos Servizos Públicos

MANIFESTACIÓN

Domingo, 25 de abril de 2010


12 horas, Alameda de Santiago de Compostela


Diante da política privatizadora do PP no goberno da Xunta e da política de recortes no gasto público do goberno central, é preciso saír á rúa e esixir con voz firme:

* Un sistema sanitario público de calidade, garantindo á poboación os principios básicos de universalidade, gratuidade e equidade no acceso ao sistema.
* Un ensino público de calidade, dotándoo de maiores orzamentos e suprimindo os concertos educativos.
* O reforzo e ampliación dos servizos públicos, creando emprego e transformando o temporal e estábel. Ampliación da propia administración pública como proposta de defensa do público fronte ao privando.
* A consolidación dun sistema público galego de servizos sociais que garanta os equipamentos precisos para acadar uns servizos que cubran as necesidades sociais do conxunto da poboación galega, -viva onde viva esta-, co obxectivo de favorecer a cohesión social do país, reforzando vencellos sociais e combatendo os procesos de desestruturación territorial e social, abordando, tanto as situacións de falla de autonomía persoal, como a pobreza e exclusión social ou nas que existan menores en conflito ou desamparo.
* O rescate e ampliación da xestión pública en servizos que foron e están sendo privatizados na administración local como a limpeza, abastecemento de auga e depuración, parques e xardíns, escolas infantís, servizos socioculturais e administrativos, servizos provinciais de emerxencia, parques comarcais de bombeiros, ...
* Un servizo de correos público galego, xa que o servizo de correos é algo necesario para impedir que o mundo rural se sinta discriminado e se poda revitalizar.
* O restabelecemento da xestión pública dos servizos que prestaban SEAGA e SOGASERSO.
* A revitalización e dotación de persoal e medios ás Oficinas Agrarias Comarcais para que volvan prestar todo tipo e servizos de asesoramento, incluído o aconsellamento, e tramitación ás explotacións, rescatando todos os servizos que xa foron privatizados.
* A xestión directa da administración en todo o relacionado coa sanidade animal e vexetal, que só se realizará con garantías se non están sometidas a intereses privados e particulares e se é asumida desde a Administración Pública.
* Artellamento duns servizos de transporte público no medio rural acorde coas necesidades existentes, mantendo e mellorando o que xa existe, recuperando liñas, e ampliando horarios, tanto de autobuses como de tren.


NON Á PRIVATIZACIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS


Comentarios (0) - Categoría: privatización da sanidade - Publicado o 24-04-2010 12:58
Queres comentar ou preguntar algo?
longa vida!
Enlazando este vídeo que vedes abaixo queremos facer un par de homenaxes.

Unha, a todas as persoas que perderon a súa vida por mor das súas ideas, asasinadas, perseguidas ou marxinadas por pensar diferente, por loitar contra o franquismo, por defender a orde social elixida polo pobo e roubada por un "movemento" fascista e asasino. Parece ser que non chegou con seren perseguidas, asasinadas e tiradas nas gavias coma animais naquel momento. Agora volven ser perseguidas, porque parece que hai xente que non quere que se recuperen os seus corpos e que as súas familias poidan facer que descansen dunha vez en paz. Parece que hai xente que non quere ter memoria (ou que non quere que a teñamos @s demais).

A outra homenaxe, máis actual, é para unha persoa (el xa sabe quen é) que nos está botando un cable cun proxecto no que andamos, que botará a andar próximamente...

Comentarios (0) - Categoría: tamen nos interesa - Publicado o 23-04-2010 14:38
Queres comentar ou preguntar algo?
Máis de 2000 persoas rexeitan o peche do hospital da Cruz Vermella de Vigo
nova extraida de A Nosa Terra:

Máis 2.000 persoas protestaron onte en contra do peche do hospital da Cruz Vermella de Vigo, o único centro sociosanitario da cidade e que conta con 70 camas.

Na mobilización, convocada polo comité de empresa, estiveron presentes membros do Goberno local como os concelleiros socialistas Xulio Calviño e Santos Héctor Rodríguez, a edil do BNG María Méndez, a deputada nacionalista Carme Adán, así como representantes de sindicatos e familiares dos pacientes que permanecen no hospital.

O percorrido terminou ante a sede da Xunta en Vigo, onde un representante dos traballadores do hospital, recordou que o persoal leva nunha loita de dous meses polo mantemento da actividade no centro e en defensa dos 70 postos de traballo.

Así mesmo, lamentou que a recollida dun total de 25.000 firmas en apoio ás súas reivindicacións non foi suficiente para cambiar a vontade da ONG de frear o centro e avisou de que a desaparición deste hospital sociosanitario levará a "saturación" do resto de infraestruturas sanitarias.

Finalmente, demandou á Cruz Vermella que "dea marcha atrás" na súa decisión e á Xunta que "tome cartas no asunto" para evitar o peche dun centro que cualificou como "insubstituíbel".

Cinco pacientes

Actualmente, só quedan cinco pacientes no centro, que se resistiron a abandonalo mentres non se lles garanta que serán trasladados a outro centro en Vigo onde permanezan nas mesmas condicións que teñen agora no hospital da Cruz Vermella.

Pola súa banda, os traballadores están en negociacións coa Cruz Vermella sobre un expediente de regulación de emprego (ERE) de extinción e o día 26 de abril celebrarase a próxima reunión.

Comentarios (0) - Categoría: sindical - Publicado o 22-04-2010 15:39
Queres comentar ou preguntar algo?
cursos presenciais O Barco
Lembrámosvos que está aberto o prazo para anotarse nos cursos presenciais realizados por Forga (Fundación para a formación de CIG) que terán lugar no Barco deste xeito:

* Curso "Úlceras por presión: visión actual de prevención e tratamento".
Será impartido desde o 31 de Maio ao 3 de xuño, cun total de 20 horas. Dirixido a Enfermaría. O prazo para anotarse a este curso remata o día 11 de maio.

* Curso "Internet e Correo Electrónico".
Será impartido en datas por fixar, mais despois do verán. Conta cun total de 25 horas e está dirixido a todas as categorías.

* Curso "Plan de Emerxencias Hospitalarias".
Será impartido en datas por fixar, despois do verán. Conta cun total de 20 horas e está dirixido a todas as categorías.

Lembrámosvos que para realizar a preinscrición nestes cursos debedes anotarvos a través da plataforma on-line de Forga, en www.forga.org
Buscade o curso que vos interese e que coincida exactamente co nome que vos puxemos enriba. Un dos datos que vos vai pedir é o CIF da empresa; para aquelas persoas que traballedes no HCV, o número CIF é Q3269008C.
Comentarios (0) - Categoría: formación - Publicado o 20-04-2010 14:48
Queres comentar ou preguntar algo?
insistimos na petición do cronograma
Seguimos pendentes do cronograma do SERGAS, hoxe puxeronse de novo en contacto con eles dende a executiva de CIG-Saúde e este é o correo que nos remiten, repetimos que cando teñamos información sobre o tema a publicaremos sen demora, polo tanto non resta mais que ter paciencia.

O Sergas quedara en remitirnos un CRONOGRAMA de cómo está a situación das distintas categorías na ope, postos en contacto hoxe con eles comunican que debido a que a Directora de RRHH está esta semana ausente, demorarase dito cronograma uns dias.


Recibimos ademais estoutra información do SERGAS:

Bos días: está previsto que o mércores, día 28 de abril sexa publicada a baremación provisional da fase de concurso da OPE de Médicos de Familia.
Comentarios (0) - Categoría: OPE SERGAS - Publicado o 20-04-2010 12:22
Queres comentar ou preguntar algo?
Éxito total do 'concertazo contra o decretazo'

noticia extraida de Vieiros:

O festival organizado por Queremos Galego en Pontevedra contou coa entrega e a emoción do público na defensa da lingua.

Máis de cinco mil persoas asistiron este sábado pola noite ao festival "Música contra o decretazo", convocado pola plataforma Queremos Galego. Dende última hora da tarde, os asistentes gozaron das actuacións de Zurrumalla, Fía na Roca, Fuxan os Ventos, Espido, García MC, RuxeRuxe, Uxía, Berrogüetto, Luar na Lubre, A Quenlla, Os Carunchos, Os Tres Trebóns e Lamatumbá, entre outros.

O acto, que tivo lugar no recinto feiral de Pontevedra, foi un berro colectivo ao dereito a vivir en galego e a escoitar música na nosa lingua. Un dos momentos máis emotivos da noite foi cando Xosé Lois "O Carrabouxo" entoou dende o escenario "Mamá, eu quero galego, quero escribilo, quero falalo, na rúa e no colexio", acendendo o ánimo do público.

O concerto estivo apoiado por diferentes organizacións culturais, políticas e sindicais, o que contribuíu, ademais do atractivo cartel, a atraer o masivo público ao 'concertazo'.

Nas redes sociais xa se comeza a comentar o éxito do festival, despois da 'resaca' do domingo pola mañá. Así, xa podemos ver algunhas fotografías, como as publicadas polo fotógrafo Óscar Martínez no seu Facebook.

Comentarios (0) - Categoría: lingua e cultura - Publicado o 20-04-2010 11:35
Queres comentar ou preguntar algo?
manifestación en defensa dos servizos públicos
Comentarios (0) - Categoría: privatización da sanidade - Publicado o 19-04-2010 13:35
Queres comentar ou preguntar algo?
plan de ordenación de RRHH
Como hai xente que se está a interesar polo borrador do plan de ordenación de RRHH do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, enlazámolo da páxina do SERGAS
Comentarios (0) - Categoría: sindical - Publicado o 19-04-2010 13:34
Queres comentar ou preguntar algo?
1 [2]
© by Abertal


free web counterO Tempo no Barco de Valdeorras - Predición a 7 días e condiciois actuais.


Estadisticas Gratis
Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0