BNG de ESGOS


BENEGA Ó DIA <<<>>> PICA NOS RECADROS

TrackBack


TrackBack
CHEGA POR FIN DENDE TANTOS ANOS A ESGOS(PXOM) O PLAN XERAL A XUNTA DALLE O APROBADADO DIFINITIVO A PRIMEIROS DO ANO 2009 OLLEA
<<<<< PICA >>>>>


TrackBack
Ver mapa maiorApoia o Manifesto a prol da convivencia lingüística e a da igualdade de dereitos para o galegoTrackBack


Vídeo do Bloque Nacionalista Galego para as Eleccións Municipais do 27 de maio de 2007


O meu perfil
bng.esgos@gmail.com
 CATEGORÍAS
 FOTOBLOGOTECA
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 DESTACADOS

MOBILIZATE EN DEFENSA DOS SERVIZOS SOCIAES PÚBLICOS

Categoría: Actualidade - Publicado o 25-01-2010 20:12
# Ligazón permanente a este artigo
HAI ALTERNATIVA !


O borrador de decreto presentando na noite do 30 decembro:1) Non garante que os estudantes finalicen cada etapa educativa coas destrezas lingüísticas tamén en galego.- Todos os informes oficiais sinalan que hai un problema para conseguir que boa parte dos rapaces e das rapazas, sobre todo nas zonas urbanas, teñan fluidez comunicativa en galego. Diminuír a presenza da nosa lingua non fará máis que agravar a situación, vulnerando o dereito do alumnado a unha educación de calidade e pondo en perigo a pervivencia da nosa cultura.

2) É unha proposta feita de costas á sociedade galega.- O presidente da Xunta sabe que non conta con ningún consenso do profesorado, o estudantado, as familias e da sociedade en xeral para este decretazo. Por iso o presentou na véspera de fin de ano, a última hora do serán, e sen que existise ningún proceso previo de diálogo nin contraste.

3) Suporá enfrontamentos nos centros.- A Xunta fai deixadez das súas funcións e traslada o problema ao profesorado, ao estudantado e ás familias, que serán parcialmente consultadas (ben tendo en conta só o criterio da maioría, sen que se saiba que pasará coa minoría que se sinta perdedora; ben dando unha opinión cada catro anos, o que significa que uns pais darán a súa consideración sobre a educación das fillas e dos fillos doutros). A política lingüística e educativa non se pode limitar á opinión que poida ter a comunidade escolar, porque nos corresponde a todas as galegas e a todos os galegos. Hai que ter presentes criterios pedagóxicos e o dereito a unha educación en igualdade.

4) É unha burla á cidadanía cando di que se vai impartir un terzo das materias en inglés, cando sabe que iso é totalmente inviábel, e sen se preocupar do fracaso escolar.- O presidente da Xunta mente conscientemente cando fala de “plurilingüismo”, pois sabe que iso é imposíbel de aplicar. Só utiliza o inglés para camuflar propagandisticamente o ataque contra o galego. Na verdade, os departamento de inglés non teñen un reforzo real para mellorar a aprendizaxe desta lingua e mesmo se recortan os recursos para a formación do profesorado e se reduce o número de profesores/as das escolas oficiais de idiomas. O reforzo e mellora do ensino de inglés no sistema educativo galego debe facerse con máis profesorado específico, con máis recursos e con grupos máis reducidos

5) Vulnera leis básicas aprobadas por consenso e tratados internacionais de dereitos lingüísticos.- O decreto que o Goberno galego quere impor unilateralmente vulnera a letra e o espírito da Lei de normalización lingüística (arts. 12 e 13), así como da Carta europea de linguas rexionais ou minoritarias (art. 8). Un goberno serio, cívico e responsábel cumpre as leis e os tratados internacionais de dereitos humanos e de dereitos lingüísticos.

6) Porque é unha agresión á dignidade da nosa cultura que haxa un goberno da Xunta que ande ás patadas coa lingua propia do noso país.- Temos que erguer a nosa voz con claridade e exclamar que, independentemente do idioma que falemos no noso día a día, os galegos e as galegas amamos a nosa lingua propia e queremos que non haxa políticas para discriminala, senón ao contrario: que se promova nos diferentes ámbitos, garantindo a igualdade de dereitos.

Fronte á imposición unilateral de Alberto Núñez Feijóo, reclamo que se escoite a voz das comunidades educativas. O presidente da Xunta debería lembrar que o decreto aínda en vigor contou co respaldo dos sindicatos que representan ao 90% do profesorado, a inmensa maioría das ANPAs, todas as organizacións estudantís e todos os movementos de renovación pedagóxica con actuación en Galiza. O seu decreto contra o galego, ao contrario, non xera máis que rexeitamento e preocupación.

Categoría: Actualidade - Publicado o 20-01-2010 21:08
# Ligazón permanente a este artigo
Iria Aboi: “O PP quer eliminar o galego do ensino para cortar de raíz o seu futuro, desde a mocidade”

Iria Aboi foi reelixida como Secretaria Xeral de Galiza Nova na XI Asemblea Nacional da organización xuvenil do BNG. Nesta entrevista explica como ve o futuro da organización e as liñas políticas que seguirán nos vindeiros anos. "Se se corta o galego no ensino, naqueles ámbitos nos que a xente nova pode ter unha maior vinculación coa lingua, córtase de raíz o futuro da lingua galega", expón. [...]
Categoría: Actualidade - Publicado o 06-01-2010 20:44
# Ligazón permanente a este artigo
PLENOS QUE CARECEN DE PROPOSTAS E FEITOS UN. O PP ARRUINA ESGOS

A REALIDADE É QUE OS CONCELLEIROS DO BNG EN ESGOS PODEMOS PRESUMIR DE SERMOS OS ÚNICOS QUE ESTAMOS A FACER OPOSICIÓN CLARA E TRANSPARENTE EN DEFENSA DE TODOS OS VECIÑOS E VECIÑAS DO CONCELLO

TEMOS UN PP QUE NUNCA EXISTIU NIN EXISTE EN ESGOS PARA FACER UN VERDADEIRO TRABALLO DE GOBERNO ...

UNICAMENTE PARA SACUDIR AS ARCAS, ISO SI ...

Comenta o Concelleiro Manuel Penedo que somos os únicos concelleiros que loitamos como podedes ver nesta e en tantas outras actas de plenos en que nin o PSOE nin o PPG presentaron propostas de ningún tipo. Podemos afirmar claramente que estes dous grupos políticos non coñecen a realidade do noso concello e afirmamos tamén que os concelleiros do BNG en Esgos temos un compromiso coa cidadanía e por iso defendemos o compromiso que adquirimos cos nosos veciños e veciñas.

Pode consultarse a acta do último pleno. Véxanse as contas e rogos e preguntas que fai o PP e o PSOE.B) CONTROL DEMAIS ÓRGANOS DE GOBERNO. PRIMEIRO.- ROGOS E PREGUNTAS.
1.- Pola Alcaldía contéstase a pregunta formulada no Pleno celebrado o 31-07L09 polo portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez, que se refería ás estradas incluídas no Plan de Infraestruturas da Consellaría de Medio Rural. Contesta o Sr. Alcalde-Presidente que as estradas incluídas no PEIM RURAL 2009 son:

- Obras de acondicionamento dos camiños no Alto da Cruz (Pardeconde) e Os Amieiros.
- Afirmado do camiño Meiroas- Touza.

Polo portavoz do BNG, pregúntase cal foi o motivo para deixar fóra os camiños que estaban proxectados ..

Pola Alcaldía contéstase que os camiños en Pardeconde son importantes e prioritarios, polo tema dos incendios forestais e para que poderan ser incluídos na andaina de Esgos. O de Meiroas- Touza atópase en moi mal estado. O orzamento total ascende a 60.000,00€ ..

2.- Polo mesmo portavoz do BNG pídense copias das actas da Xunta de Goberno Local.
Infórmase que lle serán remitidas proximamente ..

Tamén se pregunta porque non se limparon os camiños no verán e en particular o de Folgoso, os Muíños. Contéstase polo Tenente de Alcalde D. Camilo J. Rodríguez Rodríguez que é imposible limpar todos os camiños, tendo en conta que moitos deles teñen que se limpar manualmente.

Intervén o concelleiro do BNG manifestando que se limparon fincas particulares. Pola concelleira Dona Milagros Pérez Currás, maniféstase que en Folgoso se limparon unhas airas, pero que en ningún caso se limparon fincas particulares. Considérase que sería necesario ensanchar os antigos camiños de carro para poder limpalos con tractor desbrozadora.

3.- Polo mesmo concelleiro do BNG vólvese formular a pregunta feita no Pleno anterior sobre obras na Granxa. Contesta o Tenente de Alcalde D. Camilo J. Rodríguez Rodríguez manifestando que están pendentes de falar co denunciante e denunciado.

4.- Finalmente, o mencionado concelleiro do BNG formula un rogo ao Sr. Alcalde manifestando que a petición realizada no Pleno anterior sobre colocacion de bandas rugosas na estrada Vendas-Folgoso non tivo nin contestación nin se realizou obra algunha.

E non habendo máis temas de que tratar, levántase a sesión sendo as vinte trinta horas do día anteriormente indicado. De todo o cual, eu, Secretario, dou fe.
Categoría: Actualidade - Publicado o 07-12-2009 21:25
# Ligazón permanente a este artigo
Pérez Bouza pede explicacións ao Goberno por como está a efectuar o censo agrario, con moitos problemas para os labregosMadrid, 29 Outubro 09. O senador do BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, rexistrou dúas iniciativas parlamentares no Senado, unha pregunta e unha moción, para pedirlle explicacións ao Goberno pola maneira en como está a efectuar o censo agrario.

O senador do BNG explica nas súas iniciativas que o “por vez primeira en décadas o Goberno decidiu cambiar a metodoloxía, e en lugar de contratar a axentes para recabar os dados en cada explotación agraria, procedeu a enviar un cuestionario a cada labrego/a, o que lles provoca moitos problemas”.

Obrigados por lei a respostar aos cuestionarios enviados polo INE

Pérez Bouza pón de manifesto que “a complexidade deste cuestionario está a ocasionar moitos problemas aos labregos que non saben como abordar grande parte das cuestións. Ademais, están obrigados a respostar ao cuestionario, según a Lei 13/1996, do contrario poden ser sancionados”.

O censo agrario sempre se fixo con enquisadores

O formulario que envía o INE consta de oito páxinas e se acompaña dun manual de instrucións de catro páxinas, “a cal máis incomprensíbel. E por riba, o INE exixe que se cumprimente nun prazo de 15 días desde a súa recepción”. O senador nacionalista coñece de primeira mán a preocupación que este tema está a xenerar entre os labregos galegos, “situación que lles levou a acudir á administración máis cercana, os concellos na procura de axuda debido á imposibilidade de resolver moitas das cuestións”.

As respostas hai que llas mandar a unha empresa de Valencia, subcontratada para tratar os dados

O sector agrario non acerta a entender por que razón o Goberno suprimiu aos enquisadores cando o Estado español dispón de 3 millóns de euros do Fondo Europeo Agrícola de Garantía para a realización do censo agrario.
Ademáis, o senador do BNG denuncia o feito de que o INE adxudicou este o labor de recollida dos cuestionarios e tratamento de dados a unha empresa con sede en Gandía (Valencia) por 11,5 millóns.

Xosé Manuel Pérez Bouza lembra que o censo agrario é unha operación estatística que se fai cada dez anos. O último é de 1.999 e como é habitual, levouse a cabo mediante a contratación de axentes formados para tal fin.

Na súa moción, o parlamentar nacionalista insta ao Goberno a recuperar o método sempre aplicado de elaborar o censo agrario através de axentes preparados para iso. E tamén pede ao Goberno que adopte as medidas precisas para axudar aos labregos a respostar o complexo e inintelixíbel cuestionario enviado polo INE.

Neste sentido, dirixe ao Goberno unha serie de preguntas para aclarar a que se debe este cambio de metodoloxía, e por que razón se suprimen os enquisadores cando se está a subcontratar unha empresa de Valencia para o tratamento dos dados.
Categoría: Actualidade - Publicado o 30-10-2009 14:42
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal