BNG de ESGOS


BENEGA Ó DIA <<<>>> PICA NOS RECADROS

TrackBack


TrackBack
CHEGA POR FIN DENDE TANTOS ANOS A ESGOS(PXOM) O PLAN XERAL A XUNTA DALLE O APROBADADO DIFINITIVO A PRIMEIROS DO ANO 2009 OLLEA
<<<<< PICA >>>>>


TrackBack
Ver mapa maiorApoia o Manifesto a prol da convivencia lingüística e a da igualdade de dereitos para o galegoTrackBack


Vídeo do Bloque Nacionalista Galego para as Eleccións Municipais do 27 de maio de 2007


O meu perfil
bng.esgos@gmail.com
 CATEGORÍAS
 FOTOBLOGOTECA
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 DESTACADOS

O Sr. ALCALDE DE ESGOS DEDICASE A CORTAR O SUMINISTRO DO ALUMEADO PUBLICO OS VECIÑOS


Un goberno en tan poucos meses de mandato esta demostrando actuacións nada propias para todos os veciños

Como es Esgos está todo feito” non tiñan outra cousa mais importante que dedicarse a recortar e cortar o subministro eléctrico do alumeado publico en tódolos pueblos do concello de Esgos de forma silenciosa pero precipitada, “Parece ser que seica chegou agora a crise en Esgos de repente”

As víctimas nos toca os cidadáns, que nos quitan os servizos que pagamos con impostos acarreeandonos problemas posteriores chegando a ser víctimas de roubos en moitos sitios e outros

Dende o BNG denunciamos esta actitude tanto de Sr Alcalde e dirixentes do seu equipo o ser todos cómplices de istos feitos.

Cando agora despois de tantos años se recordan de aforrar e queren recortar gastos por donde sexa ¿pero clararamente quen causou estas deudas? Eles mesmos... por as malas dilixéncias e xestions sen fundamento , despilfarando o diñeiro en tonterias

Dende o BNG sempre denunciamos esta situacion por que entendemos que esta actitude non chegaria moi lexano, afirmamos que as arcas estan baleiras e o progreso que ten Esgos todos o ollamos, claramente é “ PENOSO ”

Sr Alcalde preste atención, en primer lugar entendemos que seria moito mais importante o tomar medidas mais urxentes, párense e reflexionen que na propia casa do Concello teñen moito que facer , reducion de tanto persoal innecesario, estamos alimentando a dous Alcaldes e podemos nomear infinidade de gastos gastos e gastos “innecesarios”

Sr Gobernantes de Esgos póñanse ustedes antes que ningen a dieta, das grandes comilonas e festas, e despois os ciudadans .....Categoría: Actualidade - Publicado o 17-10-2011 21:44
# Ligazón permanente a este artigo
SOLUCION PARA GALIZA

Categoría: Actualidade - Publicado o 09-10-2011 14:36
# Ligazón permanente a este artigo
PP RECOBRA A MAIORIA EN ESGOS
OS VECIÑOS DE ESGOS DANLLE A CONFIANZA O PP CON TOTAL DE CONCELLEIROS QUEDANDO EN OPOSICION O BNG E PSG DESDE A NOSA FORMACION TEMOS MARCADO UN OBXETIVO QUE O DE SEGUIR MANTENDO CONTACTO COS CIUDADANS DO NOSO CONCELLO XA QUE ENTENDEMOS QUE O PP NON ESTA PREPARADO PARA DAR SOLUCION A NADA OS DIAS TRAEN OS RESULTADOS QUE NOS SEMPRE DIXEMOS UN CONCELLO CADA DIA QUE PASA MAISA ARRUINADO OLLAR AS CONTAS CON ESO SE DEMOSTRA O QUE XA NOS ESTAN A FAECER + DEUDAS NADA POSITIVO TODO O CONTRARIO
QUERIDOS AMIGOS VECIÑOS O BNG ESTA A DAR RESPOSTA A TODO O QUE DESEXES PODES PONTE EN CONTACTO CON NOS
Categoría: Actualidade - Publicado o 21-09-2011 21:13
# Ligazón permanente a este artigo
PRESENTAMOS OS MELLORES CANDIDATOS NO CONCELLO DE ESGOS

JOSE MANUEL GONZALEZ QUINTAS
CANDIDATO ALCALDIA DE ESGOS

PRESENTAMOS O MELLOR CANDIDATO UN A PERSOA UMAN E CON MOITA EXPERENZA POLITICA ASI NO LO TEN DEMOSTRADO O LONGO DESTES ANOS COMO CONCELLEIRO DO BNG EN ESGOS TRABALLADOR E SEMPRE PREOCUPADO POR DEFENDER OS INTERES DE TODOS OS VECIÑOS PARA QUE PODAMOS TER UN CONCELLO COMO REALMENTE O MERECEMOS E NON COMO ESTA OXE

TEMOS ELECCIONS O 22 DE MAIO
TEMOS DOUS CAMIÑOS O DE SEGUIR CO PP E CA MESMA TROPA QUE OS RESULTADOS XA O TEMOS OLLADO ATA AGORA

OU SI QUERES TER UN ALCALDE DO BNG EN ESGOS QUE REALMENTE SE PREOCUPE EN SACAR ADIANTE PROXECTOS EN TER UN A MELLOR CALIDADE DE VIDA PARA TODOS OS CIUDADANS DE ESGOS

TU DECIDES VOTA O BNG

NON TE AREPENTIRAS

PRESENTAMOSCHE A TODOS OS CANDIDATOS QUE COMPOÑEN AS LISTAS DO BNG EN ESGOS
TODOS VECIÑOS DO CONCELLO

Candidatos por o BNG no Concello de

1º- José Manuel González Quintas

2º- Antonio Gómez Pérez

3º- Susana Gómez Blanco

4º- Iván López Rodríguez

5º- Ana Maria Rodríguez Gómez

6º- Raquel Silva Ananin

7º- Manuel Penedo González

8º- Antonio Cardoso Rodríguez

9º- José Manuel Vicente Rodríguez
Categoría: Actualidade - Publicado o 07-05-2011 22:28
# Ligazón permanente a este artigo
O QUE FIXERON OS DO PP --- INFORMAMOS DO PLENO DE XANEIRO

ESTADO DO PROXECTO DA RESIDENCIA EN ESGOSO Grupo de BNG fomos capaces de conseguir que preto se poñan bandas de freana dos pobos para tratar posibles desgracias cos coches

Conseguimos a recuperacion de un senderismo a Confederacion Hidrograficas o longo do rio grañal

Loitamos para que en Folgoso os nenos puderan ter un parque de xogo

Tratamos de atender todas as demandas formuladas por os ciudadans o mellor posible dentro da nasas posiblidades

'''' QUE FIXARON OS DO PP SENDO OS QUE ESTAN NO PODER '''''

SI ALGO FIXERON TRANSFERIR A RESIDENCIA DE ESGOS A EMPRESA PARTICULAR A D. BENIGNO ALVAREZ CLARO DO PARTIDO POPULAR...

Nos preguntamos?.. e o diñeiro que puxemos o longo de todos estes a nos os veciños cos nosos impostos, por qué temos que regalarllo a ese Señor ,,, e quedar sen o servizo todos
¿ Por que non a pasaron a xunta como fixeron outros concellos e nos mesmos llo reclamamos sempre ?,,,
claro todo ten a soa astucia asi manipulase mellor o panorama tanto no persoal de traballo como no internado esto e a herencia do Partido Popular CACIQUIL.........
Pleno de

Xaneiro outro mais,,,,
pouco importa dar propostas como falar en chino un equipo de personaxes mais que dedicados a politica actuan como comediantes de circo
ANOS QUE PASAN
Bueno creo que todos os Veciños xa entendemos e ollamos claramente como temos Esgos ....

na realidade si nos poñemos a pensar un pouco auque en anos anteriores lle deran o voto o PP merece a pena que sigan no Governo estes personaxes enganandonos a todos mais anos ,,,,
Si lle queres o teu povo, temos que dar un cambio de rumbo para poder crecer como noutros Concellos ter representantes que non esten atados por os seus superiores, como ten o PP prometer e non facer nada ,, o BNG non ten ese problema e o unico que lle interesa o mellor para todos os ciudadans de Esgos os que vivimos no rural queremos ter os servizos por o menos basicos .-

ESTAMOS PRETO DE ELECIONS MUNICIPAIS EN MAIO
'''TI DECIDES,, ??
ACTA
ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DE8TE CONCELLO CON DATA VINTEOITO DE XANEIRO DE DOUS MIL ONCE.
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente:
Manuel Blanco Pérez Concelleiros:
Camilo José Rodríguez Rodríguez. José Antonio Blanco Pérez. Manuel Fariñas Blanco.
Milagros Perez Curtas.
Manuel Penedo González.
Jose Manuel Gonzalez Quintas Eladio Gomez Rosales
Secretario:
Castor Mariño Soaz Non asiste:
Jose Manuel Baltar Blanco
No salón de Sesión da Casa Consistorial de Esgos, sendo as vinte horas e dez minutos do día vinteoito de xaneiro de dous mil once, baixo a presidencia do Sr. Alcalde e . coa asistencia dos Concelleiros que a marxe .se relacionan, actuando como Secretario o. titular desta Corporación, reuniuse o Pleno deste Concello ó obxeto de celebrar sesión ordinaria en primeira convocatoria.
Aberto o acto polo Sr. Alcalde pasase a Orde do Dia.

PRIMEIRO.- LECTURA E APROBACIÓN, SfPROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.
Por orde da Alcaldiaprocédese a dar lectura a acta do Pleno anterior, que se remitiu xunto coa convocatoria desta sesión, preguntando se ós señores concelleiros si algún ten algún reparoou observación que formular a dita acta. Votan todos a favor, polo que resulta aprobada por unanimidade.
SEGUNDO.- PLANS PROVINCIAIS 2011.
Polo Sr. Concelleiro do PPdeG D. Jose Antonio Blanco Perez, dase conta das bases para a elaboración e execución do Plan Provincial de Cooperación as obras e servicios municipais. Nelas establecese un .investírnento total por Concello de 41.355,23€ e cunha achega municipal de 10. 194,06€.
Lago dun breve intercambio de opinións e certas aclaracións, pola Alcaldia proponse a
inclusión nos Plans Provinciais do 2011 das seguintes obras:
Plan Base ¡a "Captación augas en Pardeconde e abastecemento na Lama", por un importe de 41.355,24€.
Plan Adicional l" "Abastecemento na Granxa", por importe de 41.355,24€.
Sometida esta proposta a votación resulta aprobada por unanimidade.
TERCEIRO.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO NA MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE CONCELLOS DA COMARCA DE OURENSE.Por orde da Alcaldia dase conta do acordo da Mancornunidade Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense, polo que propoñen os Plenos dos Concellos que acorden a delegación de competencias da ordenación do servizo de recollida de lixo incluindo o establecemento ou modificación das condicions da prestación, elaboración e aprobación da correspondente ordenanza reguladora.
Logo dun breve intercambio de opinións.no que se pon de manifesto o alto coste do servizo e que para reducilo solo cabria a posibilidade de suprimir contenedores ou a frecuencia da recoIlida. Sometida a votación votan a favor sete dos nove concelleiros que componen a Corporación eabstense o portavoz do PSdeG-PSOE, D. EladioGomez Rosales.
B) CONTROl DEMAIS ÓRGANOS DE GOBERNO.
PRIMEIRO.-ROGOS E PREGUNTAS.

1) Polo portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez, formúlanse as seguintes
preguntas:
a) Rotulación de ruas e numeración das casas. Contestase pola Alcaldía que a numeración das casas e denominación das ruas farase cando se realicen os trabaIlos preliminares do censo de poboación e vivendas.
pregunta do BNG por estar inlegal o Centro.Social.do Pinto e ter moito eco na sala . Contestase pola .. Alcaldía que se.solicitcu.a, autorización da delegación provincial de Sanidade para convertelo nun velatorio. Unha vez informado por Sanidade faranse as obras necesarias-e dotaras e do mobiliario oportuno, co que pensamos que desaparecerá o eco.

penedo solicita con urxencia Bandas de reducción de velocidade nos pobos. Polo conceIleiro do PPdeG, D. Jose Antonio Blanco Perez, informase que as bandas de reducción de velocidade deben cumplir coa normativa fixada polo Ministerio de Fomento e publicado no B.O.E., e que se estudiará a parte do caso de Folgoso e doutros pobos como Vilar.

d) Pregunta asi mesmocómo se atopa a obra do antigo cuartel da Guardia Civil de Esgos. Polo conceIleiro do PPdeG, D. Jose Antonio Blanco Perez informase que faltan as obras do falso teito, aseos, iluminarias e mobiliario. Asi mesmo informase que solicitada a Xunta de Galicia a cesión da casa de peóns camineros e o Obispado de Ourense o Centro parroquial de Esgos, ambas solicitudes foron denegadas.

Finalmente, polo portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez, pide qu~ quede constancia de que un veciño do Pinto non permitiu a entrada no seu eido para rematar a ruta de senderismo dos muiños, incluida dentro da obra da Confederación Hidrográfica do miño de limpeza do rio Grañal.

E non habendo mais temas de que tratar, levantase a sesión sendo as vinteuna horas dez minutos do dia anteriormente indicado. De todo o cual, eu Secretari~, ~ou fe ..

E copia do original ten herros de traducion
Categoría: Actualidade - Publicado o 27-03-2011 11:26
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal