A VOZ DA ESQUERDA


Voceiro de N.E.G.
(NOVA ESQUERDA GALEGA)
Nova Esquerda Galega (NEG) é unha organización que se define como alternativa, socialista, ecoloxista, galeguista, confederal, internacionalista, feminista, altermundista e que se esforza por impulsar as loitas contra toda forma de explotación, opresión e dominación sobre as persoas e a natureza. As mulleres e os homes de Nova Esquerda Galega (NEG) organizámonos politicamente para levar adiante a transformación revolucionaria da sociedade. Nova Esquerda Galega (NEG) procura a construción do socialismo sen renunciar a unha democracia avanzada e participativa, autoxestionaria, libre de explotación, alienación e opresión, onde todo o mundo poida participar dun xeito democrático e autónomo na elección dun novo futuro colectivo.

PULSA SOBRE A BANDEIRA DE NEG PARA SABER MÁIS SOBRE NOVA ESQUERDA GALEGA (NEG)


O meu perfil
aesquerdavigo@gmail.com
 CATEGORÍAS
 RECOMENDADOS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 DESTACADOS

GAÑEMOS AS MULLERES
MANIFESTO FEMINISTA DE GAÑEMOS VIGO

As mulleres de Gañemos Vigo opinamos que a política municipal de Vigo segue hexemonizada polo «androcentrismo», unha visión do mundo e das relacións sociais centrada no punto de vista masculino, que converte a visión do varón na única posible e establece unha serie de paradigmas de estudo e análise da realidade concretos, que ademais inclúen os nesgos raciais, de clase e de idade do sector dominante da sociedade.
As mulleres de Gañemos Vigo consideramos que a longo da historia da humanidade, a parte masculina (e propietaria, de raza branca e de idade adulta) da sociedade foi a que escribiu e teorizou sobre a sociedade. O androcentrismo é unha consecuencia á vez que unha condición posibilitadora deste dominio, o androcentrismo esténdese a todos os ámbitos da sociedade en xeral e da produción intelectual en particular, afectando a ámbitos como a escola e os seus materiais educativos, os medios de comunicación, a produción científica, a administración pública, a sanidade, a xustiza, a política, ... O nesgo androcéntrico da produción intelectual dunha sociedade, ademais do seu carácter "de xénero", inclúe outras condicións vantaxosas como a clase social, a cor, a etnia ou a idade. Os privilexios destas condicións sociais converten a visión do varón branco, adulto e propietario na única posible, posibilitando devandito monopolio da visión da sociedade o dominio intelectual da mesma.
Ademais as mulleres de Gañemos consideramos que a sociedade viguesa segue sendo fundamentalmente patriarcal e por iso a organización social segue outorgando a primacía á parte masculina da sociedade, e institucionaliza a influencia e dominio do pai de familia.
Gañemos Vigo cre que o feminismo debe ter como obxectivo prioritario a loita pola igualdade de dereitos entre homes e mulleres, así como cuestionar a dominación e a violencia dos homes sobre as mulleres e a asignación de roles sociais segundo o xénero. Tamén temos que pelexar contra o sexismo e contra as discriminacións por razón de sexo.
Gañemos opina que grazas á influencia do movemento feminista, conseguíronse logros de trascendental importancia como o voto feminino, a igualdade perante a lei ou os dereitos reprodutivos, entre moitos outros. Porén queda moito por facer.
Gañemos estima que nos últimos anos, desenvolveuse unha crecente actividade institucional e lexislativa que tiña como obxectivo abordar as desigualdades entre mulleres e homes e as dificultades específicas daquelas para integrarse de maneira plena e igualitaria no tecido social.
As mulleres de Gañemos opinamos que “o persoal é político” e por esta razón desexamos trasladar ao terreo dos debates e das actuacións públicas cuestións que durante moito tempo consideráronse propias do ámbito privado e, polo tanto, alleas á intervención institucional.
Noutras palabras, as mulleres de Gañemos queremos que o concello de Vigo interveña en moitas cuestións e asuntos considerados «da vida privada» que seguen sendo fonte de discriminación e opresión.
Gañemos estima que a vida laboral segue sendo un resorte fundamental para adquirir autonomía e realización persoal por parte das mulleres, e por iso o Concello de Vigo debe artellar mecanismos para facer posible a conciliación real da vida familiar e laboral e a actividade pública.
Gañemos Vigo - Gañemos as mulleres

Vigo, 10 maio de 2015


Secretaria de Comunicación de Gañemos Vigo
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 08-05-2015 11:33
# Ligazón permanente a este artigo
GAÑEMOS VIGO E A ÁREA METROPOLITANA: Colaboración en capital humano e tecnoloxía
COMPROMISO CO CRECEMENTO ECONÓMICO E CO EMPREGO, AÍNDA QUE DISTANCIÁNDOSE DA ESTRATEXIA “EUROPA 2020”. GAÑEMOS DEFENDE UN ÁREA METROPOLITANA DE VIGO COMO MOTOR, XUNTO A OPORTO, DO CRECEMENTO DA EUROREXIÓN GALICIA - NORTE DE PORTUGAL

A área Metropolitana de Vigo é, pola súa dimensión demográfica mais tamén polas funcións que desempeña e polas súas grandes infraestruturas de accesibilidade e conectividade internacional, unha área metropolitana de dimensión europea, á altura desa dimensión, coa área Metropolitana de Madrid ou Barcelona. Máis aló diso, a área Metropolitana de Vigo é o centro de toda unha rexión “a Rexión Galicia-Norte de Portugal” e, en particular, dun arco que integra a conurbación poli-céntrica urbana do litoral Norte da península ibérica, nun radio de preto de 300 kms en torno ás cidades de Vigo e Oporto.
Os datos aprobados polo INE en 2012 referíanse a unha poboación de 481.268 habitantes, dos que uns 297.355 habitantes viven en Vigo, o que significa o 61,79% do total da poboación do 'Gran Vigo´. A área de influencia é moito maior.
A comarca de Vigo é ampla e rica. O núcleo, a cidade de Vigo, xunto cos municipios adxacentes teñen un alto grado de integración económica e social.
A aprobación definitiva do Área Metropolitana de Vigo produciuse o 10 de abril de 2012, mediante unha lei autonómica, que no seu artigo 2, delimita o seu ámbito territorial aos seguintes municipios: Vigo, Cangas do Morrazo, Moaña, Soutomaior, Fornelos, Pazos de Borbén, Redondela, Nigrán, Baiona, Gondomar, Mos, Porriño, Salceda e Salvaterra de Miño.

Oficialmente defínese como unha Entidade Local Supramunicipal, de carácter territorial, integrada polos municipios de Vigo e os da súa área de influencia, entre os cales existe unha vinculación económica e social que fai necesarias a planificación conxunta e a coordinación de determinados servizos e obras, para garantir a súa prestación integral e adecuada no ámbito de todo o territorio así como alcanzar a eficacia dos investimentos públicos.
Este arco rexional concentra unha cuantiosa poboación e esténdese por un espazo de crecente cooperación e interdependencia coa veciña Portugal. A área Metropolitana de Vigo e a rexión envolvente, «Vigo e o Norte de Portugal», foi sempre o principal espazo de internacionalización da economía galega e un dos motores da competitividade de Vigo.
Vigo, cunha economía centrada en sectores expostos á competencia internacional, debe acometer un inevitable cambio estrutural. Logo dun prolongado período de perda de competitividade, subsecuente ao novo encadramento xerado pola liberalización do comercio internacional e pola entrada de Galicia na Unión Monetaria, xurdiron, nos últimos anos, algúns sinais positivos en canto ao reposicionamento competitivo da rexión norte, aínda que a crise financeira internacional iniciada en 2008 e as súas repercusións en Galicia interrompan ou teñan escurecido eses sinais de cambio estrutural.
As apostas na ciencia e na tecnoloxía, na cultura e na creatividade, na modernización dos sectores exportadores e na cualificación dos vigueses foron proseguidas cunha falta de consistencia e escasa perseveranza polos políticos irresponsables que descoidaron as súas obrigacións en relación ás políticas de crecemento e creación de emprego (máis emprego e emprego de máis calidade) na área Metropolitana de Vigo. Ao contrario, o actual Goberno de Abel Caballero, cunha política enfocada exclusivamente ao gasto en beirarrúas e formigón, desprovista de preocupacións en cuestión de crecemento, está levando á cidade cara a unha espiral recesiva que destrúe empresas viables e xera niveis impensables de desemprego. O actual Goberno do PSOE vigués non ten unha visión para a competitividade da cidade, oscilando o seu discurso entre o urbanismo ornamental e a depreciación do dinamismo industria e comercial da cidade.
Abel Caballero non elixiu a senda do crecemento económico e a creación de emprego como prioridade.
Gañemos Vigo afirma que é necesaria unha política competitiva que se asente no coñecemento, no capital humano, na investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica (I + D + i), nas cualificacións e na valorización dos activos da rexión Galicia- Norte de Portugal. De feito, a visión de Gañemos Vigo nesta materia oponse, en moitos aspectos, á estratexia “Europa 2020” lanzada pola Comisión Europea. Porén Gañemos Vigo identifica tres dimensións en prol do crecemento e o emprego na Euro Rexión “crecemento intelixente” (desenvolvendo unha economía baseada no coñecemento e na innovación tecnolóxica); “crecemento sustentable” (promovendo unha economía de baixo carbono, en termos de recursos e competitiva) e “crecemento inclusivo” (desenvolvendo unha economía con altas taxas de emprego, que asegure a cohesión social e territorial, o aumento das cualificacións e a loita contra a pobreza). Estas tres dimensións da estratexia que deseñou Gañemos Vigo serán proseguidas a través dun conxunto de “iniciativas programáticas” nos temas da Innovación, Educación e Sociedade Dixital; Clima, Enerxía e Mobilidade e Competitividade; Emprego, educación e Loita contra a Pobreza.
Gañemos opina que hai que acelerar a transformación da economía europea no seu conxunto, incrementar os seus índices de sustentabilidade e progresar nos dominios sociais, con ganancias de emprego e cohesión territorial.
Gañemos Vigo cre que resulta cada vez máis claro que a Educación é un área que merece apoio e impulso coordinado. O concello de Vigo debe desempeñar un papel moi importante na Educación, na Formación e no capital humano.
Eses deben ser os dous eixos centrais da área metropolitana, a colaboración en capital humano e tecnoloxía.
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 08-05-2015 09:53
# Ligazón permanente a este artigo
Gañemos Vigo impulsará un plan de emprego municipal para colectivos vulnerables
O plan de emprego municipal para colectivos vulnerables que pretende desenvolver Gañemos Vigo, se alcanza a alcaldía, abranguería un conxunto de actuacións, programas e proxectos integrados destinados a mellorar as posibilidades de emprego das viguesas e os vigueses con máis dificultades, axudándolles a inserirse en mellores condicións no mercado laboral, reforzando as súas destrezas e capacidades, diminuíndo os seus obstáculos persoais e da contorna, favorecendo a súa autonomía e dotándolles dos recursos necesarios para a súa integración profesional e social.

Misións e obxectivos do Plan Municipal de Emprego para colectivos vulnerables:

* Definir o papel do concello de Vigo en relación ao emprego e a integración laboral dos colectivos máis vulnerables.
* Fixar os obxectivos e as prioridades das distintas actuacións.
* Implicar a todas as áreas, departamentos, distritos e territorios parroquiais na intervención.
* Contribuír ao intercambio, coordinación e boas prácticas entre as áreas de actividade, as asociacións e entidades veciñais implicadas na empregabilidade dos colectivos vulnerables.
* Posibilitar o seguimento e avaliación das medidas de emprego municipal.
* Favorecer as relación Concello–Universidade de Vigo en materias relacionadas co capital humano, o I+D+i e emprego de calidade.

Vigo, 9 de maio de 2015

Secretaria de Comunicación de Gañemos Vigo

Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 08-05-2015 09:13
# Ligazón permanente a este artigo
Gañemos Vigo impulsará a área metropolitana de Vigo e creará unha Rede de municipios solidarios.
Gañemos Vigo, se alcanza responsabilidades de goberno , impulsará unha nova área metropolitana que será redefinida como unha nova rexión supraurbana que englobaría unha cidade central (a metrópoli de Vigo) que daría nome ao área e unha serie de cidades e vilas que poderían funcionar como cidades dormitorio, industriais, comerciais e de servizos. Tamén se establecería unha rede de municipios solidarios.
Gañemos Vigo considera que a área metropolitana de Vigo constitúe o polo básico imprescindible para reactivar a mancomunación de servizos e actividades.
A área metropolitana de Vigo funcionará, se Gañemos Vigo alcanza a alcaldía, como un verdadeiro centro de innovación cultural, social e demográfica, ao mesmo tempo que concentrará unha gran parte do poder económico, e nela radicará un importante centro de decisión que, dun modo ou outro, influirá decisivamente nos diversos compoñentes do sistema de cidades inserido na súa área de influencia.
Gañemos Vigo defende que só desde unha federación e asociación de municipios poderemos soportar o envite dos poderes económicos cando desenvolvamos o noso programa de rescate cidadán. Por iso crearemos unha rede de municipios solidarios.
Vigo, 27 de abril de 2015
Secretaría de Comunicación de Gañemos Vigo
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 08-05-2015 08:57
# Ligazón permanente a este artigo
GAÑEMOS PROPÓN A CREACIÓN DUN CENTRO DE ALTO RENDEMENTO EN VIGO
Un Centro de Alto Rendemento (CAR) é unha instalación deportiva cuxa finalidade é a mellora do rendemento deportivo, proporcionando aos deportistas de alto nivel as mellores condicións de adestramento posibles.
O futuro Centro de Alto Rendemento de Vigo(CAR) se fundamentará na formación dos atletas para as competicións internacionais, grazas aos medios de importante calidade técnica e científica que haberá dispoñibles. O devandito centro procurará dar ao deportista a formación integral e facer partícipe á sociedade nos coñecementos que se xeran polas súas actividades.
Gañemos Vigo desexa que ese futuro Centro de Alto Rendemento tamén se faga cargo da formación educativa dos deportistas galegos e estranxeiros. Algo que Gañemos considera prioritario é facilitar aos deportistas as ferramentas necesarias para o seu desenvolvemento educativo e deportivo. Os deportistas do CAR vigués terán opción á educación Secundaria grazas ao Instituto que se atopará situado nas mesmas instalacións do CAR.
O CAR Vigués constará tamén dunha residencia para as concentracións. Debido a que en Galicia existen unha gran cantidade de seleccións e equipos de diferentes modalidades deportivas (fútbol, balonmán, voleibol, hóckey, tenis, natación, ximnasia, taekwondo, ciclismo ...) este centro facilitará as concentracións preparatorias nas propias instalacións do CAR vigués.
O Centro de Alto Rendemento de Vigo colaborará coa Facultade de CC da Educación e do Deporte de Pontevedra e será unha entidade de dereito público, que terá personalidade xurídica propia e actuará en réxime de empresa mercantil e con autonomía organizativa. Este centro será adscrito á Secretaría Xeral do Deporte e por iso asinarase desde o Concello de Vigo un convenio de financiamento co Consello Superior de Deportes.
A atracción de equipos e deportistas á cidade suporá un plus de ingresos para o noso municipio cun gran impacto na industria hostaleira e na rápida amortización das instalacións creadas.

Secretaría de Comunicación de Gañemos Vigo

Vigo, 5 de maio de 2015
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 08-05-2015 08:52
# Ligazón permanente a este artigo
GAÑEMOS IMPULSARÁ UN SISTEMA DE MOBILIDADE SOSTIBLE CON INFRAESTRUCTURAS AXEITADAS
Unha cidade que aspire un transporte eficiente e sostible, non pode pretender maximizar as súas necesidades de mobilidade, nin sequera no hipotético caso dunha utilización masiva de enerxías renovables. Gañemos Vigo entende que é necesario racionalizar os desprazamentos. A mobilidade urbana polas vías da cidade e interurbana por estradas (vehículos e camións), ademais de supor un sistema de transporte perigoso, contaminante e pouco competitivo, non poderá manterse a medio e longo prazo.
O actual modelo de mobilidade en todo a provincia de Pontevedra apostou fortemente polas grandes infraestructuras. A circulación e os aparcamentos nas cidades e vilas, empeoran sensiblemente a calidade do espazo público, volvéndoo pouco habitable (ruídos, conxestión, contaminación,...).
Conseguir mellorar a intermodalidade dos medios de transporte, a rede secundaria de estradas ou aumentar o uso do transporte público, do tren de proximidade (non o de alta velocidade), a posibilidade de impulsar un metro lixeiro en Vigo, a mobilidade peonil e sobre todo a bicicleta, deben figurar entre os obxectivos dunha futura e necesaria Ordenanza Municipal Integral para a Mobilidade Sostible e Ordenación do Transporte de Vigo e a súa área de influencia.
As infraestructuras son un medio para conseguir un fin (ben común), non un fin en si mesmo. Gañemos Vigo opina que son necesarios criterios de racionalidade social, ambiental e económica para determinar o deseño e construción das devanditas infraestructuras. O triángulo que forman grandes empresas de obra pública, políticos e bancos, ten que terminar. Gañemos non pode obviar a resistencia cidadá a proxectos faraónicos sentidos como impostos con escasa rendibilidade social e medio ambiental, e si moito beneficio privado, especialmente para determinadas empresas amigas como: Hormigones Valle Miñor, Eiriña, Escavaciones y Transportes Guimarey S.L., ...
Obxectivos do Plan de Mobilidade de Gañemos Vigo:
* Considerar a accesibilidade como eixo central das políticas de mobilidade. É necesario que a cidadanía viguesa teña garantido o acceso aos lugares, aos servizos e ao coñecemento.
* Apostar decididamente pola transformación en áreas peonís dos centros urbanos e pola creación de espazos para a bicicleta, como as vías verdes, fomentando o seu uso por ser un medio de transporte san e ecolóxico. Creación dunha rede de carrís bici en toda a cidade.
* Tomar como base para o desenvolvemento do futuro plan de Transporte Urbano de Vigo outros modelos que tiveron éxito en diferentes cidades europeas.
* Evolucionar, mediante a aplicación da Ordenación do Territorio e o Urbanismo, cara a un Modelo Territorial que incremente os niveis de accesibilidade a través da proximidade, o que permitirá aforrar en tempo, enerxía e emisión de gases de efecto invernadoiro (GEI).
* Equilibrar os sistemas de mobilidade co fin de reducir substancialmente o tránsito de automóbiles e o seu prexudicial efecto no cambio climático.
* Deseñar un novo Plan de Investimentos Locais, fundamental para equiparar servizos en todas as poboacións próximas a Vigo, mellorando prazos para optimizar a participación das Entidades Locais veciñas e establecendo novos criterios prioritarios para as actuacións, tales como corrección de desequilibrios territoriais, sostibilidade ambiental ou creación de emprego local.
* Estudar a creación de instrumentos fiscais e taxas locais tendentes a desincentivar o uso de vehículos privados e/ou excesivamente contaminantes.
Medidas:
• Redactar e aprobar unha Ordenanza Integral para a Mobilidade Sostible e Ordenación do Transporte de Vigo, coa participación activa e vinculante da sociedade civil viguesa.
• Desenvolver un necesario Plan de acción con indicadores axeitados para cuantificar a súa eficacia, que garanta a mobilidade para a diversidade funcional.
• Fomentar e optimizar os medios de transporte público na nosa cidade, garantindo a funcionalidade, cobertura e calidade do servizo. Aumentar a igualdade de oportunidades no acceso aos mesmos, para o que se estudará a implantación dun bono social de balde (ou gratuíto) de transporte en función do poder adquisitivo do usuario e un bono mensual.
• Estudar a viabilidade dunha posible municipalización de Vitrasa.
• Creación dunha tarxeta municipal polivalente de transporte (que permita o uso de diferentes medios de transporte: bus, barco para desprazamentos pola Ría de Vigo...)
• Mellorar a intermodalidade nos transportes públicos.
• Promover criterios de eficiencia enerxética na contratación administrativa para incrementar os vehículos limpos no parque móbil público e nas flotas de servizos suxeitos a concesión, especialmente o transporte público.
• Atender as necesidades de melloras para as redes viarias das zonas rurais de Vigo e arredores co obxectivo de aproveitar as condicións de capilaridade que a estrada ofrece.
• Primar o emprego de materiais reciclados na construción de infraestructuras urbanas.
• Xeneralizar en todo o territorio municipal o acceso á comunicación dixital, mellorando a calidade da mesma.

Vigo, 10 de maio de 2015

Secretaria de comunicación de Gañemos Vigo
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 08-05-2015 08:51
# Ligazón permanente a este artigo
Gañemos impulsará en Vigo o concepto de cidade intelixente
A expresión «cidade intelixente» refírese a un tipo de desenvolvemento urbano baseado na sostibilidade que é capaz de responder axeitadamente ás necesidades básicas das institucións, empresas, e dos propios habitantes de Vigo, tanto no plano económico, como nos aspectos operativos, sociais e ambientais.
Gañemos Vigo pretende impulsar un espazo urbano intelixente na medida en que os investimentos que se realicen en capital humano (educación permanente, ensino inicial, ensino medio e superior, educación de adultos...), en aspectos sociais, en infraestructuras de enerxía (electricidade, gas), tecnoloxías da comunicación (electrónica, Internet...) e infraestructuras de transporte urbano e mobilidade interurbana, contemplen e promovan unha calidade de vida elevada, un desenvolvemento económico-ambiental duradeiro e sostible, unha gobernanza participativa, unha xestión prudente e reflexiva dos recursos naturais, e un bo aproveitamento do tempo dos cidadáns.
Gañemos Vigo entende que calquera cidade moderna, baseada en infraestructuras eficientes e duradeiras de auga, electricidade, telecomunicacións, gas, transportes, servizos de urxencia e seguridade, equipamentos públicos, edificacións intelixentes de oficinas e de residencias,... debe orientarse a mellorar o confort dos cidadáns.
Gañemos Vigo desexa que a nosa cidade se mova en parámetros máis eficaces que consagren novos servizos de calidade, mentres se respectan ao máximo os aspectos ambientais e o uso prudente dos recursos naturais non renovables.
Gañemos Vigo non desexa unha simple aglomeración urbana, pois unha cidade que se considere intelixente maniféstase fundamentalmente no seu carácter multidimensional, poliédrico e multifacético, en termos de actores, en canto a dominios chave (transportes, enerxía, educación, saúde, residuos, vixilancia, economía...), e nun desenvolvemento e utilización axeitada das tecnoloxías.
Gañemos Vigo, se alcanza responsabilidades de goberno, artellará a primeira cidade intelixente de Galicia, que será capaz de obter información de diferentes dispositivos informáticos e telemáticos interconectados, tratar devandita información e ofrecer servizos de utilidade ao conxunto da cidadanía viguesa.
A cidade de Vigo contará, por primeira vez na súa historia, cunha avanzada plataforma de análise de datos chamada «Cuadrícula olívica» (similar á «cuadrícula dos ventos» de Chicago), que mostrará información detallada de doce recursos diferentes e que permitirá facer unha radiografía perfecta da cidade e co estudo destes datos poderanse desenvolver políticas urbanas precisas, así como reaccionar rapidamente e evitar calquera tipo de incidencia na cidade.

Ademais, Gañemos Vigo impulsará diferentes servizos conectados a Internet, como un novo modelo de colectores de lixo, que emitirán un aviso para ser recollidos cando están cheos, ou sensores para detectar o tránsito automobilístico exacto en cada zona e poder establecer as rutas óptimas a seguir.

Xunto con isto, o concello de Vigo, se Gañemos goberna, instalará sensores por toda a cidade para medir todo tipo de variables relacionadas co medio ambiente, a temperatura, humidade, luz ou ruído, co obxectivo de poder detectar ao instante aqueles lugares máis problemáticos, e tomar as medidas que minimicen devanditos problemas.

A idea que Gañemos Vigo desexa implantar é moi simple, utilizar toda a tecnoloxía que xa está alcance das grandes cidades para ofrecer unha mellor vida ao conxunto da cidadanía viguesa.

Vigo, 8 de maio de 2015

Secretaría de comunicación de Gañemos Vigo

Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 08-05-2015 08:50
# Ligazón permanente a este artigo
GAÑEMOS DEFENDE UN DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO SOSTIBLE
GAÑEMOS DEFENDE UN DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO SOSTIBLE

Gañemos Vigo opina que o urbanismo en Vigo foi entendido como unha gran fonte de beneficio económico no curto prazo, un espazo para o «pelotazo» e o clientelismo corrupto entre políticos e empresarios da construción e un mecanismo para favorecer a permanencia dunha casta burocrática no aparello dos partidos gobernantes. Vigo e a súa área de influencia padeceu o urbanismo desordenado e expansivo, impulsor da especulación inmobiliaria e financeira que causou o desemprego e a ruína de miles de familias. Porén, esta disciplina inflúe decisivamente na calidade de vida das persoas e nas súas posibilidades de desenvolvemento individual e social, creando espazos inclusivos, sostibles e habitables.
Gañemos Vigo considera que a prioridade absoluta e a xustificación dun novo desenvolvemento urbanístico ten que ser dar satisfacción á demanda de vivenda digna, e a prezo alcanzable, para primeira residencia. Propoñemos priorizar a rehabilitación do patrimonio edificado existente, mellorando a accesibilidade e a eficiencia enerxética do parque actual de vivenda. Estas medidas xeran actividade económica e emprego cualificado e estable.
Gañemos estima que a nova política urbanística debe basearse en criterios de participación, transparencia e sostibilidade. Non é aceptable, xa que logo, que a nosa participación na construción da nosa contorna cotiá se reduza a trámites formais de información pública. Adoptaremos canles e procedementos para asegurar que a cidadanía tome parte activa na formulación da achaiadura urbanística desde o mesmo inicio da súa redacción, e que as súas decisións sexan vinculantes. É o mellor xeito de garantir que os intereses particulares quedan supeditados ao interese común.
Obxectivos:
* Dotar de transparencia e participación social a todos os procesos de planificación, xestión, seguimento e produción da cidade como medida anticorrupción, afirmando o «dereito á cidade» como dereito a participar na toma de decisións.
* Dar prioridade á rexeneración dos barrios, de maneira que Vigo e a súa contorna sexan espazos con altos niveis de habitabilidade e calidade ambiental para as persoas e as comunidades, fuxindo do funcionalismo, centrado na rehabilitación, a sostibilidade e os coidados.
* Impulsar un modelo de cidade compacta, evitando a dispersión de usos e edificacións; de cidade complexa, na que actividades (comercio, servizos institucionais,...) e persoas diversas se mesturan; de cidade habitable e socialmente cohesionada.
* Elaborar políticas de mobilidade urbana sostible, de rehabilitación ambiental e enerxética do parque inmobiliario, de mellora dos espazos urbanos, que estableza corredores ecolóxicos e aposte pola arquitectura bioclimática.
Medidas:
* Paralizar os desafiuzamentos en Vigo e por en marcha un servizo municipal de alugueiro social a prezos alcanzables (que non supere o 30 % dos ingresos totais da unidade familiar)
* Aprobar normas específicas que fomenten a participación social e promovan a creación dun Observatorio Territorial da Cidadanía Viguesa, incorporando á sociedade civil nos procesos de análises, diagnóstico e transformación urbanos.
* Considerar o factor de creación de novos fogares como elemento chave no cálculo das vivendas e o chan necesario nos procesos de achaiadura.
* Regular os estándares relativos ás reservas dotacionais (centros docentes, sanitarios, novas casas de mocidade, centros asistenciais, cívicos, deportivos...) en todos os ámbitos das actuacións urbanísticas, establecendo prazos precisos para a súa execución.
* Crear instrumentos específicos para mellorar a accesibilidade urbana a persoas con diversidade funcional, eliminando barreiras arquitectónicas e potenciando a habitabilidade da cidade.
* Profundar nas políticas de rexeneración e conservación da zona vella e o centro histórico de Vigo, perseguindo un equilibrio de usos, limitando os procesos de terceirización, xentrificación, privatización e abandono.
* Reforzar as inspeccións urbanísticas para velar por que as actuacións que se acometan, se axusten de modo estrito aos posibles usos do chan definidos nos distintos instrumentos da achaiadura.
* Esixir unha transparencia total nos procesos de contratación dos Equipos de Achaiadura, para romper coa dinámica seguida ata agora, na que devanditos equipos actúan ás ordes de quen os designou.
* Posibilitar o establecemento dun procedendo xudicial, de carácter civil, preferente e sumario, para a esixencia de responsabilidade patrimonial aos funcionarios e autoridades que aproben plans ou autorizado obras ilegais, sen prexuízo das responsabilidades de orde penal.
* Facilitar o acceso á información urbanística e facer públicas as sesións dos órganos executivos e deliberativos, as súas actas, así como a documentación referente a expedientes de achaiadura e xestión, incluídos os informes sectoriais e técnicos.
* Aumentar os prazos de exposición pública nos procedementos da achaiadura, para que se poidan presentar alegacións ou suxestións en tempo e forma.
* Aumentar as dotacións orzamentarias para subvencionar a rehabilitación enerxética de edificios.
* Fixar no 15% a porcentaxe da edificabilidade media ponderada das actuacións urbanísticas que lle corresponde ao Concello. E ata un máximo do 20 por cento, de maneira proporcionada e motivada, nos supostos contemplados no art. 16 do Real Decreto Lexislativo 2/2008, de 20 de Xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo.
* Elaborar un Ordenanza Municipal para introducir procedementos de xestión urbanística adaptados ás necesidades de Vigo, fomentando medidas de colaboración a escala comarcal, creando unidades de asesoramento e, en xeral, completando a normativa vixente, baixo a idea prioritaria de que a función social debe delimitar os dereitos de propiedade.

Vigo, 7 de maio de 2015

Secretaria de comunicación de Gañemos Vigo.
Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 08-05-2015 08:49
# Ligazón permanente a este artigo
GAÑEMOS VIGO E O PODER POPULAR
Gañemos Vigo naceu cun horizonte concreto: desaloxar á casta do Concello de Vigo e da Deputación Provincial. Nacemos para “gañar”. Gañar é poder gobernar o Concello de Vigo, é dotar ás clases populares viguesas de mecanismos para o autogoberno, á vez que se desaloxa do poder ás elites corruptas e ás clases dominantes desmantelando as súas estruturas de dominación en Vigo. Isto é un proceso que nesta conxuntura histórica só pode iniciarse cunha vitoria electoral das forzas realmente transformadoras. Gañemos Vigo opina que hai que afrontar as eleccións desde unha lóxica ofensiva mentres, paralelamente abordemos a cuestión do goberno máis aló do discursivo.
Un goberno municipal de cambio e ruptura vai a atoparse con serias dificultades para facer valer o seu programa. Alguén dubida de que o programa de Gañemos Vigo atopará resistencias por parte das elites corruptas e os poderosos que viven en Vigo, dos grandes empresarios, ou da casta que aniña no noso concello? Como gobernar o concello de Vigo tralo paso dun goberno que creou unha un océano de nepotismo e unha morea de redes clientelares? Como impulsar uns impostos locais fortemente progresivos?
Gañemos Vigo opina que se fai necesario construír poderes populares preparados para resistir esa presión que se desatará desde as elites da cidade en caso de gañar as eleccións.
Neste sentido, Gañemos Vigo é un dos espazos imprescindibles para afrontar esa tarefa. A xente de Gañemos Vigo pretende a construción dese poder popular ao servizo dun goberno da cidadanía.
Gañemos considera que debemos combinar fórmulas virtuais e as presenciais, utilizando todos os instrumentos ao noso alcance para construír, vincular e fomentar a participación da maioría social.
Para Gañemos as tarefas son concretas: falar coas organizacións sociais e veciñais de Vigo non só para solidarizarse con elas, senón para recoller as súas experiencias de face á elaboración dunha alternativa de goberno municipal (a plataforma SOS Sanidade Pública, a Oficina de Dereitos Sociais de Coia, a PAH de Vigo, a federación veciñal Eduardo Chao,... que teñen unha valiosa experiencia que debería ser a base dunhas políticas públicas ao servizo do conxunto da sociedade viguesa).
Gañemos opina que hai xerar vínculos entre os actores sociais máis vivos dos barrios de Vigo, visibilizar problemas ignorados por Abel Caballero e os seus lacaios, construír espazos sociais de encontro aberto para todos os veciños e veciñas, ser mecanismos para a formación política dunha cidadanía viguesa que necesita aprender en común a gobernarse a si mesma.


Secretaria de Comunicación de Gañemos Vigo

Vigo, 5 de maio de 2015

Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 04-05-2015 12:56
# Ligazón permanente a este artigo
Gañemos Vigo aposta por un cambio de modelo económico e por un reparto da riqueza
Gañemos Vigo opina que a riqueza na nosa cidade é creada de xeito agregado e cooperativo e que é necesario repartila dunha maneira xusta. Para Gañemos Vigo esta é a clave para construírmos un novo modelo produtivo que favoreza o benestar de toda a cidadanía viguesa.
Durante os últimos anos tense aceptado estoicamente por parte dos distintos gobernos municipais exclusivamente a economía baseada no sector naval, a automoción, o comercio e o emprendemento individual. O resto da economía viguesa estivo «impulsada» por unha elite egoísta e obtusa (composta por individuos como Fernández Gayoso e Pego Alonso en CAIXANOVA, Manuel Fernández de Sousa e Alfonso Paz Andrade de PESCANOVA, González Viñas e García Costas no Sector NAVAL)...que favoreceron unha economía especulativa.
Fronte a ese modelo fracasado, Gañemos Vigo aposta pola recuperación dunha economía basada no I+D+i. Unha nova industria que impulse a produción innovadora, creativa, con alto valor engadido e un comercio adaptado ás necesidades reais dos vigueses.
Gañemos impulsará unha economía do próximo, un comercio local baseado nas iniciativas cooperativas, as empresas de economía social e as redes de economía solidaria que respecten o medio ambiente e os dereitos dos traballadores e traballadoras.
Gañemos aposta tamén polas iniciativas autoxestionadas que se están dando xa nalgúns barrios vigueses, e que non atopan espazos para o seu desenvolvemento.
Entre outras accións para favorecer o desenvolvemento do tecido económico local, Gañemos Vigo propón que no caso das contratacións por parte da administración pública municipal, se prime a elección de entidades da economía social, e a aquelas empresas que se rexan polos criterios do ben común.
Vigo, 4 de maio de 2015
Secretaria de Comunicación de Gañemos Vigo


Comentarios (0) - Categoría: Xeral - Publicado o 04-05-2015 11:56
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal